pondelok 31. júla 2017

Aktuálne: Agenda 2030
Problematike udržateľného rozvoja bude zo strany štátu venovaná väčšia pozornosť. Návrh vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho kabinet na svojom zasadnutí odsúhlasil.  

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj definuje  17 cieľov, ktoré boli prijaté na pôde Organizácie spojených národov. Schválený návrh nadväzuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 2020 a predstavuje postup, ktorým SR plánuje prispieť k zavádzaniu agendy na vnútroštátnej úrovni. Materiál navrhuje tiež vytvorenie nového inštitucionálneho rámca pre implementáciu Agendy 2030, ktorý integruje všetkých relevantných aktérov a dáva priestor na vyjadrenie rôznym zložkám spoločnosti. Vytvorená má byť Rada vlády pre Agendu 2030 ako koordinačného orgánu. 

V rámci konzultatívneho procesu budú určené národné priority implementácie Agendy 2030, ktoré budú predložené vláde na schválenie do 31. mája 2018. K jednotlivým národným prioritám budú priradené merateľné strategické ciele, príslušné národné indikátory a relevantné implementačné materiály a nástroje rezortov. Pravidelné monitorovanie prebehne v dvojročných periódach. Má tvoriť predpoklad aj pre vykazovanie výsledkov Slovenska na pôde OSN. Ambíciou je uskutočniť prvú dobrovoľnú prezentáciu výsledkov v júli 2018. 

Radíme: Únava v lete
Zobudiť sa do letného dňa je príjemné, avšak zotrvať v ňom celý čas plný energie je niekedy nereálne. Horúčavy vedia byť pekne otravné – sprevádza ich nedostatočný spánok kvôli dusným nociam, alergiami či dehydratáciou. Ak svojmu telu nebudeme pravidelne dopĺňať stratené vitamíny a minerály, môžeme skončiť doma v posteli.

Ľudské telo je prirodzene nastavené tak, aby si zachovalo rovnovážnu telesnú teplotu. V lete však stačí len malý pohyb a telo je prehriate, vydáva zo seba viac energie a na nás prichádza únava. Je preto veľmi dôležité myslieť na doplnenie energie: či už ste zatvorený medzi štyrmi stenami s klimatizáciou, na piknikovej deke na lúke, v horách alebo na pláži, netreba zabúdať na vyváženú stravu a správny pitný režim.

Červený melón, jahody, maliny, žltý melón a marhule, zo zeleniny najmä uhorky, paradajky či tekvica. To sú víťazné druhy ovocia a zeleniny s najvyšším obsahom vody. Ovocie a zelenina dodajú organizmu nielen vodu, ale aj ďalšie prospešné látky: vlákninu, vitamíny, minerálne látky a množstvo ochranných látok. Základom ale zostáva dodržiavať dostatočný pitný režim. Dospelý človek potrebuje denne prijať 1,5 – 2 litre tekutín. Vo veľkej horúčave, najmä ak športujeme, alebo trávime čas priamo na slnku, sa môže potreba zvýšiť aj o ďalšie 1 – 2 litre. Piť by sme mali predovšetkým prírodné, jemne mineralizované vody alebo vodu z vodovodu. Minerálne látky, ktoré sú prirodzenou zložkou minerálnych vôd, pomáhajú pokryť potrebu týchto cenných látok, ktoré v našej strave často chýbajú, a zároveň nahradiť ich každodenné straty.

piatok 28. júla 2017

Ransomvér: Až v 40% všetkých spamov  
Zašifrovanie firemných dát hrozí najviac z nevyžiadanej pošty, nemožno však podceniť ani web, USB pamäte a neaktualizované systémy. 

Podľa GFI Software je najčastejším spôsobom napadnutia podnikových počítačov ransomvérom nevyžiadaná pošta, ktorá je zodpovedná za takmer 60% ransomvérových infekcií. Napriek tomu by sa SMB spoločnosti mali sústreďovať aj na ochranu pred ďalšími útokmi prichádzajúcimi z webu, USB pamätí a prostredníctvom neaktualizovaných systémov.  

Zo súhrnných údajov vyplýva:
- 59% ransomvérových infekcií v roku 2016 prišlo do firiem prostredníctvom elektronickej pošty;
- 40% všetkých spamových emailov obsahovalo ransomvér;
- škody spôsobené ransomvérom vzrástli z 24 miliónov dolárov v roku 2015 na 1 miliardu dolárov v roku 2016;
- podľa údajov americkej National Cyber Security Alliance 60% malých firiem, ktoré sa stali obeťou vážneho kybernetického útoku, do 6 mesiacov skrachovalo.  

Hlavná pozornosť by teda mala byť venovaná filtrovaniu elektronickej pošty prichádzajúcej do podniku, kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo, avšak podceniť sa nemôžu ani iné vektory útoku. Odborníci odporúčajú využívať špecializované automatizované nástroje na pravidelnú aktualizáciu, na sledovanie výmenných pamäťových médií a filtrovanie prístupu k potenciálne nebezpečným webovým stránkam.
Upozorňujeme: Register partnerov verejného sektora
Všetky spoločnosti, ktoré chcú obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100-tisíc eur, alebo v prípade opakovaného plnenia 250-tisíc eur, musia byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora.

Uvedenú povinnosť zaviedol zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) účinný od 1. februára 2017.  Zákon zároveň obsahuje prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. júla 2017. V praxi to znamená, že do daného termínu musia byť v Registri partnerov verejného sektora zapísané všetky osoby, ktoré so štátom obchodovali ešte pred účinnosťou zákona, majú platne uzatvorené zmluvy a spĺňajú stanovený finančný limit. Rovnakú lehotu majú aj tie osoby, ktoré boli do účinnosti zákona zapísané v Registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Údaje z Registra koncových užívateľ výhod sa síce do Registra partnerov verejného sektora transformovali automaticky, ale osoby musia do konca prechodného obdobia zabezpečiť zosúladenie zapisovaných údajov s novou právnou úpravou a overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod prostredníctvom oprávnenej osoby. Oprávnená osoba vykonáva v rámci registračného konania všetky úkony (prvozápis, zmena, výmaz) a zároveň zodpovedá za správnosť a úplnosť registrovaných údajov.

