streda 5. mája 2021

Výzva: 26 miliónov eur pre Seal of Excellence

Dve nové výzvy za takmer 26 miliónov eur na predkladanie výskumno-vývojových projektov so známkou excelentnosti za kvalitu, Seal of Excellence, oznámilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Finančnú podporu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra až do výšky 2,5 milióna eur môžu získať projekty z celého Slovenska. Obidve výzvy vyhlási Ministerstvo hospodárstva SR.

Výzvy sú určené pre projekty, ktoré po 1. januári 2018 získali, vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť známku excelentnosti za kvalitu - Seal of Excellence v rámci programu Horizont 2020. Ďalšou podmienkou je, že predkladané projekty neboli finančne podporené z programu Horizont 2020, ktorý priamo riadi Európska komisia. Žiadať o príspevok môžu podávať fyzické alebo právnické osoby, a to mikro-, malé a stredné veľké podniky. Na celoslovenskú výzvu (okrem Bratislavského kraja) ide z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 12,8 milióna eur. Vo výzve určenej len pre Bratislavský kraj je celkovo z európskych zdrojov vyčlenených 13 miliónov eur. Medzi podmienky, ktoré musia spĺňať predložené projekty, patrí medzi iným aj to, že realizácia hlavnej aktivity projektu sa musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023. Ďalšie podrobnosti nájdu záujemcovia v texte výziev po ich vyhlásení.

Známku Seal of Excellence doteraz získali takmer tri desiatky slovenských firiem za projekty, ako napríklad vývoj platformy na finančnú analýzu pre investorov, nabíjacie stanice pre elektromobily, inovatívny systém plazmového vŕtania, inteligentné parkovanie, vysoko výkonný procesorový čip a podobne.