streda 12. mája 2021

Kyberútoky: V riadených službách

Dopyt po riadených službách zásadne ovplyvní najnovšie trendy kybernetických útokov vrátane vylepšených vydieračských taktík, malvérových techník a nových ciest na ohrozovanie firemných systémov. Od poskytovateľov IT a riadených služieb to bude podľa ZEBRA SYSTEMS vyžadovať posilnenie aktuálnej ponuky služieb tak, aby vyšli v ústrety dopytom zákazníkov v oblasti IT bezpečnosti.

Podľa zistení spoločnosti N-able patria medzi hlavné kybernetické riziká:
 • Ransomvér – Okrem už tradičného šifrovania dát napadnutých organizácií zdokonalili útočníci svoje vydieranie o hrozbu zverejnenia citlivých dát, ktoré by poškodili reputáciu či boli
 • predmetom vysokej pokuty za nedodržanie GDPR.
 • Nové vektory útokov – Emailová komunikácia naďalej zostáva hlavným distribučným kanálom malvéru, útočníci však stále viac využívajú otvorené internetové porty a RDP protokol,
 • predovšetkým v útokoch na vzdialených pracovníkov.
 • Bezsúborové útoky (Fileless attacks) – Pretože väčšina antivírusových programov skenuje iba súbory, útočníci ich obchádzajú pomocou techník, ktoré nevyužívajú súbory, ale zneužívajú
 • administračné nástroje ako PsExec alebo PowerShell.
 • Útoky na manažované služby – Stále viac útokov je cielených na poskytovateľov IT služieb a poskytovateľov IT bezpečnosti s cieľom preniknúť do systémov viacerých zákazníkov naraz. Aby ochránili svojich zákazníkov, potrebujú títo poskytovatelia zvýšiť úroveň vlastnej IT bezpečnosti alebo využiť služby externého MSSP (Managed Security Services Provider).
Kybernetickí útočníci neustále vylepšujú stratégie a techniky, ako obísť existujúcu obranu podnikov a organizácií a získať prístup k dátam, ktoré môžu speňažiť. Nielenže vylepšujú jednotlivé metódy útokov, ale tiež ich vzájomne kombinujú do komplexných, viacfázových útokov. Podmienkou úspešnej obrany proti takýmto napadnutiam je existencia viacvrstvového zabezpečenia.

EU: Budúcnosť únie

Dva dni pred zahájením Konferencie o budúcnosti Európy boli zverejnené kompletné výsledky prieskumu Eurobarometer zameraného na budúcnosť Európskej únie (EÚ). Prieskum, ktorého prvé výsledky boli zverejnené už 9. marca, si objednali spoločne Európsky parlament a Európska komisia.
 

Podľa celkových výsledkov:
· približne osem z desiatich Európanov (81%) súhlasí a viac ako tretina (38%) rozhodne súhlasí s tým, aby jedna z priorít Konferencie o budúcnosti Európy bolo zlepšenie zvládania kríz, akou je súčasná pandémia ochorenia COVID-19;
· dve tretiny respondentov (66%) sú presvedčené, že projekt EÚ ponúka európskej mládeži perspektívu do budúcnosti a podobný podiel opýtaných (65%) vníma Úniu ako priestor stability v nepokojnom svete;
· viac ako dve tretiny respondentov podporujú voľbu predsedu Európskej komisie prostredníctvom výberu z vedúcich kandidátov európskych politických strán v európskych voľbách, proti takémuto postupu je menej ako štvrtina (22%) opýtaných;
· možnosť hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu za kandidátov z nadnárodných listín podporilo približne dvakrát viac opýtaných (42%), ako ju odmietlo (19%).

Približne osem z desiatich Európanov (81%) súhlasí s tým, aby sa Konferencia o budúcnosti Európy prioritne zamerala na to, ako na úrovni EÚ zlepšiť zvládanie kríz podobných súčasnej pandémii. Rozhodne sa s touto myšlienkou stotožňuje viac ako tretina (38%) respondentov. Európania, ktorí sa chcú na konferencii aktívne zúčastniť, preferujú za týmto účelom najmä stretnutia v okolí svojho bydliska, ktoré môžu mať formu diskusií alebo zhromaždení občanov (44%). Do procesu zhromažďovania podnetov či ideí sa chcú občania zapojiť odpovedaním na otázky v prieskume (34%), ponúkaním nápadov a predkladaním návrhov európskym a vnútroštátnym politikom (31%), ako aj účasťou na online konzultáciách prostredníctvom diskusných platforiem (30%).

Viac ako osem z desiatich Európanov (83%) si myslí, že do konferencie by za účelom presadenia nových myšlienok mali byť špecificky zapojení mladí ľudia. Štyria z desiatich opýtaných (40%) sa s týmto tvrdením stotožňujú úplne. Dve tretiny respondentov (66%) sú presvedčené, že projekt EÚ ponúka mladým ľuďom v Európe perspektívu do budúcnosti. Podobný podiel opýtaných (65%) súhlasí s tvrdením, že EÚ predstavuje priestor stability v nepokojnom svete - v porovnaní s prieskumom v roku 2018 však ide o pokles o 11 percentuálnych bodov.

Eurobarometer sa zameral aj na európske voľby a súvisiacu voľbu predsedu Európskej komisie. Výsledky prieskumu naznačujú, že možnosť hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu za kandidátov na nadnárodných listinách podporuje ako dobrý krok približne dvakrát viac Európanov (42%), ako ju odmieta (19%). Žiadnu preferenciu nevyjadrilo pri tejto otázke 36% respondentov. Viac ako dve tretiny opýtaných podporujú proces voľby predsedu Európskej komisie založený na výbere z vedúcich kandidátov európskych politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu, proti je menej ako štvrtina respondentov (22%). Takýto postup by podľa takmer dvoch tretín opýtaných (64%) priniesol viac transparentnosti do procesu voľby predsedu Európskej komisie, podľa 61% respondentov by však dával zmysel iba v prípade možnosti hlasovať v európskych voľbách za kandidátov z nadnárodných listín. Väčšina opýtaných si tiež myslí, že takýto postup voľby šéfa exekutívy EÚ by posilnil legitimitu Európskej komisie (63%) a predstavoval by významný pokrok pre demokraciu v EÚ (62%).