Povinnosť registrácie sa za predpokladu splnenia finančného limitu týka aj zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, držiteľov banského oprávnenia a povolenia na podnikanie v zmysle zákona o energetike a tiež osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky a mýta.

Nesplnenie uvedených povinností do 31. júla 2017 môže mať za následok výmaz z registra, odstúpenie štátu od zmluvy alebo bez hrozby sankcie skončenie plnenia zmluvných povinností.
Aktuálne: Slováci dôverujú najviac domácim potravinám
Podľa prieskumu pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) považuje 59% opýtaných slovenské potraviny za kvalitnejšie ako zahraničné a 25% za rovnako kvalitné. Najčastejším dôvodom uvádzajú čerstvosť (48%) a prísnejšiu kontrolu (41%). Napriek tomu počet vystavení slovenských výrobkov v obchodoch dosiahol len 37%.

Spotrebitelia vnímajú pôvod slovenských potravín najcitlivejšie pri mäse (59%) a pri mliečnych výrobkoch (50%). Za dôležitý ho považuje u mlieka štvrtina (34%) opýtaných, avšak u mliečnych výrobkov až polovica (50%). Slovenský pôvod vajec uprednostní 30% respondentov, o niečo menej (22%) u hydiny. Obdobne 30% uviedlo, že slovenský pôvod je pre nich dôležitý pri nákupe zeleniny, kým slovenské ovocie uviedlo len 19% opýtaných. Pri trvanlivých druhoch potravín je miera dôležitosti slovenského pôvodu v rozmedzí 8 – 14%. Najmenej je slovenský pôvod dôležitý pri pochutinách a nápojoch (alkoholických aj nealkoholických). Len 6% opýtaných uviedlo, že slovenský pôvod ich nezaujíma a nie je dôležitý pri žiadnom druhu potravín.

Dlhodobým cieľom rezortu pôdohospodárstva je zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch reťazcov. Na podporu predaja slovenských potravín sa realizuje viacero projektov. Tohtoročnou novinkou budú regionálne pulty, vďaka ktorým môžu lokálni producenti potravín dodávať svoje potraviny do obchodov vo vzdialenosti 50 kilometrov.

štvrtok 27. júla 2017

Trend: Digitálny podpis
Podľa prieskumu Gfk medzi IT manažérmi, riaditeľmi a majiteľmi firiem využíva u nás v súčasnosti systém pre digitálne podpisovanie 38% spoločností. Za prínosný ho považujú viac ako tri štvrtiny respondentov (78%).

Digitalizácia papierov vrátane digitálneho podpisovania má pre spoločnosti dve hlavné výhody. Prvou sú dosahované úspory. Napríklad ČSOB leasing zavedením elektronického podpisovania dokumentov znižuje spotrebu papiera a s ňou súvisiace náklady. Ročne dokáže ušetriť až 1,5 milióna listov papiera. Druhý veľký prínos elektronického podpisovania spočíva v urýchlení obchodného cyklu a zvýšení úspešnosti uzavretých kontraktov. Ak totiž obchodník dokáže s klientom podpísať zmluvu okamžite, znižuje riziko, že si zákazník svoj záujem rozmyslí.  

Zmluvy, objednávky alebo preberacie protokoly je možné podpisovať dotykovým perom priamo na obrazovku tabletu. Zaznamenaný vlastnoručný podpis vrátane biometrických prvkov následne spojí s podpisovaným dokumentom, ktorý sa tak môže ihneď preniesť na firemný server a sprístupniť kolegom na ďalšie spracovanie. Firmy vďaka tomu zefektívňujú prácu obchodníkov, zjednodušujú procesy asset manažmentu, aj spracovanie a správu dokumentov a v neposlednom rade znižujú náklady.

Prieskum Gfk na vzorke vyše sto respondentov mapoval nielen využívanie digitálnych technológií vo firmách, ale tiež plánované investície. Do riešení pre digitálne podpisovanie dokumentov mieni v najbližších 3 až 5 rokoch investovať na Slovensku 16% spoločností. Najväčší záujem prejavili organizácie o cloudové (31%) a mobilné riešenia (27%), štvrtina chce tiež investovať do systémov pre digitalizáciu a manažment dokumentov.
SR: Mobilná appka na výlety
Počas leta plánujete zrejme aj výlety po Slovensku. Ak radi svoje zážitky, fotografie a videá zdieľate na sociálnych sieťach, potrebujete kvalitné internetové pripojenie. Ako zistiť, či je dostupné práve tam, kam sa chystáte?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča webovú stránku www.meracinternetu.sk. Ak na niektorých miestach z mapy ešte nie sú viditeľné výsledky meraní kvality internetového pripojenia, môžete sa stať priekopníkmi. Stačí si stiahnuť bezplatnú mobilnú aplikáciu MobilTest a urobiť prvé merania.

Výsledky meraní pomôžu aj ďalším turistom, ktorí danú lokalitu plánujú navštíviť. Čím viac meraní sa urobí, tým užitočnejšia bude aplikácia pre všetkých používateľov. Krátke video je zverejnené na YouTube. Webové rozhranie a mobilná appka sú pritom k dispozícii aj v angličtine.
Aktuálne: Najčastejšie sa falšujú 50 eurové bankovky
V prvom polroku 2017 bolo podľa údajov ECB a NBS na Slovensku zadržaných 1.507 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2016 je to viac než 10% nárast. V obehu bolo zadržaných približne 85% falzifikátov.

Najväčší podiel tvorili falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (59,7%) a 20 EUR (13,5%). V prvom polroku sa tiež zvýšil výskyt falzifikátov 500 EUR (10,2%). Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek tomu je možné ich odhaliť aj bez použitia technických pomôcok a prezrú sa hmatom – pohľadom – naklonením.

