piatok 29. novembra 2019

EU: Klimatická pohotovosť

Európsky parlament vyhlásil v Európskej únii (EÚ) klimatickú a environmentálnu pohotovosť. Poslanci od Európskej komisie požadujú, aby boli všetky jej budúce legislatívne a rozpočtové návrhy zosúladené s cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod úrovňou 1,5°C.

Parlament následne v samostatnom uznesení vyzval na predloženie stratégie, na základe ktorej by EÚ najneskôr do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Uznesenie, ktoré vytyčuje požiadavky Európskeho parlamentu (EP) pred decembrovou konferenciou COP25 v Madride, vyzýva zvolenú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, aby do Európskeho ekologického dohovoru zahrnula aj cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových v porovnaní s úrovňami z roku 1990 o 55%. Ani súčasné ciele a opatrenia zamerané na znižovanie emisií v medzinárodnej leteckej a námornej doprave podľa poslancov nestačia na dosiahnutie potrebných výsledkov. Parlament preto vyzval všetky krajiny, aby do svojich vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) zahrnuli aj emisie vyprodukované týmito sektormi. Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívneho návrhu, ktorý by začlenil sektor námornej dopravy do systému únie na obchodovanie s emisiami (ETS).

Uznesenie zároveň vyzýva členské štáty, aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky do medzinárodného Zeleného klimatického fondu. Schválený text tiež požaduje plné zosúladenie rozpočtu EÚ s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti udržateľného rozvoja a vyjadruje znepokojenie nad tým, že skutočné záväzky rozvinutých krajín ešte nedosiahli spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne. Parlament zároveň vyzval členské štáty, aby do roku 2020 postupne ukončili všetky priame a nepriame dotácie fosílnych palív.

Klimatickú pohotovosť dosiaľ vyhlásilo viacero krajín a miestnych samospráv z rôznych kútov sveta.
Európska komisia už v novembri 2018 predložila návrh na dosiahnutie klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050. Európska rada ho však kvôli odporu Česka, Maďarska a Poľska dosiaľ neschválila. Na 25. konferencii zmluvných strán (COP25) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční 2. - 13. decembra v Madride, sa zúčastnia aj poslanci Európskeho parlamentu. Parlamentná delegácia sa zapojí do rokovaní od 9. decembra.

Trend: Technológie vybavia do 10 rokov dve tretiny komunikácie so zákazníkmi

V nasledujúcej dekáde očakáva väčšina ľudí nástup virtuálnych asistentov, hologramov, systémov virtuálnej reality aj doručovanie tovaru dronmi. Slovenské firmy však v prijímaní technológií nedržia so spotrebiteľmi krok.

Digitálne technológie v ostatných rokoch výrazne ovplyvnili správanie a spôsoby nakupovania spotrebiteľov, ale doterajšie zmeny sa ani zďaleka nevyrovnajú tým, ktoré zákazníci aj manažéri firiem očakávajú v najbližšom desaťročí, predpovedá štúdia inštitútu Futurum Research. Spotrebitelia rátajú s tým, že objednaný tovar im budú doručovať drony alebo autonómne vozidlá (80 %) a pri výbere produktov využijú technológie rozšírenej a virtuálnej reality (78 %). Tie umožňujú napríklad vopred preveriť, ako bude v skutočnosti na zákazníkovi vyzerať oblečenie, o ktoré má záujem, alebo ako sa do jeho domácnosti hodí nový kus nábytku. Zhruba štyri pätiny spotrebiteľov predpokladajú, že pri internetových nákupoch a ovládaní inteligentnej domácnosti im bude pomáhať virtuálna asistentka ako je Alexa od Amazonu a že rozličné zariadenia dokážu ovládať cez technológie zakomponované do oblečenia. Nadpolovičná väčšina ľudí si tiež myslí, že do roku 2025 vďaka systémom pre zmiešanú realitu navštívia virtuálnym spôsobom vzdialené miesto a zažijú tak na diaľku dovolenku či koncert.

Interakcie firiem so zákazníkmi budú v nasledujúcej dekáde vo veľkej miere automatizované. Podľa prieskumu, ktorý Futurum Research pripravil v spolupráci so softvérovou a poradenskou spoločnosťou SAS manažéri očakávajú, že inteligentné technológie ako sú chatboty a virtuálni agenti call centier vybavia do roku 2030 pri poskytovaní zákazníckych služieb až dve tretiny komunikácie s klientmi. Dokážu pritom robiť aj okamžité rozhodnutia, napríklad vybrať a ponúknuť zákazníkovi produkt na mieru. Využívanie nových technológií zároveň rozšíri dnešné rozsiahle možnosti pre zber dát o spotrebiteľoch, umožní firmám byť so zákazníkmi častejšie v kontakte a lepšie ich spoznať. Vďaka tomu budú mať šancu zlepšiť predaj a priniesť zákazníkom úplne nové služby.

Iba málo firiem si však uvedomuje náročnosť úlohy, ktorá pred nimi stojí, upozorňuje country sales director SAS Slovakia Richard Kraus: „Ak chcú firmy z využívania nových technológií spotrebiteľmi získať hmatateľné výsledky, budú musieť zvládnuť spracovať v reálnom čase obrovské množstvá dát, ktoré vedia z nových technológií získať. Znamená to vedieť dáta nielen analyzovať, ale aj zautomatizovať rozhodnutia, ktoré na základe nich okamžite urobí inteligentný softvér." V porovnaní so spotrebiteľmi, ktoré si na nové technológie veľmi rýchlo zvykajú a prijímajú ich s otvorenou náručou, nasadzovanie systémov schopných zužitkovať nastupujúcu vlnu digitalizácie vo firmách zaostáva. Na Slovensku je tento rozdiel obzvlášť vypuklý. V index DESI, ktorým Európska komisia sleduje a porovnáva digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov, sa Slovensko v 28-člennom rebríčku drží posledné tri roky na 21. mieste. „Slabé hodnotenie máme najmä v kritériách, ktoré sa týkajú nasadzovania a využívania digitálnych technológií vo firmách, kde sa nachádzame hlboko pod priemerom únie a naše postavenie sa navyše medziročne zhoršilo“, upozorňuje R. Kraus.

Aktuálne: Black Friday a Kyber Monday

Obľuba tzv. Čierneho piatku a kyber pondelka neustále rastie. Pre tretinu spotrebiteľov generácie Z (18-24 rokov) a generácie mileniálov (25-40 rokov) sa nakupovanie v tieto dni už stalo tradíciou. To sa prejavuje priamo na priemernej cene nákupu - v týchto dňoch zákazníci utráca v on-line obchodoch až o 360% viac než ktorýkoľvek iný deň v roku.

Tento rok čierny piatok pripadá na 29. novembra a kyber pondelok na 2. decembra. Nákupné šialenstvo však trvá dlhšie ako jeden deň, ako môžeme vidieť na príklade čierneho piatku - zvýšený záujem zákazníkov o výpredaje začína už vo štvrtok, vrcholí v piatok a až v nedeľu opadá a vracia sa na stredy úroveň. V Česku pri zľavových akciách v tieto dni obchody znižujú ceny v priemere o 63%. Niet divu, že napriek prebiehajúcej predvianočnej nákupnej sezóny väčšina Čechov vyčkáva s nákupmi na tieto výpredaje - vlani ich plánovalo využiť 52% spotrebiteľov. A aj tento rok Česi plánujú intenzívny nákupy - v priemere každý chce zakúpiť štyri veci v celkovej cene 5.615 korún. Každý tretí Čech hľadá výhodné ponuky iba na internete, a viac ako polovica spotrebiteľov sa po nich obzerá tak on-line ako aj v kamenných predajniach. „Pre on-line predaj teda ide o veľmi významné obdobie, pretože obrat stúpa až päťnásobne. Pri výpredajoch Česi využívajú predovšetkým zľavy na odevy. Na druhom mieste sa nachádza elektronika a na treťom obuv. Ochotne tiež nakupujú kozmetiku a domáce spotrebiče. Podobné kategórie tovaru však patria v on-line obchodoch k najobľúbenejším aj v iné dni", hovorí Marcin Głogowski.

S rastúcou obľubou čierneho piatku a kyber pondelka stúpa aj nebezpečenstvo zo strany počítačových zločincov. Na prelome novembra a decembra vzrastá počet pokusov o podvod o 18% oproti zvyšku roka. Obozretnosť je dôležitá najmä pri výpredajoch - keď nakupujeme za pochodu a v zhone, aby nám neunikla najvýhodnejšia ponuka. Preto je tak dôležité používať platobnú metódu, ktorá nám v prípade akýchkoľvek ťažkostí zaručuje pomoc. Obzvlášť viditeľné to je pri nákupe z mobilného zariadenia. Podľa celosvetového prieskumu spoločností PayPal a Ipsos nakupujú online tri štvrtiny spotrebiteľov, ale viac ako polovica nakupujúcich sa obáva o bezpečnosť takýchto transakcií", zdôrazňuje Marcin Głogowski.

Podľa analýz môže 1,36 % všetkých transakcií uskutočnených počas čierneho piatka a 1 % transakcií počas kyber pondelka predstavovať pokus o podvod. Priemerná hodnota jednej transakcie spracúvanej v tomto období dosahuje 243 USD.

štvrtok 28. novembra 2019

EU: Kvalita ovzdušia

Viac ako dve tretiny Európanov si podľa nového prieskumu Eurobarometra myslia, že Európska únia (EÚ) by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Z vyše 27.000 opýtaných občanov vo všetkých členských štátoch EÚ sa viac ako polovica respondentov domnieva, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočné úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Z prieskumu takisto vyplýva potreba lepšej komunikácie o kvalite ovzdušia, najmä na vnútroštátnej úrovni. Väčšina respondentov nemá pocit, že je dobre informovaná o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia vo svojej krajine. V porovnaní s prieskumom z roku 2017 si respondenti myslia, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila – aj keď údaje o kvalite ovzdušia v skutočnosti vykazujú významné zlepšenia počas daného obdobia.

Hlavné výsledky nového prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov ku kvalite ovzdušia
Väčšina respondentov si želá, aby EÚ navrhla ďalšie opatrenia: Viac ako dve tretiny respondentov (71 %) tvrdia, že EÚ by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na riešenie problémov spojených s kvalitou ovzdušia v Európe, a 38 % by chcelo mať možnosť sa k takýmto opatreniam vyjadriť. Je to názor väčšiny respondentov vo všetkých členských štátoch.

