štvrtok 6. mája 2021

Doxing: Odcudzenie osobných on-line údajov

Zdieľanie a zaznamenávanie polohy na fotkách, nahrávanie dokumentov do cloudu, inštalácia nových aplikácií či browsovanie v e-shopoch – so správou osobných údajov sa stretávame každý deň. Často však nie je jasné, aké údaje zdieľame a kto sú koneční príjemcovia údajov, kvôli ktorým môžeme byť aj zraniteľní. Jednou z on-line hrozieb, ktorým čelia používatelia všetkých vekových skupín, profesií či pôvodu, je doxing – neoprávnená manipulácia s informáciami, resp. zhromažďovanie osobných údajov konkrétneho jednotlivca za účelom ich zverejnenia alebo iného spôsobu ich zneužitia. 

S cieľom prebrať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a chrániť sa pred doxingom prinášajú odborníci spoločnosti Kaspersky komplexný návod, ako zodpovedne zaobchádzať so svojimi súkromnými údajmi. Kontrolný zoznam, ktorý pozostáva z troch častí, sa venuje tomu, ako zaobchádzať s údajmi, ktoré máme a nemáme pod kontrolou, ide napríklad o údaje týkajúce sa aktivity v prehliadači či parametrov, ktoré sledujú jednotlivé aplikácie. Takisto ale môže ísť aj o údaje iných ľudí, ktorým ste skrížili cestu. Starostlivosť o súkromné údaje je čoraz viac v centre záujmu ľudí. Polovica spotrebiteľov sa v nedávnom prieskume spoločnosti vyjadrila, že v prípade porušenia ochrany údajov by takého poskytovateľa on-line služieb už ďalej nevyužívala a 57 % vyjadrilo obavy z toho, že ich bezpečnosť a súkromie sú ovplyvnené inteligentnými a k internetu pripojenými zariadeniami. Táto obava je oprávnená, pretože on-line používatelia čelia na dennej báze rizikám spojeným s ich údajmi. 

Stále sa učíme ako budovať náš vzťah s technológiami, aby sme im mohli viac dôverovať so zdieľaním našich osobných údajov ako aj využívať ich s väčšou obozretnosťou, nech sa vyhneme potenciálnemu strachu z ich používania či syndrómu vyhorenia. Nevinná fotografia tínedžera s práve vydaným občianskym preukazom môže skončiť v rukách finančných podvodníkov a emotívny odkaz určený priateľom sa cudziemu človeku môže zdať radikálny či urážlivý. Vaše fotografie z párty sa môžu objaviť on-line bez vášho súhlasu a inteligentné hodinky vášho dieťaťa môžu nepretržite vysielať svoju aktuálnu polohu. Zatiaľčo niektoré riziká – napríklad úniky údajov či ransomvérový útok na firmy – sú z veľkej časti mimo kontroly používateľa, iné hrozby, ako napríklad doxing, môžu ovplyvniť samotní používatelia. Doxing je možný preto, lebo existuje množstvo verejných kanálov (fóra, sociálne médiá a záznamy z aplikácií), kde sú zverejnené údaje používateľov, ale to je možné zamedziť. Existencia digitálnych rizík neznamená, že by sa používatelia mali v on-line priestore prestať vyjadrovať. Technológie a inovácie by mali zlepšovať životy a posilňovať naše duševné zdravie. Digitálna pohoda by mala byť najvyššou prioritou pre všetkých, najmä v súčasnom náročnom období. Preto sa digitálni používatelia musia naučiť, ako zodpovedne zaobchádzať s osobnými údajmi on-line – podobne, ako pristupujú k svojim financiám či majetku.