Na Slovensku bolo zároveň zadržaných 574 kusov falzifikátov eurových mincí: najväčší podiel tvorili 2 eurové mince (67,6%). Všetky boli zadržané v obehu. Z hľadiska kvality vyhotovenia ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné ich odhaliť. Najdostupnejšou pomôckou je jednoduchý magnet. Euromince 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri 2 eurových minciach je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

streda 26. júla 2017

EU: Záujem o cezhraničné internetové nákupy narastá
Ako ukázala nová Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok 2017, čoraz viac spotrebiteľov EÚ nakupuje cez internet a ich dôvera v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ.


Za posledných desať rokov sa tak podiel Európanov, ktorí nakupujú cez internet, takmer zdvojnásobil (z 29,7% v roku 2007 na 55% v roku 2017). Na Slovensku v roku 2016 nakupovalo cez internet 56,3% opýtaných, pričom v roku 2007 to bolo len 16% opýtaných. Zvýšila sa tiež informovanosť spotrebiteľov o svojich právach. Plne oboznámených so svojimi základnými právami je v priemere 13 spotrebiteľov (od roku 2014 nárast o 3,6 percentuálneho bodu). Slovensko v rámci EÚ dokonca dosiahlo najlepšie hodnotenie ohľadom znalosti svojich spotrebiteľských práv, keď v priemere až 60% opýtaných odpovedalo správne na všetky otázky v tejto oblasti. Horšie je to s dôverou Slovákov v to, že im vládne či mimovládne spotrebiteľské organizácie pomôžu pri ochrane ich spotrebiteľských práv – týmto podľa prieskumu dôveruje len 57% opýtaných, pričom priemer EÚ bol 72%.

Hodnotiaca tabuľka zároveň ukázala, že maloobchodníci stále nie sú ochotní rozšíriť svoje obchodné aktivity na internete a naďalej majú obavy predávať svoj tovar online spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Ako dôvod najčastejšie uviedli vyššie riziko podvodu a neplatenia pri cezhraničnom predaji, odlišné daňové predpisy či rozdiely vo vnútroštátnom zmluvnom práve a v pravidlách na ochranu spotrebiteľa. Európska komisia preto predložila návrh týkajúci sa moderných digitálnych zmluvných pravidiel na zosúladenie zmluvných pravidiel pre online predaj tovaru, ktorého cieľom je uľahčiť prístup k digitálnemu obsahu a online predaju v rámci EÚ. Zároveň od 14. júla tohto roku zdokonalila konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré v súčasnosti umožňuje spotrebiteľom využívať výhody zrýchleného postupu vybavovania sťažností cez internet pre nároky do výšky 5.000 eur. Komisia tiež podporuje mimosúdne urovnania pomocou platformy na riešenie sporov online, ktorá ponúka jednoduchý prístup cez internet k subjektom alternatívneho riešenia sporov v prípade elektronických transakcií.
Trend: Pranky a hauly vo svete Youtube
Youtuberi, blogeri, instagrameri sú fenoménom doby. Ide o celebrity, ktoré sú v očiach mladých mileniálov TOP STARS. Napokon každá generácia mala svoje hudobné idoly, hercov, športovcov, neskôr hviezdičky z reality show a teraz už aj digitálne celebrity...

Ostáva veriť, že aj oni snáď dospejú so svojim publikom. Možno však aj sami nájdete na Youtube inšpiráciu, napríklad ako očistiť mango, nakrájať cibuľu nadrobno, alebo si pozriete najsledovanejšie hudobné video.

Aby ste sa v digitálnom svete úplne nestratili, máme pripravený aj mini slovník najpoužívanejších výrazov:

Flamy (flejmy) = z anglického slova flame – plameň. Flejmy sú nepríjemné komentáre v diskusiách na sociálnych sieťach, po ktorých doslova vzplaniete hnevom alebo zhoríte od hanby.
Trolovať = zákerne si robiť z niekoho srandu, vysmievať sa niekomu.
Deep shit = prejsť v konverzácii na hlbokú, vážnu tému.
Obvi = je to zrejmé, z anglického slova obvious.
Pranky = vtipné videa, kde ide o to, niekoho nachytať.
Haul = druh príspevku na YouTube, kde youtuberky ukazujú to, čo si práve kúpili.
#ootd /#motd = z anglického outfit- alebo make-up of the day. V preklade make-up alebo outfit dňa.
Whatever = akokoľvek, je mi to jedno.
Cute (kjút) = z angličtiny, roztomilé, zlaté.
LOL = skratka z angl. laughing out loud – smiať sa nahlas.
OMG = skratka z angl. Oh my god – O môj bože.
Like a boss = z angličtiny, „ako pán“, „jak pánko“, „na pána“, má ťažkú situáciu pod kontrolou.
Mem, giphy = obrázková komunikácia.
Aktuálne: Plytvanie potravinami
Podľa OSN sa až tretina všetkého jedla skazí, alebo sa vôbec neskonzumuje. Ovocie a zelenina sú pritom najčastejšie vyhodenými potravinami kvôli rýchlej strate čerstvosti a nedostatku umelých konzervačných látok.

Chladiace technológie dramaticky premenili vývoj spoločnosti, pretože chladničky umožnili ľuďom posun od agrárneho životného štýlu k životu v urbanistickom prostredí. Ale aj chladničky majú svoje limity. Náhle teplotné zmeny môžu spôsobiť pokazenie potravín, zvlášť ovocia a zeleniny, aj keď sú uložené v chladničke. Dnes sa tak zhruba 1,3 miliardy ton potravín vyhodí alebo znehodnotí, čo predstavuje hodnotu cca 680 miliárd dolárov vo vyspelých krajinách a 310 miliárd dolárov v krajinách rozvojových.

