pondelok 4. októbra 2021

Upozorňujeme: Nebezpečný prášok, liek aj pohár - aktualizované

Pribudli dve nové upozornenia na výrobky ohrozujúce zdravie spotrebiteľov nielen na Slovensku. Ide o kakaový prášok a liek na odvolanie fajčenia. Predávať sa môžu aj v iných krajinách.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informovala o prekročení najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu- 42,7 µg/kg (max 5,0 µg/kg) a sumy PAU4- 233,3 µg/kg (max 30,0 µg/kg) v analyzovanie vzorke kakaového prášku so zníženým obsahom tuku, 100g, DMT 28.6.2022, krajina pôvodu Čína, distribútor Mánya s.r.o., 943 54 Svodín 1299. Inšpektori nariadili zákaz predaja výrobku a jeho okamžité stiahnutie z trhu.

Stiahnuť z trhu nariadil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) tiež liek Champix na odvykanie od fajčenia u dospelých. Dôvodom je prítomnosť nečistoty N-nitrózo-vareniklínu, ktorý je nad akceptovateľným limitom príjmu. Zdravotnícki pracovníci majú však upozorniť pacientov podstupujúcich liečbu týmto liekom, aby ju neukončili bez konzultácie s nimi a v prípade potreby s nimiprediskutovali akékoľvek otázky alebo obavy. Na konci liečby sa prejavilo vysadenie tohto lieku zvýšením podráždenosti, naliehavosťou fajčiť, depresiou či nespavosťou u troch percent pacientov.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na sklenený pohár Latte Macchiato „Coffee love“, v ktorom bol nameraný nadlimitný obsah kadmia. Prijímajú sa opatrenia na jeho stiahnutie z trhu ako nahlásenie do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF systém). Výrobok sa ešte môže nachádzať v obchodoch, preto sa odporúča, aby si ho spotrebitelia nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.