pondelok 4. októbra 2021

EU: Misie programu Horizont Európa

Snahou piatich nových misií Európskej únie (EÚ) je riešiť veľké výzvy v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele.

Novinka programu Horizont Európa ako aj originálna koncepcia politiky EÚ, ktorá spája niekoľko útvarov Európskej komisie pod dohľadom deviatich členov kolégia – budú podporovať výskum s cieľom naplniť hlavné priority Európskej komisie a nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme: boj proti rakovine, adaptácia na zmenu klímy, ochrana oceánov, morí a vôd, život v ekologickejších mestách a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín. Ide o nový nástroj, ktorý zahŕňa súbor opatrení, akými sú projekty v oblasti výskumu a inovácií, politické opatrenia a legislatívne iniciatívy, zameraných na dosiahnutie konkrétnych cieľov s veľkým dosahom na spoločnosť v konkrétnom časovom rámci. 

Cieľom piatich misií bude priniesť riešenia kľúčových globálnych výziev do roku 2030:
  1. Adaptácia na zmenu klímy: podporiť aspoň 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali odolnými voči zmene klímy.
  2. Rakovina: spolu s európskym plánom na boj proti rakovine pracovať na zlepšení životov viac ako 3 miliónov ľudí do roku 2030 prostredníctvom prevencie, liečby a riešení umožňujúcich dlhší a lepší život.
  3. Obnoviť naše oceány a vody do roku 2030.
  4. 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030.
  5. Dohoda o pôde pre Európu: 100 živých laboratórií a tzv. majákov, ktoré budú stáť v čele prechodu k zdravým pôdam do roku 2030.
Misie EÚ teraz vstupujú do fázy, v ktorej sa začnú naplno realizovať. Prvý pracovný program programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022 uverejnený 16. júna obsahuje súbor opatrení, ktoré položili základy na realizáciu misií. Do konca roka sa zaktualizuje o úplný program výskumu a inovácií. Misie zároveň nadviažu kontakt so zúčastnenými regiónmi, mestami a organizáciami, ako aj s občanmi v členských štátoch.