Pre maximálny účinok musia byť chladničky dobre chránené pred vonkajšími zmenami teplôt, aby udržiavali konštantnú teplotu. Zmeny vo vnútri majú totiž najväčší vplyv na trvanlivosť skladovaného jedla. Presvedčili sa o tom aj hudobníci z London Vegetable Orchestra (LVO). Netradičný orchester vytvára hraním na jedlé nástroje takzvanú zelenú symfóniu. Po využití chladničky s patentovanou technológiou invertorového lineárneho kompresora sa na ich nástrojoch počas týždňa neprejavila žiadna zmena zvuku.
 
 

utorok 25. júla 2017

Radíme: Nezničte si leto dažďom
Jazda v daždivom počasí môže byť veľmi nebezpečná. Aj skúsený vodič môže urobiť chybu a dostať šmyk. Čo je teda dôležité dodržať pri jazde na mokrej vozovke?

Akvaplaning, alebo strata kontaktu s vozovkou pri jazde za mokra je častou príčinou dopravných nehôd. Hovoríme aj o tzv. plávaní na vozovke, ktorú spôsobuje intenzívny dážď, príliš rýchla jazda či nedostatočná hĺbka dezénu. Celoeurópsky legislatívny štandard stanovuje minimálnu hĺbku dezénu v Európe pri letných pneumatikách 1,6 mm. Pri tomto zákonom povolenom minime dezénu ale vodný klin bráni pneumatike v kontakte s vozovkou, brzdná dráha sa zásadne predlžuje a vzniká vysoké riziko akvaplaningu. „Pri hĺbke dezénu 1,6 mm sa brzdná dráha pri zostatkovej rýchlosti 44 km/h predlžuje až o takmer 18,6 m, čo predstavuje dĺžku asi štyroch automobilov. Preto sa odporúča dezén pravidelne kontrolovať a pneumatiky vymieňať už pri zvyškovej hĺbke dezénu 3 mm. Aj pri hĺbke dezénu 3 mm je brzdná dráha v porovnaní s novými pneumatikami o 9,5 m dlhšia. Ak sa však rozhodnete dojazdiť svoje pneumatiky do zákonného limitu 1,6 mm, výrazne obmedzte rýchlosť pri intenzívnom daždi“, radí Juraj Ižvolt. Vodiči tiež podceňujú kontrolu geometrie, avšak nesprávna geometria náprav výrazne skracuje životnosť pneumatík, pretože sa nesúmerne opotrebováva dezén plášťa.  

Pneumatiky sú kľúčovým faktorom pre celkové jazdné vlastnosti a preto je potrebné  pravidelne kontrolovať hĺbku dezénu a aj tlak. Dobrý hustiaci tlak predlžuje ich životnosť, ovplyvňuje tiež spotrebu paliva a jazdné vlastnosti. Až 50% vozidiel pritom jazdí so zlým hustiacim tlakom. Títo vodiči majú priemerne až o 10% vyššiu spotrebu paliva, ale aj životnosť pneumatiky je až o 30% kratšia. Navyše chybný tlak v pneumatikách značne zvyšuje riziko dopravnej nehody. Kontrolujte preto tlak v pneumatikách každé dva týždne a nezabudnite ani na rezervnú pneumatiku. Oplatí sa skontrolovať aj funkčnosť heveru, pretože bez neho chybnú pneumatiku vymeníte len ťažko.
Trend: Jedine cestovanie ťa urobí skutočne bohatším - LOL
Obľúbený a najzásadnejší citát generácie Y. Neprešiel ani mesiac, čo si vybalili kufre a už zase vymýšľajú, kam by vyrazili. Pokračujeme v charakteristike generácie Mileniálov.

Mileniál nemá zavreté hranice, nikdy to nepocítil a historky o výjazdných doložkách sú pre neho sci-fi. Lacné letenky dokáže zohnať do pár klikov a rovnako aj ubytovanie, najčastejšie v hosteli či cez webovú službu Airbnb, ktorá sprostredkováva celosvetovo ubytovanie v domácnostiach. Jazyk už tiež prestáva byť bariérou, hranice sa zmazávajú a niet sa čomu diviť, že vo voľnom čase mladí najradšej cestujú niekoľkokrát ročne. Všetko je preňho o zážitkoch.

Svoju prácu musíš milovať - like a boss
Chápeme, že ste chceli mať zo svojej ratolesti právnika či lekára a teraz ste mierne znepokojení, keď vám pred nosom máva ponukou brigády vo fastfoode. Mileniáli to majú so zamestnaním nasledovne: za prioritu považujú balans medzi zamestnaním a osobným životom a v práci sa chcú cítiť slobodne. Preto nie je prekvapením, že generácia Y len nerada obetuje svoj voľný čas a víkendy práci. Dnešní mladí striedajú zamestnania ako na bežiacom páse. Pri práci potrebujú cítiť spokojnosť a dávať do nej „celé srdiečko“. Pokiaľ to tak dlhší čas nie je, vydávajú sa na lov ideálneho zamestnania znovu. Najväčšou motiváciou je pre nich výška mzdy a hneď za tým nasleduje zaujímavosť práce a sebarealizácia v zamestnaní.
Aktuálne: Obchodný register čakajú zmeny
Zápisy, zmeny a výmaz údajov budú vykonávať nielen súdy, ale aj externí registrátori. Rozšírenie počtu registrátorov z pôvodných 8 na 150 odbremenení súdny systém a skráti priemerný čas potrebný na zapísanie obchodnej spoločnosti z 5 dní na „obratom“.

Prínosy projektu spočívajú predovšetkým v zjednodušení a skrátení úkonov súvisiacich s registráciou. Nový informačný systém bude tiež odstraňovať kolíziu viacerých návrhov týkajúcich sa tej istej spoločnosti. Zabezpečiť má 100% kvalitu a integritu dát v registri, ktoré budú použiteľné na právne účely on-line. Informácie zverejnené v rámci systému budú právne záväzné aj bez potreby výpisu z Obchodného registra.

