piatok 29. júla 2022

DESI: Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2022

Členské štáty počas pandémie COVID-19 vo svojom digitalizačnom úsilí napredovali, no stále sa im nepodarilo odstrániť medzery v digitálnych zručnostiach, digitálnej transformácii MSP a pri zavádzaní pokročilých sietí 5G. Na čele krajín Európskej únie sa naďalej držia Fínsko, Dánsko, Holandsko a Švédsko. 

Ale aj tieto krajiny majú nedostatky v kľúčových oblastiach: miera zavádzania vyspelých digitálnych technológií (napr. umelá inteligencia a veľké dáta) zostáva na úrovni pod 30 %, čo je ďaleko od cieľovej hodnoty 75 % stanovenej v digitálnom desaťročí na obdobie do roku 2030. Je tu veľký nedostatok zručností, ktorý spomaľuje celkový pokrok a vedie k digitálnemu vylúčeniu. Napriek tomu sme svedkami vzájomného vyrovnávania dosiahnutých výsledkov: EÚ naďalej zlepšuje svoju úroveň digitalizácie a členské štáty, ktoré štartovali z nižších úrovní postupne dobiehajú vedúce štáty, pretože rastú rýchlejšie. Predovšetkým Taliansko, Poľsko a Grécko v uplynulých piatich rokoch značne vylepšili svoje výsledky v DESI. Nepretržite realizujú investície s jasnejším politickým zameraním na digitálnu sféru, a to aj s pomocou financovania zo zdrojov EÚ.

Digitálne nástroje sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a fungovania spoločnosti, ľudia bez primeraných digitálnych zručností riskujú, že zaostanú. Len 54 % Európanov vo veku 16 – 74 rokov má aspoň základné digitálne zručnosti. Cieľom digitálneho desaťročia je 80 % do roku 2030. Hoci sa v rokoch 2020 – 2021 do pracovného trhu zapojilo 500.000 odborníkov na IKT, celkový počet 9 miliónov odborníkov na IKT v EÚ zďaleka zaostáva za cieľovým počtom 20 miliónov odborníkov do roku 2030. Nie je ich dosť na to, aby sme pokryli aktuálny nedostatok odborníkov v podnikoch. V priebehu roka 2020 vyše polovica podnikov EÚ (55 %) hlásila ťažkosti pri obsadzovaní miest odborníkov na IKT. Tieto nedostatky predstavujú závažnú prekážku pre obnovu a konkurencieschopnosť podnikov EÚ. Nedostatok špecializovaných zručností takisto spomaľuje EÚ pri dosahovaní cieľov Zelenej dohody. Preto treba zamerať veľké úsilie na rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností pracovníkov.

Pokiaľ ide o zavádzanie kľúčových technológií, podniky počas pandémie COVID-19 výrazne pridali vo využívaní digitálnych riešení. Využívanie cloud computingu napríklad dosiahlo 34 %. Naproti tomu umelú inteligenciu využíva len 8 % podnikov a veľké dáta len 14 % podnikov (cieľová hodnota je 75 % do roku 2030). Tieto kľúčové technológie majú obrovský potenciál pre zásadné inovácie a zvýšenie efektívnosti, predovšetkým pri MSP. Základnú úroveň digitalizácie však vykazuje len 55 % MSP v EÚ (cieľová hodnota do roku 2030 je najmenej 90 %). Znamená to, že takmer polovica MSP naďalej nemôže využívať príležitosti, ktoré ponúka digitálna sféra.

V roku 2021 naďalej rástla miera gigabitovej pripojiteľnosti v Európe. Pripojiteľnosť vďaka optickému káblu dosiahla mieru 50 %, čo znamená, že celkové pokrytie sieťou s veľmi vysokou kapacitou dosiahlo 70 % (cieľová hodnota do roku 2030 je 100 %). Aj pokrytie sieťou 5G v osídlených oblastiach v EÚ minulý rok narástlo – na 66 %. Napriek tomu sa ešte stále nedokončilo prideľovanie frekvenčného spektra, ktoré je podmienkou pre komerčné spustenie 5G: v prevažnej väčšine členských štátov sa doteraz pridelilo len 56 % celkového harmonizovaného spektra 5G (výnimkou sú Estónsko a Poľsko). Okrem toho niektoré údaje o veľmi  vysokej miere pokrytia v skutočnosti zachytávajú spoločné využívanie frekvencií 4G alebo nízkopásmového spektra 5G, ktoré ešte neumožňuje úplné zavedenie pokročilých aplikácií. Tieto medzery musíme odstrániť, ak chceme naplno využiť potenciál 5G a umožniť nové služby s vysokou hospodárskou a spoločenskou hodnotou, akými sú napríklad prepojená a automatizovaná mobilita, vyspelá výroba, inteligentné energetické systémy či elektronické zdravotníctvo. On-line poskytovanie kľúčových verejných služieb je už vo väčšine členských štátov EÚ bežné. Ešte pred zavedením európskej peňaženky digitálnej identity má 25 členských štátov aspoň jeden systém elektronickej totožnosti, ale len 18 z nich má systém alebo viacero systémov elektronickej totožnosti oznámený v nariadení eIDAS, čo je predpokladom bezpečných cezhraničných digitálnych transakcií. 

EÚ sprístupnila nemalé zdroje na podporu digitálnej transformácie: 127 miliárd EUR je vyčlenených na reformy a investície v digitálnej sfére v 25 národných plánoch obnovy a odolnosti, ktoré Rada doteraz schválila. Členské štáty vyčlenili v priemere 26 % svojich prostriedkov v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na digitálnu transformáciu, čo je viac než povinný podiel 20 %. Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Írsko a Litva sa rozhodli do digitálnej sféry investovať viac než 30 % svojich prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.


PSA test: Mužom na plodnosti záleží

„A kedy bude dieťatko?“ Toto je asi najneobľúbenejšia otázka z okolia mladému páru, najmä, ak „sa zatiaľ nedarí“. Prirodzená radostná túžba sa po mesiacoch mení na frustráciu, stres z počítania plodných dní a výčitky, kto za to môže. Kým žena musí absolvovať množstvo náročných vyšetrení plodnosti, mužom stačí zvyčajne len jedno jednoduché, a to vyšetrenie spermiogramu. 

Vďaka dobrej edukácii spoločnosti pristupujú dnes muži k zisťovaniu príčin neplodnosti zodpovedne a do urologickej ambulancie zavítajú pomerne často. „Súčasná smernica európskej urologickej spoločnosti konštatuje, že za 50 % primárnych neplodností môže žena a za 50 % muž. My zároveň zo skúseností tvrdíme, že niekedy stačí malý ženský faktor a malý mužský faktor neplodnosti, ktoré sa znásobia a stáva sa z toho partnerský problém”, vysvetľuje urológ MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Vyšetrenie mužského spermiogramu by malo byť prvým krokom v zisťovaní neplodnosti páru, pretože ženy musia podstúpiť omnoho náročnejšie vyšetrenia, vyžadujúce si napríklad aj celkovú anestézu. Zvyčajne sa vyšetrenie spermiogramu dopĺňa o sonografické vyšetrenie miešku, močového mechúra a prostaty, veľmi dôležité je aj vyšetrenie hormonálneho profilu, v prípade že máme podozrenie na hormonálny problém. Na vyšetrenie spermií sa využíva počítačová analýza s presným výsledkom spermiogramu bez odchýlok, pričom sa dokáže zistiť viacero významných parametrov: „Vyšetrujeme kyslosť, zásaditosť, objem ejaklátu, dobu skvapalnenia, počet spermií, morfológiu spermií. Ak sú spermie patologické, či už na hlavičke, alebo v oblasti bičíka, tak pomocou počítačovej analýzy to vieme presne zanalyzovať a do budúcna porovnať."

Výsledná správa pacientovi oznámi, aký má počet spermií, koľko z nich je dobre hybných alebo s progresívnou hybnosťou, prípadne, aké je tam percento patologických spermií, čo pomáha odhaliť konkrétny problém. V rámci spermiogramu je možné vyšetriť ejakulát aj na oxidačný stres spermií, ktorý je tiež jednou z príčin zníženej plodnosti mužov. „V súčasnosti neexistujú lieky, ktoré by liečili primárnu alebo sekundárnu infertilitu, dá sa to iba v prípade, pokiaľ je prítomná nejaká infekcia, alebo nedostatok testosterónu, ale takýchto príčin je veľmi málo”, približuje MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Na plodnosť pozitívne vplýva vyhýbať sa stresu, v prípade nadváhy zredukovať hmotnosť, zdravý pohyb, vyvarovať sa extrémne teplému prostrediu. Veľmi nápomocné sú voľnopredajné výživové doplnky, ktoré obsahujú vitamíny, aminokyseliny a stopové látky zacielené na plodnosť. Ak základný spermiogram nespĺňa parametre normy, v osobnej anamnéze sú prítomné zápalové ochorenia, chronické infekcie, varikokéla, hormonálne problémy.

Banky: Kedy je čas na zmenu

Väčšina Slovákov (93 %) je so svojou hlavnou bankou, kde majú svoj bežný účet, spokojná podobne ako v predchádzajúcom roku. Naopak, nespokojných je 7 % klientov. Pri výbere banky sa stále rozhodujeme predovšetkým podľa výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu (69 %). Pre 67 % opýtaných by bol výrazný nárast tohto poplatku najsilnejším motívom na zmenu súčasnej banky.

Ďalšími dôvodmi, kvôli ktorým by klienti začali uvažovať nad zmenou banky, je podľa on-line prieskumu Focus pre mBank (on-line populácia SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 962 respondentov, november 2021) nepríjemný a neochotný personál (16 %) či chýbajúce služby a produkty (15 %). Odradiť ich však môžu aj negatívne informácie o banke (14 %), nedostatočný vernostný program pre klientov banky (10 %) a slabá mobilná aplikácia, ktorá má málo funkcií alebo sa ťažko ovláda (9 %). Približne 7 % opýtaných by uvažovalo nad zmenou banky kvôli chýbajúcim moderným platobným technológiám ako napríklad Apple Pay či Google Pay.

