utorok 23. novembra 2021

SR: Vývoj nezamestnanosti v októbri

Tohtoročný október potvrdil trend klesania nezamestnanosti na Slovensku. Miera evidovanej nezamestnanosti ako aj miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov dosiahli najnižšiu úroveň za posledných 18 mesiacov. V októbri evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tiež najmenej nezamestnaných ľudí nad 50 rokov od mája 2020.

Miera evidovanej nezamestnanosti po prvýkrát od mája minulého roka klesla pod 7 %, zároveň sa po prvýkrát od vlaňajšieho novembra dostala vo všetkých okresoch Slovenskej republiky pod úroveň 20 %. V októbri dosiahla úroveň 6,79 %, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 0,30 p. b (7,09 v septembri 2021) a medziročne poklesl o 0,56 p. b. (7,35 % v októbri 2020). V októbri poklesla evidovaná miera nezamestnanosti v 75 okresoch, v okrese Banská Bystrica a Žarnovica zostala nezmenená a v okresoch Kežmarok a Poltár len mierne stúpla. Zároveň aj v 10 okresoch, kde bola miera evidovanej nezamestnanosti v októbri najvyššia, v medzimesačnom porovnaní došlo k jej poklesu okrem okresu Kežmarok. V októbri v nich celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie klesol oproti septembru o 1.093 osôb.

Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie bol v októbri t. r. prvýkrát od mája minulého roku pod hranicou 190.000, konkrétne 183.621 osôb bolo pripravených ihneď nastúpiť do práce. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie po prvýkrát od mája 2020 klesla pod 7,5 %. V októbri tak bola najnižšia za posledných 18 mesiacov, dosiahla úroveň 7,49 %. Medzimesačne poklesla o 0,29 p. b. (7,78 % v septembri 2021). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 0,63 p. b. (8,12 % v októbri 2020). Úrady práce evidovali celkovo 202.619 ľudí bez práce, čo je najmenej od apríla minulého roka. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o 7.837 osôb (o 3,72 %). Medziročne ich počet poklesol až o 19.623 osôb, čo je o 8,83 % menej (222.242 osôb v októbri 2020). Celkovo bol tento rok najnižší októbrový prílev uchádzačov o zamestnanie do evidencie od roku 2000.

Na trhu práce sa v októbri 2021 uplatnilo 13.000 uchádzačov o zamestnanie. Celkovo bolo z evidencie vyradených 17.915 uchádzačov o zamestnanie, z toho 1.064 pre nespoluprácu a ďalších 3.851 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.). Počet voľných pracovných miest opäť prekročil hranicu 75.000. Úrady práce ich evidovali v októbri 75.446. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 21.678 miest (podiel 28,73 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3.924 (podiel 5,20 %). Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v októbri 35.734 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. Pokles zaznamenal oproti vlaňajšku aj počet nahlásených hromadných prepúšťaní. V porovnaní s obdobím január až október je ich v tomto roku menej o 40. V prípade počtu ohrozených pracovných miest ide o pokles o 2.209 osôb.