Podporované budú aj rôzne kontroly pri registrácií, napríklad automatická kontrola voči všetkým referenčným registrom a najmä finančnej správe. V tomto kontexte bude dôležité prepojenie s registrom diskvalifikovaných osôb, ktoré umožní zablokovať vybrané úkony a výmaz existujúcich zápisov, ako aj riešenie dôsledkov zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na vyzvanie národný projekt Informačný systém Obchodného registra predstavuje 9.936.207,00 EUR. Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017.

pondelok 24. júla 2017

e-Schránka: Splnomocnenie vybavíte pár klikmi
Úradné zásielky od 1. júla už nechodia firmám do klasických schránok, ale elektronicky. Prístup do firemnej schránky majú zo zákona všetci jej štatutári. Tí ju však nemusia spravovať sami, môžu poveriť nimi zvolenú osobu. Môžu tak urobiť listinnou žiadosťou, alebo oveľa jednoduchšie elektronicky, pár klikmi. 

Záujem štatutárov o udelenie oprávnení iným osobám je enormný. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby eviduje už takmer 14 tisíc listinných žiadostí. Aktuálne prichádza vyše sto listinných žiadostí denne, čo kladie zvýšené nároky na ich spracovanie v zákonnej lehote do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Listinnú žiadosť musí navyše podpísať štatutár a overiť notár, až potom sa zasiela na úrad vlády.

Oprávnenie je pritom možné udeliť aj elektronicky, priamo v prostredí e-schránky. Stačí na to pár klikov, netreba čakať na spracovanie žiadosti a nie sú s tým spojené žiadne náklady. Videonávod, ako udeliť oprávnenie elektronicky, nájdete tu. Celým jednoduchým procesom prevedú tiež operátori kontaktného centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.
Trend: Mileniáli
Stretávate často človeka so slúchadlami a zrakom upretým do smartfónu? Počuli ste už nové slová ako komenty, insta, flejm, deep shit alebo obvi? Sú to typické výrazy generácie mileniálov...

Podľa prieskumu pre značku čokoládových tyčiniek je mileniálová populácia momentálne vo veku medzi 15 a 35 rokmi a tvoria až štvrtinu slovenskej populácie. Zvyčajne sa osamostatnia od rodičov, keď majú 25 rokov. Tí mladší si chcú hlavne užívať, baviť sa a poznávať. A práve tých zatiaľ chápeme najmenej.

Heslo na wifi a nebo nad hlavou - to je snáď obvi
Tešili ste sa celý týždeň na rodinnú večeru a keď k nej konečne došlo, tak má polovica osadenstva zrak upnutý na displej a jedinú otázku, ktorú ste dostali, bolo: „Majú tu wifi?“ Hlavnou črtou mileniálskych detí je fakt, že vyrastali v ruke s internetom. Ľahšie rozumejú technológiám, žijú s neustálym prívalom informácií a sú viac samostatní. No aj napriek tomu milujú spoločnosť, radi si užívajú vonku s priateľmi, ale vždy sú pritom jednou nohou v online svete.

Komentuj, flejmuj, a hlavne si daj bacha na deep shit
Zmierte sa s tým, že 6 až 8 hodín svojho mileniála neuvidíte. Toľko času totiž trávi na internete. Čo tam vlastne robia? S najväčšou pravdepodobnosťou si dopisujú s niekoľkými priateľmi na Facebooku (kde ich má každý v priemere až 200), zdieľa obľúbené pesničky, sleduje zaujímavé stránky, digitálne celebrity. Občas prekliknú na ďalšiu populárnu sieť Instagram, ktorá slúži hlavne na zdieľanie fotiek. Už viete, prečo fotia toľko selfies. V súvislosti s tým sa môžeme stretnúť aj so slovom „hešteg“ (angl. hashtag), ktoré označuje symbol #. Uvádza sa pri fotkách a za ním sa píšu kľúčové slová, ktoré s fotkou súvisia.
Novinka: Centrálny ekonomický systém
Implementácia nového informačného systému má Ministerstvu financií SR umožniť centrálne metodicky riadiť a usmerňovať subjekty štátnej správy, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.

CES sa bude skladať z modulov (napr. Finančné účtovníctvo, Rozpočet, Evidencia majetku, Personalistika, Mzdy, Materiálové hospodárstvo a iné), ktorých súčasťou budú štandardizované procesy ekonomických a podporných agend subjektov štátnej správy. Do projektu bude zapojených 487 organizácií štátnej správy prostredníctvom Dohody o migrácii zapájanej organizácie do CES (nastavenie inštancie / klienta / účtovného okruhu a finálne nastavenie procesov pre potreby zapájanej organizácie). Vo vybraných organizáciách budú implementované v rámci CES aj ďalšie aplikačné moduly (napr. Správa pohľadávok zmluvného účtu - evidencia a správa súdnych pohľadávok na Ministerstve spravodlivosti SR či Služby vysunutých pracovísk - na zastupiteľských úradoch v rámci rezortu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR). 

Prínosy projektu majú spočívať najmä v okamžitej dostupnosti dát pre analýzy a riadenie verejných financií, v úspore finančných zdrojov určených na správu a prevádzku vlastných ekonomických IS dotknutých organizácií, v presnosti účtovných závierok a efektívnosti nastavenie procesov účtovníctva a konsolidácie a v zlepšení kvality a konzistentnosti dát v oblasti výkazníctva štátnej a verejnej správy. 

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na toto vyzvanie predstavuje 48.185.000,00 EUR. Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017.

piatok 21. júla 2017

Radíme: Ako bezpečne prevážať bicykel
Trh dnes ponúka viacero možností, ako bicykel previezť. Svoj výber by ste mali zvážiť aspoň tak starostlivo ako kúpu bicykla. Zhrnuli sme základné možnosti aj odporúčania.  