Výška mesačného poplatku za vedenie bežného účtu (69 %) ostáva aj naďalej hlavným kritériom, podľa ktorého si Slováci vyberajú svoju banku. Pre viac než jednu tretinu (36 %) klientov bánk je rozhodujúcim faktorom pri výbere banky kvalitný internet banking a pre 28 % opýtaných to je moderná mobilná aplikácia. Oproti poslednému prieskumu si na jej dôležitosti zakladá o 5 percentuálnych bodov viac klientov, čo svedčí aj o tom, že moderné technológie obľubujú Slováci čoraz viac. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre viac ako jednu pätinu (22 %) Slovákov a na odporúčanie priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 9 % respondentov. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že veľkosť banky z pohľadu počtu klientov berie do úvahy 8 % oslovených.

Klienti si na svojej banke cenia najviac najmä skutočnosť, že nemá žiadne alebo len nízke poplatky za vedenie bežného účtu (32 %), má kvalitný internet banking (29 %) a výbornú mobilnú aplikáciu (27 %; naposledy to bolo 22 %). Medzi ďalšie prednosti banky patria kvalitné a spoľahlivé služby (24 %), tradícia a dôveryhodnosť banky (23 %) a ochotný, milý či príjemný personál (17 %; naposledy to bolo 21 %). Klienti ďalej oceňujú aj výhodné úroky na hypotéky a úvery (12 %) a výšku úrokovej miery na sporiacom alebo bežnom účte (8 %).Viac než dve tretiny (69 %) klientov bánk majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. V predchádzajúcom prieskume malo presný prehľad o výške týchto poplatkov až 76 % opýtaných – zdá sa tak, že Slováci si svoje financie kontrolujú menej.

štvrtok 28. júla 2022

Erasmus+: Spolupráca 44 európskych univerzít

Z rozpočtu 272 miliónov eur programu Erasmus+ získa ďalšiu finančnú podporu 16 spolupracujúcich európskych univerzít a 4 nové združenia sa budú môcť pripojiť. Spoločne s 24 združeniami vybranými v roku 2020 je v súčasnosti zapojených do iniciatívy Európske univerzity v roku 2022 celkom 44 európskych univerzít pozostávajúcich z 340 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v hlavných mestách a odľahlých regiónoch z 31 krajín.

Európske univerzity sú združenia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej Európy, ktoré spolupracujú v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Každé združenie môže získať podporu až do výšky 14,4 mil. eur z programu Erasmus+ na štyri roky. Je to výrazný nárast oproti maximálnej výške podpory 5 mil. eur na tri roky v predchádzajúcich výzvach programu Erasmus+. Výzva týkajúca sa európskych univerzít z programu Erasmus+ 2022 bola rozdelená do dvoch tém: na jednej strane ponúka stabilnú finančnú podporu už existujúcim úspešným združeniam vysokých škôl, aby mohli ďalej pokračovať v napĺňaní svojej dlhodobej vízie. Úspešných 16 združení sa rozšírilo o približne 30 nových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Na druhej strane sa z výzvy podporilo vytváranie nových európskych univerzít v Európe, ktoré spájajú rôzne inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na základe ich spoločných strategických vízií.

Spoločne s 24 združeniami vybranými v roku 2020 je v súčasnosti do programu zapojených celkom 44 európskych univerzít pozostávajúcich z 340 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v hlavných mestách a odľahlých regiónoch z 31 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. Novinkou v rámci výzvy Erasmus+ 2022 je, že združenia už môžu prijímať pridružených partnerov z krajín bolonského procesu<http://ehea.info/page-full_members>, napríklad z Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. Navyše vďaka partnerstvu približne s 1300 pridruženými partnermi – od mimovládnych organizácií, podnikov, miest a miestnych či regionálnych orgánov – môžu európske univerzity podstatne zvýšiť kvalitu a rozsah terciárneho vzdelávania. Na jeseň 2022 vyhlási Európska komisia ďalšiu výzvu v rámci programu Erasmus+, aby tak ponúkla finančnú podporu existujúcim združeniam a mohla podnecovať vznik nových.

Digitalizácia: Podceňovanie zamestnancov

Príčina spomalenej digitalizácie vo firmách na Slovensku spočíva aj vo vynechaní či v podcenení zapojenia zamestnancov na všetkých úrovniach organizácie. Digitalizácia pritom dokáže firme usporiť často až 30 % nákladov na prevádzku. Podľa rôznych štúdií by mala firma investovať ročne do transformácie biznisu okolo 4 – 10 % z obratu v závislosti od odvetvia.

Hoci sa digitálna transformácia organizácie opiera o technológie a automatizáciu, pre jej úspech však hrá kľúčovú úlohu zvládnutie ľudského faktora takejto zmeny. Upozornila na to spoločnosť Omnicom. „Mnohé firmy nielen zo súkromnej sféry, ale aj z verejnej správy si často nakúpia nové aj drahé digitálne nástroje na zefektívnenie prevádzky, ale podcenia dôležitý krok – nepripravia zamestnancov. Na úspešné zvládnutie zmien, ktoré do firiem prináša digitálna transformácia, je však potrebné, aby tieto zmeny pochopili a prijali všetci zamestnanci a naučili sa pracovať vďaka technológiám inak,“ upozorňuje Miroslav Hlohovský.

Významnú časť digitálnej transformácie – prípravu zamestnancov pritom vynechá, alebo odloží na neurčito asi polovica firiem, ktoré začnú s digitalizáciou. Firmy zvládnutie ľudského faktora takýchto zmien buď podcenia a nemajú naň už rozpočet, alebo sa spoliehajú na flexibilitu ľudí, že sa naučia nové softvéry používať sami za pochodu. „Firmy či organizácie prichádzajú mesačne o tisíce eur hneď dvakrát – pre slabé využívanie zakúpeného softvéru a sekundárne strácajú peniaze vo vysokých nákladoch pre zastarané prevádzkové postupy,“ dopĺňa Pavol Holbík.

Novinka: Narodenie dieťaťa

Rodičia na Slovensku už môžu dostať rodný list aj príspevok pri narodení dieťaťa bez osobnej návštevy matriky či pediatra. Nový systém sa postupne zavádzal od 1. apríla 2022 a pomohol už rodičom 13.500 detí, ktoré sa za ten čas na Slovensku narodili.

Doteraz museli rodičia hlásiť meno dieťaťa priamo na matričnom úrade, rodič musel prihlásiť dieťa do zdravotnej poisťovne, potom ísť k pediatrovi a gynekológovi a nakoniec ešte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa. Po novom môžu rodičia dohodu o mene vybaviť priamo v pôrodnici, kde ju obaja spoločne podpíšu. Rodný list potom matrika odošle na adresu trvalého bydliska matky. Od 1. augusta 2022 už nebude potrebné ani prihlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne, rovnako automaticky dostane zdravotnú poisťovňu matky. A na bankový účet matky bude tiež zaslaný príspevok pri narodení dieťaťa.

Rodičia tak ešte v pôrodnici podpíšu už iba jeden formulár - Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa. Následne už celý proces prebieha automaticky. Túto zmenu bolo možné zrealizovať vďaka úzkej spolupráci s pediatrami, pôrodnicami a Národným centrom zdravotníckych informácií. Zdravotnícke zariadenia zasielajú elektronické hlásenia o narodení dieťatka priamo do informačného systému matrík. Popri zaslaní rodného listu na adresu matky zostáva zachované aj štandardné vybavenie rodného listu prevzatím priamo na príslušnom matričnom úrade.

streda 27. júla 2022

EU: Ôsmy environmentálny akčný program

Európska komisia predstavila zoznam hlavných ukazovateľov na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov Európskej únie v oblasti životného prostredia a klímy do roku 2030, ako aj cieľa dlhodobej vízie do roku 2050 – „dobrý život v rámci možností našej planéty“. Nový rámec monitorovania v rámci 8. environmentálneho akčného programu je zameraný na podporu transparentnosti a informovanie Európanov o vplyve politiky EÚ v oblasti klímy a životného prostredia.

Hlavné ukazovatele vychádzajú zo štruktúry 8. environmentálneho akčného programu, ktorý vychádza z Európskej zelenej dohody. Ich súčasťou sú 2 – 3 najrelevantnejšie a štatisticky najspoľahlivejšie ukazovatele politiky pre každý z tematických prioritných cieľov do roku 2030 zahŕňajúce zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, nulové znečistenie a biodiverzitu. Okrem nich zoznam obsahuje päť ukazovateľov na meranie pokroku pri riešení hlavných environmentálnych a klimatických tlakov. V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody k nim patrí prechod na udržateľné systémy v oblasti energetiky, priemyslu, mobility a potravín, ktorý musí nastať v nadchádzajúcich rokoch. Hlavný súbor ďalej obsahuje ukazovatele na monitorovanie pokroku pri dosahovaní hlavných základných podmienok – udržateľné financovanie, zásada „znečisťovateľ platí“ a postupné zrušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie. Posledná kapitola monitorovacieho rámca zhŕňa systémové ukazovatele, ktorých cieľom je zachytiť pokrok pri dosahovaní troch rozmerov kvality životného prostredia a zahrnúť aj hospodárske a sociálne aspekty nad rámec ochrany prírody.

Komisia bude ročne podávať správy o dosiahnutom pokroku, a to na základe hodnotenia vykonaného Európskou environmentálnou agentúrou od roku 2023 pomocou vybraných hlavných ukazovateľov. Okrem toho počas trvania programu vykoná dve hĺbkové posúdenia – preskúmanie v polovici obdobia v roku 2024 a záverečné hodnotenie v roku 2029. Politiky EÚ musia zabezpečiť, aby EÚ opäť smerovala k tomu, že budeme žiť a pracovať v rámci možností našej planéty. Ukazovatele ako také zachytávajú pokrok pri zlepšovaní kvality životného prostredia vrátane hospodárskych a sociálnych aspektov. V budúcnosti by tak mohli slúžiť na meranie zdravia nášho hospodárstva a spoločnosti na základe kvality života a nad rámec najznámejšieho hospodárskeho ukazovateľa – HDP.


