utorok 5. októbra 2021

EU: Kódex proti dezinformáciam

Téma dezinformácií je aj naďalej výzvou. Na poslednom valnom zhromaždení signatárov sa k revízii Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií pridalo osem nových potenciálnych signatárov. Kódex je prvým celosvetovým rámcom svojho druhu, v ktorom sa stanovujú záväzky platforiem a priemyslu v boji proti dezinformáciám.

Na zníženie toku škodlivých dezinformácií treba vynaložiť ešte značné úsilie. Aktuálny kódex bol prvým krokom správnym smerom, ale posúdenie Európskej komisie v roku 2020 odhalilo výrazné nedostatky. Patria k nim nejednotné a neúplne uplatňovanie kódexu na jednotlivých platformách a v členských štátoch, nedostatky v rozsahu pôsobnosti kódexu a spôsoboch monitorovania vrátane kľúčových ukazovateľov výkonnosti, nedostatočné záväzky, pokiaľ ide o prístup k údajom týkajúcich sa platforiem na účely výskumu v oblasti dezinformácií a obmedzená účasť relevantných strán, a to najmä z reklamného sektora. Komisia očakáva, že signatári budú pri revízii kódexu dôsledne dodržiavať usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby splnili očakávania na silný nástroj EÚ. Revízia kódexu vychádza z usmernení Európskej komisie z mája tohto roku. Uvádzajú sa v nich spôsoby posilnenia kódexu, ktoré by mali zaručiť ráznu reakciu na dezinformácie. Zoznam potenciálnych nových signatárov zahŕňa on-line video platformy ako Vimeo, nové typy sociálnych sietí ako Clubhouse a poskytovateľov reklamných technológií ako DoubleVerify, ako aj organizácie, ktoré poskytujú špecifické know-how a technické riešenia na boj proti dezinformáciám – napríklad Avaaz, Globsec, Logically, NewsGuard a WhoTargetsMe.

Komisia vyzýva všetky ostatné zainteresované strany, ktoré môžu prispieť k posilneniu kódexu a sú ochotné prijať záväzky týkajúce sa ich služieb, aby prejavili záujem stať sa signatárom posilneného kódexu a čo najskôr sa zapojiť do procesu vypracúvania návrhu. Táto výzva je určená najmä etablovaným a vznikajúcim platformám pôsobiacim v EÚ, príslušným zainteresovaným stranám v systéme on-line reklamy (napr. platformy na výmenu reklamy, poskytovatelia reklamných technológií, značky využívajúce reklamu, komunikačné agentúry), ďalším subjektom poskytujúcim služby, ktoré sa môžu použiť na speňaženie dezinformácií (napr. elektronické platobné služby, platformy elektronického obchodu, systémy kolektívneho financovania/darovacie systémy), súkromným službám zasielania správ. Vítané sú aj zainteresované strany, ktoré môžu k novému kódexu prispieť zdrojmi alebo odbornými znalosťami. Posilnený kódex by mal zahŕňať nové prispôsobené záväzky zodpovedajúce veľkosti a povahe služieb poskytovaných signatármi, pričom signatári by mali prijať príslušné záväzky týkajúce sa všetkých svojich služieb.

V rámci pravidelného monitorovania dezinformácií súvisiacich s ochorením COVID-19 uverejnila Európska komisia aj správy od spoločností Google, Facebook, Twitter, TikTok a Microsoft s opatreniami, ktoré platformy prijali v júli a auguste s cieľom znížiť výskyt dezinformácií súvisiacich s ochorením COVID-19 a vakcínami proti tomuto ochoreniu. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) svojimi odbornými znalosťami pomáha komisii s programom monitorovania v súvislosti s ochorením COVID-19. Očakáva sa, že správu o monitorovacom programe predloží skupina ERGA v nadchádzajúcich týždňoch.