utorok 5. októbra 2021

LTE: Ako zapojiť router

LTE technológia sa odporúča pre miesta, kde nie je možné zaistiť pripojenie na internet káblom. Na aké kroky však nezabudnúť pri nastavení nového LTE routeru tak, aby všetci používatelia mali k dispozícii spoľahlivé a rýchle internetové pripojenie?

Aby ste mali istotu, že váš router funguje na maximum, Petr Koudelka odporúča realizovať dva jednoduché kroky. Pri nastavovaní routeru je v prvom rade dôležité myslieť na to, že router používa smerové antény, ktoré fungujú najlepšie, keď sú nasmerované priamo na najbližší vysielač mobilného operátora. Správne umiestenie routeru má zásadný dopad na jeho stabilnú a spoľahlivú prevádzku, a preto je dôležité mu venovať dôkladnú pozornosť. Po druhé sa uistite, že signál nie je blokovaný žiadnymi prekážkami, a to ani potenciálnymi alebo dočasnými. Trvalé prekážky ako okolné budovy, stromy a kríky zrejme neprehliadne nikto, napriek tomu šíreniu signálu môžu brániť tiež prekážky dočasné, napr. autá alebo vonkajší nábytok. V mnohých prípadoch je vhodné anténu umiestniť čo najvyššie, aby sa minimalizovalo riziko toho, že signálu bude v ceste stáť nejaká prekážka.

Pokiaľ pred spustením routeru realizujete vyššie popísané dva kroky, všetko by malo fungovať tak, ako má. Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytnú problémy s pripojením, vyskúšajte nasledujúce doporučenie. Najskôr skúste prepnúť prenosové pásmo. Na niektorých miestach bude možno signál 3G silnejší než 4G alebo napríklad 4G bude fungovať lepšie než 5G. K prepnutiu prenosového pásma slúži webové rozhranie routeru. Nezaškodí ani overiť, či váš poskytovateľ služieb nemá práve výpadok alebo iné technické problémy, a či nedochádza k nejakému nečakanému blokovaniu alebo rušeniu signálu. A zostáva aj možnosť kontaktovať svojho dodávateľa hardvéru.