streda 24. novembra 2021

COVID-19: Problémy s internetom

Napriek zrýchľovaniu zavádzania internetu vecí (IoT) v priebehu pandémie COVID-19 je podľa spoločnosti Inmarsat slabá alebo nespoľahlivá konektivita kľúčovou prekážkou obmedzujúcou úspech projektov pre väčšinu organizácií. Tri zo štyroch podnikov majú problémy s nasadením projektov IoT práve z dôvodu problémov s nedostatočnou konektivitou.

Prieskum Industrial IoT in the Time of Covid-19 (rozhovory so 450 globálnymi respondentmi v sektoroch poľnohospodárstva, elektroenergetiky, baníctva, ropy a zemného plynu, dopravy a logistiky) potvrdil, že 75 % firiem má pri testovaní projektov internetu vecí problémy s konektivitou a nemá pocit, že verejné pozemné siete sú pre ich potreby úplne vhodné. Pre väčšinu podnikov závisí úspech projektov internetu vecí od spoľahlivosti, dostupnosti a dostatočnej odozvy pripojenia na to, aby sa poskytovali použiteľné údaje v správnom čase a za správnu cenu na dosiahnutie vysokej návratnosti investícií. IoT ako sieť sietí vyžaduje spoľahlivú konektivitu na kľúčové obchodné projekty internetu vecí najmä v niektorých najvzdialenejších lokalitách sveta, kde je pozemné pripojenie (napr. mobilné alebo optické) buď obmedzené alebo žiadne. Pri výbere typov pripojenia IoT v oblastiach, kde chýba pozemné pripojenie, respondenti uprednostňujú spoľahlivosť (47 %), bezpečnosť (42 %) a pokrytie siete (38 %). Toto zameranie na spoľahlivosť pripojenia IoT je ešte výraznejšie v Latinskej Amerike (56 %) ako aj v Rusku a Strednej Ázii (65 %), v oboch regiónoch s rozsiahlymi vzdialenými územiami s obmedzenou pozemnou konektivitou. Pritom žiadny z respondentov v žiadnom regióne neuviedol, že verejné pozemné siete sú úplne vhodné pre ich potreby internetu vecí.

Stále je potrebné vykonať značné množstvo práce na zlepšenie stratégie pripojenia internetu vecí, pričom iba 37 % organizácií používa nejakú formu záložného pripojenia na pokračovanie v zhromažďovaní údajov o internete vecí vo vzdialených oblastiach mimo pozemnej komunikácie. Opäť tu existujú značné geografické rozdiely, len 10 % latinskoamerických organizácií a 25 % podnikov v Rusku a Strednej Ázie sa rozhodlo použiť nejakú formu záložného pripojenia, keď sa nemôžu pripojiť k zvolenému typu pripojenia. Povzbudivé je, že 80 % všetkých respondentov súhlasilo s tým, že od vyriešenia problémov s konektivitou internetu vecí dosiahli so svojimi projektmi internetu vecí oveľa väčší úspech. Viac ako tri štvrtiny (76 %) súhlasia s tým, že satelitné pripojenie poskytuje rozhodujúcu podporu komunikačným sieťam IoT ich organizácie.