Dlhy: Aj kvôli letnej dovolenky

Slovenské domácnosti financujú letnú dovolenku v drvivej väčšine z úspor, a pokiaľ úspory nemajú, kvôli dovolenke sa nezadlžujú a radšej nikam necestujú. Prieskum pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika dospel k veľmi podobným záverom ako minulý rok. Najčastejšie si na dovolenku požičiavajú ľudia vo veku 35 až 44 rokov a tiež rodiny s jedným dieťaťom, a to spravidla aj vyššie sumy nad 400 eur.

Na dovolenku si niekedy požičalo iba 6 % slovenských domácností a okrem toho polovicu takýchto pôžičiek tvorili menšie sumy do 400 eur. Sumu presahujúcu 400 eur si na dovolenku požičiavajú skôr muži, pri pôžičkách do 400 eur žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami nie je. Častejšie než ľudia s najnižšími osobnými príjmami si na dovolenku požičiavajú Slováci s osobným príjmom 600 až 1.000 eur mesačne. Na dovolenku si najčastejšie požičiavajú zamestnanci v poľnohospodárstve a lesníctve, za ktorými nasledujú zamestnanci štátnej správy a sociálnych služieb.

Najčastejšie si na dovolenku požičiavajú ľudia, ktorí o finančnej situácii svojej domácnosti uvádzajú, že im príjem nevystačí ani na najnutnejšie výdavky a zároveň majú ďalšie pôžičky alebo úvery, pričom niektoré z nich už teraz nedokážu splácať. Peniaze na dovolenku si niekedy požičala každá ôsma domácnosť v takejto tiesnivej finančnej situácii. Naopak, pôžičky na dovolenku si vôbec neberú ľudia zamestnaní v armáde a bezpečnostných zložkách. Väčší sklon k pôžičkám na dovolenku majú domácnosti, ktoré za zábavu a koníčky vydajú vyše 30 percent svojho mesačného rozpočtu.

On-line: 5 nebezpečných zvykov

V digitálnom veku je nebezpečenstvo krádeže citlivých informácií po neuváženom kliknutí na internetový odkaz výraznejšie než kedykoľvek predtým. Od riskantných stránok na streamovanie až po lákavé emaily - všetci sme už boli vystavení riziku napadnutia on-line. Experti z Forbes Advisor vytvorili zoznam najbežnejších zvykov, ktoré vás môžu vystaviť riziku hekerského napadnutia.

1. Používať meno domáceho miláčika ako heslo: V prieskume Aura až 39  percent majiteľov domácich zvierat v USA priznalo použitie mena svojho domáceho maznáčika ako súčasť hesla k on-line účtu. A vo svete sociálnych médií je neuveriteľne ľahké získať toto meno. Podľa analytickej webovej stránky Google Ahrefs približne 2.600 ľudí denne hľadá rady o „hekovaní hesiel“. Snáď jedným z najviac nebezpečných zvykov je výber veľmi ľahko uhádnuteľného hesla a/alebo používanie jedného hesla pre množstvo prihlásení. Od phishingu po malvér existuje veľa spôsobov, ako sa heker môže dostať k vášmu heslu, najmä ak je to niečo ako váš dátum narodenia alebo meno vášho domáceho miláčika. Odporúča sa vytvoriť si zložité heslá, ktoré je ťažké uhádnuť a rôzne variácie pre rôzne prihlásenia. Jedným zo spôsobov, ako sledovať množstvo hesiel, je použitie aplikácie správcu hesiel. Používanie viacfaktorových autentifikačných systémov je pravdepodobne jedným z najefektívnejších spôsobov ochrany vašich on-line účtov.

2. Nepochopenie phishingových schém: Ohromujúcich 53.000 ľudí mesačne hľadá, čo znamená phishing, a hoci tento výraz počujeme neustále, pre mnohých ľudí je to stále záhada. Cieľom phishingu je oklamať ľudí, aby odhalili svoje osobné a dôverné informácie pomocou podvodných mailových správ alebo webových stránok. Sesterská schéma phishingu je smishing, kde sa rovnaké taktiky klamania používajú prostredníctvom telefónnych hovorov alebo SMS správ. Ako ich možno odhaliť? Pred kliknutím alebo súhlasom so zdieľaním súkromných informácií si pozorne prečítajte alebo počúvajte. Ak si myslíte, že by ste sa mohli stať obeťou phishingu, spojte sa s osobou alebo inštitúciou, z ktorej vás údajne kontaktujú.
Príklad: Dostali ste nezvyčajný e-mail od svojho šéfa, ktorý vám povedal, aby ste klikli na odkaz? Ešte raz skontrolujte mailovú adresu a spojte sa so svojím šéfom inými spôsobmi, aby ste skontrolovali platnosť tejto žiadosti predtým, ako spanikárite a kliknete na odkaz.

3. Nepoužívanie VPN: Verejné Wi-Fi siete nevyžadujú overovanie prístupu, čo hekerom uľahčuje získanie prístupu k vašim údajom pomocou techniky nazývanej Man-in-the-Middle (MTM). Tieto druhy útokov fungujú veľmi jednoduchým spôsobom. Hecker sa umiestni medzi dvoch komunikujúcich a dokáže zachytiť akékoľvek ich správy, a zároveň získava možnosť vydávať sa za jedného z nich. Skvelý spôsob, ako sa chrániť pred obeťou tohto útoku, je použitie VPN. Ako to funguje? Presmerovaním vášho internetového prenosu s cieľom zamaskovať vašu IP adresu, čo znemožňuje hekerom vás sledovať. Informácie, ktoré posielate cez internet, sú preto šifrované a stávajú sa nečitateľnými.

4. Mať silnú digitálnu stopu: Ako už bolo spomenuté, žijeme v digitálnej ére, kde je zverejňovanie všetkého o vašom živote on-line normalizované. Keď však hekeri získajú prístup k informáciám, akými sú obľúbená kaviareň, dátum narodenia a meno domáceho maznáčika, možno ich ľahko použiť na dešifrovanie vašich hesiel, najmä ak ste si zvolili nesprávne heslo. Tu je niekoľko spôsobov, ako znížiť svoju digitálnu stopu:
- Udržujte svoje sociálne médiá v súkromí.
- Odhláste sa zo starých emailov, ktoré nepoužívate.
- Vypnite miesta, inzerentov sociálnych médií a rozpoznávanie tváre.
- Zvýšte bezpečnosť svojich možností „žiadostí o priateľstvo“.

5. Ignorácia aktualizácií: Či už hovoríme o inteligentnom domácom alarme, telefóne alebo počítači, každá technológia je náchylná na napadnutie. Spoločnosti si to uvedomujú, neustále nachádzajú nové chyby a opravujú ich. Ak teda chcete zostať chránení, musíte sa uistiť, že si stiahnete najnovšie verzie softvéru a aplikácií, ktoré používate.
utorok 26. júla 2022

EU: Výnimky z poľnohospodárskej politiky

Na základe žiadosti členských štátov Európskej únie navrhuje Európska komisia dočasnú krátkodobú výnimku z určitých pravidiel striedania plodín a udržiavania neproduktívnych prvkov na ornej pôde. Vplyv takého opatrenia bude závisieť od toho, pre čo sa členské štáty a poľnohospodári konkrétne rozhodnú. V každom prípade sa tak maximalizuje výrobná kapacita EÚ pri obilninách určených na potravinársku výrobu. Odhaduje sa, že v porovnaní so súčasným stavom sa bude môcť využiť o 1,5 milióna hektárov pôdy viac. Komisia svoj návrh postúpi členským štátom EÚ pred jeho formálnym prijatím. 

Globálny potravinový systém čelí veľkým rizikám a neistote predovšetkým v dôsledku vojny na Ukrajine, kde v blízkej budúcnosti takisto môžu nastať problémy z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Každá tona obilnín dopestovaných v EÚ pomôže zvýšiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť. Normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) majú zásadný význam, ak chceme zachovať pôdny potenciál, zlepšiť biodiverzitu v poľnohospodárskych podnikoch ako súčasť dlhodobej udržateľnosti sektora i zachovať potenciál potravinárskej výroby. Preto je navrhovaná výnimka dočasná – platí len na rok podania žiadosti 2023. Ďalej je obmedzená na prísne nevyhnutné opatrenia na riešenie problémov celosvetovej potravinovej bezpečnosti, ktoré vznikli v dôsledku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine. Preto sa nevzťahuje na výsev plodín bežne používaných ako krmivo pre zvieratá (kukurica a sója fazuľová).

Komisia návrh zostavila na základe dôkladného zváženia dostupnosti a cenovej dostupnosti potravín na jednej strane a ochrany biodiverzity a kvality pôdy na druhej strane. Naďalej plne stojí za Zelenou dohodou. Podľa návrhu musia členské štáty, ktoré výnimku využijú, podporovať ekoschémy a agroenvironmentálne opatrenia naplánované vo svojich strategických plánoch SPP. Dlhodobá udržateľnosť nášho potravinového systému je základným predpokladom našej potravinovej bezpečnosti. Hoci sme sa z hľadiska potravinovej bezpečnosti ocitli v mimoriadnej situácii, musíme pokračovať v prechode na odolné a udržateľné poľnohospodárstvo v súlade so stratégiou „Z farmy na stôl“, stratégiou biodiverzity i právnym predpisom o obnove prírody.

Auto: Ako sa zmenila výbava

Bezpečnostné a komfortné prvky sú dnes prakticky neodmysliteľnou súčasťou takmer všetkých vozidiel. Aj ojazdené auto má zvyčajne aspoň 1 airbag, posilňovač riadenia, elektrické okná, ABS alebo klimatizáciu a asi tri štvrtiny automobilov majú ESP alebo tempomat. Pred tridsiatimi rokmi boli na Slovensku najčastejšími modelmi Škoda Favorit, Forman a 105/120/130 bez týchto prvkov výbavy. 

