štvrtok 6. mája 2021

SR: Recyklácia platobných kariet

Už čoskoro, od júna t.r. môžete odovzdať exspirované platobné karty v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne. Zabezpečí ich recykláciu, prípade ekologickú likvidáciu bez ohľadu na to, ktorá banka karty vydala. Súčasne začne sporiteľňa vydávať rozložiteľné platobné karty a tie postupne nahradí recyklovanými kartami. Novým kartám zároveň predlží platnosť z 3 na 4 roky.

Napriek výraznému rastu platieb mobilom a hodinkami sú tradičné platobné karty na Slovensku stále najpoužívanejším spôsobom platby. Podľa odhadov je u nás aktuálne v obehu 5,5 milióna platobných kariet. Keďže kartu od Slovenskej sporiteľne má viac ako štvrtina Slovákov, okrem recyklácie pripravuje aj prechod na ekologickejšie materiály, čím chce výrazne pomôcť životnému prostrediu.

Od júna t. r. začne Slovenská sporiteľňa vydávať už iba rozložiteľné platobné karty so schopnosťou rozkladu až do 99 %. Sú vyrobené z materiálu, ktorý sa po pridaní do organického kompostu rýchlo rozkladá. Ekologickejší materiál použitý na výrobu bol podrobený testu rozkladu v súlade so súčasnou normou na testovanie biologickej odbúrateľnosti plastov bez toho, aby karta stratila vlastnosti ako bezpečný platobný prostriedok. Neskôr banka plánuje zaviesť aj recyklované platobné karty. Slovenská sporiteľňa navyše predĺži platnosť kariet z 3 na 4 roky, čím dosiahne nižšiu spotrebu materiálu.