Väčšina respondentov sa domnieva, že problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia by sa mali riešiť v prvom rade na medzinárodnej úrovni: Viac ako sedem z desiatich respondentov uvádza, že otázka znečistenia ovzdušia by sa mala riešiť na medzinárodnej úrovni (72 %). Polovica respondentov uvádza, že by sa mala riešiť na európskej úrovni a rovnako polovica je toho názoru, že by sa mala riešiť na vnútroštátnej úrovni. Za najúčinnejší spôsob riešenia problémov s kvalitou ovzdušia považuje najväčší podiel respondentov (44 %) prísnejšie kontroly zamerané na znečisťovanie v rámci priemyselných činností a činností súvisiacich s výrobou energií. Je to najčastejšie uvádzané opatrenie v 25 členských štátoch.

Respondenti sú toho názoru, že rôzne subjekty vrátane domácností by mali na riešenie problémov súvisiacich s kvalitou ovzdušia robiť viac: Viac ako 50 % respondentov vo všetkých krajinách si myslí, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočne úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Európania však v súčasnosti prijímajú čoraz viac opatrení na zníženie škodlivých emisií než v roku 2017: Sedem z desiatich respondentov prijalo aspoň jedno opatrenie na zníženie škodlivých emisií v ovzduší. Ide o zvýšenie o osem percentuálnych bodov v porovnaní s odpoveďami z prieskumu z roku 2017. Hlavným opatrením, ktoré prijali respondenti, je nahradenie starších energeticky náročných zariadení novými zariadeniami s lepším energetickým hodnotením (41 %).

Úroveň informovanosti o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia je pomerne nízka: Väčšina respondentov (54 %) má pocit, že vo svojej krajine nie sú dobre informovaní o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia v EÚ.

Väčšina respondentov si myslí, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila a toto negatívne vnímanie v porovnaní s rokom 2017 vzrástlo: Respondenti sa častejšie domnievajú, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila (58 %), než že zostala rovnaká (28 %) alebo sa zlepšila (10 %). Podiel respondentov, ktorí sa domnievajú, že kvalita ovzdušia sa zhoršila, sa od roku 2017 zvýšil o 11 percentuálnych bodov.

Pretrváva nízke povedomie o normách EÚ v oblasti kvality ovzdušia: Približne iba tretina respondentov počula o normách EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia (31 %). Väčšina z opýtaných, ktorí o nich počuli, si myslí, že by sa mali sprísniť (63 %).

Väčšina respondentov považuje problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia uvedené v prieskume za vážne: Viac ako 50 % respondentov si myslí, že respiračné ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia, astma a alergie sú v ich krajinách veľmi vážnym problémom.

Trend: Zodpovedné podnikanie

Až 94 % Slovákov si myslí, že firmy by mali mať pri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania. Vyplýva to z októbrového prieskumu agentúry FOCUS pre združenie Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis. Firmy by sa, podľa verejnosti, mali aktívne angažovať v ochrane životného prostredia a v zmierňovaní dopadu klimatických zmien. 

Business Leaders Forum v spolupráci s agentúrou FOCUS každé dva roky realizuje prieskum, ktorého cieľom je zistiť trendy vo vnímaní zodpovedného podnikania (skr. CSR, z angl. corporate social responsibility) širokou verejnosťou. Prieskum prebiehal dotazníkovou formou na reprezentatívnej vzorke 1.021 respondentov vo veku od 18 rokov. Väčšina opýtaných (94 %) zastáva názor, že „firmy by mali mať popri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania – teda chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách“. Toto presvedčenie „určite“ zdieľa viac ako polovica dospelých (59 %) a k názoru „skôr áno“ sa priklonila ďalšia viac ako tretina respondentov (35 %).

Firmy by sa podľa prieskumu mali zaoberať aj podporou riešenia celospoločenských problémov, akými sú klimatická zmena alebo korupcia. Verejnosť za najdôležitejšiu považuje podporu ochrany životného prostredia a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny (53 %). Dôležitosť témy oproti roku 2017 vzrástla až o 12 %. Ďalej sú za dôležité považované témy ako podpora sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov a snaha o ich začlenenie (42 %), podpora vzdelávania mladej generácie (42 %) či boj proti korupcii (37 %).

Verejnosť ako spoločensky zodpovedné najčastejšie rozoznáva firmy, ktoré svoje aktivity komunikujú priamo zákazníkom a každodenne s nimi prichádzajú do styku. Práve tieto firmy sú aj členmi združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum. Oslovení spontánne menovali predovšetkým najväčšie obchodné reťazce (Lidl – 13 %, Kaufland – 8%, Tesco – 8 %) a telekomunikačných operátorov (Orange – 10 %, Slovak Telekom – 9 %, O2 – 5 %). Pri nákupe tovarov a služieb v obchodoch (pričom cena výrobku alebo služby vyhovuje požiadavkám opýtaných) je pre opýtaných najdôležitejšia kvalita výrobku/služby a tiež životnosť. Až s výraznejším odstupom nastupujú kritériá ako ekologickosť produktov, transparentná a etická reklama či sociálny rozmer výrobku alebo služby. 

Radíme: Auto v zime

S nástupom zimy je potrebné pripraviť na chladnejšie počasie aj svoj automobil. Autá sú totiž v zime oveľa náchylnejšie na poškodenie a celkovo sú výrazne viac namáhané ako v lete. S príchodom chladných dní je vhodné zmeniť aj štýl jazdy. Najväčším strašiakom je zvládnutie jazdy na klzkej alebo zasneženej vozovke, ale číhajú tu aj iné riziká, ktoré môžu majiteľom áut výrazne skomplikovať deň.

„Dodržiavanie základných pravidiel pri starostlivosti o auto v zimnom období, ako aj obozretná jazda za zhoršených podmienok na cestách sa v konečnom dôsledku určite vyplatia. Chránite si tak auto pred fyzickým poškodením a predchádzate tak zbytočným vysokým výdavkom na prípadnú opravu vozidla. A samozrejme, ohľaduplná jazda je v záujme bezpečnosti a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky“, prízvukuje Petr Vaněček.

Užitočné rady:
1. Počítajte s tým, že automobil stojaci cez noc na ulici, môže byť ráno celý premrznutý a stuhnutý. Všetky komponenty sú potom pri jazde oveľa viac namáhané. Zmrznutý motor, prevodovka, ale aj časti podvozku sa zahrievajú pomalšie a sú tak citlivejšie na poškodenie.
2.Nenechávajte auto, aby sa zahrialo pri státí na voľnobeh, motoru to príliš neprospieva a hlavne motor nie je jediná súčasť vozidla, ktorá sa musí zahriať. Vhodnejšie je bez väčších odkladov pozvoľným tempom vyraziť na cestu a nevytáčať pritom motor do vyšších otáčok. Týmto spôsobom sa všetky komponenty – nielen motor, ale aj prevodovka, diferenciál či tlmiče, pomaly zahrejú súčasne a auto je tak po 10 až 20 minútach jazdy pripravené na plné nasadenie.
3. Parkovacie miesto je potrebné, v rámci možností, vyberať s rozumom, čo ešte viac než v lete platí v zime. Zaparkovať auto napríklad v zákrute znamená, že pri prvej námraze vám do auta môže niekto „ťuknúť“.
4. Nebezpečné je parkovanie pod stromami obťažkanými snehom. Riskantné môže byť zaparkovanie auta pod strechou. Vždy sa presvedčte, že nehrozí pád hromady snehu či ľadu, ktorá môže nielen poškodiť vaše auto, ale aj niekoho vážne zraniť.
5. Nechajte si čas na očistenie zasneženého a zamrznutého auta. Mnohí uponáhľaní vodiči zbytočne riskujú, keď si v záujme úspory času vyškriabu na predné sklo len takzvaný priezor. Kto z auta poriadne nevidí, ten je nebezpečný nielen sám pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov premávky.
6. Metlička na ometanie auta a škrabka na okná by mali byť v chladnom období samozrejmou výbavou každého šoféra.
7. Prispôsobte svoj štýl jazdy aktuálnym podmienkam. Je potrebné predvídať, napríklad na klzkej vozovke musíte počítať s dlhšou brzdnou dráhou, a to nielen vašou, ale aj áut okolo vás.
8. Ideálne je, ak si na nejakej voľnej ploche pokojne vyskúšate, ako sa vaše auto na snehu či poľadovici správa, ako zatáča a brzdí (či skôr nezatáča a nebrzdí). Za zváženie stojí aj využitie kurzu školy šmyku, kde vás naučia, ako tieto situácie zvládať.
9. Plynulosť jazdy je základ. Volant a pedále ovládajte citlivo, vyhnite sa trhavým a prudkým pohybom, ktoré môžu auto na klzkom povrchu ľahko vyviesť z rovnováhy a následne vás aj s autom vyniesť z cesty do zvodidiel alebo do priekopy.

streda 27. novembra 2019

On-line: Život bez cukrovky


Diabetes sa považuje za epidémiu tretieho tisícročia. Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných približne 360 tisíc pacientov s diabetickým ochorením. November, mesiac povedomia o cukrovke opäť upriamuje pozornosť verejnosti a zvyšuje povedomie o závažných komplikáciách, ktoré sa s týmto ochorením spájajú.

Moderné technológie prinášajú aj nové možnosti, ako zabezpečiť pravidelnú kontrolu hladiny cukru v krvi, vďaka ktorej sa dá vyhnúť hypoglykémii, hyperglykémii, ale zmeniť napríklad aj traumatický spôsob merania glukózy prostredníctvom neustáleho pichania do prsta. Kontinuálne merania glukózy (CGM) je neinvazívnym spôsobom merania cukru v krvi vďaka glukózovému senzoru. Drobná elektróda senzora zavedená pod kožou vysiela namerané hodnoty do prijímača, ktorý zobrazí hodnotu glykémie. CGM predpovedá hroziacu hypoglykémiu a diabetik jej tak môže efektívne predchádzať. Zariadenie poskytuje štatistiku meraní, ktoré zjednodušujú načasovanie ako aj vhodné dávkovanie inzulínu. K štatistikám môže mať prístup aj samotný lekár, ktorý získa kompletný prehľad o glykémii pacienta a na základe toho môže pacientovi nastaviť požadovanú liečbu, respektíve mu poskytnúť rady v otázke stravovacích návykov a cvičenia.

