štvrtok 7. októbra 2021

Radíme: Neuhradené faktúry

Nezaplatené faktúry sú realitou pre viaceré slovenské spoločnosti. Potvrdzujú to aj štatistické údaje z fakturačných systémov pre firmy a živnostníkov. Odborníčka radí, aby podnikatelia uhrádzali faktúry najneskôr 1 – 2 dni pred termínom splatnosti. Takto budú peniaze na účtoch obchodných partnerov včas.

V prvom polroku 2021 uhradilo podľa spoločnosti Solitea faktúry v termíne splatnosti 37 % slovenských podnikateľov. Do 7 dní po dátume splatnosti uhradilo faktúry takmer 12 % podnikateľov. Do 30 po splatnosti pohľadávky uhradilo 9 % Slovákov. Ak odberatelia nezaplatia do mesiaca od dátumu splatnosti, šanca dodávateľov získať peniaze štandardnou cestou sa veľmi znižuje, iba 4 % faktúr zaplatili odberatelia po tridsiatom dni od splatnosti. V Čechách bola v tomto období platobná disciplína podnikateľov o čosi lepšia. Včas faktúry zaplatilo takmer 52 % českých podnikateľov. V ďalších ukazovateľoch je situácia medzi oboma krajinami skoro zhodná. Do 7 dní po splatnosti uhradilo svoje záväzky 12 % Čechov, do 30 dní po splatnosti to bolo 10 % a po tomto období faktúry uhradili 4 % Čechov. Za dátami nie je ani pandémia koronavírusu, keďže tento trend je viacmenej stály od začiatku roka 2019 (priemerné údaje vychádzajú zo súhrnných dát za obdobie január 2019 až jún 2021), a to v oboch krajinách. Načas zaplatí svoje faktúry priemerne 38 % Slovákov a 50 % Čechov. Za toto obdobie nebolo nikdy uhradených 34 % faktúr vystavených slovenskými podnikateľmi. Odhaduje sa však, že približne tretina až polovica faktúr evidovaných ako nezaplatené je v skutočnosti uhradená. Slovenskí podnikatelia totiž vo fakturačnom systéme nezaznamenajú, že im peniaze prišli, a preto zostávajú tieto faktúry naďalej evidované ako nepreplatené.

Ako postupovať pri neuhradenej faktúre radí Radí Michaela Vetráková, odborná konzultantka:
1. V prvom kroku odporúčam upomienku. V praxi sa prvá upomienka posiela dlžníkovi približne 7 dní po dátume splatnosti. Dlžníka môžeme kontaktovať telefonicky, emailom alebo poštou. Je možné odoslať aj tzv. priateľskú upomienku, a to tesne pred termínom blížiaceho sa dátumu splatnosti. Je zbytočné posielať upomienku 1 – 2 po splatnosti faktúry, pretože dlžník mohol faktúru uhradiť a čaká sa iba na spracovanie platby bankou.
2. Výšku úroku z omeškania môžete stanoviť zmluvne alebo v objednávke. Ak to tak nemáte, výšku úroku stanovíte na základe zákona (Nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z.) a to:
- vo výške základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) platnej vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o 8 percent;
- vo výške základnej sadzby ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percent.
3. Ak sa rozhodnete časom vymáhať neuhradenú sumu súdne, nie je žiaden limit, pokiaľ ide o výšku vymáhanej sumy. Vymáhať môžete aj malé čiastky. Platí nepísané pravidlo, že pohľadávky v nižšej sume je možné vymôcť oveľa ľahšie ako dlžné sumy v desiatkach či stovkách tisícoch eur. Vymáhať môžete nielen úroky z omeškania, ale napr. aj zaplatenie zmluvnej pokuty, ak je to stanovené v zmluve alebo paušálnu náhradu.
4. Aby si podnikateľ zachoval dobré meno, dobré obchodné vzťahy i referencie na trhu, odporúčam stanoviť finančnú disciplínu ako jednu z najdôležitejších zásad a hodnôt pri podnikaní. Aby boli vaše úhrady na účtoch obchodných partnerov včas, odporúčam úhradu 1 – 2 pred dátumom splatnosti.