Značnej modernizácie sa u nás v masívnom meradle dočkali autá v roku 1994, resp. v nasledujúcich rokoch, kedy si slovenskí a českí zákazníci mohli začať kupovať cenovo dostupnú Škodu Feliciu často už aj s klimatizácia. Medzi zahraničnými vozidlami hrali v ponuke ojazdených áut prím napr. Ford Escort a Sierra, Opel Kadett a Astra, Fiat Tipo a Uno, Volkswagen Golf alebo Renault 19. Airbag mal v tom čase každý štvrtý automobil. Posilňovač riadenia tiež nebol samozrejmosťou, mal ho každý druhý. Elektrickými oknami disponoval každý tretí, ABS mal každý šiesty a klimatizáciu jeden z desiatich automobilov. Tempomat malo len jedno vozidlo zo sto a ESP sa v ponuke najluxusnejších nových vozidiel objavilo až v roku 1995, pričom jeho rýchlejšie rást bol až po prelome milénia. Z obľúbených českých vozidiel mohla mať airbag, posilňovač riadenia, elektrické okienka, ABS alebo klimatizáciu za príplatok prvýkrát Škoda Felicia, ktorá na čele predajných štatistík v „áčkach“ Favorita vystriedala v roku 1999. S ESP a tempomatom sa vodiči pri tuzemských vozidlách prvýkrát stretli vo Fabii a Octavii, ktoré predajným štatistikám v AAA AUTO začali dominovať ešte neskôr.

Naopak, napr. vozidiel s ťažným zariadením na začiatku deväťdesiatych rokov bolo okolo 15 – 20 %, zatiaľčo teraz ich je okolo štvrtiny, ich podiel teda rastie iba pomaly. Otváracie strešné okno má dnes okolo 10 % vozidiel, predtým to bolo takmer každé tretie. A napríklad CD menič, predtým žiadaný symbol luxusu, dnes z vozidiel takmer definitívne vymizol. Najčastejšie býval v priehradke spolujazdca, pod jeho sedačkou alebo v batožinovom priestore a umožňoval striedavé prehrávanie najčastejšie 6 CD bez toho, aby ich vodič musel vymieňať priamo v prehrávači.

Radíme: Dobré cestovné poistenie

Cestovné poistenie zažíva opäť svoj boom. Aj Slováci v tomto roku nielen dobehli, ale dokonca prekonali počet uzatvorených cestovných poistení posledný predpandemický rok. Vieme si ale vybrať najlepšie poistenie?

„Počet zmlúv na cestovné poistenie uzatvorených v období od januára do júna medziročne vystrelil o šesťsto percent. Vzhľadom na cestovné obmedzenia vlani je to prirodzené. No stúpol aj v porovnaní s obdobím pred pandémiou – prvý polrok 2022 je oproti rovnakému obdobiu roka 2019 silnejší o 50%,“ upresnil Michal Ďuriš. Pri výbere celoročného poistenia je namieste zvážiť možné zhoršenie situácie v súvislosti s ďalšou vlnou COVID-19  a vybrať si balík, ktorý už obsahuje aj  poistenie proti covidu. Voľba automaticky nemusí znamenať drahšiu poistku – poisťovne v konkurenčnom boji medzi sebou stupňujú výhodnejšie podmienky poistenia či pestrejšiu paletu krytia. Celoročné cestovné poistenie vychádza finančne výhodne už pri dvoch-troch týždňoch v zahraničí. Pri výbere konkrétnej poistky však treba dať pozor na maximálny počet dní nepretržitého vycestovania, ktorým poisťovňa limituje celoročné poistenie. V skutočnosti sa tak poistné krytie vzťahuje len na 45, 60 či 90 dní neprerušovaného pobytu v zahraničí podľa konkrétnych podmienok tej-ktorej poisťovne.

POISTENIE STORNA – KEDY SA OPLATÍ?
Kúpili ste si first moment dovolenku alebo letenky za najlepšiu cenu pol roka dopredu na city-break do niektorej z európskych či svetových metropol? V tom prípade by ste mali zvážiť aj poistenie storna pobytu. „Murphyho zákony“ totiž hovoria, že čím dlhší je čas medzi kúpou leteniek, ubytovania či zájazdu a samotným odchodom na dovolenku, o to väčšia je pravdepodobnosť, že sa medzičasom niečo „pokazí“. „V prípade, že ide o vysoké sumy, je rozumné zvážiť poistenie storna,“ podčiarkuje M. Ďuriš. Opäť je podstatné, cez akú poisťovňu máte vybraný produkt. Podmienky majú nastavené odlišne aj v tomto prípade – niektoré napríklad žiadajú kúpu poistenia už v deň kúpy zájazdu, iným stačí termín najneskôr 14 dní pred odchodom na dovolenku. Líši sa aj pohľad na vis maior, teda okolnosti, ktoré poisťovňa považuje za oprávnené pre vyplatenie poistenia – ochorenie v rodine, tehotenstvo, zamietnutie víz, zmeškanie letu a podobne.

DOBRE VEDIEŤ!
Ušetriť na poistení sa dá nielen podrobným štúdiom obchodných podmienok poisťovní či vyklikaním správnych parametrov na porovnávacích on-line portáloch. Málokto napríklad vie, že poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickou osobou, ktoré sa bežne uzatvára spolu s poistením nehnuteľnosti či domácnosti, platí aj na zahraničnej dovolenke. Toto poistenie sa neviaže len na škodu v byte či dome, ale na akúkoľvek zodpovednosť za škodu, napríklad keď narazíte s vodným skútrom. Akurát si treba dať pozor, či poisťovňa v danom produkte neuplatňuje územné obmedzenia napríklad len na Slovensko či EÚ.

Asistenčná služba havarijného alebo povinného zmluvného poistenia automobilu, ktorým cestujete, môže byť nastavená aj tak, že kryje prípadné technické problémy aj na dovolenke v zahraničí. Ak by služba technické problémy nekryla, tak si asistenciu môže dovolenkár doplatiť aj v rámci cestovného poistenia.

Pri poistení batožiny uplatňujú poisťovne stropy na cenu jednotlivých predmetov, takže pri krádeži notebooku za dvetisíc eur môže krytie znamenať vyplatenie 250 eur. Veľa ľudí si chce preto na dovolenku poistiť len to najdôležitejšie – najmä liečebné náklady.

Odborníci tiež upozorňujú na výluky, pri ktorých poisťovňa v istých prípadoch nemusí hradiť poistenie ani v prípade uzatvorenej zmluvy. Patria medzi ne napríklad tehotenstvo, chronické ochorenia či požitie alkoholu v čase poistnej udalosti. „Na základe Občianskeho zákonníka je plnenie z poistenia pri požití alkoholu vylúčené. Dve poisťovne – AXA Assistance (v pripoistení) a UNION ho však na základe podmienok plnia do určitého limitu,“ dopĺňa M. Ďuriš.

pondelok 25. júla 2022

EU: Viac investícií do sociálnej starostlivosti

Predpokladá sa, že počet osôb v Európskej únii, ktoré budú potrebovať dlhodobú starostlivosť, sa zvýši z 30,8 milióna v roku 2019 na 38,1 milióna v roku 2050. Obyvateľstvo EÚ starne, pričom v roku 2018 malo 19 % občanov EÚ 65 alebo viac rokov. Až 80 % všetkej dlhodobej starostlivosti v Európe pritom poskytujú neformálni opatrovatelia. Členské štáty EÚ musia uznať právo na starostlivosť a reformovať svoje sociálne služby tak, aby k nej poskytovali komplexný, rovnaký a včasný prístup.

V novom prijatom uznesení europoslanci vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby účinnejšie financovali všetky druhy služieb sociálnej starostlivosti. Európske štrukturálne a investičné fondy by sa mali využívať na investovanie do starostlivosti o deti, starostlivosti o starších ľudí a iných osôb, ktoré starostlivosť potrebujú. Asi 40 až 50 miliónov ľudí pravidelne poskytuje neformálnu starostlivosť, väčšinu z nich tvoria ženy. Poslanci zdôrazňujú, že sú potrebné legislatívne opatrenia a investície na úrovni EÚ s cieľom podporiť dôstojné pracovné podmienky a zatraktívniť prácu v odvetví sociálnej starostlivosti. Členské štáty by mali realizovať odbornú prípravu pre neformálnych a formálnych opatrovateľov s cieľom predchádzať násiliu a obťažovaniu súvisiacemu so starostlivosťou, zakázať ich a bojovať proti nim a zaviesť nezávislé a účinné spôsoby ich nahlasovania a nápravy.

Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby pracovníci z EÚ a z tretích krajín boli prijímaní do práce za spravodlivých podmienok, a to zlepšením vzájomného uznávania ich kvalifikácií a odstránením rozdielov v nadnárodnej sociálnej ochrane. Pravidlá mobility by sa mali riadne monitorovať a dodržiavať a pracovníci by mali byť lepšie informovaní o svojich právach. Silná a nadčasová európska stratégia v oblasti starostlivosti, ktorá sa zameriava na potreby ľudí v kritických obdobiach ich života a reaguje na ne, musí zahŕňať investície do kvalitnej verejnej starostlivosti o každé dieťa v EÚ. Členské štáty by mali podľa textu uznesenia poskytovať nepretržitú celkovú a integrovanú podporu rodičom vrátane vyplácania materských, otcovských a rodičovských príspevkov.

Wi-Fi: Hotel či apartmán? Čo je bezpečnejšie na prácu?

Verejné hotelové Wi-Fi siete sú na prácu v zahraničí najnebezpečnejšie. O čosi lepšie sú na tom apartmány a dovolenkové domy. Bezpečnosť dovolenkovej práce v zahraničí začína už doma. Firmy by mali dnes určite mať svoju virtuálnu privátnu sieť, tzv. VPN. Vďaka nej je komunikácia a výmena dát šifrovaná. V tých lepších prípadoch ju heker prelomí až za niekoľko desiatok rokov. Na bankové operácie by sme však mali radšej minúť svoje mobilné dáta od operátora.

