piatok 26. novembra 2021

Homer Office: Príčiny fluktuácie

Až 70 % opýtaných firiem podľa štúdie Vanson Bourne pre VMware (júl a august 2021, 7.600 respondentov z firiem 500 a viac zamestnancov) už zaviedlo, alebo plánuje zaviesť opatrenia na dohľad nad zamestnancami kvôli sledovaniu produktivity práce po prechode na hybridný model: sledovanie emailov (44 %), navštívených internetových stránok (41 %) a nástrojov na spoluprácu (43 %), kamerový dohľad (29 %), kontrola pozornosti prostredníctvom webkamery (28 %) či softvér zaznamenávajúci počet stlačení klávesnice (26 %). Pritom ale 39 % firiem, ktoré zaviedli sledovanie používateľských zariadení a 41 % firiem, ktoré ich práve zavádzajú, zaznamenávajú „výrazne zvýšenú“ alebo „zvýšenú“ fluktuáciu zamestnancov.

Pri zavádzaní nových spôsobov vyhodnocovania výkonnosti zamestnancov mimo klasickej dochádzky je potrebné nájsť krehkú rovnováhu. Na strane zamestnancov tri štvrtiny opýtaných (75 %) tvrdia, že prechod na prácu na diaľku znamenal, že si zamestnávatelia viac všímajú ich skutočný výkon namiesto tradičných ukazovateľov, akým je čas strávený na pracovisku. A 79 % zamestnancov sa zhoduje, že technológie pre prácu na diaľku im umožnili pracovať efektívnejšie ako predtým. Nájsť nové spôsoby, ako merať produktivitu pracovníkov, muselo 74 % firiem. Nový prístup sledovania produktivity u nich spočíval vo využití rôznych nástrojov vrátane pravidelných pohovorov s nadriadenými o pracovných úlohách (55 %), vyhodnocovaní výstupov a dosiahnutí stanovených cieľov (53 %) či nového softvéru na riadenie projektov (47 %). Takmer šesť z desiatich (59 %) zamestnancov chápe, že ich firma potrebuje v rámci prechodu na hybridný model práce nájsť nové metódy sledovania produktivity, ale transparentnosť zostáva kľúčovým faktorom. Štvrtina zamestnancov (24 %) však nevie, či im na koncové zariadenia zamestnávateľ nainštaloval systémy na sledovanie produktivity.

Hlavné zistenia:
  • Prostredníctvom digitálnych nástrojov používaných zamestnancami vznikajú nové pracovné skupiny. Stabilizácia hybridnej práce viedla k vzniku nového usporiadania pracovných priestorov – „virtuálnemu pôdorysu“ založenému vo väčšej miery skôr na afinite, spoločných cieľoch a zdieľaných hodnotách než na fyzickej blízkosti. Prináša nové pravidlá aj nové faktory úspechu pre zamestnancov, manažérov a tímy.
  • Vstúpili sme do novej éry transparentnosti a dôvery. V súvislosti s menšou mierou centrálnej kontroly a osobných interakcií vystupujú transparentnosť a dôvera ako dôležité kvality, ktoré musia manažéri prijať, aby dokázali vo svete hybridnej práce spoločnosti zjednocovať a rozvíjať.
  • Bezpečnosť je tímová hra. Virtuálny pôdorys prináša pre zamestnancov slobodu ale tiež množstvo bezpečnostných rizík pre IT. Pri obmedzenejších možnostiach priamej kontroly nad aplikáciami, zariadeniami a sieťami sa IT pohybuje na novom ihrisku, kde je bezpečnosť tímovou hrou.