Starostlivosť, dostupnosť, spolupráca je názov preventívneho programu Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) na rok 2020, ktorého cieľom je poukázať na prevenciu pred cukrovkou, respektíve na dôležitosť liečby tohto ochorenia. Súčasťou kampane je aj príprava redizajnu stránky zivotbezcukrovky.sk pre širokú verejnosť, pacientov a rodinných príslušníkov s aktuálnymi informáciami a novinkami týkajúcimi sa ochorenia diabetes mellitus.

Radíme: Bezpečné nákupy

Prichádza predvianočné obdobie, kedy nakupujeme a míňame viac ako počas zvyšku roka. Stále častejšie pritom využívajú debetné či kreditné karty, pričom denne vykonáme aj niekoľko bezhotovostných platieb. Prinášame vám rady, na čo si dať pozor a akých chýb sa vyvarovať, aby ste sa nestali obeťou podvodníka.

Chráňte si PIN: Ľudia si zapisujú PIN k platobnej karte na rôzne miesta - niektorí si nalepia papierik s PIN priamo na kartu, alebo si ukložia štvormiestny kód do mobilu pod názvom PIN, čo prípadným zlodejom „hrá do karát“. „Ak sa nechcete stať obeťou podvodníkov a nemať zbytočne pokazené sviatky, vo vlastnom záujme dodržiavajte aspoň tieto jednoduché pravidlá: nikdy nehovorte svoj PIN cudziemu človeku, snažte sa si ho zapamätať a radšej si ho nikam neznačte a už vôbec nie na platobnú kartu“, radí ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Kartu pri platení majte stále pod dohľadom: Keď platíte kartou v ktoromkoľvek kamennom obchode alebo reštaurácii prostredníctvom bežne rozšíreného POS terminálu, nikdy nespúšťajte svoju debetnú alebo kreditnú kartu z dohľadu. Napríklad v reštaurácii sa môže stať, že čašník by chcel odísť s vašou kartou niekam „dozadu“, kde majú platobný terminál. Podobná situácia sa môže stať aj v predajni. „Nič také v žiadnom prípade nepripusťte a s kartou obchodníkovi či obsluhe nedovoľte odísť nikam, kde nebudete mať svoju kartu plne pod kontrolou. Dotyčnému oznámte, že pôjdete osobne so svojou kartou priamo k terminálu a tam zaplatíte“, hovorí ombudsman.

Nepodceňujte hrozby pri nákupoch on-line: Čoraz viac Slovákov nakupuje darčeky, ale aj bežný spotrebný tovar na internete. Aj tu sa ľahko môžete stať obeťou podvodníkov a prísť tak o peniaze. Odporúča sa nakupovať len v overených e-shopoch. Overiť si ich môžete zadaním do bežne využívaného vyhľadávača a tam si pozrieť počet recenzií, ako aj hodnotenia e-shopu od používateľov. Pokiaľ platíte za objednaný tovar priamo na internetovej stránke (zadávate číslo karty, jej platnosť, držiteľa a CVC kód) skontrolujte si v prehliadači, či má stránka v adrese „https“ a či je tam aj ikonka s visiacim zámkom alebo kľúčom. To znamená, že ide o zabezpečenú platobnú bránu.

Podvodníci nezriedka používajú aj tzv. phishing, kde sa snažia od ľudí vylákať citlivé údaje. „Nikdy preto nereagujte na emaily, ktoré vyzývajú k zmene, alebo k prezradeniu prístupových kódov a hesiel, prípadne aj údajov z platobnej karty. Prevádzkovateľ kariet nikdy tieto praktiky nepoužíva. Zmeny je možné robiť iba v aplikáciách prevádzkovateľov alebo v bankomate, nikdy sa neposielajú mailom“,  konštatuje ombudsman. Mnohí Slováci si ukladajú (týka sa to hlavne zahraničných e-shopov) údaje z kariet do užívateľských profilov konkrétneho obchodu. „To nikdy nerobte, ak platíte kartou v zahraničnom obchode, vždy dáta zadávajte znova. Údaje totiž nemusí zneužiť obchod, ale jeho stránky môžu byť napadnuté inou osobou“, dopĺňa. Pozor si treba dať aj na podozrivé ponuky, ako je trebárs výhra luxusného tovaru za pár eur. Spravidla ide o podvod, kedy z vás chcú vytiahnuť údaje z karty.

Zneužitie karty ohláste okamžite: Ak vám podvodníci nejakým spôsobom zneužili vašu kartu pri nákupoch a platbách na internete, ihneď kontaktujte prevádzkovateľa karty a transakcie reklamujte. Prevádzkovateľ by mal kartu zneplatniť a začne sa proces overenia čerpania. O výsledku by ste mali byť vždy informovaní. „Reklamáciu môžete taktiež podať aj v prípade, ak dôjde k nesprávnemu zaúčtovaniu transakcie. Príkladom je objednávka z internetového obchodu, kedy ste tovar dopredu zaplatili kartou, ale tovar k vám nedorazil“,  približuje Miroslav Zborovský.

Pri bankomate buďte vždy opatrní: Ďalším pomerne častým problémom je, že pri výbere peňazí z bankomatu si ľudia rukou nezakrývajú zadávanie svojho PIN. Takto ho vlastne nechtiac môžu ukázať prípadnému podvodníkovi, ktorý stojí za nimi a tvári sa, že netrpezlivo čaká na svoj výber. „Neváhajte ho požiadať, aby od vás odstúpil do bezpečnej vzdialenosti. Ak by nereagoval, radšej zrušte transakciu. Ak sa vám zdá bankomat akýsi podozrivý, napríklad port na vloženie karty vyzerá inak ako to býva bežné, je trebárs väčší alebo je na ňom čokoľvek nainštalované, čo sa vám nepozdáva, radšej tam peniaze nevyberajte“, dodáva ombudsman.

Black Friday: Kyberzločinci nezaháľajú!

S blížiacim sa nákupným sviatkom Black Friday si svoju príležitosť nenechávajú ujsť ani kyberzločinci. V ich hľadáčiku sa tento rok ocitli najmä zákazníci e-shopov s oblečením, topánkami, darčekmi, hračkami a šperkami. Spotrebitelia, ktorí budú v nadchádzajúcich týždňoch hľadať výhodné ponuky v týchto kategóriách, by preto mali byť pri on-line nákupoch obozretní. 

Podľa správy Black Friday Alert 2019: Online taška plná hrozieb spoločnosti Kaspersky je rastúci záujem kyberzločincov o získanie prihlasovacích údajov zákazníkov do online e-shopov pochopiteľný. V niektorých prípadoch sú totiž s týmito účtami spojené aj informácie o kreditnej karte alebo vernostných programových kartách, takže získanie prístupu k používateľskému účtu v e-shope by tiež mohol znamenať aj prístup k peniazom používateľa. A aj keby nedošlo k priamemu finančnému zisku, súkromné účty obsahujú veľa cenných informácií o používateľoch, ktoré by sa dali ďalej speňažiť, napríklad história nákupu alebo informácie týkajúce sa dodacej adresy, atď. Takéto informácie sú na čiernom trhu veľmi cenné a takmer s istotou sa nájde niekto, kto by ich kúpil. Dobrou správou pre spotrebiteľov je, že jednoduchými preventívnymi opatreniami a ostražitosťou môžu zostať v bezpečí.

Black Friday je pravdepodobne najočakávanejším obdobím maloobchodného predaja na svete, kedy značky ponúkajú spotrebiteľom tie najväčšie zľavy, ako aj špeciálne reklamné ponuky. Tento rok sa koná 29. novembra. Kyberzločinci takisto považujú toto obdobie za veľmi bohaté a to najmä na príležitosti ako prilákať kupujúcich do podvodných schém a okradnúť ich o peniaze. 

utorok 26. novembra 2019

Digitálna koalícia: 16 nových členov

Digitálna koalícia, platforma s cieľom otvoreného dialógu medzi štátom, odbornou aj laickou verejnosťou súkromným sektorom, ktorým záleží na ďalšom rozvoji Slovenska v oblasti digitálnej a dátovej ekonomiky, získala 16 nových členov.

Koalícia spájajúca partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového aj z akademického sektora sa usiluje pripraviť občanov Slovenska v každom veku na prácu a život v digitálnej ekonomike. Funguje na jednom základnom princípe, v rámci ktorého sa jednotliví členovia dobrovoľne zaväzujú, že budú zlepšovať úroveň digitálnych zručností na Slovensku. Počet členov koalície rastie, a kým vo februári tohto roka mala 67 členov s 219 záväzkami v rôznom stave plnenia, na dnešnom rokovaní prijala ďalších 16 nových členov. Ide tak o spoločnosti zo súkromnej sféry, ako aj škôl. 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR si vyčlenil záväzky, ktoré predbežne napĺňa. Patrí medzi ne napríklad koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií a podpora malých podnikov a výskumných inštitúcií a podpory prenikania digitalizácie do všetkých odvetví. Podarilo sa už prijať kľúčové vládne materiály, a to Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 a nadväzujúci Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022. Stratégia digitálnej transformácie 2030 je rámcovou nadrezortnou stratégiou, definujúca politiku a konkrétne priority našej krajiny v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Na ňu priamo nadväzuje Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022, ktorý definuje 62 konkrétnych opatrení a aktivít s cieľom posilniť digitalizáciu na Slovensku.

Nevyhnutnou podmienkou ďalšej digitalizácie je pokrytie potreby celého spektra národného hospodárstva dostatkom IT odborníkov. Podľa úradu na trhu chýba viac než 13.000 IT špecialistov. Vyžaduje si to zmeny vo vzdelávacej sústave, pôsobenie na žiakov a študentov, ale aj ich rodičov pri výbere ich budúceho povolania.

EU: Stop násiliu páchanému na ženách

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie zažila násilie v určitej fáze svojho života až jedna tretina všetkých žien vo svete. Tento údaj však môže byť len špičkou ľadovca, pretože tento druh násilia zostáva prevažne neohlásený kvôli utajovaniu, stigme a hanbe, ktorá ho sprevádza. Mnohí páchatelia tak zostávajú nepotrestaní.