Verejné Wi-Fi siete, aj v hoteloch, ponúkajú síce bezplatný prístup k internetu, spravidla však prinášajú aj veľké hrozby. „Niektoré majú čoraz častejšie prístupový bod bez hesla, čo predstavuje veľmi jednoduchý prístup pre vás, ale aj pre hekerov. Do akéhokoľvek zariadenia sa vedia dostať pomerne jednoducho, čím získavajú kontrolu nad celou dátovou komunikáciou,“ upozorňuje Peter Gajdošech. Wi-Fi siete v apartmánoch či dovolenkových domoch sú na tom o niečo lepšie, pretože štandardne sa používateľ k prístupovému bodu musí prihlásiť pomocou hesla. Ale heslá bývajú pomerne známe, sú dostupné pre všetkých ubytovaných hostí, teda aj pre hekerov. Chybou tiež je, že prenajímatelia ich nemenia veľmi často. Hekeri tak môžu jednoducho pristupovať k osobným údajom a heslám. „Každé zariadenie môže byť cez takúto sieť napadnuté vírusom alebo malvérom, čiže vaša komunikácia s okolitým svetom môže byť odpočúvaná, alebo ju môže niekto sledovať. K verejnej Wi-Fi sieti môže byť v rovnakom čase pripojený tak ako vy aj záškodník. Prípadne, na zariadení môže byť spustený špeciálny softvér pre nonstop odpočúvanie internetovej komunikácie,“ vysvetľuje P. Gajdošech.

Čo robiť, ak práca počas dovolenky nepočká? Práca, ale aj iné aktivity zo zariadení pripojených do verejnej Wi-Fi siete, môžu byť vcelku bezpečné, ale len pri dodržaní určitých základných pravidiel. Každé vaše zariadenie by malo mať pravidelne aktualizovaný antivírusový softvér. Mali by ste byť vždy pripojený pomocou VPN (Virtual Private Network), čo je tzv. virtuálna privátna sieť. Na zariadení by ste mali mať aktívny firewall, ktorý v počítačovej sieti blokuje alebo povoľuje sieťové prenosy. Pri práci na webe by ste mali využívať iba šifrované pripojenie, t.j. také, ktorého adresa sa začína na HTTPS, nie HTTP. Ak je to možné, na zariadení si vypnite zdieľanie súborov. A na záver, ak sieť práve nevyužívate, Wi-Fi vypnite. Veľa firiem už má v súčasnosti zriadené tzv. VPN pripojenie. Je to spôsob on-line pripojenia do firemnej siete, ak sa zamestnanec nachádza mimo svojho pracoviska. P. Gajdošech to hodnotí ako najlepšiu alternatívu: „Pri VPN pripojení sa všetka vaša komunikácia odosiela na server poskytovateľa VPN a odtiaľ prebieha šifrovaná komunikácia s druhou stranou. Aj keď je na verejnej Wi-Fi sieti heker, je preňho v tomto prípade veľmi ťažké monitorovať vašu sieťovú komunikáciu. Dešifrovanie by mu trvalo veľmi dlho, v prípade kvalitného šifrovania to môžu byť desiatky rokov. Z tohto dôvodu pre takúto osobu prestávate byť zaujímavým terčom a hľadá si ľahšiu obeť.“ Ak vaša firma neposkytuje VPN pripojenie, môžete využiť aj komerčne dostupné VPN pripojenia, ktoré garantujú vysokú mieru bezpečnosti. Tie najlepšie sú platené, avšak cena je veľmi prístupná. Pohybuje sa na úrovni 2 eur mesačne.


Radíme: Ako zvládať horúčavy v aute

Európu sa valia ďalšie vlny horúčav, ktoré prinášajú náročné momenty aj pre vodičov. V rozpálenom vozidle sa zvyšuje podráždenosť a stres, čo môže premeniť cestu na sériu nepríjemností. Horúčavy sú výzvou nielen pre deti alebo zvieracích miláčikov, ale aj pre skúsených vodičov. Prinášame preto rady, ako predchádzať prehriatiu vo vozidle a užiť si bezstarostnú jazdu až do cieľovej destinácie.

Pri vysokých teplotách v rozpálenom aute sa človeku zvyšuje tep, prichádza potenie, podráždenosť a stres. Rovnako sa znižuje reakčný čas vodiča, často až na úroveň jazdy pod vplyvom alkoholu. To môže samozrejme viesť k nehodám či kolíziám na ceste, ktoré zmenia bezstarostnú cestu na sériu nepríjemností. Prvým pravidlom, ako predchádzať neznesiteľným horúčavám v aute, je preto tradične prevencia. Už pri parkovaní je dobré využiť aspoň čiastočne zatienené miesto, podzemnú garáž alebo aspoň slnečnú clonu na palubnú dosku či okná. Márne nie je ani prekrytie celého vozidla bielou plachtou alebo sedadla vodiča bielym uterákom. V rámci bezpečnosti pri parkovaní vozidla netreba zabúdať ani na predmety, ktoré v ňom zostávajú. Vyhnite sa zapaľovačom, sprejom, či liekom odloženým v kabíne alebo na palubnej doske. Tie prvé totiž môžu explodovať a lieky pri vysokej teplote strácajú svoju účinnosť, aj keď sú ešte zatvorené. Pri nastupovaní do vozidla, ktoré stálo na priamom slnku, platí staré známe „ponáhľaj sa pomaly“. Čím viac času venujete jeho ochladeniu pri otvorených dverách, tým rýchlejšie sa klimatizácii podarí dostať interiér do prijateľnej teploty. „Samozrejme, netreba to preháňať ani s ňou. Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by sa mal pohybovať medzi 5 až 7 ºC. Rovnako stále platí, že iba čistá a pripravená klimatizácia dokáže poskytnúť komfort, ktorý od nej v lete čakáme,“ hovorí Róbert Hukel.

Cestujúci v elektromobiloch môžu využiť aplikáciu na ovládanie klimatizácie zaparkovaného auta z ktoréhokoľvek miesta. Ak sa teda počas letných horúčav chystáte na výlet, môžete pár minút pred odchodom aktivovať chladenie a nasadnúť do auta s ideálnou teplotou. Ak navyše ostáva vozidlo pripojené k nabíjačke, energia na klimatizáciu sa čerpá priamo z nej a nie z batérie auta, čím sa neskracuje dojazd vozidla. Podobne to funguje aj s vyhrievaním v zimných mesiacoch. 

Pravidlá jazdy počas horúčav
1. Dodržiavajte pitný režim: Aj keď používate klimatizáciu, vaše telo si bude počas horúčav tekutiny pýtať. Najvhodnejšia je čistá voda, určite však nie ľadovo vychladená. Teplotný rozdiel iba spôsobí termoregulačný šok a zbytočné potenie. Ani kávu do pitného režimu rátať nemusíte, tá navyše dehydratuje. Pri dlhších cestách sa odporúča pribaliť do rezervy tekutiny pre všetkých členov posádky pre prípad, že budete nútení stráviť v aute viac času, ako sa rátalo.

2. Iba zdravá klimatizácia pomáha: Nezabúdajte na kontrolu a čistenie klimatizácie minimálne raz ročne. Inak hrozí slabý výkon vtedy, keď ju budete najviac potrebovať či v horšom prípade šírenie rôznych alergénov či plesní z hniloby a rozkladajúcich sa nečistôt v rôznych zákutiach zariadenia.

3. Oddýchnutý vodič je základ: Ak vyrážate na dlhšiu cestu, je samozrejmé, že vodič sadne za volant vyspatý a oddýchnutý. Hlavne pokiaľ vezie aj ďalšiu posádku, naozaj sa kvôli pár hodinám neoplatí riskovať.

4. O jedlo aj program postarané: Pokiaľ cestujete s malými deťmi alebo netrpezlivými tínedžrami, určite vyrazte na cesty s pripraveným občerstvením, nahratými audioknihami či zbalenými cestovnými hrami. Môžu vám pomôcť prekonať krízové momenty, ktoré vodiča zbytočne oberajú o sústredenie sa na jazdu. Dobrým pomocníkom počas jázd sú Simply clever vychytávky, ako držiaky na tablety či mobily.

piatok 22. júla 2022

EU: Právo na interrupciu

Právo na umelé prerušenie tehotenstva by malo byť zahrnuté do Charty základných práv Európskej únie. Žiadajú to poslanci Európskeho parlamentu v uznesení o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zrušiť právo na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch. Rade by sa mal predložiť návrh na zmenu článku 7 Charty, kam sa doplní, že „každý má právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva.“ Poslanci očakávajú, že Európska rada sa stretne s cieľom diskutovať o konvente na revíziu zmlúv EÚ.

Poslanci vyjadrujú solidaritu a podporu ženám a dievčatám v USA ako aj všetkým, ktorí sa podieľajú na poskytovaní a presadzovaní práva na legálne a bezpečné umelé prerušenie tehotenstva za takýchto náročných okolností. Vzhľadom na to vyzývajú Kongres USA, aby prijal návrh zákona, ktorý by chránil právo na umelé prerušenie tehotenstva na federálnej úrovni.

Znepokojuje ich aj možný nárast financovania iniciatív vo svete a v Európe, ktoré sa stavajú proti rodovej rovnosti a možnosti voľby vo veci interrupcií. Vyzývajú preto členské štáty, aby dekriminalizovali umelé prerušenie tehotenstva a odstránili existujúce právne, finančné, sociálne a praktické obmedzenia a bojovali proti nim. Krajiny EÚ by mali zaručiť prístup k bezpečným, legálnym a bezplatným službám umelého prerušenia tehotenstva, službám predpôrodnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti o matky, dobrovoľného plánovania rodiny a k službám zameraným na mladých ľudí, ako aj k prevencii, liečbe a podpore pri liečbe HIV bez diskriminácie. Komisia a členské štáty by mali podľa poslancov zintenzívniť svoju politickú podporu obhajcom ľudských práv a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí prispievajú k presadzovaniu sexuálneho a reprodukčného zdravia a právam.

Elektronika: V letnom režime

Najteplejšie obdobie roka mení náš prístup aj k domácemu režimu. Ani zariadenia, ktoré bežne využívame, nemusia stále pracovať naplno. Osobitne sa to týka obdobia našej dovolenky. Odmenou bude nielen nižší účet za energie, ale prispejeme tým aj k šetreniu našej planéty. Jediným elektrickým zariadením, ktoré sa vždy odporúča ponechať v činnosti, je bezpečnostný systém. Neželanú návštevu môžete počas neprítomnosti odradiť napríklad zapojením niektorých zariadení, osobitne svetelných zdrojov do „inteligentnej“ zástrčky ovládanej časovým spínačom.