Osobitný prieskum Eurobarometer s názvom Budúcnosť Európy (EB94.1) prebiehal od 22. októbra do 20. novembra 2020 v 27 členských štátoch EÚ formou osobných rozhovorov, kvôli pandémii bol však v nevyhnutných prípadoch doplnený rozhovormi on_line. Celkovo bolo uskutočnených 27.034 rozhovorov.

Trend: Rast priemyslu

Vo februári 2021 sa produkcia našich priemyselníkov zvýšila len mierne o 1 %, ale v marci t. r. podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR prudko medziročne vzrástla až o 24,5 %. Je teda o takmer štvrtinu vyššia než pred rokom, kedy došlo k vypuknutiu prvej vlny pandémie. K tomuto pozitívnemu výsledku samozrejme vo veľkej miere dopomohol bázický efekt, keďže vlani v marci výroba v našom priemysle klesla skoro o pätinu.

Smerom nahor ťahali náš priemysel v marci t. r. podľa analytičky Jany Glasovej hlavne automobilky, ktorých výroba medziročne vzrástla až o takmer 60 %. Ako exportne orientované odvetvie ťažia automobilové fabriky najmä z rastúceho dopytu z ázijských krajín a ešte nemuseli zastavovať výrobu kvôli nedostatku čipov. Čipová kríza vo svete ale už aktuálne dopadla aj na našich výrobcov. Druhým ťahúňom našej ekonomiky je výroba počítačov a elektroniky, ktorá bola v marci až o 21 % vyššia ako pred rokom. K priaznivému vývoju v priemysle dopomohla aj výroba strojov (rast o cca 26 %),výroba elektrických zariadení (rast o 23 %), produkcia vo farmaceutickom priemysle a taktiež výroba kovov (zhodne o cca 17 %). V marci sa výroba medziročne znížila už len v dvoch spomedzi sledovaných 15 priemyselných odvetví. Najvýraznejší pokles nastal v produkcii ropných výrobkov (o cca -12 %) a mierne sa znížila textilná výroba.

Očakávame, že podobne ako v marci, tak aj v apríli a máji t. r. dosiahne naša priemyselná produkcia vysoký medziročný rast. Bude to ale vo veľkej miere dané bázickým efektom, keďže vlani v týchto mesiacoch zaznamenali naši priemyselníci prudký prepad výroby kvôli pandémii. Stále ale platí, že prvý kvartál a aj úvod druhého kvartálu tohto roka sú ešte silno zasiahnuté koronakrízou v Európe. Okrem toho, riziko pre našu priemyselnú produkciu predstavuje hlavne čipová kríza v automobilovom priemysle. Dopyt po automobiloch bude aj naďalej silný, ale pre chýbajúce čipy musia automobilky robiť dočasné odstávky výroby. Očakáva sa, že práve tento nedostatok súčiastok bude v ďalších mesiacoch tlačiť nadol výrobu aj export v automobilovom priemysle.

Pandemická situácia sa u nás síce zlepšuje, koronakríza je tu ale ešte stále prítomná. Teda z pohľadu ekonomického rastu aj z pohľadu priemyselnej výroby bude prvý polrok tohto roka stále náročný. Výraznejšie zlepšenie očakávame až v 2. polroku, kedy ožije domáci aj zahraničný dopyt a priemyselníci budú môcť takpovediac „šliapnuť na plyn“.

Upozorňujeme: Nebezpečný kotol aj hrnce

Cez Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) bolo Úradu verejného zdravotníctva SR zaslané oznámenie z Nemecka o nebezpečnom elektrickom kotli na varené víno z Číny. Slovenská obchodná inšpekcia zasa upozornila na nebezpečné tlakové hrnce. S
potrebitelia by nebezpečné výrobky rozhodne nemali používať a môžu ich vrátiť späť v mieste zakúpenia.

Vo varnom kotli 6,8 l, značka: Monzana (výr. č.: 4250525304275, iné označ.: 100991, Order: DB0470050, Batch: J/22), výrobca: ZOKIN ELECTRICAL APPLIANCES MFG CO., LTD., Čína, dovozca: Deuba GmbH & Co. KG, Merzig, Nemecko, boli laboratórnou analýzou zistené prekročené odporúčané limity pre olovo a kadmium podľa európskej legislatívy. V Nemecku bolo už nariadené stiahnutie tohto výrobku z trhu. Výrobok bol dodaný aj do SR spoločnosti GammaHS s.r.o., Trenčín (v septembri a v októbri 2020 v celkovom počte 230 ks) a následne bol expedovaný konečným spotrebiteľom – fyzickým a právnickým osobám. 

Slovenská obchodná inšpekcia vyhodnotila za nebezpečné tlakový hrniec Berlinger Haus® BH/1080 6L TURBO PRESSURE COOKER a Berlinger Haus® BH/1081 8L TURBO PRESSURE COOKER. Predstavujú závažné riziko ohrozenia, preto ich okamžite prestaňte používať. Môžete ich vrátiť v ktorejkoľvek predajni DATART aj Hej.sk, alebo ich poslať na reklamačné oddelenie spoločnosti ELEKTROSPED. Kúpnu cenu za vrátené výrobky budú kompenzované v plnom rozsahu vrátane účelne vynaložených nákladov na dopravu výrobku späť. 

utorok 11. mája 2021

Radíme: Ako triediť kovy

Ako správne triediť kovové obaly? Odpad z kovov patrí do červených kontajnerov, ale na ich zber sa využívajú tiež žlté kontajnery spolu s plastami aj nápojovými kartónmi. Dôležitým pravidlom, najmä u nápojových plechoviek, je ich stláčanie. 

V priemernom kontajneri sa podľa Natur-Pack stláčaním nápojových plechoviek ušetrí aj vyše 25 percent obsahu. Zabráni sa tak preplneniu kontajnera aj nesprávnemu vyhadzovaniu týchto odpadov do susediacich, najčastejšie zmesových kontajnerov. Kovy totiž patria medzi často využívané materiály a ich výhodou je, že sú podobne ako sklo mimoriadne dobre a prakticky donekonečna recyklovateľné.