Európska únia (EÚ) zaviedla zásadné opatrenia, aby sa s násilím páchaných na ženách a dievčatách skoncovalo. Smernica EÚ o právach obetí zaručuje obetiam trestných činov širšie a väčšie práva a zabezpečuje špecializovanú podporu pre obete sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia. Komisia v súčasnosti takisto pracuje na dokončení pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Program Práva, rovnosť a občianstvo pomáha eliminovať násilie páchané na ženách a deťoch prostredníctvom financovania miestnych projektov zameraných na prevenciu rodovo motivovaného násilia, podpory obetí a žien a dievčat v ohrození, odbornej prípravy odborníkov a zvyšovania kapacity služieb v tejto oblasti.

Únia sa zaoberá sa aj násilím páchaným na ženách mimo EÚ. V priebehu posledných dvoch rokov podporila vyše 1,5 milióna žien a dievčat a poskytla im ochranu pred mrzačením ženských pohlavných orgánov a súvisiacu starostlivosť. Úsilie zamerané na prevenciu prináša pozitívne výsledky: približne 3.000 spoločenstiev, ktoré združujú 8,5 milióna ľudí, verejne oznámilo, že od tejto praktiky upúšťajú. Pokiaľ ide o manželstvá detí, EÚ prijala sériu iniciatív zameraných na zmenu postojov a praktík týkajúcich sa práv dievčat, ktoré pomohli viac ako 1,6 miliónu osôb. 

Okrem týchto iniciatív Európska únia (EÚ) prijala smernicu o právach obetí, ktorou sa obetiam všetkých trestných činov zaručujú širšie a väčšie práva. Tieto pravidlá umožňujú najzraniteľnejším obetiam, akými sú obete sexuálneho násilia, rodovo motivovaného násilia a násilia v blízkych vzťahoch prístup k špecializovaným podporným službám. Súčasťou tejto podpory je poskytnutie prístrešia obetiam, ktoré potrebujú miesto, kde budú v bezpečí, a cielená a integrovaná podpora vrátane pomoci a poradenstva pri traumách. Európska komisia dôkladne monitoruje vykonávanie tejto smernice v členských štátoch a podniká kroky proti tým členským štátom, ktoré pravidlá EÚ dosiaľ plne alebo správne netransponovali.

Únia zároveň považuje obchodovanie s ľuďmi za násilie páchané na ženách a dievčatách. Na túto oblasť sa aj naďalej sústredia kľúčové opatrenia v kontexte právneho a politického rámca EÚ v medziach horizontálneho mandátu koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (prehľad na roky 2012 – 2016 a 2017 – 2018). Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) uverejňuje tiež nové usmernenia na zhodnotenie rizika pre políciu, ktorých cieľom je zlepšiť spoluprácu orgánov presadzovania práva a zdravotníctva v snahe zabrániť opakovanému domácemu násiliu a chrániť životy.

Jednou z priorít vonkajšej činnosti Európskej komisie je dokončiť pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Dohovor je prvým nástrojom v Európe, ktorý stanovuje súbor právne záväzných noriem na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, na ochranu obetí takéhoto násilia a na potrestanie jeho páchateľov. Štát má povinnosť komplexne riešiť takéto násilie vo všetkých jeho formách a prijať potrebné opatrenia v oblasti prevencie, ochrany a trestného stíhania. EÚ v spolupráci s Organizáciou Spojených národov spustila iniciatívu Spotlight, globálnu viacročnú iniciatívu usilujúcu sa o odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách. Vyčlenili sa na ňu bezprecedentné počiatočné investície vo výške 500 miliónov EUR, vďaka ktorým chránime a poskytujeme priestor na vyjadrenie tým ženám a dievčatám, ktoré ich spoločnosti umlčali a ktoré chcú teraz prehovoriť. Odhaduje sa, že EÚ v rokoch 2017 a 2018 poskytla v rámci svojho programu v oblasti ochrany a zdravia na humanitárnu pomoc zameranú na prevenciu a riešenie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia na celom svete viac ako 62 miliónov EUR.

Na podporu boja proti násiliu páchanému na ženách Európska komisia svoje sídlo v Bruseli, budovu Berlaymont rozsvietila 25. novembra večer na oranžovo.

Vianoce 2019: Nákupná sezóna odštartovala

Tradičný vianočný ošiaľ bude tento rok kulminovať 29. novembra počas tzv. Black Friday. Spoločnosť DPD odhaduje, že v predvianočných týždňoch stúpne počet prepravených balíkov o 60 %. Odkladať vianočné nákupy na poslednú chvíľu sa neodporúča.

Predvianočné týždne sú pre obchodníkov najsilnejším obdobím roka. Rastu objednávok o desiatky percent pritom čelia aj internetové obchody. Podľa prieskumu kuriérskej spoločnosti E-shopper barometer 2018 robia Slováci takmer každý desiaty nákup na internete (9,4 %). Podľa generálneho riaditeľa DPD Petra Pavuka by však tento rok mali ľudia myslieť na vianočné nákupy o niečo skôr: Ak chce mať zákazník istotu, že balík dorazí načas, posledné darčeky by mal objednať tak, aby boli na prepravu odovzdané do 17. decembra. Zákazník by si mal overiť, či má e-shop daný tovar na sklade a bude ho vedieť obratom odoslať."

Najmä pri objednávkach z menších e-shopov je dobre myslieť na časovú rezervu. Pri objednávkach zo zahraničných internetových obchodov však môže byť čas dodania dlhší. Z krajín mimo EÚ môže balík cestovať k zákazníkovi 4 až 11 dní. Ak sa objednáva napríklad z USA alebo Číny, musí sa počítať tiež so zdržaním spôsobeným colným konaním.

pondelok 25. novembra 2019

SR: Peniaze u mladých Slovákov

Pre celých 95 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov sú peniaze síce dôležité, ale zároveň pre nich neznamenajú stred sveta. Viac než tri štvrtiny (76 %) mladých Slovákov si tiež myslí, že sa význam peňazí preceňuje. 

V prieskume pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (agentúra STEM/MARK) pri porovnaní rôznych prístupov k životu uviedla drvivá väčšina (95 %) mladých ľudí, že budú radšej šetriť a obstarajú si vlastný dom či byt, zatiaľčo len zvyšné 4 % respondentov si budú radšej užívať, nakupovať a míňať a pritom bývať v podnájme. Podľa 90 % opýtaných osôb je pôžička na vlastné bývanie dobrým dôvodom na zadlženie a len 8 %, resp. 13 %, mladých ľudí by si požičalo na dovolenku alebo nákup moderných vecí, pokiaľ by na tieto výdavky nemali našetrené. „Prieskum medzi mladými ľuďmi ukazuje, že majú v absolútnej väčšine zdravý a racionálny prístup k hospodáreniu s peniazmi a prípadnému zadlžovaniu. Ľudia v skúmanej vekovej kategórii spravidla nedosahujú životnú úroveň svojich rodičov a takmer tretina mladých Slovákov je od svojich rodičov stále finančne závislá. Bezmála tri štvrtiny mladých peniaze skôr šetria na horšie časy a zbytočne neutrácajú", uviedla Jaroslava Palendalová.

Aj keď si väčšina (67 %) mladých ľudí myslí, že súčasné správy o blížiacej sa hospodárskej kríze sú prehnané, s poklesom svojej životnej úrovne už v nasledujúcom roku počíta viac než tretina (35 %) opýtaných osôb. Ak sa mladí ľudia dostanú do ekonomických problémov, obmedzia nadštandardné výdavky (70 %), vzdajú sa nákladnej dovolenky (68 %) a obmedzia výdavky na kultúru a zábavu i nákupy oblečenia a tovaru dlhodobej spotreby. Len necelá desatina (9 %) respondentov by nedostatok financií riešila pôžičkou a zo svojich úspor by sa rovnakú úroveň výdavkov snažilo pokryť 6 % opýtaných mladých ľudí. Súčasná situácia je však taká, že nejakú pôžičku má takmer polovica mladých Slovákov. Najčastejšie ide o ľudí vo veku 27 až 30 rokov. Podľa Palendalovej nie je žiadnym prekvapením, že mladí Slováci vydávajú najväčšiu časť svojich príjmov na bývanie, dopravu a potraviny, ale hneď na štvrtom mieste rebríčka stoja výdavky na zábavu vo voľnom čase. Vzdelanie a cestovanie je až za nákupmi oblečenia a výdavkami na alkohol a návštevy reštaurácií či barov.

Viac než dve tretiny (69 %) mladých ľudí si peniaze sporí, najčastejšie formou termínovaných vkladov alebo sporiacich účtov a dôchodkových fondov. Celá pätina mladých Slovákov si radšej ukladá peniaze doma. Prostredníctvom investícií do podielových fondov a akcií zhodnocuje svoje peniaze viac ako tretina (36 %) respondentov prieskumu.

EU: Digitalizácia musí mať ľudskú tvár

Umelá inteligencia a digitálna transformácia musia byť inkluzívne a prinášať výhody všetkým Európanom vrátane zraniteľných skupín. Ľudia musia zostať v jadre nového technologického vývoja.

Digitálne zdravotnícke a opatrovateľské služby môžu zvýšiť blahobyt miliónov občanov v celej Európe a dôkladne zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných pacientom. Digitalizácia má zdravotníckym pracovníkom, ktorí by mali získavať nové a vhodné kvalifikácie a digitálne zručnosti, pomáhať lepšie sa starať o svojich pacientov. Digitálne nástroje musia byť pákou pri vývoji nových foriem organizácie v systémoch zdravotníctva a starostlivosti. Nesmú sa však interpretovať nesprávne: nie sú úsporným balíkom pre rozpočty na zdravotnú starostlivosť a nesmú viesť k znižovaniu alebo znižovaniu počtu zamestnancov.

Prepojená a automatizovaná mobilita, najmä autonómne vozidlá bez vodiča, ponúka našej spoločnosti výhody v oblasti bezpečnosti a lepších služieb. Na druhej strane to tiež vyvoláva určité obavy. Preto by sa pri použití umelej inteligencie mal vždy dodržať zásada „velenia človekom“: stroje zostávajú strojmi a ľudia si nad nimi stále udržiavajú kontrolu. Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčom k tomu, aby sme boli pripravení na digitálny život a aby sme sa naučili rysy, obmedzenia a riziká nových technológií. Príprava začína v škole vývojom kritického myslenia. Dôležité je špecializované vysokoškolské vzdelávanie, ako aj všeobecné všeobecné vzdelanie a správny prístup k vzdelávaniu počas celého nášho života.

