streda 6. októbra 2021

EU: Digitálne zručnosti učiteľov

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov spustila Európska komisia nový on-line nástroj pre učiteľov, ktorý im pomôže zhodnotiť, ako pri svojich vzdelávacích činnostiach používajú digitálne technológie. SELFIEforTEACHERS im na základe série otázok môže pomôcť posúdiť ich digitálne kompetencie a zistiť, v ktorých oblastiach potrebujú ďalšiu odbornú prípravu a podporu. Dostupný je v angličtine, vo francúzštine, v nemčine a slovinčine. V najbližších týždňoch budú nasledovať verzie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie nie.

Na používanie sa môžu zaregistrovať všetci učitelia základných alebo stredných škôl. Odpovedia na sériu vyhlásení o vlastnom používaní technológií v šiestich rôznych oblastiach:
  • výučba a učenie sa,
  • vyhľadávanie, využívanie a vytváranie digitálnych zdrojov,
  • vzdelávanie prispôsobené individuálnym potrebám a zapojenie študentov do praktického vzdelávania,
  • hodnotenie a spätná väzba pre študentov,
  • komunikácia a spolupráca so študentmi, s rodinami a kolegami,
  • rozvoj digitálnych zručností študentov.
Učitelia potom dostanú automatizovanú správu s výsledkami (na škále od „začiatočníka“ po „inovátora“) a návrhmi, ako by si mohli zvýšiť úroveň. Použitie nástroja môže byť dobrým prvým krokom na identifikáciu silných stránok a na určenie oblastí, v ktorých je potrebný ďalší profesijný rozvoj a podpora. Každý učiteľ, ktorý absolvuje sebareflexiu, môže dostať certifikát a digitálny otvorený preukaz. Učitelia môžu nástroj používať buď individuálne alebo ako súčasť tímu. Takýto tím môže predstavovať skupina učiteľov v rámci jednej školy alebo tím učiteľov konkrétneho predmetu pôsobiacich v danom regióne alebo danej krajine. Nástroj tak môže pomôcť pri plánovaní v rámci školy, siete škôl, inštitúcie vzdelávania učiteľov alebo miestneho vzdelávacieho orgánu. Všetky odpovede na SELFIEforTEACHERS sú anonymné a žiadne osobné údaje sa nezdieľajú. Údaje nie sú určené na porovnávanie alebo posudzovanie výkonnosti učiteľov. Majú učiteľom pomôcť naučiť sa, ako môžu digitálne technológie účinne využívať vo svojej práci a ako môžu podporovať digitálne zručnosti svojich študentov.

Pilotnú verziu SELFIEforTEACHERS otestovalo na jar tohto roku vyše 4.000 učiteľov v piatich krajinách (Estónsko, Írsko, Taliansko, Litva a Portugalsko). Na základe pozitívnej spätnej väzby učitelia považovali nástroj za veľmi užitočný a relevantný. Komisia pracuje na rozvoji zdrojov a podporných materiálov pre učiteľov, ku ktorým prispieva zdieľanie postupov učiteľmi, ktorí použili nástroj na odborné vzdelávanie.