ŠETRENIE ENERGIÍ, KEĎ STE DOMA
V lete trávime voľný čas častejšie mimo domácnosti než v iných ročných obdobiach. Slnečné dni lákajú k vode a na outdoorové aktivity, pričom na doácnosť či pozeranie televízie zostáva menej času. „Aj keď dnešné moderné domáce spotrebiče a zariadenia sú čoraz energeticky úspornejšie, v období, kefy ich využívame menej, je vhodné zvážiť, ktoré z nich budú zapnuté a ktoré dočasne radšej úplne odpojíme,“ odporúča Sabina Boudová.

1. KLIMATIZÁCIA - V horúčave je klimatizácia dobrým pomocníkom, ktorý zachraňuje našu pohodu. S chladením miestnosti to však netreba preháňať – známe je odporúčanie neklimatizovať na menej ako päťstupňový rozdiel oproti exteriéru. Pri rekordných teplotách vysoko nad 30 stupňov však odborníci odporúčajú nastaviť teplotu minimálne na 25 – 26 stupňov Celzia.

2. PRÍPRAVA JEDLA - Leto nám obvykle dovoľuje poľaviť v príjme kalórií, navyše ponúka viac zeleniny a ovocia. Z toho vyplýva logický záver – varte menej. Stravovacie potreby vynikajúco pokryjú aj šaláty, ktorých sa dá v lete pripraviť veľa druhov z čerstvých surovín. Varenie a pečenie navyše ohrieva vzduch v kuchyni a susedných miestnostiach, takže klimatizácia dostáva ešte viac zabrať. Ak dostanete chuť na vyváranie a pečenie, pokúste sa vytvoriť jedlá v čo najkratšom čase a čo najefektívnejšie – rúru zapnite len raz a suroviny pečte postupne alebo naraz.

3. PRANIE A SUŠENIE - V lete zvykneme doma prať častejšie, zato ak máte doma aj sušičku, tá si môže nachvíľu urobiť prázdniny. V teplom a suchom počasí bielizeň rýchlo uschne aj na obyčajnej šnúre. Príjemným bonusom je, že pri sušení na slnku vonia bielizeň skutočne príjemne.

4. TELEVÍZORY A AUDIO-VIDEO - Počas letných prázdnin by si mal v domácnosti viac oddýchnuť aj televízny prijímač rovnako ako ostatné zariadenia audiovizuálnej techniky. Ľudia sú oveľa viac vonku a po ovládači siahnu možno až neskôr večer, prípadne v dňoch so zhoršeným počasím. Ak nepoužívate televízor väčšinu dňa alebo viac dní po sebe, je vhodné nenechávať ich stále v pohotovostnom režime. Aj vtedy totiž spotrebovávajú energiu, aj keď len zlomok oproti plnému výkonu.

5. POČÍTAČE A WI-FI - Ak práve nepracujete doma na svojom počítači či notebooku v rámci home office, je vhodné znížiť energetický režim týchto zariadení ako aj všetkých periférií na minimum. Všade tam, kde svieti kontrolka, dosiahneme nulový odber úplným odpojením zariadenia od siete. Odpojiť treba aj všetky nabíjačky, ktoré tiež v stand-by režime odčerpávajú zo siete energiu. Netreba zabudnúť ani na wifi router. Sú to všetko síce malé prístroje s nízkou spotrebou, ale v súčte s ostatnými vypnutými spotrebičmi môžu mesačne ušetriť niekoľko eur a prispieť k celkovému šetreniu energií.

ŠETRENIE ENERGIÍ, KEĎ IDETE NA DOVOLENKU
Každý z nás pozná „cestovnú horúčku“, keď človeka pohltia prípravy pred odchodom do vzdialenej destinácie. Hlavne nič nezabudnúť! Okrem vecí, ktoré si chcete vziať so sebou, či doriešenia rôznych restov odporúča sa spísať úkony, čo urobiť s domácimi spotrebičmi. Pri väčšine z nich by mala byť poznámka „vypnúť“ alebo ešte radšej – „odpojiť“.

1. KUCHYNSKÉ SPOTREBIČE - Elektrické spotrebiče v kuchyni obvykle pred dlhšou neprítomnosťou odpájame nielen z dôvodu úspory energie ale aj bezpečnosti. Ide často o spotrebiče s vyšším výkonom. Zo zástrčky je preto vhodné vytiahnuť šnúru od rýchlovarnej kanvice, hriankovača, mikrovlnnej rúry, elektrickej rúry a sporáka, ale aj kávovarov či kuchynských robotov.

2. CHLADNIČKA - V prípade najväčšieho spotrebiča v našej kuchyni – chladničky – nie je v súvislosti s odchodom na dovolenku odpoveď na otázku „vypnúť či nevypnúť“ jednoznačná. S odstavením chladničky je totiž spojený proces jej vyprázdnenia a čistenia, na čo nie je vždy čas a nie každému to stojí za výslednú úsporu. Rozhodnutie je teda individuálne a závisí od vašej situácie či zámerov po návrate z dovolenky.

3. TELEVÍZORY A AUDIO-VIDEO - Odporúča sa počas dlhšej neprítomnosti celkom odpojiť audiovizuálne zariadenia v byte od siete, pretože elektrinu nenápadne „odsávajú“ aj v pohotovostnom režime. Ak sa po takom odpojení poobzeráte po miestnosti, nemali by na zariadeniach svietiť žiadne kontrolky.

4. POČÍTAČE A WI-FI- V prípade výpočtovej techniky a jej periférií platí podobné odporúčanie ako pri audiovizuálnej technike – pri odchode na dovolenku všetko odpojiť. Netreba zabudnúť ani na nabíjačky. Počítače, monitory, tlačiarne, reproduktory a ďalšie príslušenstvo sa najjednoduchšie odpoja zo siete, ak sú napojené na spoločnú predlžovačku s vypínačom. Ten by sme mali po korektnom vypnutí jednotlivých zariadení prepnúť do polohy „nula“.

5. KLIMATIZÁCIA - Klimatizačný systém v byte či dome môže byť za normálnych okolností počas viacdňovej neprítomnosti obyvateľov vypnutý. Platí to aj pre mobilné klimatizačné jednotky a ventilátory, ktoré je najlepšie celkom odpojiť od siete.Riadim: Skôr než vycestujete

Ako zabezpečiť, aby dovolenka prebehla čo najhladšie? Vzhľadom na to, že toto leto dochádza k chaosu najmä na letiskách, dovolenkári by sa mali vopred veľmi dobre pripraviť na svoje cestovanie. Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru na mieru pripravila užitočné technické rady pre bezpečné a príjemné cestovanie.

Odfoťte si cestovné doklady: Pri cestovaní sa potrebujete preukázať svoju identitu. Ak nastane situácia, že stratíte, alebo vám ukradnú doklady, bude oveľa jednoduchšie dostať sa do cieľa a späť, ak budete mať ich fotografie. Jednoduchým spôsobom, ako to urobiť na iPhone, je použiť skener dokumentov zabudovaný do natívnej aplikácie s poznámkami. Prípadne môžete na zariadení so systémom Android nasnímať niekoľko fotografií a označiť ich vo svojej galérii ako obľúbené. Odpadne vám tak všetok problém s hľadaním dokladov v batožine. Oplatí sa tiež uložiť identifikačné dokumenty ako súbory PDF a preniesť ich kópiu do iných zariadení. V dôsledku toho budete mať k nim prístup aj off-line. To je užitočné najmä vtedy, keď nemáte zabezpečené internetové pripojenie.

Majte prehľad o svojich veciach: Strata vecí na dovolenke dokáže dovolenkárov vystresovať práve vtedy, kedy by mali oddychovať. Aby ste tomu zabránili, použite digitálny sledovač, ktorý pomôže sledovať cennosti aj v prípade straty. Tieto sledovače možno použiť na notebookoch, telefónoch, peňaženkách, kľúčoch aj batožine. Existuje viacero rôznych typov sledovačov, niektoré budú s Bluetooth a iné budú používať GPS.

Nespoliehajte sa na papierové palubné lístky: Papierové palubné lístky je ľahké zameniť, takže by bolo rozumné využiť ich digitálnu formu. Môžete sa prihlásiť na webovú stránku leteckej spoločnosti a dohodnúť sa, že vám pošle palubný lístok mailom. Existuje tiež možnosť stiahnuť si aplikáciu vašej leteckej spoločnosti. Je tiež potrebné pripomenúť, že niektoré letecké spoločnosti vám budú účtovať poplatky za tlač palubných lístkov, takže sa oplatí mať ich v digitálnej forme. Pamätajte pritom, že zobrazenie palubného lístka závisí od dostatočne nabitého zariadenie. Zvážte prípadne používanie powerbanky.

Využite GPS sledovač: Je pravdepodobné, že budete cestovať do niektorej z mnohých obľúbených turistických destinácií a to so sebou prináša cestovateľský chaos. Kvôli zápcham na cestách a veľkým davom ľudí, ktorí sa zhromažďujú, aby obdivovali miestne atrakcie, budete podliehať zdržaniu. Aby ste tomu zabránili, oplatí sa využiť GPS, ktoré vám poskytne podrobnosti o navigácii a premávke. Nebudete tak musieť zbytočne čakať v dlhých kolónach. Na zmiernenie akýchkoľvek problémov s navigáciou v cieli, ktorý nepoznáte, je rozumné využiť aplikácie, aby ste znížili pravdepodobnosť, že sa stratíte.

Rezervácia pobytu: Všetky dovolenkové destinácie budú preplnené návštevníkmi, najmä počas hlavnej sezóny. Oplatí sa preto rezervovať si miesto pobytu v dostatočnom predstihu. Využiť pritom môžete rôzne aplikácie na vyhľadávanie ubytovania a venujte čas aj recenziám od iných cestovateľov. Ušetriť peniaze za ubytovanie pomôžu rôzne vernostné programy či darčekové karty so zľavou.

Pripravte si zábavu: Pri cestovaní sa vyskytnú obdobia, kedy sa nudíte čakaním. Preto je dôležité zabezpečiť, aby ste mali po ruke zábavu. Vytvorením prispôsobeného zoznamu skladieb a stiahnutím podcastov sa už nikdy nebudete nudiť! Keďže v lietadle nebudete mať signál, je dôležité mať stiahnuté všetky zoznamy skladieb, podcasty a filmy, aby ste k nim mali prístup off-line. Môžete sa počúvaním cestovateľského podcastu pripraviť na váš pobyt pred samotným príchodom.

