streda 6. októbra 2021

Aktuálne: Cloud alebo on-premise poštové servery?

Firmy v mnohých prípadoch preferujú on-premise poštové servery pred cloudovými variantmi. Napriek všeobecnému trendu migrácie smerom k poskytovaniu IT formou služieb je hlavne pre malé a stredné veľké spoločnosti (SMB) veľakrát výhodnejšia vlastná poštová infraštruktúra.

Hoci hlavnými hnacími motormi všeobecného prechodu na cloudové služby sú efektívnejšia správa a náklady, v prípade elektronickej pošty to tak jednoznačné podľa GFI Software nie je. Hlavne v menších spoločnostiach môže byť napríklad migrácia na Microsoft 365 celkovo finančne náročnejšia než vlastné riešenie. A keď sa k tomu pridajú komplikácie počas procesu migrácie a prípadné prevádzkové výpadky, s výsledkom prechodu na cloud nie sú veľakrát tieto firmy spokojné.

Prekážky pre voľbu firemnej pošty v cloude:
1. Vyššie celkové náklady – Priemerná cena mailboxu pre Microsoft 365 klesá s ich celkovým počtom, čo v prípade SMB firiem s niekoľkými schránkami nie je výhodné. Spolu s ďalšími nákladmi môžu tak pravidelné poplatky čoskoro prevýšiť celkové náklady na vlastný systém.
2. Obmedzená kontrola nad infraštruktúrou – Cloudová infraštruktúra je z princípu multitenantná, čo poskytovateľovi neumožňuje z bezpečnostných dôvodov dať klientovi plnú kontrolu nad prostredím, ktoré zdieľa s ďalšími klientmi. Ten tak nemôže konfigurovať poštu podľa svojich potrieb.
3. Nepružné škálovanie – Ak v rámci multitenantného prostredia jeden klient prudko zvýši svoju mailovú aktivitu, pre ostatných zostane menej a nebudú môcť zvýšiť výkon, kedykoľvek by ho potrebovali.
4. Problém s dodržaním štandardov – V cloudovom prostredí býva problém s požiadavkami na uloženie dát v danej krajine, prístupom k logom udalostí a so splnením niektorých GDPR nariadení.
5. Obavy z migrácie – Veľa menších organizácií má obavy z migrácie do cloudu, čo môže komplikovať nepodporovaný softvér, viac prevádzaných domén, bezpečnostné problémy a dodatočné náklady na migračné nástroje.