streda 19. januára 2022

Upozorňujeme: Podvodné telefonáty neprestávajú

V Bratislavskom kraji zaznamenala polícia opäť nárast podvodných telefonátov. Páchatelia s rôznymi zámienkami  kontaktujú dôverčivých občanov, aby získali prihlasovacie údaje do ich internetbankingu, číslo pridelenej karty k bankovému účtu, rodné čislo a dokonca aj bezpečnostný kód vygenerovaný bankou. 

Polícia SR upozorňuje na podvodné telefonáty na sociálnej sieti.  Aj v priebehu tohto týždňa dôverčivá seniorka všetky uvedené údaje poskytla a následne ju neznámy páchateľ okradol o 30.000 eur z bankového účtu. Opäť pripomíname, že banka nikdy nežiada takéto údaje od klienta telefonicky. Vyžaduje iba osobné údaje na identifikáciu klienta, nikdy však konkrétny údaj ku konkrétnej službe či produktu. Ak vás osloví neznáma osoba a telefonicky pýta vaše údaje k platobným kartám či internetovému bankovníctvu, alebo prihlasovacie údaje a heslo, neposkytujte ich!

V prípade, že dôjde k prevodu peňazí, nevyhnutné je ihneď informovať zákaznícku linku banky. Pracovníci infolinky vykonajú úkony na zamedzenie nakladania s finančnými prostriedkami na účte poškodeného, ako aj na účtoch, kam boli finančné prostriedky prevedené.