Budovanie dôvery je prioritou pri riešení problémov s používaním technológií umelej inteligencie v našej spoločnosti v nasledujúcich rokoch. Tento prístup musí zostať zameraný na človeka a musí sa vyvinúť spoľahlivý certifikačný systém založený na skúšobných postupoch, ktorý umožní spoločnostiam vyhlásiť, že ich výrobky z umelej inteligencie sú spoľahlivé a bezpečné. Zapojenie pracovníkov je nevyhnutné, najmä ak sa zavádza systém umelej inteligencie, ktorý pravdepodobne zmení spôsob organizácie práce, dohľadu nad ňou a dohľadu nad ňou. Vývoj umelej inteligencie sa musí riadiť, formovať a predvídať sociálnym a občianskym dialógom. Zapojiť sa musia všetky zainteresované strany: tvorcovia politík, sociálni partneri, spotrebitelia a mimovládne organizácie, ako aj odborníci a akademici. Je rozhodujúce včas zistiť a monitorovať rušivý vývoj .

Upozorňujeme: Obce aj mestá majú nové povinnosti

Od 1. októbra 2019 platí právna úprava vyplývajúca zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, na základe ktorej sa povinne zapisujú do informačného systému geodézie, kartografie a katastra vybrané údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch.  

Súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo bytového domu majú tak obce a mestá od 1. októbra t. r. povinnosť zapisovať údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Povinnosť platí aj v prípade nehnuteľností, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v období od 1. januára 2014 do 30. septembra 2019. Obce a mestá povinne doplňajú údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra do 30. septembra 2020, pričom zároveň budujú aktuálnu databázu. V súčasnosti je do systému prihlásených vyše 228 obcí a miest, pre ďalších 525 sú vydané prístupové heslá. Na zabezpečenie tejto povinnosti Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) vyvinul špecializovanú aplikáciu Zoznam stavieb, ktorá čiastočne nahrádza absentujúci informačný systém stavebného konania a umožňuje zber požadovaných dát. Webová aplikácia je prístupná prostredníctvom webových prehliadačov a sú v nej dostupné aktualizované údaje z databáz Katastra nehnuteľností, Registra adries a Základnej bázy GIS. 

Územie Slovenska je pokryté vektorovou katastrálnou mapou aktualizovanou na dennej báze od roku 2015 a všetky vlastnícke vzťahy na listoch vlastníctva sú súčasťou informačného systému od roku 2016, čím sa ukončila digitalizácia katastra nehnuteľností. V súvislosti s elektronizáciou úrad vypublikoval nové elektronické služby katastra nehnuteľností, ktoré zabezpečujú podávanie návrhov na zápis práv a poskytovanie údajov z katastra. Štyridsaťpäť služieb je integrovaných do architektúry e-Governmentu a zároveň sú použiteľné na právne úkony. Využívajú ich vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá a ich podriadené organizácie a notárska komora. 

Každý občan si prostredníctvom dostupných a bezplatných webových služieb a portálov katastra nehnuteľností môže zobraziť údaje o pozemku na akomkoľvek mieste on-line 24 hodín denne. Zmena údajov v katastri – kúpa, predaj a podobne, sú aktualizované na webovej stránke už na druhý deň po ich zápise do katastra.

piatok 22. novembra 2019

Vianoce 2019: Knihy, ktoré zaujmú

V predvianočnom období prichádzajú na trh dve knižné novinky. Luxusná knižnica doplnila trojicu umeleckých publikácií Nekonečný Leonardo, Dokonalý Michelangelo, Všestranný Raffael monografiou o jedinečnom Michelangelovi Merisimu, alias Caravaggiovi. A úspešná slovenská tenistka Dominka Cibulková oznámila koniec aktívnej kariéry na slávnostnom uvedení svojej biografie.

Caravaggio predstavuje azda jediný prípad v dejinách talianskeho umenia, kde je v jedinej osobe prítomný protiklad medzi prívlastkami agresívny, ľudový, zavrhnutý a vrah na jednej strane a kultivovaný intelektuál, mimoriadne vzdelaný umelec, nábožný a veľkorysý človek na strane druhej. Vo svojich dielach ničí všetko, čo mohlo mať súvislosť s predchádzajúcou kultúrou, aby sa vydal na dobrodružnú cestu po úplne neprebádanom teréne. Caravaggiova technika je exkluzívna, jeho štýl nenapodobiteľný, jeho život kontroverzný. Bol hádavý, arogantný, zúfalý a konfliktný človek, ktorého násilnícke prejavy správania priviedli až k spáchaniu vraždy pri hre. Renomovaní autori v jednotlivých kapitolách približujú, v čom je výnimočná a nezameniteľná Caravaggiova tvorba. Množstvo fotografií mimoriadnej kvality umožňuje pozorovať aj veľmi sugestívne detaily Caravaggiových diel. Väzba je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte, s razbou zhotovenou zlatou fóliou za tepla. Na väzbe knihy je použitý pergamen, ručne opracovaný a vyhladený korkom podľa postupov používaných v šestnástom storočí.
Na Slovensku vyšiel Pravdivý Caravaggio v limitovanej edícii 250 očíslovaných výtlačkov. Publikáciu je možné zakúpiť iba prostredníctvom exkluzívneho portálu luxusnakniznica.sk
                                                                                                                                               
Knihu najúspešnejšej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej, v ktorej prezrádza dôvody ukončenia tenisovej kariéry, napísala Andrea Coddington ako jej spoveď s názvom Tenis je môj život. Dominika Cibulková v nej otvorene hovorí o všetkých pádoch a potknutiach, vydretých víťazstvách, vojnách mimo kurtu, ťažkých prehrách či životných križovatkách. Priznáva svoju snahu o dokonalosť na tenisovom kurte, nervozitu, ktorá jej spôsobovala kŕče, depresiu, s ktorou bojovala takmer rok po dosiahnutí najväčšieho úspechu v kariére, priznáva rodinné problémy pre lásku. Milujú ju ľudia na celom svete, ale stala sa aj terčom nenávistných komentárov... Biografiu dopĺňajú desiatky jedinečných fotografií.
Knihu Tenis je môj život vydal IKAR a je súčasťou druhej vlny obľúbeného Knižného kompasu.

EU: Rozpočtové plány eurozóny

Európska komisia predstavila svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2020. Po nedávnej hospodárskej prognóze z jesene 2019 a konzultáciách s členskými štátmi prijala svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov všetkých krajín eurozóny. 

V prípade návrhov rozpočtových plánov Nemecka, Írska, Grécka, Cypru, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska a Rakúska sa dospelo k záveru, že sú pre rok 2020 v súlade s Paktom stability a rastu. Pri návrhoch rozpočtových plánov Estónska a Lotyšska komisia usúdila, že sú pre rok 2020 vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu. Vykonávanie návrhov rozpočtových plánov môže viesť v prípade Lotyšska k určitej odchýlke od strednodobého rozpočtového cieľa a v prípade Estónska k určitej odchýlke od postupu úprav smerom k tomuto cieľu.
Pri návrhoch rozpočtových plánov Belgicka, Španielska, Francúzska, Talianska, Portugalska, Slovinska, Slovenska a Fínska však hrozí v roku 2020 riziko nesúladu s Paktom stability a rastu. Po vykonaní plánov týchto členských štátov by mohla vzniknúť značná odchýlka od postupu úprav smerom k dosiahnutiu ich príslušných strednodobých cieľov.V prípade Belgicka, Španielska, Francúzska a Talianska sa zároveň predpokladá nedodržanie referenčnej hodnoty pre znižovanie dlhu.

Celkovo sa očakáva, že v roku 2020 sa počet členských štátov, ktoré dosiahnu alebo prekročia svoj strednodobý rozpočtový cieľ, zvýši oproti roku 2019 zo šesť na deväť. Komisia predpokladá, že súhrnný štrukturálny deficit eurozóny sa v roku 2020 zvýši o 0,2 % potenciálneho HDP (na úroveň –1,1 %), čo poukazuje na vo všeobecnosti neutrálne zámery fiškálnej politiky. Toto zvýšenie štrukturálneho salda je spôsobené najmä expanzívnymi fiškálnymi politikami, ktoré sú prognózované v členských štátoch s fiškálnym priestorom, predovšetkým v Holandsku a v menšej miere v Nemecku (0,6 % a 0,4 % potenciálneho HDP) a predpokladaným zvýšením štrukturálneho deficitu Talianska (0,3 % potenciálneho HDP). Celkovo sú fiškálne politiky v celej eurozóne naďalej nedostatočne diferencované. Členské štáty s fiškálnym priestorom uplatňujú expanzívne fiškálne politiky a mali by byť pripravené pokračovať vo využívaní svojho fiškálneho priestoru. Na druhej strane obavy vyvoláva nedostatočná konsolidácia v krajinách, ktoré majú problémy spojené s udržateľnosťou.

Brexit: Koniec on-line nakupovania v britských obchodoch

Prípadný brexit bez dohody by výrazne ovplyvnil správanie zákazníkov, ktorí nakupujú v britských e-shopoch. Až 70 % Európanov by prestalo nakupovať na britských stránkach v prípade, ak by to znamenalo platbu dodatočných ciel, daní či administratívnych poplatkov. 

Podľa prieskumu spoločnosti DPD (agentúra GfK na vzorke 24.258 zákazníkov e-shopov v 21 európskych krajinách) by zvýšené poplatky najviac ovplyvnili francúzskych a španielskych zákazníkov (76 %). Naopak, najmenší vplyv by mali na e-shoperov z Maďarska (52 %). Zo Slovákov, ktorí zvyknú nakupovať na britských stránkach, by sa s nimi rozlúčilo 69 %. 