Do kontajnerov určených na zber kovových obalov patria najmä obaly od nápojových plechoviek, konzervy, kovové obaly od kozmetických výrobkov, hliníkové fólie a uzávery od rôznych nádob. Naopak, do kontajnerov na triedený zber nepatrí kovový šrot, zásadne nie ťažké ani ostré kovové predmety, ani elektronika. Tento odpad patrí na zberný dvor, prípadne do predajne elektrozariadení.

EU: Vývoj a dostupnosť liekov

Európska komisia dopĺňa stratégiu Európskej únie (EÚ) v oblasti vakcín o stratégiu liečby ochorenia COVID-19, ktorá má podporiť vývoj a dostupnosť nevyhnutných liekov proti koronavírusu vrátane liečby tzv. dlhodobého COVID-u. Navrhnutá stratégia pokrýva celý životný cyklus liekov: od výskumu, cez vývoj a výrobu až po ich obstarávanie a uvoľnenie do obehu. Komisia o. i. zostaví portfólio 10 potenciálnych liekov proti ochoreniu COVID-19 a do júna 2021 z nich vyberie päť najsľubnejších.

Stratégia EÚ ponúka opatrenia a ciele vrátane schválenia troch nových liekov proti koronavírusu do októbra 2021, prípadne ďalších dvoch do konca roka. 

Výskum, vývoj a inovácie
 • Investovať 90 miliónov eur do populačných štúdií a klinických skúšok, spoznať súvislosti medzi rizikovými faktormi a účinkami na zdravie a následne lepšie informovať tvorcov politiky v oblasti verejného zdravia a klinický manažment vrátane pacientov s dlhodobým COVID-om.
 • Do júla 2021 zriadiť tzv. katalyzátor inovácie liekov na podporu tých najsľubnejších liekov – od predklinického výskumu až po ich registráciu. Tento nástroj bude vychádzať zo súčasných iniciatív a investícií do vývoja liekov a úzko spolupracovať s Úradom EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) na prípravnej akcii týkajúcej sa mapovania liečivých prípravkov. Zabezpečí tak koordináciu všetkých výskumných projektov v oblasti liekov proti koronavírusu, podporí inovácie a zrýchli vývoj liekov.
Prístup ku klinickým skúškam a ich rýchle schválenie
 • Investovať 5 miliónov EUR z programu EU4Health do získavania lepších a hodnoverných údajov o bezpečnosti pri klinickom skúšaní lieku, a tým včas dosiahnuť spoľahlivé výsledky.
 • Poskytnúť krajinám EÚ finančnú podporu z pracovného programu EU4Health na rok 2021 vo výške 2 milióny eur na urýchlené a koordinované posudzovanie, ktoré uľahčí schvaľovanie klinických skúšok.
 • Zistiť, ako pomôcť ľuďom pracujúcim na vývoji liekov s budovaním kapacít na získavanie prvotriednych materiálov pre klinické skúšky.
Skenovanie potenciálnych liekov
 • Investovať 5 miliónov eur do zmapovania liekov a diagnostiky na analýzu vývojových fáz, výrobných kapacít a dodávateľských reťazcov, ako aj možných problémov.
 • Zostaviť širšie portfólio 10 potenciálnych liekov proti ochoreniu COVID-19 a do júna 2021 z nich vybrať päť najsľubnejších.
Dodávateľské reťazce a dodávky liekov
 • Financovať prípravnú akciu v hodnote 40 miliónov eur na podporu flexibilnej výroby a dostupnosti liekov proti ochoreniu COVID-19 v rámci projektu FAB EÚ, z ktorého sa tak neskôr stane dôležitý nástroj pre budúci Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA).
Flexibilita regulačného rámca
 • Do októbra schváliť najmenej tri nové liečivé prípravky, prípadne ďalšie dva do konca roka a vypracovať flexibilné regulačné postupy, ktoré urýchlia posudzovanie sľubných a bezpečných liekov proti koronavírusu.
 • Do konca roku 2021, v závislosti od výsledkov výskumu a vývoja, vykonať sedem priebežných preskúmaní sľubných liekov.
Spoločné obstarávanie a financovanie
 • Do konca roka pripraviť nové zmluvy na nákup povolených liekov.
 • Zabezpečiť rýchlejší prístup k liekom s kratšími administratívnymi lehotami.
Medzinárodná spolupráca
 • Zlepšiť zapojenie Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19 do liekového piliera.
 • Využiť iniciatívu „OPEN“ pre medzinárodnú spoluprácu.

SR: Pod dočasnou ochranou deväť spoločností

V apríli 2021 súdy Slovenskej republiky rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba jednému podnikateľskému subjektu, dvom spoločnostiam bola dočasná ochrana predĺžená o tri mesiace. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), do 30. apríla 2021 tak dočasnú ochranu využívalo deväť podnikateľských subjektov.

„Malý počet dlžníkov pod dočasnou ochranou je spôsobený zmenou legislatívy. Jej zámerom bolo, aby tento inštitút pomoci využili iba subjekty, u ktorých je predpoklad, že po uplynutí obdobia troch respektíve šiestich mesiacov pod ochranou budú schopní uhrádzať svoje záväzky”, pripomína analytička Ing. Jana Marková. Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, z deviatich spoločností, ktoré k 30. aprílu 2021 využívali dočasnú ochranu, štyri podnikajú v priemysle. Každý z ostatných subjektov pôsobí v inej oblasti: v administratíve a podporných službách; doprave a skladovaní; poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove; stavebníctve a v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Z hľadiska dosahovaného obratu sú najväčšími spoločnosťami Nexis Fibers s.r.o. z Humenného a FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“ so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keďže v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov.

Trend: Zodpovedné nakupovanie

Riešenie od slovenskej technologickej spoločnosti Vacuumlabs 2030 Calculator umožňuje firmám aj spotrebiteľom vypočítať uhlíkovú stopu produktov, čím sa snaží pomôcť ekologickejšiemu nakupovaniu. Navyše softvérový vývojársky nástroj umožňuje bankám a ďalším firmám integrovať do svojich aplikácií údaje o ekologickej stope každej aktivity ich zákazníkov.

