pondelok 4. októbra 2021

Think Before U Click: Uvažuj skôr, než klikneš

Október je už od roku 2012 vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Organizátormi sú Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a Európska komisia s podporou členských štátov Európskej únie a stoviek partnerov z rôznych oblastí. Kampaňou sa snažia posilniť vnímanie bezpečnostných hrozieb a propagovať kybernetickú bezpečnosť na všetkých úrovniach.

Pandémia, digitalizácia, práca a vzdelávanie na diaľku a nepostačujúce digitálne zručnosti upriamujú pozornosť na kybernetickú bezpečnosť používateľov aj organizácií. Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo proste  nedbanlivosť používateľov.  Najčastejšími praktikami útočníkov sú manipulácia, vydieranie, nátlak alebo iné metódy sociálneho inžinierstva. Platí to na použitie výpočtovej techniky v domácom prostredí aj v práci. Najviac ohrození sú používatelia, ktorí majú najnižšiu úroveň digitálnych zručností: deti a seniori.

Na Slovensku sú pripravené dve desiatky aktivít: semináre pre profesionálov, konferencie pre podnikateľov, kyberbezpečnostná hra, súťaž, on-line tréningy aj webináre. Podujatia organizujú vzdelávacie agentúry, odborná komunita alebo tretí sektor. Ivan Makatura upozorňuje: „Za budovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti nesú zodpovednosť školy a zamestnávatelia. Na Slovensku im v tom však výrazne pomáhajú neziskové organizácie.“ Kampaň ENISA sa riadi heslom Think Before U Click – Uvažuj skôr, než klikneš. V roku 2021 sú hlavnými témami prvá pomoc a usmernenia, čo robiť, ak sa niekto stane obeťou kybernetického útoku, a návod, ako si zabezpečiť domov z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Praktické letáky a rady bude Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti distribuovať počas októbra ministerstvám, školám, manažérom kybernetickej bezpečnosti vo firmách aj obciam a mestám.