Najmä v prípade brexitu bez dohody by na tovar zakúpený on-line z Veľkej Británie mohli byť naviazané dodatočné náklady vo forme ciel, daní či administratívnych poplatkov. Zákazníci budú musieť tieto poplatky zaplatiť ešte pred dodaním tovaru. Zásielka by bola až do uhradenia poplatkov zadržaná, čo by tiež mohlo predlžovať dodacie lehoty z britských internetových obchodov. „Pri výbere internetového obchodu zohráva čas dodania tovaru rozhodujúcu úlohu. Pre zákazníkov je tiež dôležité poznať konečnú cenu tovaru už pri zadávaní objednávky. Mnohí ľudia preto môžu začať využívať viac európske e-shopy, ktoré im tento komfort poskytujú“, Peter Pavuk.

Hrozba tvrdého brexitu, ktorý mal prebehnúť na konci októbra, bola oddialená a Európska únia akceptovala žiadosť Britov o posun do 31. januára 2020. Získali tak čas na schválenie dohody v britskom parlamente.

štvrtok 21. novembra 2019

Trend: Intent-based siete

Cisco sa spýtalo vyše 2.000 IT lídrov a sieťových stratégov na aktuálny stav ich sietí a na to, ako plánujú ich rozvoj. Cieľom je mať sieť schopnú reagovať na požiadavky biznisu. Do dvoch rokov by to chcelo dosiahnuť 78 % účastníkov prieskumu. 

Vyše 73 % IT tímov však dnes vynakladá viac ako polovicu svojho času len na to, aby udržali svoju sieť v súčasnom stave. „Budúcnosť sietí budú v najbližších piatich rokoch ovplyvňovať najmä tri trendy, a to umelá inteligencia, internet vecí a inovácie v bezdrôtových technológiách. Tie povedú k dominancii intent-based sietí, ktoré sú schopné automaticky pretaviť prirodzene vyjadrenú požiadavku biznisu do súboru politík a akcií, ktoré zaistia, že táto požiadavka bude splnená bez dopadu na ostatné služby siete", vysvetľuje Pavel Křižanovský. Hlavnou prioritou pre IT lídrov a sieťových stratégov je maximalizovať obchodnú hodnotu IT a viac sa prispôsobiť obchodným potrebám. Respondenti zároveň veria, že na dosiahnutie týchto cieľov sú zásadné investície do umelej inteligencie. Takmer 40 % IT lídrov pritom uviedlo, že zvýšenie biznisového prínosu IT je pre nich dôležitejšie než zjednodušenie prevádzky, optimalizácia produktivity zamestnancov alebo minimalizovanie bezpečnostných udalostí. Spôsob, akým to dosiahnuť, je prechod na intent-based siete. Niektoré firmy sa už týmto smerom vydali, 41 % opýtaných má totiž aspoň jednu inštanciu SDN v aspoň jednej zo svojich sieťových domén. Na druhej strane, len 4 % tvrdia, že ich siete sú už naplno riadené zámerom. Viac ako tretina, 35 %, ale verí, že tento stav dosiahnu počas najbližších dvoch rokov.

IT oddelenia zápasia s prechodom z reaktívneho modelu fungovania na proaktívny, čo znižuje ich schopnosť vychádzať v ústrety potrebám biznisu. Tri štvrtiny respondentov si myslia, že ich firma nedospela k prediktívnemu modelu fungovania. Jediným možným vysvetlením toho, prečo nie sú viac proaktívne, je množstvo času vynaloženého len na to, aby všetko zostalo v súčasnom stave. Viac než 73 % tímov na to vynakladá viac než polovicu svojho času. Ďalšou prekážkou, brániacou dosiahnutiu proaktívnejšej prevádzky, je práca v tímových silách. Až 29 % organizácií označilo koordináciu s ostatnými IT tímami za svoju časovo najnáročnejšiu prevádzkovú činnosť. Ďalších 27 % zistilo, že prevádzkový prístup využívajúci tímové silá v samostatných sieťových doménach im komplikoval možnosti modernizácie siete.

EU: Due Diligence Ready!

Európska komisia spustila on-line portál, ktorý poskytuje podnikom návod, ako skontrolovať zdroje kovov a minerálov vstupujúce do ich dodávateľských reťazcov - tzv. proces povinnej starostlivosti. 

Zámerom je pomôcť zabezpečiť, aby používanie surovín rešpektovalo ľudské práva a zároveň zlepšilo transparentnosť a zodpovednosť vo všetkých hodnotových reťazcoch:
- Portál poskytne podnikom informácie a školiace materiály na vykonávanie tzv. povinnej starostlivosti. Je určený najmä pre malé a stredné podniky, ale všetky spoločnosti, ktoré vo svojich dodávateľských reťazcoch používajú nerasty a kovy, sú vyzvané, aby ho používali.
- Ponúkne usmernenie k zodpovednému získavaniu kovov a minerálov, najmä cínu, tantalu, volfrámu a zlata. Tieto kovy a minerály sa používajú pri výrobe každodenných výrobkov, akými sú mobilné telefóny, autá či šperky. Portál pomôže spoločnostiam dosiahnuť súlad s nariadením EÚ o zodpovednom získavaní nerastných surovín, ktoré stanovuje požiadavky náležitej starostlivosti pre dovozcov týchto kovov a nerastov do EÚ  (tzv. Nariadenie o konfliktných mineráloch).
- Zlepšením transparentnosti v hodnotovom reťazci  Due Diligence Ready! pomôže podnikom reagovať na rastúce povedomie a dopyt po udržateľných výrobkoch a službách a prispievať k pozitívnemu vývoju v odvetví nerastov a kovov.

Minerálne zdroje majú veľký potenciál pre našu ekonomiku, najmä pre strategické obchodné oblasti, akými sú batérie, vysokovýkonná výpočtová technika alebo mikroelektronika. Ak sa však ťažia v oblastiach postihnutých konfliktom alebo vo vysoko rizikových oblastiach, môžu prispieť k pokračovaniu násilných stretov a porušovaniu ľudských práv. To vyvolalo obavy medzi zákazníkmi, dodávateľmi, regulačnými orgánmi, investormi, mimovládnymi organizáciami a občanmi, ktorí čoraz viac žiadajú spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov, aby preukázali, že nerastné suroviny a kovy vstupujúce do ich dodávateľských reťazcov neprispeli k aktivitám poškodzujúcim ľudí.

Európska únia schválila v máji 2017 nariadenie o zodpovednom získavaní nerastných surovín, ktoré sa označuje aj ako „nariadenie o konfliktných mineráloch“. Nové pravidlá zabezpečia, aby sa nerastné suroviny, ktoré používajú európske priemyselné odvetvia, získavali zodpovedne a príjmy sa odklonili od povstaleckých skupín, konfliktov a teroru. Nariadenie tiež podporuje rozvoj miestnych spoločenstiev a podnikov. Pravidlá sa budú vzťahovať až na 95% dovozu od 1. januára 2021. Medzitým sa Európska komisia a členské štáty EÚ budú usilovať o vytvorenie potrebných štruktúr na zabezpečenie vykonávania nariadenia v celej EÚ.

SR: Pomoc obetiam

Ministerstvo vnútra SR pripravilo deň otvorených dverí (DOD) v informačných kanceláriách pre obete trestných činov. Tie fungujú od vlaňajška v každom krajskom meste na Slovensku. Ako prvá otvorila svoje dvere v stredu 20. novembra informačná kancelária na Tomášikovej ulici v Bratislave.

DOD v Nitre bude 21. novembra (Štefánikova trieda 69), v Trnave 22. novembra (Kollárova 8), v Žiline 25. novembra (Janka Kráľa 4), v Košiciach 26. novembra (Komenského 52), v Prešove 28. novembra (Námestie mieru 3), v Banskej Bystrici 3. decembra (Štefánikovo nábrežie 7) a v Trenčíne 4. decembra (Hviezdoslavova 3). Počas podujatia sa verejnosť môže dozvedieť bližšie informácie o národnom projekte, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a tiež o činnosti a fungovaní takýchto kontaktných bodov. Prizvaní budú tiež odborníci vo viacerých oblastiach, napríklad na právo, psychológiu či sociológiu. 

Projekt kontaktných bodov spustil rezort vnútra vlani v novembri a zriadených je ich osem, teda v každom z krajov. Väčšinou sídlia v klientskom centre alebo v priestoroch okresného úradu v sídle kraja. Poskytujú viaceré služby, napríklad špecializované poradenstvo, sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľovi, právnu pomoc a právne zastupovanie či sociálne a ekonomické poradenstvo. Projekt sa sústredí tiež na zvýšenie počtu subjektov, ktoré sa venujú prevencii kriminality. K dispozícii sú v prípade potreby aj špecialisti z oblasti sociálneho poradenstva, psychológovia, kriminalisti či právnici. Pomoc je primárne určená obetiam z radov seniorov, obetiam nenávistných trestných činov, extrémizmu či obchodovania s ľuďmi. Na projekte by mali participovať aj študenti Akadémie Policajného zboru (PZ) v Bratislave.

streda 20. novembra 2019

CHOCHP: Choroba, ktorá berie dych

Chronická obštrukčná choroba pľúc začína nenápadne a v počiatočných štádiách má podobné príznaky ako bežné prechladnutie či zápal priedušiek. Na rozdiel od infarktu či mozgovej príhody nezabíja náhle, ale vyvíja sa počas mnohých rokov. 

Počiatočné prejavy bývajú mierne a pacient si na ne spočiatku zvykne, preto nevyhľadá lekára. Viac ako polovica pacientov má už v čase stanovenia diagnózy stredne ťažkú formu ochorenia a ich pľúca sú výkonné na menej ako 60%. Vtedy sú už pre človeka mimoriadne náročné aj bežné každodenné činnosti, najmä ráno – ustielanie postele, obliekanie, obúvanie ponožiek a topánok, nehovoriac o chôdzi po schodoch. Zápasí najmä s dýchavicou, plytkým dýchaním, kašľom, hlienmi, môže mať sipot či pískanie na hrudníku, v postupom ochorenia ho trápi stále intenzívnejšia únava či modranie koncových častí tela. Ako dôsledok pretrvávajúceho zápalu v organizme sa nezriedka pridružia aj sprievodné ochorenia ako srdcovocievne problémy, cukrovka, osteoporóza, anémia, ale aj depresia.

