štvrtok 20. januára 2022

SR: Nové odvody do Sociálnej poisťovne

Od 1. januára 2022 sa zmenili výšky poistného odvádzaného do Sociálnej poisťovne. Nový minimálny vymeriavaci základ pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je 187,78 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2.629,12 eura mesačne (vlani to bolo 2.533,98 eura).
 
Sociálna poisťovňa už zasiela oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu v tomto roku. Živnostníci dostanú spolu 174.327 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou poisťovňa odosiela 152.816 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 21.511. Oznámenia o novej výške poistného poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

Informácia pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby je ústretovou proaktívnou službou Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 173.867 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 288 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny poistencov sú povinné uhradiť poistné v novej výške do 8. februára 2022 a je potrebné včas upraviť aj platobný príkaz v banke.