utorok 23. novembra 2021

SR: Zmena zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu plánuje podľa predbežných údajov od budúceho roka vymeniť 152 tisíc Slovákov. Výsledky prepoistenia indikujú podľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyostrenie konkurenčného boja.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tomto roku eviduje 189.014 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Akceptovaných bolo predbežne 151.879 prihlášok, neakceptovaných bolo pritom 37.135. V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500 % nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späť-vzaté prihlášky. Z uvedeného nárastu je zrejmé vyostrenie konkurenčného boja o poistenca.


Zdravotná poisťovňa oznamuje úradu potvrdenie prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne podľa zákona č. 580/2004 Z. z. do 5. decembra príslušného kalendárneho roka. Ide preto o predbežné výsledky prepoistenia, ktoré budú finálne až po 5. 12. 2021.