štvrtok 25. novembra 2021

LTE a 5G: Privátne siete

Microsoft bol označený za celosvetovo najinovatívnejšieho poskytovateľa privátnej siete LTE a 5G podľa firiem, ktoré už takéto siete využívajú. Podľa najnovšieho prieskumu privátnych sietí LTE a 5G od spoločnosti Omdia (451 respondentov zo siedmich krajín) patria k inovátorom tiež AT&T a Deutsche Telekom.

Dve tretiny podnikov vyžadujú, aby dodávatelia privátnych sietí LTE a 5G pred nákupom preukázali integráciu s ich existujúcou cloudovou platformou. Podobné požiadavky platia pre podnikové platformy na riešenia internetu vecí (IoT) a správu aplikácií. „Podniky majú pri nákupe privátnej siete potreby nad rámec konektivity. Dva hlavné dôvody, prečo podniky investujú do týchto sietí, sú lepšia bezpečnosť a digitálna transformácia. Potrebujú partnerov, ktorí dokážu naplniť ich potreby“, dodáva Pablo Tomasi.

Podniky tiež chcú, aby sa tieto výsledky dosiahli rýchlo. Až 55 % podnikov očakáva dvojročnú návratnosť svojich investícií do privátnej siete, ale takmer pätina už zavedených podnikov očakáva návratnosť investícií do roka. Rýchlo sa menia aj preferencie: tri štvrtiny podnikov, ktoré teraz plánujú privátnu sieť, uprednostňujú hybridný model.