Priestorovo veľké autá dovoľujú previezť v kufri dva aj tri bicykle. Vždy je však potrebné myslieť na ich dôkladné upevnenie. Ani nie tak kvôli poškrabanému laku či znehodnotenému poťahu ako kvôli bezpečnosti. Pri dopravnej nehode by sa z nedostatočne upevneného bicykla v kufri stala nebezpečná zbraň! Navyše za nedostatočné upevnenie bicykla v aute môžete dostať pokutu až 50 €. Na bezpečnejšie zaistenie bicykla vo vnútri auta môžete využiť interiérové cyklonosiče vo forme hliníkových rámov. Do nich upevníte bicykel po odmontovaní predného kolesa. Niektoré druhy väčších vozidiel disponujú aj špeciálnym ineriérovým upevňovacím systémom na bicykle. Výhodou pri prevážaní bicyklov v kufri je, že nie sú vystavené poveternostným vplyvom a nijako neobmedzujú šoféra v jazde. Podstatne však uberú z batožinového priestoru a pri častejších presunoch si svoje zákonite odnesie aj interiér vozidla. Ak teda bicyklujete pravidelne, odporúčame poobzerať sa po bezpečnejších spôsoboch prevozu bicyklov.

Pri prevoze bicyklov na streche je potrebné brať do úvahy nosnosť strechy auta. Štandardná sa pohybuje okolo 75 kg, pred kúpou nosiča si však tento údaj radšej overte. Upevnenie na streche môže, ale nemusí byť ťažkopádne – záleží od triedy a typu nosiča, ktorý si vyberiete. Pri pokročilejších modeloch nie je nutné použiť na inštaláciu náradie a  upevnenie bicykla šofér zvládne aj bez asistencie. Bicykle vezúce sa na streche ale zvyšujú spotrebu paliva až o tretinu, pri diaľničnej rýchlosti vás môže prekvapiť aj polovičný nárast spotreby. Zároveň treba rátať s tým, že strešný nosič vám môže zamedziť prístup do podzemných parkovísk.  


V zadnej časti vozidla je možné upevniť nosič na piate dvere alebo na ťažné zariadenie. Ide o nákladnejšie zaisťovacie systémy, ktoré však v sebe spájajú aj vyšší komfort a bezpečnosť. Bicykle upevnené vzadu neuberajú z batožinového priestoru a aj s nahodenými bicyklami máte pri väčšine modelov stále prístup do kufra auta. Spotrebu paliva tento systém zvyšuje približne o 8%. Výraznejšou nevýhodou je sťažené cúvanie. Parkovacie senzory je potrebné vypnúť, nebudú fungovať. Okrem toho by ste sa mali presvedčiť, či je počas jazdy viditeľné evidenčné číslo vozidla. Ak nie, požiadajte na dopravnom inšpektoráte o tabuľku s číslom pre nosič bicykla. Za jej vydanie zaplatíte poplatok 16,50 €. Pamätajte, že sankcie za jazdu s nedostatočne viditeľnou tabuľkou s evidenčným číslom vozidla sú ale vysoké: môžu sa vyšplhať až do výšky 300 €.
EU: Granty pre novú generáciu siete Europe Direct
Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať informačné centrá EUROPE DIRECT. Posledný termín na podanie žiadosti je 14. september 2017.


Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu a technickú pomoc, čo im umožní vykonávať rôzne komunikačné činnosti o EÚ. Žiadatelia musia zabezpečiť primerané spolufinancovanie s cieľom splniť požiadavky na informačné centrum Europe Direct. Výška ročného grantu je maximálne 26250 EUR pre jedno centrum.

Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ, k budovaniu vzťahov s verejnosťou a k zapojeniu občanov do diskusie o aktuálnych európskych témach.

Úlohy centier EDIC si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, poskytovania odpovedí na otázky / spracovania žiadostí o informácie až po spoluprácu s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí, nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi.

Trend: Dátová ekonomika
Neformálne stretnutie Rady ministrov v estónskom Tallinne (17. – 18. júla 2017) upriamilo pozornosť na problematiku voľného pohybu dát v Európskej únii.

Na príchod dátovej ekonomiky sa musia pripraviť všetky členské krajiny Európskej únie. Každé odvetvie bude v budúcnosti založené práve na dátach, čiže nielen informačné technológie, ale aj automobilový či strojárenský priemysel, zdravotníctvo alebo služby. Napokon spoločnosti už dnes zhromažďujú dáta, ale ešte stále ich nedokážu dostatočne analyzovať a využiť tak ich potenciál ako konkurenčnú výhodu.


Dátová ekonomika bude tiež hnacím motorom budovania inteligentného priemyslu, pričom Európa by mala zostať lídrom tejto oblasti. Európska komisia plánuje už v septembri predstaviť nový legislatívny návrh, ktorým bude reagovať na nové dátové trendy. Tento návrh poskytne firmám aj administratívam členských štátov dostatočnú právnu istotu na rozvoj ich digitálneho podnikania či poskytovania služieb. Regulácia sa zameria v prvom rade na otázky prístupu, spracúvania, prenositeľnosti a vlastníctva neosobných dát, rovnako by však mala odstrániť neodôvodnenú dátovú lokalizáciu a otvoriť trhy krajín EÚ.

Počas stretnutia ministri členských krajín podpísali spoločnú deklaráciu k rozvoju sietí piatej generácie (5G) v Európe.
 

štvrtok 20. júla 2017

Radíme: Spokojní zamestnanci
Aktuálne letné horúčavy už tradične so sebou prinášajú pokles pracovného výkonu. Na pohodu v práci vplývajú viaceré faktory a zamestnávatelia by mali svojim zamestnancom pripraviť optimálne podmienky počas celého roka.

Podľa štúdie Human spaces venovanej pracovnému prostrediu u 3600 zamestnancov z 8 krajín EMEA regiónu, 55% ľudí nemá na pracovisku žiadnu zeleň, 42% zamestnancov chýba denné svetlo a 22% nemá potrebné ticho, aby sa mohli koncentrovať na prácu. Podľa prieskumu Forbes by sa viac ako tretina zamestnancov (36%) vzdala časti svojho príjmu, len aby sa cítili v práci šťastnejší a mali príjemnejšie pracovné prostredie. Napokon pri chronickom strese sa zužujú cievy, zvyšuje sa krvný tlak a nervový systém je v napätí, čo negatívne ovplyvňuje celkový zdravotný stav. Dôležité je tiež vybavenie kancelárií: Business Leaders Forum odporúča sa prírodné suroviny a nábytok zhotovený šetrným spôsobom k životnému prostrediu.