Švédsky startup Doconomy sa dostal do povedomia svojou kreditnou kartou DO Black, ktorá ako prvá na svete limituje disponibilnú sumu na účte používateľov nie na základe finančného stropu, ale v závislosti od produkcie oxidu uhličitého spojeného s výrobou a používaním zakúpených produktov a služieb. Zákazníci podľa prognóz nebudú v budúcnosti porovnávať produkty len podľa ceny a kvality, ale aj na základ uhlíkovej stopy, čo bude predstavovať veľmi potrebný posun v spotrebiteľskom správaní.  S CO2 kalkulačkou reaguje aj na Emission Gap Report, ktorý v roku 2018 vydala OSN a odporúča v ňom na záchranu udržateľnosti a klímy znížiť produkciu oxidu uhličitého o 50 %. Vzhľadom na to, že vyše 60 % tvorby tohto skleníkového plynu je spojených s ľudskou spotrebou, spoločnosť sa rozhodla vytvárať nástroje, ktoré môžu pomôcť každému jednotlivcovi pochopiť tvorbu CO2 a aktívne znižovať svoju uhlíkovú stopu uprednostnením zodpovedných nákupov.

2030 Calculator je on-line nástroj, ktorý môže každá značka alebo výrobca použiť na rýchly výpočet uhlíkovej stopy svojich výrobkov. Obsahuje kompletne bezplatné informácie o emisiách produktu alebo služby od jeho výroby, cez prepravu až po predaj. Do výpočtu uhlíkovej stopy započítava materiál, obaly, prepravu aj energiu spotrebovanú pri výrobnom procese. Ide o súčasť globálneho vzdelávacieho programu a zároveň je súčasťou zastrešujúceho konceptu Planet Loyalty, ktorého cieľom je zaviesť označovanie produktov uhlíkovou stopou ako základ pre vedomú spotrebu. Podporujú ho nielen veľké značky ako Mastercard, ale aj vládne organizácie.


pondelok 10. mája 2021

Konkurzy: Najmä vo firmách bez zamestnancov

V apríli 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 11 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Podľa analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 56 percent (z 25 na 11) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 200 percent (z 1 na 3). V medziročnom porovnaní s aprílom 2020 počet konkurzov klesol o 8,33 percenta (z 12 na 11) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 200 percent (z 1 na 3). V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 13 konkurzných konaní (14 v apríli 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 7 konkurzov (7 v apríli 2020). Zároveň sa začalo 25 nových konkurzných konaní (18 v apríli 2020).

„Pandemická situácia zatiaľ iba minimálne ovplyvnila počet vyhlásených bankrotov firiem. Štatistiky v ďalších mesiacoch sa však môžu zmeniť, nie všetky firmy s finančnými problémami spĺňajú podmienky na dočasnú ochranu pred veriteľmi po legislatívnej úprave a budú tak musieť podstúpiť bankrot“, uvádza analytička Ing. Jana Marková. V apríli 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (4). Ostatné spoločnosti v konkurze pôsobili v oblastiach poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (1), stavebníctvo (1), doprava a skladovanie (1), informácie a komunikácia (1); činnosti v oblasti nehnuteľností (1); odborné, vedecké a technické činnosti (1) a umenie, zábava a rekreácia (1). Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v troch sekciách: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (1); veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (1); administratívne a podporné služby (1). Najviac konkurzov súdy v apríli 2021 vyhlásili v Nitrianskom (3), Bratislavskom (2) a v Prešovskom kraji (2). V Banskobystrickom, Košickom, Trenčianskom a v Trnavskom kraji bol vyhlásený jeden konkurz. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Žilinskom kraji. Spoločnosti, ktorým boli povolené reštrukturalizácie, sídlia v Banskobystrickom (1), Bratislavskom (1) a v Košickom (1) kraji.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2021 bolo 10 konkurzov (90,91 percenta) vyhlásených na majetok spoločností s ručením obmedzeným a jeden na majetok akciovej spoločnosti (9,09 percenta). Až 63,64 percenta predstavujú spoločností bez zamestnancov a 27,27 percenta spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami. Najväčším zamestnávateľom, na ktorého bol v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, je nákladný cestný dopravca CAMION, s.r.o., s 20 – 24 pracovníkmi. V apríli 2021 boli povolené reštrukturalizácie jednej „eseročke“, jednej akciovej spoločnosti a jednému družstvu. Najväčším zamestnávateľom je JOBELCA SLOVENSKO, s.r.o., vyrábajúca dielce a príslušenstvo pre motorové vozidlá. Pracuje v nej od 250 do 499 zamestnancov. K najznámejším spoločnostiam, ktorej bola v minulom mesiaci povolená reštrukturalizácia, patrí finančná skupina Arca Capital Slovakia, a. s.


EU: Priemyselná stratégia

Priemyselná stratégia Európskej únie (EÚ) sa aktualizuje, aby ambície v tejto oblasti plne odzrkadľovali novú realitu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a boli hnacím motorom pri prechode na udržateľnejšie, digitálne, odolné a globálne konkurencieschopné hospodárstvo. Jadrom aktualizovanej stratégie sú malé a stredné podniky (MSP). Na ne je zacielená špecifická finančná podpora a opatrenia, ktoré majú MSP a startupom uľahčiť túto dvojitú transformáciu. Európska komisia prijala aj návrh nariadenia o zahraničných subvenciách narúšajúcich jednotný trh. 