Získajte digitálny vodičský preukaz: Digitálny vodičský preukaz je užitočný, pretože ho možno použiť na identifikáciu pri cestovaní do zahraničia, takže pas nemusíte nosiť stále so sebou. Rýchlo sa aktualizuje novými informáciami, akou je napríklad zmena adresy. Ak by ste stratili, alebo vám ukradli mobil, môžete svoj digitálny identifikátor vymazať a následne získate nový.

štvrtok 21. júla 2022

EU: Úspora plynu pre bezpečnú zimu

Európskej únii hrozia ďalšie prerušenia dodávok plynu z Ruska. Európska komisia preto navrhuje nový legislatívny nástroj a európsky plán na zníženie dopytu po plyne v snahe znížiť spotrebu plynu v Európe do budúcej jari o 15 %. Všetci spotrebitelia, verejné správy, domácnosti, majitelia verejných budov, dodávatelia energie aj sektor priemyslu môžu a mali by prijímať opatrenia s cieľom šetriť plynom. Zrýchli tiež prácu na diverzifikácii dodávok vrátane spoločného nákupu plynu, aby rozšírila možnosti EÚ získavať plyn z alternatívnych zdrojov.

Komisia na základe článku 122 zmluvy navrhuje nové nariadenie Rady o koordinovaných opatreniach na znižovanie dopytu po plyne. Stanovila v ňom cieľovú hodnotu zníženia dopytu po plyne o 15 % v období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 pre všetky členské štáty. Nové nariadenie by jej poskytlo aj možnosť vydať po konzultáciách s členskými štátmi v súvislosti s bezpečnosťou dodávok plynu tzv. únijnú výstrahu, ktorá by znamenala povinnosť znížiť dopyt po plyne vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by mali do konca septembra aktualizovať svoje národné núdzové plány, ako dosiahnu cieľovú hodnotu zníženia dopytu. Svoj pokrok by mali hlásiť raz za dva mesiace. Pri žiadosti o dodávky plynu z mechanizmu solidarity budú musieť preukázať opatrenia, ktorými sa snažili znížiť svoj dopyt. Komisia prijala tiež európsky plán znižovania dopytu po plyne, v ktorom vytýčila opatrenia, zásady a kritériá koordinovaného znižovania dopytu. Je zameraný na náhradu plynu inými palivami a na celkové úspory energie vo všetkých sektoroch s cieľom zaručiť dodávky do domácností a kľúčovým spotrebiteľom, ktorými sú nemocnice, ale aj priemyselné odvetvia, ktoré majú zásadný význam pre zásobovanie základnými výrobkami a poskytovanie základných služieb pre hospodárstvo, dodávateľské reťazce EÚ a konkurencieschopnosť. Plán obsahuje usmernenia pre členské štáty, ktoré by mali zvážiť pri plánovaní utlmenia činností.

Plán znižovania dopytu po plyne vychádza z konzultácií s členskými štátmi a odvetvím priemyslu. Pred tým, než by členské štáty začali zvažovať utlmenie činností, mali by vyčerpať všetky možnosti náhrady paliva, nepovinné úsporné opatrenia aj alternatívne zdroje energie. Prioritou by mal byť prechod na obnoviteľné zdroje energie či čistejšie alebo menej znečisťujúce možnosti s nižšími emisiami uhlíka. Ako dočasné riešenie však možno bude potrebné prejsť na uhlie, ropu alebo jadrovú energiu. Podmienkou pri tom bude predísť dlhodobej odkázanosti na uhlie. Členské štáty by mohli zaviesť systémy aukcií alebo výziev na predkladanie ponúk v snahe stimulovať znižovanie spotreby energie zo strany priemyselných odvetví. Môžu poskytovať podporu v súlade so zmenou dočasného krízového rámca štátnej pomoci. Ďalším dôležitým faktorom pri úsporách energie je zníženie miery vykurovania a chladenia. Komisia nalieha na všetky členské štáty, aby odštartovali osvetové kampane na propagáciu veľkoplošného zníženia miery vykurovania a chladenia a aby začali vykonávať oznámenie EÚ o šetrení energiou, ktoré takisto zahŕňa mnoho možností krátkodobých úspor. Členské štáty by mali ísť príkladom a mohli by prikázať cielené zníženie miery vykurovania a chladenia v budovách pod správou verejných orgánov.

Plán znižovania dopytu ďalej pomôže členským štátom spomedzi svojich „nechránených“ skupín odberateľov identifikovať a určiť ako prioritu najkritickejších odberateľov alebo zariadenia, a to na základe celkových hospodárskych hľadísk a týchto kritérií: 
 • spoločenská kritickosť – pri sektoroch vrátane zdravia, potravín, bezpečnostnej ochrany a bezpečnosti, rafinérií a obrany, ako aj poskytovania environmentálnych služieb,
 • cezhraničné dodávateľské reťazce – sektory alebo priemyselné odvetvia poskytujúce tovar a služby so zásadným významom pre bezproblémové fungovanie dodávateľských reťazcov EÚ,
 • poškodenie zariadení – v snahe predísť situácii, keď by sa už nemohla znova rozbehnúť výroba bez značného omeškania, opráv, regulačného schválenia a nákladov,
 • možnosti zníženia spotreby plynu a náhrada výrobkov/komponentov – miera, do akej priemyselné odvetvia môžu prejsť na dovážané komponenty/výrobky, a miera, do akej možno dopyt po výrobkoch alebo komponentoch pokryť dovozom.

Investovanie: Slováci zostávajú pri zemi

Investovanie sa považuje za efektívny nástroj zhodnotenia peňazí práve v období rastúcej inflácie. Slováci sú však pomerne opatrní a viac ako polovica z nich preferuje neinvestičné produkty. Pre každého druhého človeka je najčastejšou bariérou voči investovaniu strach zo straty financií.

Investovanie ako nástroj na zhodnotenie úspor dnes využíva len tretina Slovákov. Pre takmer dve tretiny je toto riešenie skôr jedna veľká neznáma. Až 52 % našincov okrem toho siaha výlučne po neinvestičných produktoch a radšej držia svoje peniaze na bežných či sporiacich účtoch, poistkách alebo klasických terminovaných vkladoch. Slováci sú totiž stále pomerne konzervatívni a preferujú istotu pred vyšším zhodnotením. Potvrdzuje to aj prieskum, ktorý zrealizovala spoločnosť Go4insight pre 365.bank.

Bariérou voči investovaniu je najčastejšie strach zo straty peňazí. Ako dôvod to uviedla približne polovica tých, čo by nechceli investovať. Dlhá viazanosť financií odrádza od investovania 29 % Slovákov a 25 % uviedlo ako prekážku, že sa v investovaní nevyzná. Riešením pre konzervatívnejších ľudí môže byť preto spojenie termínovaného vkladu s investovaním do podielových fondov.

Upozorňujeme: Túto kozmetiku rozhodne nie

Do európskeho systému Safety Gate / RAPEX na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch pribudli ďalšie upozornenia po kontrolách v Litve, Rakúsku, vo Švédsku, v Nemecku, Taliansku a Belgicku. Nové nebezpečné kozmetické výrobky sa však môžu predávať aj v iných krajinách či prostredníctvom internetu.

Krémy na tvár Drkinamasis veido kremas su natraliomis išrfomis odos tipams su proteinais (50 ml, najlepšie spotrebovať do: 09 2023A08, výrobná dávka: 09 2023A08, čiarový kód: 4770001336533), Veido kremas su kolagenu ir augaliniu aliejumi brandžiai odai (najlepšie spotrebovať do: 09 2023, výrobná dávka: 09 2023A15, čiarový kód: 4770001336540) a Maitinamasis veido kremas su bii vašku ir augaliniu aliejumi visiems (50 ml, najlepšie spotrebovať do: 10 2023A12, výrobná dávka: 10 2023A12, čiarový kód: 4770001336526) značky Margarita z Litvy ponúkané cez www.margarita.eu<http://www.margarita.eu/> obsahujú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional. V kréme Shivanya Beauty Cream značky Shivanya (výrobná dávka: September 2023, čiarový kód: 6000980911049) z Pakistanu bola zistená prítomnosť ortuti v množstve (13 500 +/- 2700 mg/kg). Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu. Krém na tvár Jabushe ORIGINAL Cream značky Jabushe (výrobné dávky: 2140 2, 2140 21 a 2140 22) zo Švédska ponúkaný cez https://jabushe.com/en/ môže byť mikrobiologicky kontaminovaný baktériami Pseudomonas aeruginosa, čo predstavuje riziko infekcie pre používateľov. A White Secret- krém na tvár značky Rodis (čiarový kód: 6028050090233) z Toga obsahuje nebezpečný hydroquinone.

Herbal color black - farba na vlasy vo forme prášku značky Neha Herbals (výrobná dávka: NHBL.65) z Indie obsahuje p-phenylenediamine (PPD - 1, 6 %) a nedostatočné množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok a pripravovanej zmesi. PPD je silný kožný senzibilizátor.

Výrobky na zosvetlenie pokožky Carotone značky Nouvelie Parfumerie Gandour (čiarové kódy: 6 182000 1004 55, 6 182000 109939, 6 182000 104309, 6 182000 100462 a 6 82000 100493) ponúkaný cez www.margarita.eu<http://www.margarita.eu/> Caro White značka: Dream Cosmetics (čiarové kódy: 6 181100 531008, 6 181100 530070, 6 18100 530094 a 6 181100 530063) z Pobrežia Slonoviny obsahujú tiež hydroquinone, ktorý je určený len na profesionálne použitie iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky tak môžu spôsobiť kožné alergie.

Mlieka na ochranu pred slnečným žiarením Sun milk Kids SPF 50+ (výrobná dávka: format: 22XXX/X) a Sun milk SPF 30 (výrobná dávka: format: 22XXX/X, čiarový kód: 5425001841851) značky BIOSOLIS z Belgicka neposkytujú deklarovanú ochranu. Používateľ tak nemusí byť dostatočne chránemý pred UV žiarením, čím sa zvyšuje riziko spálenia alebo rakoviny kože.

streda 20. júla 2022

EU: Spoločne obstarávanie pre obranu

Európska komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (EDIRPA) na roky 2022 – 2024. Cieľom je uspokojiť najnaliehavejšie a najkritickejšie potreby týkajúce sa výrobkov obranného priemyslu. Komisia navrhuje z rozpočtu EÚ vyčleniť na roky 2022 až 2024 sumu 500 miliónov eur.