Čoraz viac je kritizovaný aj koncept open space kancelárií, v ktorých pracovníci stratia denne až 86 minút pracovného času kvôli rozptýleniam. Podľa prieskumu Ipsos a Steelcase, do ktorého sa zapojilo viac ako 10000 zamestnancov v 14 krajinách sveta, je až 85% zamestnancov nespokojných s kvalitou ich pracovného prostredia a nemôže sa koncentrovať. Kvôli open space kanceláriám majú obmedzenú schopnosť myslieť kreatívne a konštruktívne. V rámci prieskumu až 95% opýtaných pracovníkov deklarovalo, že súkromný priestor pre prácu je pre nich významný a až 31% z nich odchádza z  práce domov, aby si svoje úlohy mohli vôbec dokončiť. 
Eurostat: V IT vlani na Slovensku pracovalo vyše 73 tisíc odborníkov
Štatistický úrad Európskej únie zverejnil štatistiky zamestnanosti v oblasti odborníkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) za rok 2016: na tejto pozícii bolo zamestnaných približne 8,2 milióna ľudí, čo predstavuje 3,7% z celkovej zamestnanosti.

Najviac IT odborníkov bolo pritom v rámci EÚ zamestnaných vo Veľkej Británii (1,6 milióna ľudí), v Nemecku (1,5 milióna) a vo Francúzsku (1 milión) – tieto tri krajiny spolu zamestnávali až polovicu všetkých IT odborníkov IT v EÚ. Slovensko malo v roku 2016 73,2 tisíc IT odborníkov.

Až 83,3% IT odborníkov v EÚ tvorili muži, pričom najväčší podiel mužov v IT sektore malo Slovensko (90,8%), nasledovali Česká republika (88,8%), Malta (88,3%), Grécko (87,3%), Maďarsko (86,9%) a Chorvátsko (86,7%). Naopak, najmenej mužov v IT pracuje v Bulharsku (69,8%), Rumunsku (73,7%), Lotyšsku a Litve (obe 75,2%).

Štatistiky zároveň ukázali, že až 41% podnikov malo problémy zaplniť pracovné miesta v oblasti IT alebo nájsť vhodných kandidátov na túto pozícii. Najväčší podiel takýchto podnikov zaznamenala Česká republika (66% podnikov), na Slovensku to bolo 51%.
Novinka: Predmety zamerané na prácu s eurofondmi
Desať univerzít, osemnásť fakúlt a vyše 576 tísíc eur z Operačného programu Technická pomoc. To sú rozmery vzdelávacej iniciatívy, ktorá sa začne v školskom roku 2017/2018.

Nové alebo inovované študijné programy a voliteľné predmety majú podporiť záujem mladých o prácu v štátnej správe, najmä pri riadení eurofondov. Jednotlivé fakulty vo svojich projektoch predstavili rozmanitú škálu možností, napríklad e-learning, klinické vzdelávanie či programy zamerané na riešenie vývoja algoritmov pre elektronizáciu verejnej správy alebo rodovú rovnosť.

Absolventi by sa po skončení štúdia mali špecializovať na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu či audit štrukturálnych fondov. Dôležitosť tohto typu kvalifikácie podčiarkuje fakt, že podpredseda vlády sa v apríli rozhodol podporiť všetky predložené projekty a navýšil pôvodný rozpočet 300 tisíc eur takmer dvojnásobne.
 

 

streda 19. júla 2017

EU: Spory s nízkou hodnotou
Vysporiadanie sporov s nízkou hodnotou má byť rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie prostredníctvom revidovaného Európskeho konania na riešenie sporov. Spor bude možné riešiť aj online.

Ak si napríklad kúpite lyže z inej európskej krajiny a vopred za ne zaplatíte, ale tovar nedostane, môžete na vrátenie svojich peňazí použiť Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Existuje od roku 2007 a osvedčilo sa: trvanie súdnych konaní ohľadom cezhraničných sporov s nízkou hodnotou sa skrátilo z pôvodných 2,5 roka na priemerne 5 mesiacov. Navyše sa zvýšil strop z 2.000 EUR na 5.000 EUR - cieľom je umožniť väčšiemu počtu malých a stredných podnikov, aby aj oni využívali takéto riešenie sporov.

Postup bude jednoduchší aj vďaka technológiám, keďže sťažovatelia nebudú musieť prísť na súd osobne, ale budú môcť vyriešiť spor online. Nové pravidlá navyše zabezpečia, aby boli súdne poplatky primerané a nedošlo k situácii, kedy by boli vyššie než samotná hodnota sporu.
Firemná kultúra: Ovplyvňuje produktivitu aj fluktuáciu zamestnancov
Menej ako polovica slovenských firiem považuje atmosféru na pracovisku a firemnú kultúru za dôležitú. Pritom práve ona ovplyvňuje nábor zamestnancov, výkonnosť pracovníkov, ale aj úspech firmy.

Podľa prieskumu University of Warwick sú šťastní pracovníci o 12% produktívnejší a nešťastní o 10% menej produktívni ako priemer. Nespokojní zamestnanci vykonávajú na svojej pozícii len nevyhnutné minimum a výkonní, avšak nedocenení pracovníci odchádzajú. Problematike fluktuácie zamestnancov sa bližšie venovala štúdia Columbia University, ktorá preukázala, že fluktuácia pracovníkov spoločností s firemnou kultúrou dosahuje 13,9% v porovnaní so spoločnosťami bez firemnej kultúry, kde percento fluktuácie dosahuje až 48,4%.  

Dôležitosť firemnej kultúry rastie nielen s nedostatkom kandidátov na pracovnom trhu, ale aj s tým, ako sa hlavným zdrojom pracovnej sily stáva generácia Y. Tá totiž uprednostňuje zaujímavé úlohy, benefity a príjemnú atmosféru na pracovisku pred finančnou kompenzáciou. Zamestnanci narodení medzi rokmi 1986 až 1995 chcú pracovať pre firmy, ktoré ich uznávajú ako individuality.  

