streda 6. októbra 2021

SR: Šetríme najmä na oblečení

Ak sa slovenské domácnosti ocitnú v ekonomických problémoch, najčastejšie ich riešia obmedzením nákupov oblečenia (61 % domácností), zrušením dovolenky (51 %) alebo obmedzením výdavkov na zábavu (46 %). Z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vyšlo tiež najavo, že Slováci obmedzia až na poslednom mieste výdavky na vzdelanie a záujmové krúžky pre deti (necelých 9 % respondentov).

Slováci sa pri nedostatku financií obmedzia tiež vo výdavkoch na jedlo (42 %) a športové aktivity (28 %) a budú sa snažiť ušetriť na spotrebe energií (24 %). Približne dve pätiny (39 %) respondentov prieskumu (väčšinou muži) uvádzajú medzi riešeniami finančnej krízy aj využitie úspor. Slováci sa len veľmi neradi vzdajú komfortu cestovania vlastným autom a prejdú na verejnú dopravu (14 % respondentov). Zistenia aktuálneho prieskumu do značnej miery zodpovedajú výsledkom prešetrovania medzi mladými ľuďmi (vo veku 18 až 30 rokov), ktoré spoločnosť KRUK uskutočnila v roku 2019. Aj mladí Slováci by najskôr obmedzili predovšetkým nadštandardné výdavky na dovolenky a nákupy, oveľa ochotnejšie by sa však vzdali cestovania vlastným autom v prospech verejnej dopravy. Až na poslednom mieste by redukovali výdavky na vzdelávanie a krúžky detí. Výdavky na zábavu by obmedzili predovšetkým najmladší ľudia vo veku 18 až 24 rokov. 

„Ak nedostatok financií súvisí aj so splátkami úverov, každý šiesty z opýtaných Slovákov by sa obrátil na veriteľa a pokúsil sa dohodnúť úpravu splátok. Komunikácia s veriteľmi je veľmi dôležitá a v zozname riešení ekonomických problémov domácností by mala stáť oveľa vyššie. Je chvályhodné, že pôžičkou by svoje aktuálne finančné problémy riešili len 2 % respondentov, zároveň však často ide o dlžníkov so záväzkami po splatnosti“, konštatuje Jaroslava Palendalová. Najväčší podiel respondentov, ktorí by sa snažili s veriteľmi dohodnúť na úprave splátok aktuálnych záväzkov, je vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. Úverom by svoje finančné problémy riešili hlavne ľudia s nižším vzdelaním, s čistým príjmom domácnosti do 600 eur a zamestnaním v poľnohospodárstve a lesníctve. „Spôsob riešenia ekonomických problémov veľmi úzko súvisí s dosiahnutým vzdelaním a finančnou gramotnosťou. Dôkazom je veľmi vysoké odhodlanie obmedziť sa v dovolenkách, zábave a nakupovaní u vysokoškolsky vzdelaných osôb a zamestnancov v oblasti finančných a IT služieb, ktorí naviac v žiadnom prípade nepripúšťajú riešenie svojich finančných problémov pomocou úverov“, dodáva Jaroslava Palendalová.