Nástroj má motivovať všetky členské štáty, aby spoločne obstarávali, a uľahčiť im prístup k potrebným výrobkom obranného priemyslu. Zabráni sa tak súpereniu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o rovnaké výrobky, a podporí sa úspora nákladov. Návrh má tiež posilniť interoperabilitu a umožniť európskej obrannej technologickej a priemyselnej základni (EDTIB) lepšie sa prispôsobiť a zvýšiť svoje výrobné kapacity tak, aby dokázala dodávať potrebné výrobky. Bude podporovať činnosti konzorcií zložených najmenej z troch členských štátov. Oprávnené činnosti (akcie) môžu zahŕňať nové projekty obstarávania v oblasti obrany alebo predĺženie tých projektov, ktoré sa začali po začiatku vojny.

Nástroj bude podporovať činnosti (akcie), ktoré spĺňajú tieto podmienky:
 • konzorcium najmenej troch členských štátov;
 • rozšírenie existujúcej alebo vznik novej spolupráce v oblasti spoločného obstarávania najnaliehavejších a najkritickejších výrobkov obranného priemyslu;
 • postupy verejného obstarávania odrážajúce zapojenie európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB).
Zohľadnia sa pritom výstupy osobitnej skupiny pre spoločné obstarávanie v oblasti obrany zriadenej Európskou komisiou a vysokého predstaviteľa / vedúceho predstaviteľa Európskej obrannej agentúry. Pracovná skupina má uľahčiť koordináciu veľmi krátkodobých potrieb členských štátov v oblasti obstarávania a spoluprácou s členskými štátmi a výrobcami EÚ v oblasti obrany podporiť spoločné obstarávanie na účely dopĺňania zásob.

Pranie: Doména žien

Nový prieskum Samsungu (525 respondentov, ktorí žijú v partnerskom zväzku) zisťoval, ako perú Slováci. Takmer v polovici slovenských domácností (43,6 %) perie žena, resp. skôr žena a muž jej občas pomôže (36,6 %). Len v 15,4 % prípadoch sa o pranie delia muži a ženy. Pranie je mužskou doménou len v 2,3 % zväzkov. Najčastejším dôvodom, prečo práčku obsluhujú len ženy, je obava muža, že by zle vypral (33,7 %), tesne za ním je fakt, že žena ho k tomu nechce pustiť (31,8 %).

Slováci sú zvyknutí prať aj bežne zašpinenú bielizeň na vyšších teplotách. Až takmer 70 % Slovákov uviedlo, že perú na 40 °C, pätina uviedla, že dokonca perie na 40 a viac stupňoch. Len necelých 8 % uviedlo, že perie na 30 °C. Tri pätiny opýtaných používajú na dávkovanie pracieho prostriedku odmerku alebo viečko, čo im umožňuje kontrolovať spotrebu. Až takmer jedna tretina množstvo len odhaduje podľa skúseností a len 3,4 % uviedlo, že má práčku s automatickým dávkovaním. V nastaveniach a programoch práčok sa Slováci vyznajú, aj keď takmer 7 % perie všetku bielizeň len s jedným pracím programom a necelá štvrtina strieda len dva pracie programy. Tri až päť pracích programov využíva niečo vyše polovica opýtaných a necelých 15 % využíva všetky programy.

Sviežosť bielizne ovplyvňuje aj pravidelné čistenie práčky. Takmer štvrtina Slovákov svoju práčku čistí raz mesačne alebo dokonca častejšie. Raz za pol roka alebo raz ročne práčku čistí vyše 47 % opýtaných. Necelých 14 % čistí práčku až keď si spomenú a 8,8 % vôbec nejako špeciálne práčku nečistí. A 3,2 % opýtaných sa čisteniu nevenujú vôbec, pretože majú smart práčku, ktorá sa čistí sama. Z prieskumu vyplynulo, že Slováci zatiaľ neobjavili benefity sušičky – takmer 68 % ju nevyužíva alebo nevlastní. Z tých, ktorí uviedli, že ju majú, takmer 12 % v nej sušia všetku bielizeň, 15 % ju využíva najmä na väčšinu bielizne, ale sú výnimky, a vyše 5 % ju používa len na určitý druh bielizne (napr. uteráky a pod.). Napriek tomu, že sa pri používaní sušičky neodporúča pridávať aviváž do prania, až takmer 85 % vlastníkov sušičky to robí, čo môže mať za následok upchávanie filtra a neželané problémy s ich prevádzkou. Len vyše 15 % aviváž pri praní a následnom sušení v sušičke nepoužíva.

Radíme: Teplo v práci

Extrémne zvýšené teploty môžu na pracovisku spôsobovať záťaž zamestnancov. Tá môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únave a môže spôsobiť zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť a zvracanie. V záujme predísť zdravotným ťažkostiam sa zamestnávateľom odporúča zabezpečiť preventívne opatrenia.

Samozrejmosťou je dostupnosť a dostatok pitnej vody, ktorú musí zamestnávateľ zabezpečiť na vlastné náklady. V prípade, že sa od zamestnancov počas výkonu práce požaduje nosenie pracovného odevu, tento by mal byť jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a vyrobený z prírodných materiálov. Syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu. ÚVZ odporúča zamestnávateľom upraviť režim práce a zaviesť častejšie prestávky. V prípade potreby by sa mali umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou.

Na vnútornom pracovisku, kde je v dôsledku vysokých teplôt a technologických dôvodov prekročená prípustná operatívna teplota, by sa mal čas práce upraviť tak, aby bol dodržaný únosný čas práce. To platí aj pre iné pracoviská počas výnimočne teplých dní. Súčasná legislatíva jednoznačne nestanovuje teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ musí vykonávať jednotlivé opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku nemožno zabezpečiť optimálne podmienky, zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy. Zamestnávateľ môže upraviť čas práce, posunúť začiatok pracovnej zmeny, zaviesť častejšie striedanie zamestnancov, častejšie prestávky a inštalovať klimatizáciu.
      
Zamestnávateľ by mal ďalej na pracovisku tienením žalúziami alebo roletami zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Klimatizáciu je potrebné využívať primerane, a to tak, aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím bol päť až sedem stupňov Celzia.

utorok 19. júla 2022

EU: Prísnejšie pravidlá pre krv aj materské mlieko

Vďaka návrhu nových pravidiel sa budú môcť občania pri darovaní alebo prijímaní pre život dôležitých látok ľudského pôvodu – od krvi, cez tkanivá až po bunky, ale aj materské mlieko a mikroflóru – cítiť bezpečnejšie. Návrh sa zameriava na uľahčenie cezhraničnej výmeny kritických zdravotníckych výrobkov. Posilňuje solidaritu medzi orgánmi verejného zdravotníctva, podporuje inovácie pri dodržaní rovnako prísnych noriem kvality a bezpečnosti pre tých, ktorí tieto látky darujú, ako aj tých, ktorí ich potrebujú na liečbu.

Čísla hovoria jasnou rečou:
 • liečba látkami ľudského pôvodu má vysokú pridaú hodnotu a každoročne umožňuje vykonať množstvo život zachraňujúcich a pre život dôležitých liečebných zákrokov: pacienti v EÚ dostanú 25 miliónov krvných transfúzií, napr.  chirurgii alebo úrazovej chirurgii;
 • viac ako 36.000 transplantácií kmeňových buniek na liečbu rakoviny krvi;
 • zákroky prinášajúce nový život prispievajú k 165.000 narodeniam detí po asistovanej reprodukcii;
 • zákroky zvyšujúce kvalitu života, ako napríklad 14.500 transplantácií rohovky na zlepšenie zraku či 2.000 kožných transplantácií pri popáleninách a iných úrazoch.
Návrh obsahuje celý rad nových opatrení určených na vyplnenie existujúcich medzier a vypracovaných na podporu fungovania tohto dôležitého odvetvia. Cieľom návrhu je riešiť aj obavy týkajúce sa adekvátnej dostupnosti dodávok, na ktoré poukázala pandémia COVID-19.

Viac ochrany pre pacientov, darcov a potomkov:
 • predpis platí pre všetky látky ľudského pôvodu, s výnimkou parenchymatóznych orgánov, príkladom látky, ktorá bola pridaná do rozsahu jeho pôsobnosti, je ľudské materské mlieko;
 • zvýšená ochrana príjemcov liečby látkami ľudského pôvodu, ako aj ich darcov a detí narodených asistovanou reprodukciou;
 • využitie poznatkov jestvujúcich technických orgánov v Európe, najmä Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho riaditeľstva pre kvalitu liekov a zdravotnej starostlivosti (Rada Európy), na aktualizáciu technických usmernení;
 • zavedenie primeraných opatrení založených na riziku na sprísnenie vnútroštátneho dohľadu, ako aj opatrení na podporu vnútroštátnych orgánov zo strany EÚ (odborná príprava, IT atď.).
Podpora inovácií:
 • viac podpory pre inovácie a spoločný postup posudzovania a schvaľovania prípravkov s látkami ľudského pôvodu úmerne rizikám, ktoré so sebou prinášajú;
 • registrácia všetkých subjektov vykonávajúcich činnosti ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu látok ľudského pôvodu;
 • zriadenie koordinačnej rady pre látky ľudského pôvodu (SCB) v spolupráci s členskými štátmi a ako pomoc pre členské štáty pri spoločnom vykonávaní nového nariadenia;
 • vytvorenie platformy EÚ pre látky ľudského pôvodu s cieľom zhromaždiť všetky požadované informácie, zefektívniť podávanie správ a zvýšiť informovanosť občanov.
Nariadením sa po jeho prijatí a implementácii vo všetkých členských štátoch nahradia pravidlá bezpečnosti a kvality stanovené v dvoch smerniciach (2002/98/ES pre krv a krvné zložky a 2004/23/ES pre tkanivá a bunky) a v ich vykonávacích aktoch.