Ktoré benefity sú v slovenských spoločnostiach najčastejšie? To bola kľúčová otázka prieskumu Grafton Slovakia na vzorke 1611 kandidátov a 500 opýtaných spoločností. Rebríček zamestnávateľských výhod vedie flexibilná pracovná doba (40%), nápoje na pracovisku zadarmo (36%), teambuildingy či príspevky na vzdelávanie. Uzatvára ho možnosť využívať automobil na súkromné účely či preplatenie krátkodobej PN. Zamestnanci vítajú priestor na svoj profesijný rast a možnosť kariérne rásť. Najžiadanejším benefitom zo strany zamestnancov sú jazykové kurzy, hneď za ním je to 13. a 14. plat. 
 
Radíme: Zo starého mobilu nemusíte batériu vyberať
Na Slovensku sa ročne predá približne pol milióna nových mobilných telefónov. Svoj mobil meníme za novší model približne po dvoch rokoch. Veľké množstvo starých prístrojov končí následne v zberných nádobách. Otázkou je, či v správnych...

Pozreli ste sa niekedy na zadnú stranu svojho mobilného telefónu? Okrem iného tam určite nájdete symbol prečiarknutého koša. Upozorňuje na to, že vyradený mobil nepatrí do smetnej nádoby na komunálny odpad, ale do triedeného  zberu. Skladá sa totiž z rôznych materiálov – okrem plastov obsahuje tiež sklo, železo, meď, cín, zinok a rôzne drahé kovy. V batériách sa navyše nachádzajú aj rôzne nebezpečné látky, akými sú, nikel, kadmium alebo olovo. Ak by ste teda svoj starý telefón vhodili do kontajnera  pre zmiešaný komunálny odpad (čierne kontajnery), ohrozujete nielen svoje zdravie a prírodu, ale zároveň porušujete aj zákon. Naopak, ak svoj nefunkčný mobil odovzdáte na ekologickú recykláciu, väčšina materiálov z neho – najmä kovy  a plasty – budú opätovne použité.

Skôr ako sa zbavíte svojho starého mobilu
1. Staré a nefunkčné zariadenia patria do nádob na elektroodpad. Zberné nádoby nájdete v každej predajni s elektrom. Väčšinou sa nachádzajú na viditeľnom mieste a bývajú označené sprievodným informačným textom.
2. Z mobilu pred odovzdaním nemusíte vybrať batériu a dávať ju do samostatnej nádoby určenej na batérie. Batérie zo zariadení vyberú spracovatelia elektroodpadu.
3. Za odovzdanie starého mobilu v predajni neplatíte a predajca nesmie podmieňovať prevzatie starého zariadenia kúpou nového. Táto zásada platí pre všetky drobné elektrospotrebiče – od holiacich strojčekov, cez kanvice až po vysávače.

utorok 18. júla 2017

EU: Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia pre vedcov a výskumníkov zo súkromného aj verejného sektora. Už v decembri t.r. budú môcť vedci využívať výskumné zariadenia v talianskej Ispre, neskôr v belgickom meste Geel, nemeckom Karlsruhe a holandskom Pettene.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný aj za JRC, uviedol: „Centrum hostí niekoľko veľmi kvalitných výskumných zariadení. Niektoré z nich sú jedinečné v Európe aj vo svete. Otvorením našich laboratórií budeme v plnej miere využívať ich potenciál v spolupráci s európskymi výskumnými pracovníkmi a priemyslom v prospech politických činiteľov, podnikov a predovšetkým občanov.“

Úspešná spolupráca s univerzitami, vedeckými inštitútmi a firmami v minulosti dokazuje, že o využívanie týchto zariadení je záujem. Touto iniciatívou sa JRC zameriava na šírenie vedeckých poznatkov, podporu konkurencieschopnosti a pomoc k preklenutiu priepasti medzi výskumom a priemyslom. V rámci pilotnej fázy v rokoch 2017-2018 budú pre externých používateľov otvorené tri zariadenia v Ispre.
Radíme: Strata občianskeho preukazu
Ak nám občiansky preukaz ukradnú, alebo ho stratíme, je potrebné ho čo najskôr zablokovať. Môžeme to urobiť osobne na polícii, príp. zastupiteľskom úrade. Pohodlnejšie a rýchlejšie je to pri elektronickom občianskom preukaze.

Na portáli slovensko.sk je dostupná služba Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme dokladov. Po prihlásení sa s občianskym preukazom s BOK si môžete sami upravovať napríklad telefónne číslo či e-mail. Okrem toho služba umožňuje zadať tzv. diskrétny údaj, ktorý je kľúčovým pri svojpomocnej elektronickej blokácii strateného či odcudzeného občianskeho preukazu. V takomto prípade využijete službu Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, kde uvediete meno, priezvisko, rodné číslo a diskrétny údaj. Občiansky preukaz bude automaticky zablokovaný a stáva sa neplatným a vy ste do 30 dní povinný požiadať o vydanie nového dokladu. Do vašej úradnej elektronickej schránky na slovensko.sk vám príde informácia, že váš preukaz bol elektronicky zablokovaný z dôvodu straty či krádeže. Tú si následne preverí aj pracovník oddelenia dokladov, kde si pôjdete vybaviť nový doklad.

Upozorňujeme, že ide o komunikáciu v elektronickom prostredí a aj tu je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti. Diskrétny údaj – najmä v kombinácii s rodným číslom – nikomu neprezrádzajte. Ak si ho predsa len potrebujete niekde poznačiť, zvoľte bezpečný spôsob aj miesto.

Ako postupovať v cudzine bez cestovného dokladu? Na našom zastupiteľskom úrade v zahraničí získate náhradný cestovný doklad, ktorý slúži na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Vydáva sa maximálne na 6 mesiacov. V prípade, že SR nemá v cudzej krajine vlastný zastupiteľský úrad, môžete požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ v ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade krajiny EÚ.