Toto závažné ochorenie postihovalo najmä starších ľudí a kým v minulosti sa CHOCHP týkala najmä mužov, v súčasnosti sa už výskyt u oboch pohlaví vyrovnáva. Vplyv má na to jednak stúpajúci počet žien – fajčiarok, ako aj to, že dýchacie cesty u žien sú na škodlivé účinky dymu citlivejšie. Podľa odhadov o svojom ochorení  30-70 % pacientov vôbec nevie, a teda sa ani nelieči. Okrem každodenných príznakov choroby sú pre pacientov s CHOCHP mimoriadne zaťažujúce a nebezpečné tzv. exacerbácie – náhle, intenzívne záchvaty prepuknutia príznakov, ktoré môžu byť život ohrozujúce a často si vyžadujú hospitalizáciu.

Až 80 % prípadov CHOCHP spôsobuje fajčenie. Závislosť od tabaku považuje WHO za globálnu pandémiu - až tretina svetovej populácie nad 15 rokov totiž fajčí a až 9 z 10 fajčiarov začne fajčiť pred 18. rokom života. To je zároveň príčinou, prečo výskyt ochorenia rastie u čoraz mladších ľudí.


EU: Podpora agropotravinárskych výrobkov

Európska komisia v roku 2020 pridelí 200,9 milióna EUR na financovanie propagačných akcií pre poľnohospodársko-potravinárske výrobky Európskej únie (EÚ) doma aj v zahraničí. Cieľom politiky EÚ v oblasti propagácie agropotravinárskych výrobkov je pomôcť tomuto odvetviu využiť výhody rozširujúceho sa a stále dynamickejšieho globálneho agropotravinárskeho trhu, zvyšovať informovanosť o systémoch kvality vrátane ekologických výrobkov a pomáhať výrobcom v prípade, že budú čeliť narušeniam trhu.

V roku 2020 bude viac ako polovica rozpočtu (118 miliónov EUR) smerovať na kampane zamerané na trhy mimo EÚ s vysokým potenciálom rastu, ako sú Kanada, Čína, Japonsko, Kórea, Mexiko a Spojené štáty americké. Medzi oprávnené sektory patria mlieko a syry, stolové olivy a olivový olej a vína. Očakáva sa, že vybrané kampane zvýšia konkurencieschopnosť a spotrebu agropotravinárskych výrobkov EÚ, zvýšia ich profil a zvýšia podiel na trhu v týchto cieľových krajinách. Kampane budú tiež informovať spotrebiteľov z celého sveta o rôznych systémoch kvality a označeniach EÚ, akými sú zemepisné označenia alebo ekologické výrobky. Ďalším zameraním kampaní bude zdôrazniť vysoké normy bezpečnosti a kvality, ako aj rozmanitosť a tradičné aspekty agropotravinárskych výrobkov EÚ. Nakoniec sa v rámci EÚ zameria na podporu zdravého stravovania a na zvýšenie spotreby čerstvého ovocia a zeleniny v rámci vyváženej stravy.

Výzvy na predloženie návrhov na nadchádzajúce kampane do roku 2020 sa uverejnia v januári 2020. Široká škála subjektov, obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné činnosti, môžu požiadať o financovanie a predložiť svoje návrhy. Takzvané „jednoduché“ programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z tej istej krajiny EÚ; „viacnásobné“ programy pochádzajú najmenej z dvoch národných organizácií z najmenej dvoch členských štátov alebo z jednej alebo viacerých európskych organizácií.

V roku 2020 je 100 miliónov EUR určených na jednoduché programy, zatiaľ čo 91,4 milióna EUR bude určených na viacprogramové programy. Ďalších 9,5 milióna EUR sa vyčlení na vlastné iniciatívy Európskej komisie. Medzi ne patrí účasť na veľtrhoch a komunikačných kampaniach, ako aj diplomatické ofenzívy vedené európskym komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a sprevádzané obchodnou delegáciou. Tieto iniciatívy sa budú ďalej posilňovať o ďalších 17,2 milióna EUR, ktoré sú k dispozícii v rámci programov zameraných na viacnásobnú propagáciu z roku 2019. To predstavuje dodatočnú podporu pre syry a maslo, olivový olej a stolové olivy na náročnom globálnom trhu.

Bratislava: Cirkulárna mapa

Inštitút cirkulárnej ekonomiky zverejnil na Facebooku prvú cirkulárnu mapu Bratislavy s miestami, ktoré podporujú myšlienky zerowaste, uprecyklácie a zeleného podnikania.

Bratislava má svoju cirkulárnu mapu, ktorá je akýmsi návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie. Obsahuje vyše 400 miest v hlavnom meste, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku odpadu, napríklad second handy, knižnice, komunitné kompostoviská, bezobalové obchody alebo zberné dvory. Jednotlivé miesta sú na mape očíslované a rozlíšené farbami pre väčšiu prehľadnosť. Mapa vznikla ako diplomová práca mladej študentky Dominiky Lorencovej.

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Viac ako polovica z neho končí na skládkach. Cieľom cirkulárnej ekonomiky (obehové hospodárstvo) je odpad nevytvárať, ale využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie. Cirkulárna ekonomika je stratégiou udržateľného rozvoja, ktorá vytvára funkčné a zdravé vzťahy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Základné princípy sú založené na myšlienke, aby všetky produktové a materiálové toky mohli byť opätovne zapojené do svojho cyklu po ich použití, kde sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby.

utorok 19. novembra 2019

Výzva: Wifi pre teba

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu otvoril v poradí šieste kolo dopytovej výzvy pre mestá a obce, aby mohli na svojom území ľahšie zaviesť bezplatné bezdrôtové internetové pripojenie. K dispozícii je suma takmer 5,3 milióna eur.

O zriadenie bezplatných wifi zón je veľký záujem. Na výzvu úradu doteraz zareagovalo celkovo 454 žiadateľov. Takmer 300 z nich už má schválenú zmluvu v objeme 3.761.970,07 eura a wifi už reálne funguje v 15 mestách a obciach. Ostatné sú v procese zriaďovania. Šieste kolo dopytovej výzvy je otvorené od 13. novembra 2019 do 13. februára 2020, alebo do vyčerpania predpokladanej alokácie na výzvu. Úrad vicepremiéra sa snaží prihlasovanie čo najviac zjednodušiť. Keď starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS2014+ a prihlásia sa cez svoje eID, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pripravený je aj vyplnený vzor žiadosti.
Mestá a obce na Slovensku majú v rámci tejto výzvy možnosť vybudovať na svojom území bezplatné wifi zóny pre obyvateľov i turistov. Tie je možné zriadiť na verejných priestranstvách, akými sú stanice, parky, knižnice, priestory pred mestským či obecným úradom, teda všade tam, kde je zabezpečený prístup verejnosti. Obec či mesto môže na jeden projekt dostať podporu maximálne 15.000 eur. Na základe pravidiel financovania z eurofondov sa však na financovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov musia podieľať aj samotní žiadatelia. Cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť projektu, a tak musia žiadatelia zároveň vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch i na prevádzku wifi zón.

Výzva: Podpora pre elektromobily

Počet elektromobilov na Slovensku by sa mal v budúcom roku zvýšiť aj vďaka podpore štátu. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo dlho očakávané podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8 tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5 tisíc eur. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s DPH. Prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra a celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. 

Rezort hospodárstva zverejnil podmienky poskytnutia dotácie na svojom webe, ako aj na špeciálnej internetovej stránke chcemelektromobil.sk, cez ktorú sa bude možné od decembra zaregistrovať, a tým požiadať o poskytnutie dotácie. Ministerstvo hospodárstva je vyhlasovateľom výzvy, jej administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Výzva je otvorená až do vyčerpania 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Hoci sú podmienky prideľovania dotácie zverejnené už od 18. 11. 2019, oprávnené žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty - teda 17. 12. 2019. Keďže však rezort predpokladá zvýšený záujem a chce sa vyhnúť veľkému prvotnému náporu, on-line systém registrácie bude spustený už 11. decembra 2019. Záujemcovia sa tak budú môcť registrovať cez jednoduchý formulár, do ktorého vyplnia kontaktné údaje, cez webovú stránku hcemelektromobil.sk, kde nájdu aj ďalšie podrobné informácie. Žiadateľ dostane pridelený jedinečný kód a zarezervuje sa požadovaná výška dotácie. Výzvu na oficiálne podanie žiadosti však zaregistrovaní žiadatelia dostanú až po 17. decembri 2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická on-line registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 hod.

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou Európskej únie. Ministerstvo plánuje ešte pred spustením elektronickej on-line registrácie pripraviť pre záujemcov informačné stretnutie. Miesto a čas bude možné nájsť na internetovej stránke ministerstva, ako aj na chcemelektromobil.sk. Na otázky budú odborníci priebežne odpovedať aj elektronicky.

Ministerstvo hospodárstva pokračuje aj v ďalšej podpore elektromobility. V najbližšej dobe vyhodnotí prvé kolo podpory výstavby siete nabíjacích staníc pre samosprávy a pripravuje aj jeho ďalšie pokračovanie. Rezort sa v súčasnosti nechystá využiť možnosť tzv. šrotovného, ani podporu ďalších alternatívnych palív.

Upozorňujeme: Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných v Obchodnom registri

V nadväznosti na oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o registri mimovládnych organizácií upozorňuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na blížiaci sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR a ktorá začne v zmysle aktuálne platného zákona o e-Governmente dňa 1. júna 2020. 

Právnické osoby sú povinné údaje zapísané čím skôr (do 30. júna 2019 bolo oznámenie tých údajov oslobodené od správneho poplatku). NASES totiž preberá len referenčné údaje zo zdrojových registrov a v prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne v zdrojovom registri nenachádzajú, nemá iný spôsob, ako ich získať.

V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra najmä to, že:
- štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES o jeho osobe nedostane z registra potrebné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo),
- elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe aj v prípade, ak márne uplynie úložná lehota na ich prevzatie a adresát sa o nich nedozvie,
- právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať.

Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri úplné údaje (t. j. budú chýbať údaje o štatutárnom orgáne), nebude môcť ani prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona o registri mimovládnych organizácií).

pondelok 18. novembra 2019

Radíme: Bezpečné auto v zime

Ak má byť jazda autom v zime bezpečná, vozidlo je potrebné dobre pripraviť, a to predovšetkým prezuť kvalitné zimné pneumatiky. Z hľadiska bezpečnosti sa neodporúča jazdiť na pneumatikách, ktoré sú staršie ako 4 až 5 rokov.