Posilnenie odolnosti jednotného trhu
Pandémia ochorenia COVID-19 bola pre jednotný trh náročnou skúškou, keďže po jej vypuknutí došlo k obmedzeniu dodávok, uzavretiu hraníc a fragmentácii trhu. Kríza zdôraznila zásadnú potrebu zachovať voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu na jednotnom trhu, ako aj nutnosť spolupracovať na posilnení jeho odolnosti voči narušeniam. Komisia na tento účel podnikne okrem iného tieto opatrenia:
 • Navrhne núdzový nástroj pre jednotný trh ako štrukturálne riešenie na zabezpečenie voľného pohybu tovaru a služieb v kontexte možných budúcich kríz. Tento nástroj by mal zaručiť väčšiu transparentnosť a solidaritu a mal by pomôcť riešiť kritický nedostatok výrobkov tým, že urýchli ich dostupnosť a posilní spoluprácu v oblasti verejného obstarávania.
 • Zabezpečí, aby členské štáty v plnej miere vykonali smernicu o službách a plnili si svoje existujúce povinnosti vrátane oznamovacej povinnosti, aby bolo možné identifikovať a odstrániť nové potenciálne prekážky.
 • Posilní dohľad nad trhom s výrobkami tým, že bude podporovať vnútroštátne orgány pri zvyšovaní kapacít a urýchľovaní tempa digitalizácie pri kontrolách výrobkov a zbere údajov.
 • Zmobilizuje významné investície na podporu MSP. Navrhne a zavedie mechanizmy alternatívneho riešenia sporov na riešenie oneskorených platieb pre MSP a stanoví opatrenia na riešenie rizík platobnej schopnosti, ktoré majú vplyv na MSP.
Riešenie strategických závislostí EÚ
Otvorenosť obchodu a investíciám je silnou stránkou EÚ, ktorá je významným dovozcom a vývozcom, ako aj zdrojom jej rastu a odolnosti. Pandémia však upriamila našu pozornosť aj na potrebu analyzovať a riešiť strategické závislosti technologického i priemyselného charakteru. Komisia preto:
 • Vykonala analýzu metódou zdola nahor založenú na obchodných údajoch: z 5.200 výrobkov dovážaných do EÚ sa v počiatočnej analýze identifikovalo 137 výrobkov (ktoré predstavujú 6 % celkovej hodnoty tovaru dovážaného do EÚ) v citlivých ekosystémoch, na ktorých je EÚ veľmi závislá. Ide najmä o energeticky náročné priemyselné odvetvia (ako suroviny) a ekosystémy v oblasti zdravia (ako farmaceutické zložky), ako aj iné výrobky, ktoré sú dôležité z hľadiska podpory zelenej a digitálnej transformácie. Z toho je 34 výrobkov (predstavujúcich 0,6 % celkovej hodnoty tovaru dovážaného do EÚ) potenciálne ešte zraniteľnejších z dôvodu obmedzených možností, pokiaľ ide o ďalšiu diverzifikáciu a nahradenie výrobou v EÚ. Analýza takisto odhalila výzvy a závislosti v oblasti pokročilých technológií.
 • Prezentuje výsledky šiestich hĺbkových preskúmaní týkajúcich sa surovín, batérií, účinných farmaceutických látok, vodíka, polovodičov a cloudových a špičkových technológií, ktoré poskytujú ďalšie informácie o pôvode strategických závislostí a ich dosahu.
 • Začne druhú fázu preskúmania potenciálnych závislostí v kľúčových oblastiach vrátane výrobkov, služieb alebo technológií, ktoré sú kľúčové pre dvojitú transformáciu. K nim patria obnoviteľné zdroje energie, uskladňovanie energie a kybernetická bezpečnosť. Okrem toho vytvorí monitorovací systém v rámci strediska Európskej komisie na monitorovanie kritických technológií.
 • Pracuje na diverzifikácii medzinárodných dodávateľských reťazcov a usiluje sa nadväzovať medzinárodné partnerstvá v záujme zlepšenia pripravenosti.
 • Podporuje nové priemyselné aliancie v strategických oblastiach, v ktorých sa takéto aliancie považujú za najlepší nástroj na urýchlenie činností, ktoré by sa inak nerozvinuli. Priemyselné aliancie sa budú podporovať tam, kde dokážu prilákať súkromných investorov, aby diskutovali o nových obchodných partnerstvách a modeloch otvoreným a transparentným spôsobom a v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Podporovať sa budú aj oblastiach, kde majú potenciál vytvárať inovácie a pracovné miesta s vysokou hodnotou. Aliancie poskytujú v zásade širokú a otvorenú platformu, pričom sa bude venovať osobitná pozornosť začleneniu startupov a MSP.
 • Komisia pripravuje spustenie Aliancie pre procesory a polovodičové technológie a Aliancie pre priemyselné dáta, edge a cloud. Okrem toho zvažuje založenie Aliancie pre kozmické nosné rakety a Aliancie pre leteckú dopravu s nulovými emisiami.
 • Podporuje úsilie členských štátov o združovanie verejných zdrojov prostredníctvom dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu v oblastiach, kde trh nedokáže priniesť prelomové inovácie. Na tento účel môže prípadne vynaložiť prostriedky z rozpočtu EÚ.
 • Avizuje stratégiu a možnú legislatívnu zmenu s cieľom posilniť vedúce postavenie pri stanovovaní noriem, a to aj v oblasti služieb, pričom otvorene spolupracuje s ostatnými aktérmi v oblastiach spoločného záujmu.
Urýchlenie dvojitej transformácie
V priemyselnej stratégii z roku 2020 sa oznámili opatrenia na podporu zelenej a digitálnej transformácie priemyslu EÚ, no pandémia mala radikálny vplyv na jej rýchlosť a rozsah. Komisia preto načrtáva nové opatrenia na podporu podnikateľského hľadiska v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou tým, že:
 • Vytvorí v partnerstve s priemyslom, verejnými orgánmi, sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami transformačné dráhy v oblastiach, v ktorých je to potrebné, počnúc cestovným ruchom a energeticky náročnými priemyselnými odvetviami. Takéto dráhy by mohli umožniť lepšie pochopenie rozsahu, nákladov a podmienok požadovaných opatrení, ktoré súvisia s dvojitou transformáciou v najrelevantnejších ekosystémoch. To by viedlo k vypracovaniu vykonateľného plánu v prospech udržateľnej konkurencieschopnosti.
 • Zabezpečí koherentný regulačný rámec na dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia Európy a ambícií balíka „Fit for 55“ okrem iného rýchlejším zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie a zaručením prístupu k dostatočným dodávkam cenovo dostupnej a dekarbonizovanej elektrickej energie.
 • Zabezpečí služby poradcov pre udržateľnosť pre MSP a bude podporovať obchodné modely založené na údajoch, aby MSP mali čo najväčší úžitok zo zelenej a digitálnej transformácie.
 • Bude investovať do zvyšovania úrovne kvalifikácií a rekvalifikáciu v záujme podpory dvojitej transformácie.
Prebiehajúcou rozsiahlou revíziou pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže sa takisto zabezpečí, aby v čase, kedy sa zásadne mení aj globálne konkurenčné prostredie, podporovali tieto pravidlá zelenú a digitálnu transformáciu v prospech Európanov.


