pondelok 22. novembra 2021

Autonehody: Najčastejšie poranenia

Minulý rok na Slovensku vzniklo v dôsledku dopravných nehôd 3.538 úrazov vyžadujúcich hospitalizáciu. Podľa Národné centrum zdravotníckych informácií v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo však hospitalizovaných o 377 osôb menej, pričom muži 67 % (2.388) boli hospitalizovaní dvakrát častejšie ako ženy 33 % (1.150). Najčastejšie išlo o mužov a ženy vo veku od 15 do 19 rokov.

Vo všetkých vekových skupinách prevládalo vnútrolebkové poranenie, najčastejšie sa to týkalo osôb vo veku od 1 do 24 rokov (270 prípadov). Druhým najčastejším poranením následkom dopravnej nehody bola zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice a najčastejšie sa vyskytla vo vekovej skupine 45 – 64-ročných. Aj u 65 a viacročných mužov a žien sa opakovali tie isté zranenia ako u mladších osôb, t. j. vnútrolebkové poranenie či zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice. Početne bola tiež zastúpená fraktúra stehnovej kosti a vo vyššej miere ju utrpeli počas dopravnej nehody ženy (29 prípadov) v porovnaní s mužmi (22 prípadov).

Dĺžka hospitalizácie v minulom roku závisela od diagnózy poranenia a prognózy vývoja posttraumatického stavu. U najmladších pacientov vo veku do jedného roka priemerná dĺžka hospitalizácie nepresiahla dva dni. Deti s povrchovými poraneniami hlavy boli v priemere hospitalizované 3 dni a s vnútrolebkovými poraneniami v priemere 1,5 dňa. Vo vekovej skupine 1 – 24-ročných boli príčinou najdlhšej hospitalizácie neskoré následky poranení hlavy (56 dní), pri neskorých následkoch poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela (49 dní) či drvivé poranenie predlaktia (48 dní). Pri hospitalizácii osôb vo veku 25 – 44 rokov bol najdlhší priemerný čas hospitalizácie (58,2 dňa) u osôb s neskorými následkami poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela. Muži aj ženy vo veku 45 až 64 rokov neboli hospitalizovaní dlhšie ako jeden deň, ak pri dopravnej nehode utrpeli zranenia ako poranenie svalu či šľachy na úrovni pleca a ramena alebo komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov. U skupiny najstarších pacientov vo veku 65 rokov a viac sa vyskytlo ojedinelé poranenie - neskoré následky poranení krku a trupu, pričom by si vyžadovali hospitalizáciu pacienta na 49 dní. V tejto vekovej kategórii bola evidovaná najvyššia úmrtnosť počas hospitalizácie po úraze následkom dopravnej nehody.