piatok 21. januára 2022

Radíme: Vysoká spotreba vody

Neprimerane vysokú spotrebu vody v domácnosti môže spôsobovať únik vody. Medzi najčastejšie príčiny patria kvapkajúca vodovodná batéria či pretekajúca toaleta, ktoré môžu ľahko uniknúť pozornosti. Pritom len „obyčajná“ porucha splachovača na toalete môže spôsobiť stratu až 25 litrov vody za hodinu. Nejde tu však iba o problém plytvania prírodnými zdrojmi, ale aj o stovky eur nedoplatkov. 

Aby ste stratám vody zabránili, nemusíte denne kontrolovať všetky vodovodné batérie a toalety v byte. Technológie úniky odhalia za vás a včas. Ak vodomery odhalia nežiaduci únik, správcovi domu alebo samotnému užívateľovi bytu je doručené varovanie. Vlastník bytu je včas informovaný o tom, že v jeho domácnosti dochádza k nežiaducemu úniku vody, ktorý následne vie vyriešiť a nemusí sa tak obávať privysokého nedoplatku pri ročnom vyúčtovaní nákladov. Podmienkou sú vodomery vybavené štandardným rádiovým modulom, ktorý posiela informácie o prietoku vody do zbernice dát nainštalovanej v spoločných priestoroch domu. Informácie zo zbernice sú následne prenesené na centrálny server. Softvér na detekciu úniku vody už vie vyhodnotiť, či ide o bežný prietok vody alebo o únik vody, ktoré spôsobila porucha či iná závada. 

Používaním technológie diaľkových odpočtov na úniky vody informuje e-mail. Komunikačnú bránu tu namiesto odpočtára predstavuje inteligentná zbernica dát nainštalovaná v spoločných priestoroch domu. Na jej fungovanie a inštaláciu nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy, ani pripojenie na internet či elektrinu. Všetky potrebné dáta z meračov energií a vody sa automaticky prenášajú prostredníctvom rádiovej siete na centrálny server. Prostredníctvom on-line portálu je sprostredkovaný  prístup k denným informáciám o spotrebe a funkčnosti meracích prístrojov, prehľad o hospodárení s energiami aj upozornenia na nezvyčajné spotreby, úniky vody či prípadné poruchy na meračoch.