Smartfón: Chránite svoje osobné údaje?

V roku 2020 v Európskej únii používalo smartfón na súkromné ​​účely 81 % ľudí vo veku 16 - 74 rokov.  Až 18 % uviedlo, že pri používaní alebo inštalácii aplikácie do smartfónu nikdy neobmedzili či neodmietli prístup k osobným údajom, akými sú napr. aktuálna poloha alebo kontakty. Dokonca 6 % nevedelo, že je možné obmedziť či odmietnuť prístup k ich osobným údajom pri používaní alebo inštalácii aplikácie.

Údaje vychádzajú z ročného prieskumu Eurostatu o využívaní info - komunikačných technológií  v domácnostiach a jednotlivcami. Uvedené výsledky sa týkajú skúseností jednotlivcov za posledné tri mesiace pred prieskumom, teda prvý štvrťrok 2020. Referenčné obdobie sa týka hlavne obdobia pred začiatkom pandémie COVID-19. Kvôli obmedzeniam COVID-19 bolo potrebné terénne práce odložiť alebo predĺžiť a načasovanie trojmesačného referenčného obdobia sa v jednotlivých krajinách líši, pričom z Francúzska údaje za rok 2020 nie sú k dispozícii. Vo výsledku sa odhadol agregát EÚ.

Podiel ľudí, ktorí nikdy neobmedzili alebo neodmietli prístup k svojim osobným údajom, bol najvyšší medzi najmladšími (20 % pre osoby vo veku 16 - 24 rokov) a najnižší medzi najstaršími (14 % pre osoby vo veku 65 - 74 rokov). Asi tretina ľudí vo veku 16 - 74 rokov nikdy neobmedzila alebo neodmietla prístup k svojim osobným údajom pri používaní alebo inštalácii aplikácie v Chorvátsku (37 %) a Česku (36 %), ako aj v Lotyšsku (32 %) a Litve (31 %) ). Naproti tomu iba 11 % ľudí vo veku 16 - 74 rokov vo Švédsku nikdy neobmedzilo alebo neodmietlo prístup, nasledované Talianskom, Holandskom a Portugalskom (všetci 12 %), Belgickom, Nemeckom a Slovinskom (všetci 13 %).Trend: Drahšie nehnuteľnosti

Podľa štatistických údajov Národnej banky Slovenska (NBS) sa ceny na našom realitnom trhu zvýšili v 1. kvartáli tohto roka medziročne až o 15,5 %. Meter štvorcový nehnuteľnosti je v priemere za 1.930 eur, čo je o takmer 260 eur viac ako pred pandémiou. Aj v kvartálnom porovnaní ceny nehnuteľností vzrástli, a to o 4,2 %. Za meter štvrocový teda zaplatíme o 77 eur viac ako v závere vlaňajška. Ceny na našom realitnom trhu rástli počas celého minulého roka a aj tento rok má zdražovanie nehnuteľností pokračovať.

Prvý kvartál tohto roka bol silno zasiahnutý druhou vlnou pandémie, ktorá spôsobila nárast nezamestnanosti a aj mzdový rast sa spomaľuje. To by malo za následok aj ďalšie zhoršenie dostupnosti bývania u nás. Z dlhodobého hľadiska ale na dostupnosť bývania pozitívne vplývajú nízke úrokové sadzby, keďže veľa ľudí si byty kupuje na hypotéku. Prečo ceny nehnuteľností napriek koronakríze stále rastú? Koronakríza stiahla našu ekonomiku do recesie, spôsobila nárast nezamestnanosti, na realitnom trhu sa ale takpovediac neprejavila. Dôvodom rastúcich cien bytov a domov je predovšetkým dlhodobo slabá ponuka cenovo dostupných nehnuteľností, ktorá nedokáže uspokojiť dopyt. Navyše, niektoré stavebné spoločnosti pristúpili počas krízy k okresávaniu investícií, alebo odložili plánovanú výstavbu na neskôr. NAvyše úrokové sadzby z úverov sú stále na úrovni historických miním, čo láka ľudí ku kúpe bytu alebo domu a tlačí ceny smerom nahor. No a v neposlednom rade na realitný trh vplýva aj rozbehnutá vakcinácia, ktorá prináša patričnú dávku optimizmu na trhy.

Kde sú ceny dnes v porovnaní s realitným boomom v roku 2008 a prečo porovnanie práve s týmto rokom? Išlo totiž o rok ekonomického boomu, kedy prudký rast cien nehnuteľností viedol k vytvoreniu realitnej bubliny. Ceny bytov aj domov vtedy dosiahli svoje historické maximá a následne došlo k prasknutiu bubliny a ceny prudko klesli. V úvodnom kvartáli tohto roka boli nehnuteľnosti v priemere až o takmer 25 % drahšie než v roku 2008 (porovnanie s 2. kvartálom 2008). Meter štvrocový nehnuteľnosti vychádza drahšie až o 381 eur. Drahšie ako v roku 2008 sú predovšetkým byty. Za jeden štvorcový meter si priplatíme až 560 eur, teda cca 35 %. Úrovne z roku 2008 už prekročili všetky typy bytov, no najvýraznejší náskok zaznamenali veľkometrážne byty. Aj ceny domov sú vyššie oproti roku 2008, ale nárast je miernejší (o 14 % resp. o 179 eur za meter štvorcový). Drahšie nehnuteľnosti ako v roku 2008 sú realitou vo všetkých našich regiónoch. Úrovne z obdobia realitného boomu najviac prekročili nehnuteľnosti v Žilinskom kraji, kde je meter štvorcový drahší až o 45 % , t. j. o 431 eur. Najmiernejší rast zaznamenal Prešovský kraj, kde sú byty a domy drahšie „len“ o pätinu, teda o 202 eur za meter štvorcový. V Bratislavskom kraji sú ceny vyššie o zhruba 28 % oproti cenám v roku 2008. V absolútnom vyjadrení to ale predstavuje až 560 eur za meter štvorcový. Nehnuteľnosti sú síce dnes drahšie, ale na rozdiel od roku 2008 sa v súčasnosti nenachádzame vo fáze realitnej bubliny. Rástli totiž nielen ceny realít, ale aj naše platy. Opatrnosť je ale aj tak na mieste, nakoľko podľa údajov NBS sa nachádzame vo fáze rizika, za ktorou už nasleduje len spomínaná fáza bubliny.

