pondelok 4. októbra 2021

e-Test: Na jeseň aj test kritického myslenia

Elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov ponúka Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Oddnes, 4. októbra t. r. môžu školy na Slovensku s vhodným počítačovým vybavením prihlasovať svojich žiakov na jesenné e-testovanie. 
 
Pre základné školy NÚCEM pripravil v období od 11. októbra do 12. novembra v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Tieto testy sú určené pre žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl. Pre stredoškolákov (druhý až štvrtý ročník) sú v tomto období pripravené e-testy z matematiky, z anglického jazyka (úroveň B2), ako aj test overujúci čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie. U stredoškolákov sa bude pilotne overovať schopnosť kriticky myslieť, teda prijať, spracovať, vyhľadávať a sprostredkovať informácie, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, ale aj identifikovať chyby, protirečenia a dezinformácie nachádzajúce sa vo východiskových textoch. Pri tvorbe týchto úloh sa ústav inšpiroval testom a metodikou PISA.

Všetky testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva. Učitelia môžu výsledky testov využiť aj v rámci cieleného doučovania žiakov v tomto polroku. E-testy môžu žiaci absolvovať aj v domácich podmienkach počas dištančného vzdelávania. Predbežný výsledok testu sa žiaci dozvedia okamžite po ukončení testu. Výsledky testov poskytnú učiteľom spätnú väzbu, ktorá môže byť východiskom na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov po období dištančného vzdelávania.