streda 24. novembra 2021

Upozorňujeme: Nebezpečná nabíjačka

Česká obchodná inšpekcia zistila nebezpečný model USB nabíjačky C-tech UC-02, pri používaní ktorej hrozí z dôvodu nedostatočnej izolácie vysoké riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nabíjačka C-tech UC-02 je pôvodom z Číny. Adaptér pripájaný priamo do elektrickej siete má na výstupe dva USB porty a mobilné zariadenia dokáže nabíjať s maximálnym výkonom 10,5 W. Odborníci zistili „vysoké riziko úrazu elektrickým prúdom až smrti“ tým, že sa používateľ dotkne USB zdierky na nabíjačke. Ako dôvod udávajú nedostatočnú izoláciu medzi primárnou a sekundárnou časťou výrobku, následkom čoho sa na USB port môže dostať priamo elektrické napätie 230 V.

Česká obchodná inšpekcia identifikovala ďalej administratívne chyby vo forme chýbajúcich obchodných mien a adries výrobcu a dovozcu. Nariadila zákaz dodávania výrobku na trh ako aj stiahnutie výrobku z predaja. Nebezpečná nabíjačka sa však môže predávať aj na v iných krajinách.