Ako sa budú vyvíjať ceny bytov a domov v tomto roku? Analytička Jana Glasová predpovedá, že na náš realitný trh budú aj naďalej pôsobiť dva veľmi dôležité faktory. Tým prvým je nízka ponuka nehnuteľností, ktorá už dlhodobo nedokáže uspokojovať dopyt. Druhým dôležitým faktorom je to, že úrokové sadzby z úverov sú na minimálnych úrovniach, čo láka ľudí ku kúpe nehnuteľnosti. Rovnako bude pôsobiť aj rastúca zaočkovanosť populácie a návrat nášho života do normálu. Naopak brzdiaco na realitný trh vplývajú prísnejšie pravidlá pre poskytovanie hypték stanovené NBS. Vzhľadom na uvedené faktory očakávam, že ceny nehnuteľností na našom trhu sa budú aj počas tohto roka zvyšovať.

piatok 7. mája 2021

Upozorňujeme: Nový podvod

Sociálna poisťovňa v okrese Dunajská Streda zaznamenala ďalší podvodný pokus - list s ponukou pomoci pri údajnom „vymazaní dlhu“. Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že nespolupracuje s osobami, ktoré takéto listy rozosielajú a varuje pred podobnými ponukami.

Odosielateľ listu (v slovenčine aj v maďarčine) sa predstavuje ako zástupca nemenovanej organizácie, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. V liste hrozí trestným oznámením podaným zo strany Sociálnej poisťovne a následným odňatím slobody. Údajne preto ponúka pomoc pri „vymazaní dlhu na poistnom.“ Nenechajte sa takýmito listami uviesť do omylu, a to ani v prípade, ak by ponuka na „vymazanie dlhu“ obsahovala údaj o skutočnom dlhu. Ten je totiž možné jednoducho získať z verejného zoznamu dlžníkov.

Ak patríte k dĺžníkom Sociálnej poisťovne, nikdy neriešte svoj dlh s neznámymi osobami, neposielajte peniaze na neznáme bankové účty a pri riešení svojho prípadného dlhu alebo akýchkoľvek pochybnostiach pri platení poistného vždy najprv kontaktaktujte svoju pobočku Sociálnej poisťovne. Poskytne vám všetky potrebné informácie, ponúkne možnosť splátkového kalendára a poradí postup, ako dlh riešiť. 

EU: Zahraničné subvencie

Nový nástroj na riešenie potenciálnych rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotnom trhu navrhuje Európska komisa. Legislatívny návrh nadväzuje na prijatie bielej knihy z júna 2020 aj na rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Cieľom je odstrániť regulačnú medzeru na jednotnom trhu, keďže subvencie poskytované vládami krajín mimo Európskej únie (EÚ) sa v súčasnosti zväčša nekontrolujú, zatiaľčo subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnemu dohľadu. Nariadenie je kľúčové aj z hľadiska plnenia aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ.
 
Podľa navrhovaného nariadenia bude mať Európska komisia právomoc prešetrovať finančné príspevky, ktoré poskytli verejné orgány krajiny mimo EÚ a z ktorých majú prospech spoločnosti vykonávajúce hospodársku činnosť v EÚ. Podľa potreby bude následne možné ich rušivé vplyvy napraviť. V tejto súvislosti sa v nariadení navrhuje zavedenie troch nástrojov: dvoch notifikačných nástrojov a jedného všeobecného nástroja na prešetrovanie trhu. Nástroje by slúžili takto:
 • pomocou jedného notifikačného nástroja by sa prešetrovali koncentrácie, na ktoré prispela vláda krajiny mimo EÚ, ak obrat nadobúdanej spoločnosti (alebo aspoň jednej zo strán fúzie) dosahuje v EÚ aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok aspoň 50 miliónov eur;
 • pomocou druhého notifikačného nástroja by sa prešetrovali ponuky verejného obstarávania, na ktoré prispela vláda krajiny mimo EÚ, ak odhadovaná hodnota obstarávania dosahuje aspoň 250 miliónov eur, a
 • pomocou nástroja na prešetrovanie všetkých ostatných trhových situácií, menších koncentrácií a verejných obstarávaní by Komisia mohla začať prešetrovanie z vlastnej iniciatívy (ex-officio) alebo požiadať o ad hoc notifikácie.
Pokiaľ ide o uvedené dva notifikačné nástroje, nadobúdateľ alebo uchádzač bude musieť vopred oznámiť každý finančný príspevok, ktorý v súvislosti s koncentráciami alebo verejnými obstarávaniami spĺňajúcimi prahové hodnoty prijal od vlády krajiny mimo EÚ. Kým Európska komisia predmetnú koncentráciu nepreskúma, nemožno ju dokončiť a prešetrovanému uchádzačovi nemožno zadať zákazku. Komisia musí rozhodnúť v stanovených lehotách. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť notifikovať subvencovanú koncentráciu alebo finančný príspevok pri obstarávaniach, ktoré spĺňajú príslušné prahové hodnoty, môže Európska komisia uložiť pokuty a preskúmať transakciu tak, akoby bola notifikovaná. Ak má Európska komisia podozrenie, že ide o zahraničnú subvenciu, môže vďaka všeobecnému nástroju na prešetrovanie trhu prešetriť iné typy trhových situácií, akými sú napríklad investície na zelenej lúke alebo koncentrácie a obstarávania pod prahovými hodnotami. V týchto prípadoch bude môcť začať prešetrovania z vlastnej iniciatívy (ex-officio) a požadovať notifikácie ad hoc. 

