pondelok 3. mája 2021

Trend: Lepšia nálada v ekonomike

Ekonomická nálada na Slovensku sa podobne ako v marci, tak aj v apríli výrazne zlepšila: indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol až o 18,7 bodu na hodnotu 104,3 bodu. Dosiahol tak svoju najvyššiu úroveň za posledné zhruba 3 roky, je už dokonca vyšší než pred začiatkom pandémie. Dôvera sa zlepšila vo všetkých oblastiach našej ekonomiky, najvýraznejšie v službách a v stavebníctve, v odvetviach najviac zasiahnutých krízou a protipandemickými opatreniami. O niečo miernejšie sa zlepšila aj nálada medzi priemyselníkmi a spotrebiteľmi a taktiež v oblasti obchodu.

Prečo sa dôvera zlepšuje hlavne v sektore služieb a stavebníctva? Sektor služieb je koronakrízou najviac zasiahnutý, viac ako priemysel. Priemyselné podniky fungujú, ale služby sú ovpylvnené protipandemickými opatreniami a prevádzky museli byť dlho zatvorené. Aktuálny nárast optimizmu medzi podnikateľmi v službách je dôsledkom pozitívnych očakávaní vyplývajúcich z uvoľňovania pandemických opatrení. Vďaka očkovaniu sa náš život môže začať postupne vracať do normálu. Podnikatelia už možu opäť otvárať svoje obchody a prevádzky a privítať v nich zákazníkov. Okrem služieb je koronakrízou najviac zasiahnutý aj sektor stavebníctva. Ceny nehnuteľností na našom realitnom trhu napriek koronakríze stále rastú, a to kvôli slabej ponuke cenovo dostupných nehnuteľností, ktorá nedokáže uspokojiť dopyt. Aktuálna pandémia pritom túto ponuku ešte viac obmedzila. Niektorí developeri a stavebné spoločnosti totiž pristúpili k okresávaniu investícií alebo odložili plánovanú výstavbu na neskôr, aby sa vyhli situácii, že o rozostavené nehnuteľnosti nebude dostatočný záujem. S postupným ústupom pandémie a zlepšovaním ekonomického vývoja teda narastá aj pozitívna nálada medzi stavebníkmi.

Aj dôvera medzi spotrebiteľmi bola v apríli výrazne optimistickejšia a priblížila sa tak už k úrovniam spred vypuknutia pandémie. Vďaka očkovaniu a otváraniu ekonomiky majú našinci pozitívnejší pohľad na budúci vývoj ekonomiky a nezamestnanosti a očakávajú tiež zlepšovanie svojej finančnej situácie. Ako sa bude ďalej vyvíjať sentiment v našej ekonomike? Analytička Jana Glasová predpokladá, že zlepšovanie nálady v našej ekonomike bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Podpisovať sa pod to bude hlavne vakcinácia, ktorá vráti náš život do normálu. To bude znamenať postupné otváranie všetkých sektorov hospodárstva, zlepšovanie nášho ekonomického rastu aj vývoja na trhu práce.