štvrtok 7. októbra 2021

EU: Vzťahy s USA

Európska únia musí posilniť svoju strategickú autonómiu, ale tiež sa vo vzťahu k Číne lepšie koordinovať s USA, aby sa v transatlantickom partnerstve neopakovalo napätie, aké vyvolal pakt AUKUS. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a USA, ktoré schválil v stredu Európsky parlament.

Poslanci privítali opätovné prihlásenie sa Spojených štátov amerických k multilateralizmu založenom na pravidlách. Tento krok podľa nich predstavuje príležitosť na obnovenie spolupráce EÚ a USA ako dvoch rovnocenných partnerov. EÚ by sa mala usilovať o prehĺbenie transatlantickej spolupráce a o partnerstvo s USA vo vedení. Zároveň by však mala posilňovať svoju strategickú autonómiu v oblasti obrany a hospodárskych vzťahov ako prostriedok na sledovanie vlastných legitímnych diplomatických, bezpečnostných a hospodárskych záujmov, dodáva schválený text. EÚ a USA musia podľa poslancov preskúmať možnosti spolupráce a lepšej koordinácie svojho postupu voči Číne s cieľom vyhnúť sa napätiu v transatlantických vzťahoch. Poukazujú pritom najmä na nedávnu trojstrannú bezpečnostnú dohodu medzi USA, Spojeným kráľovstvom a Austráliou známu ako AUKUS, ktorá bola uzavretá bez konzultácií so spojencami z EÚ. Parlament privítal nedávny pokrok v oblasti indicko-tichomorskej stratégie EÚ. Zdôraznil tiež, že lepšia koordinácia EÚ a USA vo vzťahu k Číne by sa mala zamerať na ochranu ľudských práv a práv menšín a zmiernenie napätia v oblastach Juhočínskeho a Východočínskeho mora, Hongkongu a Taiwanského prielivu.

Uznesenie vyjadruje poľutovanie nad násilným ovládnutím Afganistanu Talibanom po stiahnutí amerických a európskych síl. Parlament v tejto súvislosti vyzval na hlbokú transatlantickú reflexiu o ponaučeniach z misie v Afganistane s cieľom vyvodiť potrebné závery pre budúce úsilie zamerané na podporu stability, bezpečnosti a dobrej správy vecí verejných vo svete. Poslanci tiež apelujú na transatlantických partnerov, aby spolupracovali so všetkými krajinami susediacimi s Afganistanom a zohľadňovali pritom potrebu pomôcť afganským občanom, ktorí na území týchto krajín hľadajú útočisko. Parlament tiež požaduje intenzívnejšiu spoluprácu EÚ a USA zameranú na obnovenie strategického partnerstva vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva a k západnému Balkánu. Poslanci aj v tejto súvislosti pripomenuli svoj návrh na vytvorenie Transatlantickej politickej rady za účelom systematických konzultácií a koordinácie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Radu by mali viesť šéf diplomacie EÚ a minister zahraničných vecí USA, opierajúc sa pritom o pravidelný kontakt politických riaditeľov.