piatok 21. januára 2022

On-line: Aplikácie o lesoch Slovenska

Hlavným cieľom projektu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Otvorené lesy je sprostredkovať verejnosti prehľadne spracované informácie o nakladaní s drevom prostredníctvom webovej aplikácie Otvorené drevo. Okrem novej aplikácie je možné nahliadnuť do údajov o plánovaní a evidencii odborného hospodárenia v lesoch na Slovensku prostredníctvom Informačného systému lesného hospodárstva.

Detailné informácie o prevoze dreva, ktoré predávajú LESY SR prostredníctvom svojich odštepných závodov po celom Slovensku, sú zverejnené na stránke https://otvorene.lesy.sk/drevo. Aplikácia, členená do šiestich základných sekcií, umožňuje verejnú kontrolu ťažby, obchodu aj prepravy dreva z lesov na Slovensku. Údaje sa aktualizujú každú pol hodinu, dáta sa čerpajú z viacerých interných a externých systémov a týkajú sa kľúčových a stredných odberateľov, čo predstavuje vyše 90 % všetkých odberateľov za obdobie posledných 5 rokov. Informácie je možné filtrovať na základe vybraných ukazovateľov (mesiac, rok, odberateľ, lokalita, ŠPZ). V rámci zverejnených dát sa verejnosť môže dozvedieť informácie o preprave dreva až po úroveň odvozného miesta, v súčasnosti ide až o 12-tisíc odberných miest.

Pravidelne sa aktualizuje aj Informačný systém lesného hospodárstva (ISLHP). Využíva sa ako nástroj štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. Formou on-line aplikácie je dostupný na stránke: https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo v sekcii „mapa“. Slovensko je podľa Národného lesníckeho centra jediná krajina na svete, ktorá zabezpečuje zber, evidenciu a on-line publikovanie informácií o všetkých lesoch na svojom území.