Zákon stanovuje, že na aute musia byť zimné pneumatiky na oboch nápravách v období od 15. novembra do 31. marca, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Na druhej strane tu je odporúčaný čas prezutia. Je dlhodobo známe, že najvhodnejší čas na prezutie pneumatík je ten, keď sa priemerná denná teplota pohybuje na úrovni 7 až 8 stupňov Celzia. Pri týchto teplotách nie je jazda na letných pneumatikách príliš bezpečná. Strácajú svoje kľúčové vlastnosti, najmä priľnavosť, a to dokonca aj na suchej ceste", upozorňuje Petr Vaněček. V súčasnosti na Slovensku aj v susedných krajinách vládne typické jesenné počasie. Jeden deň je chladno a sychravo, ďalší deň svieti slnko. Ak sa chystáte na dlhšiu cestu, neriskujte zbytočne jazdu na letných pneumatikách, radšej prezujte na zimné. Námraza a chladné sychravé počasie vás môžu prekvapiť kedykoľvek. Nemusíte mať pritom zbytočné obavy, pretože ani pri súčasných o niečo vyšších denných teplotách sa zimné pneumatiky nejako výraznejšie neopotrebúvajú.

Ak máte staršie zimné pneumatiky, dajte si pozor, aby hĺbka dezénu nebola menšia ako odporúčané 4 milimetre a navyše nesmie byť nerovnomerne opotrebovaná. Ak máte dve sady diskov aj s pneumatikami, výmenu môžete zvládnuť aj doma. Nezabudnite si však nechať kolesá vyvážiť a urobiť geometriu u odborníkov. Nesprávne vyváženie sa často prejavuje pri jazde nepríjemnými vibráciami, predovšetkým pri vyšších rýchlostiach. Nesprávna geometria sa zase môže podpísať pod zhoršené jazdné vlastnosti. Ďalším problémom je aj to, že spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík a tým pádom vám hrozí, že budete musieť zase v blízkej budúcnosti kupovať nové", radí P. Vaněček.

EU: Regionálny rozvoj a súdržnosť po roku 2020

Európska komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 navrhuje modernizovať politiku súdržnosti, hlavnú investičnú politiku Európskej únie (EÚ) a jeden z jej najkonkrétnejších prejavov solidarity.

Ekonomika EÚ sa zotavuje, ale na riešenie pretrvávajúcich rozdielov medzi členskými štátmi je potrebné dodatočné investičné úsilie. S rozpočtom vo výške 373 miliárd EUR v záväzkoch na roky 2021 – 2027 má budúca politika súdržnosti investičný potenciál na preklenutie týchto rozdielov. Zdroje budú aj naďalej smerovať do regiónov, ktoré najviac potrebujú dobehnúť zvyšok EÚ. Zároveň zostáva silným a priamym spojením medzi EÚ a jej regiónmi a mestami.

Hlavné prvky návrhu komisie na modernizovanú politiku súdržnosti
1. Zameranie na kľúčové investičné priority, v ktorých má EÚ čo ponúknuť: Prevažná väčšina investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pôjde na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Venujú sa aj na prechod na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boj proti zmene klímy a plnenie Parížskej dohody.

2. Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju
Investície do všetkých regiónov: Regióny, ktoré ešte stále zaostávajú z hľadiska rastu alebo príjmov – ide najmä o regióny južnej a východnej Európy, ktoré budú aj naďalej prijímateľmi dôležitej podpory EÚ. Politika súdržnosti bude aj ďalej investovať do všetkých regiónov, pretože v celej Európe čelia mnohé z nich ťažkostiam pri dosahovaní transformácie priemyslu, v boji proti nezamestnanosti a udržaní pozície v globalizovanom hospodárstve vrátane bohatších členských štátov.
Individuálnejší prístup: Politika súdržnosti rozoznáva tri kategórie regiónov: menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny. Aby sa znížili rozdiely a aby sa pomohlo regiónom s nízkymi príjmami a nízkym rastom dobehnúť náskok ostatných, zostáva HDP na obyvateľa prevládajúcim kritériom na prideľovanie finančných prostriedkov. Nové kritériá sa zameriavajú na lepšie odrážanie reality v teréne – nezamestnanosť mladých ľudí, nízka úroveň vzdelania, zmena klímy a prijímanie a integrácia migrantov.
Riadenie na miestnej úrovni: Politika súdržnosti na roky 2021 – 2027 predstavuje Európu, ktorá podporou rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni, presúva právomoci do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú viac zapojené do riadenia fondov EÚ, zatiaľ čo vďaka zvýšenej miere spolufinancovania sa v regiónoch a mestách zlepší zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ.

3. Menej početné, jasnejšie, stručnejšie pravidlá a pružnejší rámec
Zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom: Komisia navrhuje v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ zjednodušiť pravidlá, menej byrokracie a miernejšie kontrolné postupy pre podniky a podnikateľov, ktorí čerpajú podporu z EÚ.
Jednotný súbor pravidiel: Jeden súbor pravidiel teraz zahŕňa sedem fondov EÚ implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“), ktorý zjednoduší život programovým manažérom fondov. Vytvorí aj lepší priestor pre synergiu, napríklad medzi fondmi politiky súdržnosti a Fondom pre azyl a migráciu, pri rozvoji miestnych stratégií pre integráciu migrantov. Rámec taktiež umožňuje efektívnejšie prepojenie s ostatnými finančnými prostriedkami zo súboru nástrojov rozpočtu EÚ. Členské štáty sa môžu napríklad rozhodnúť preniesť niektoré zdroje politiky súdržnosti do programu InvestEU.
Prispôsobenie sa potrebám: Nový rámec tiež spája stabilitu potrebnú na dlhodobé investičné plánovanie s primeranou úrovňou pružnosti na zvládanie nepredvídaných udalostí. Z preskúmania v polovici obdobia vyplynie, či sú potrebné zmeny v programoch na posledné dva roky obdobia financovania a budú možné obmedzené prevody zdrojov v rámci programov podporovaných z fondov EÚ.

4. Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia v Európe Komisia navrhuje posilniť prepojenie medzi politikou súdržnosti a európskym semestrom s cieľom vytvoriť v Európe priaznivé prostredie pre rast a podnikanie, aby sa v plnej miere naplnil potenciál investícií na úrovni EÚ a členských štátov. Takouto silnejšou podporou štrukturálnych reforiem v rámci politiky súdržnosti sa zabezpečí úplná komplementarita a koordinácia s novým, rozšíreným programom na podporu reforiem.

Trend: Neschopnosť platiť u nás aj vo svete výrazne pribúda

Spomedzi všetkých hodnotených krajín v rámci analýzy spoločnosti Euler Hermes patrí Slovensko k tým krajinám, kde sa očakáva najvyšší nárast platobnej neschopnosti firiem. V roku 2019 by mal počet prípadov insolvencií u nás narásť o +27 %. Analytici nemajú dobré správy ani v prípade globálneho indexu platobnej neschopnosti – odhadujú medziročné zvýšenie o + 8% (2019/2020).

Podľa analýzy Euler Hermes sa očakáva, že v 2 z 3 krajín sveta sa v roku 2019 zhorší platobná neschopnosť podnikov a takmer 3 z 5 krajín skončia s väčším počtom platobných neschopností, ako mali pred globálnou hospodárskou krízou v rokoch 2008 – 2009. Kým na Slovensku sa očakáva výrazný nárast insolvencií (+27%), naši českí susedia by si mali pohoršiť o +5 %, Poľsko o +3%, naopak v Maďarsku sa predpovedá zlepšenie o -10%. „Rok 2019 možno označiť za rok kolísania trhu, politickej neistoty a klesajúcich výsledkov hospodárskej politiky vo svete“, konštatuje Peter Mucina. Aktuálne podľa neho vstupujeme do dlhodobého obdobia s nízkym rastom, pričom sa očakáva, že svetový obchod s tovarom a službami v tomto roku porastie len o 1,5 %, čo je najnižšia miera od roku 2009: „Napriek tomu, že recesia je už viditeľná v odvetviach obchodu s tovarom a vo výrobe, plnohodnotná recesia sa v roku 2020 neočakáva. Obzvlášť tvrdo zasiahnutý je však automobilový priemysel, najmä v Nemecku, pretože musí zvládnuť spomalenie dopytu v USA, prvé zníženie dopytu v Číne za dekádu, rýchle spomalenie na indickom trhu, následky Brexitu a nové emisné normy v Európe.“ Po automobilovom priemysle nasleduje elektrotechnický sektor. Vo všeobecnosti možno povedať, že priemyselnou recesiou sú postihnuté najmä vstupy do výroby a medziprodukty. Celkovo sa vo svete očakáva mierne spomalenie rastu globálneho HDP na 2.4% v roku 2020. 

Rastú tiež negatívne dopady veľkých insolvencií (bankroty spoločností s ročným obratom presahujúcim 50 mil. EUR). V prvej polovici roku 2019 bolo celosvetovo zaznamenaných viac ako 150 insolvencií takýchto firiem a to s celkovým obratom vo výške 88,2 miliárd EUR, čo predstavuje výrazný nárast proti rovnakému obdobiu 2018 (+37%). Z hľadiska počtu platobnej neschopnosti boli za sledované obdobie najviac zasiahnuté odvetvia obchodu (24), stavebníctva (20) a metalurgie (16). Naproti tomu strojársky priemysel zaznamenal výrazný pokles počtu insolvencií (-10).

piatok 15. novembra 2019

Aktuálne: Svetový deň predčasne narodených detí

Aj tento rok nasvietenie dominánt purpurovou farbou pripomenie Svetový deň predčasne narodených detí. Úplne najmenším a najkrehkejším predčasne narodeným deťom, ktoré si častokrát nesú do života vážne dôsledky svojho skorého príchodu na tento svet, patrí 17. november.

Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a ich prognózy do budúcnosti bývajú nejasné. Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 11. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov a v celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

Starostlivosť o predčasne narodené deti je nesmierne náročná. Občianske združenie Malíček už osem rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku, svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie. Zároveň spolupracuje s medzinárodnou organizáciou EFCNI (Európska nadácia pre zdravie novorodencov), ktorá sa zameriava na tvorbu štandardov zdravotnej starostlivosti o nezrelých novorodencov.