utorok 18. januára 2022

Novinka: Register potravín

Slovenskí výrobcovia potravín môžu registrovať svoje výrobky do Registra potravín na internetovej stránke https://registerpotravin.sk/. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už požiadalo o registráciu odborné komory a zväzy SR a ich členov, pričom oslovilo aj obchodné reťazce. Registrácia je dobrovoľná.

Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín je zriadený od začiatku roka 2022. Ide o informačný systém a zároveň marketingový nástroj, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Spotrebiteľom poskytne informácie o prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku a jeho registrovaných potravinách v zmysle platnej potravinárskej legislatívy. V súčasnosti je vytvorený register dostupný pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí majú možnosť registrácie svojej spoločnosti a svojich výrobkov. Napĺňanie samotného Registra potravín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.