štvrtok 20. januára 2022

EU: Nový európsky Bauhaus 2022

Prihlášky do súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu za rok 2022 je možné podávať do 28. februára 2022, 19:00 SEČ. Ocenené budú nové nápady aj existujúce projekty v oblasti udržateľnosti, inklúzie a estetiky, ktoré prinášajú Európsku zelenú dohodu bližšie k ľuďom a miestnym komunitám. Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať Európsku zelenú dohodu.

Ceny sa udelia projektom a nápadom, ktoré prispievajú ku krásnym, udržateľným a inkluzívnym miestam, a to v štyroch kategóriách:
  • obnovenie spojenia s prírodou;
  • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti;
  • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú;
  • posilnenie dlhodobého a integrovaného myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.
Kategórie odrážajú štyri tematické osi transformácie Nového európskeho Bauhausu. Tie boli identifikované počas fázy spoločného koncipovania iniciatívy, na ktorej sa zúčastnili a do ktorej prispeli svojimi názormi a skúsenosťami tisíce ľudí a organizácií. Príspevky sa budú posudzovať s ohľadom na tri základné hodnoty iniciatívy: udržateľnosť, estetiku a inklúziu. Vítané sú prihlášky od účastníkov zo všetkých členských štátov, ako aj z celého sveta, pokiaľ sa ich projekty/nápady nachádzajú v Európskej únii.

V každej kategórii sú dva paralelné súťažné okruhy:
  • Ocenenia Nového európskeho Bauhausu za zrealizované príklady v posledných dvoch rokoch, 
  • Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu za koncepcie alebo nápady mladých tvorcov do 30 rokov.
Okrem 16 cien udelených porotou (jeden víťaz a jeden uchádzač na druhom mieste pre každú kategóriu v každom okruhu) sa vyberú dve ďalšie ceny na základe verejného hlasovania spomedzi najlepších príspevkov. Celkovo získa 18 víťazov peňažnú odmenu do výšky 30.000 EUR ako aj komunikačný balíček, ktorý im pomôže ďalej vyvíjať a propagovať ich iniciatívy.