štvrtok 20. januára 2022

On-line: 82 % Európanov chce odstrániť svoj príspevok

Podľa európskeho prieskumu o povedomí a postojoch k on-line súkromiu a digitálnej stope (vyše 8.000 používateľov internetu vo veku od 16 rokov v 11 krajinách) je  generácia Z nerozvážnejšia pri kontrole svojich údajov - viacerí si želajú natrvalo vymazať on-line príspevok z roku 2021 (86 %) v porovnaní so 75 % používateľov vo veku nad 35 rokov. Väčšina respondentov si nie je vedomá / nie je si istá, akú má kontrolu nad svojou digitálnou stopou, alebo čo by mohli urobiť, ak by chceli spravovať svoj profil v on-line priestore. Zvyšovanie povedomia o správe súkromia osobných údajov a „práve jednotlivca byť zabudnutý“ (z angl. right to be forgotten) je nevyhnutné.  

Európski spotrebitelia si uvedomujú, že on-line aktivity môžu mať aj následky a niektoré témy sú rizikovejšie a pálčivejšie ovplyvňujúce aj ich pracovné príležitosti a vzťahy. Za potenciálne najškodlivejšie označilo 38 % respondentov príspevky považované za urážlivé voči ľuďom so zdravotným postihnutím. Zároveň približne každý tretí respondent (34 %) uviedol, že zdieľanie príspevkov zameraných proti očkovaniu alebo používanie slovníka zameraného proti transsexuálom (32 %) by tiež mohlo ovplyvniť kariérne šance. Takmer polovica riaditeľov priznala, že vyhľadala on-line profil svojho nového kolegu pri jeho nástupe do firmy a našla niečo, čo aj odsúdila. Navyše, viac než 40 % respondentov uviedlo, že poznajú niekoho, koho prácu alebo kariéru negatívne ovplyvnil starý príspevok na sociálnych sieťach. Napriek tomu takmer tretina ľudí nikdy nepreskúmala ani nevymazala svoje staré príspevky na sociálnych sieťach. Veľká časť z nich sa chybne domnieva, že účty a príspevky na sociálnych sieťach možno natrvalo vymazať.

Vnímanie vytvorené na základe digitálnej stopy v on-line priestore je pre veľa ľudí problémom. Celkovo 42 % spotrebiteľov tvrdí, že ich profily na sociálnych sieťach ich nereprezentujú autenticky. Ďalších 48 % uvádza, že druhí ľudia si o nich môžu urobiť mylnú predstavu na základe histórie ich vyhľadávania na internete. Znepokojujúce je, že veľká väčšina (81 %) ľudí vo veku 16-21 rokov sa mylne domnieva, že majú plnú kontrolu nad tým, čo môžu zo svojej prítomnosti v on-line priestore natrvalo vymazať. Aj milióny zosnulých ľudí po sebe zanechávajú profily na sociálnych sieťach a históriu vyhľadávania na internete. Prieskum poukázal na znepokojujúci nedostatok povedomia, keď takmer tretina (30 %) spotrebiteľov neuvažovala o tom, čo sa stane s ich digitálnou stopou po ich smrti, a takmer pätina (19 %) sa chybne domnievala, že všetky ich účty na sociálnych sieťach budú automaticky a navždy vymazané. Z výsledkov tiež vyplynulo, že 37 % opýtaných by nemalo problém vstúpiť do účtu zosnulého rodiča na sociálnych sieťach, ak by im v závete zanechal svoje prihlasovacie údaje. Táto úroveň komfortu sa nepreniesla do uvažovania respondentov, ak už išlo o nich samých. Totiž obdobné percento respondentov sa necítilo komfortne so zanechaním svojich prihlasovacích údajov do účtov na sociálnych sieťach v závete.