Na základe spätnej väzby k bielej knihe sa presadzovanie nariadenia zverí výlučne Európskej komisii, aby sa zabezpečilo jeho jednotné uplatňovanie v celej EÚ. Ak zistí, že zahraničná subvencia existuje a narúša hospodársku súťaž, zváži jej prípadné pozitívne vplyvy a porovná ich s negatívnymi vplyvmi spôsobenými narušením hospodárskej súťaže. Ak negatívne vplyvy prevážia nad pozitívnymi, bude mať právomoc uložiť nápravné opatrenia, alebo prijať od príslušných spoločností záväzky, že narušenie hospodárskej súťaže napravia. Súčasťou navrhovaného nariadenia je celá škála štrukturálnych nápravných opatrení a opatrení zameraných na zmenu správania, napríklad odpredaj určitých aktív alebo zákaz určitého trhového správania. V prípade notifikovaných transakcií bude mať Európska komisia zároveň právomoc akvizície podporené subvenciou alebo zadanie verejnej zákazky subvencovanému uchádzačovi zakázať.

K návrhu je pripojená aj správa o posúdení vplyvu. Podrobne sa v nej vysvetľujú dôvody, prečo navrhované nariadenie vzniklo, a opisujú sa v nej viaceré situácie, v ktorých zahraničné subvencie môžu spôsobiť narušenie vnútorného trhu.

LUX Film Days: Rezervujte si bezplatnú vstupenku

Tohtoročné LUX Film Days na Slovensku ponúknu od 7. do 9. mája projekciu troch filmov nominovaných na Európsku filmovú cenu publika LUX. Víťazný film, ktorý vyhlásia 9. júna počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, vyberú nielen poslanci Európskeho parlamentu. Tento rok sa budú prvýkrát na výbere víťazného filmu podieľať aj všetci milovníci filmov z celej Európskej únie.

On-line projekcie v SR
7. mája - Corpus Christi - On-line projekcia nominovaných filmov sa začne v piatok 7. mája poľskou snímkou ​​Corpus Christi, ktorá už vlani súťažila o Oscara za Najlepší cudzojazyčný film. Režisér Jan Komasa si v ňom posvietil na poľskú malomeštiacku spoločnosť, jej konflikty a mentalitu a na to, ako ľahko sa nechá ovplyvniť falošnými aj skutočnými vodcami.
8. mája - Kolektív - Nasledovať bude 8. mája strhujúci dokument Kolektív, ktorý skúma prípad požiaru v bukureštskom klube "Colectiva" v roku 2015 a odhaľuje skorumpovanosť rumunského zdravotníctva. Snímka z produkcie HBO Europe bola okrem iného nominovaná na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film a Najlepší celovečerný dokument.
9. mája - Chlast - Na Deň Európy 9. mája projekcie LUX Film Days zavŕšia oscarovým filmom Chlast, ktorý je inšpirovaný spornou teóriou, podľa ktorej sa človek rodí s 0,05 ‰ alkoholu v krvi. Popri Oscarovi získal Chlast štyri Európske filmové ceny, vrátane Najlepšieho európskeho filmu a Najlepšieho hereckého výkonu pre Madsa Mikkelsena.

Projekcie sú pre divákov z celého Slovenska zadarmo, je potrebné si však vopred zarezervovať bezplatnú vstupenku. Počet vstupeniek je obmedzený. Filmy budú v pôvodnom znení so slovenskými titulkami. Hlasovanie formou ohodnotenia nominovaných filmov prebieha na webe https://luxaward.eu/sk#voting do 23. mája t. r. Náhodne vybraní diváci, ktorí sa zapojili do hlasovania, sa zúčastnia slávnostného udeľovania filmovej ceny divákov LUX, ktoré sa bude konať 9. júna 2021 v Európskom parlamente v Štrasburgu, popr. budúceho slávnostného odovzdávania Európskych filmových cien v decembri 2021.


On-line: Najčastejšie komunikujeme, nakupujeme a bankujeme

Mladí ľudia na Slovensku vo veku od 15 do 25 rokov sú v digitálnom prostredí sebaistí - 46 % z nich je presvedčených, že pozná nástrahy on-line sveta a len 23 sa takýchto nástrah obáva. Až 73 % mladých si myslí, že prípadné nebezpečenstvo dokáže včas odhaliť. Naopak je to u seniorov vo veku nad 65 rokov. Tí sú viac sebakritickí a svoje schopnosti nepreceňujú – len 20 % tvrdí, že nástrahy on-line sveta 
pozná a každý tretí (37 %) sa ich obáva. To, že prípadné nebezpečenstvo dokáže včas odhaliť, si myslí len každý druhý (51 %) z nich.

Podľa ďalších výsledkov prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorý zrealizovala pre mBank (marec 2021, on-line populácia SR vo veku nad 15 rokov, N = 1 008) každý druhý (51 %) opýtaný uviedol, že internet a moderné komunikačné prostriedky využíva častejšie ako pred pandémiou. Najväčší nárast je podľa prieskumu vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov, a to až o 80 %. U respondentov v strednom veku (45 - 55 rokov) či seniorov (nad 65 rokov) je to približne o 40 % viac. S výrazným nárastom pohybu v digitálnom prostredí by mala vzrásť aj obozretnosť všetkých používateľov technológií a to nielen pri správe svojich financií. Aj preto mBank prichádza s edukačnou kampaňou zameranou na digitálnu bezpečnosť, v ktorej ich chce informovať o tom, ako sa chrániť a tiež im pomôcť, aby prípadné hrozby dokázali včas odhaliť. „V mobilnej aplikácii mBank si môžu napríklad okamžite zablokovať platobnú kartu či magnetický pásik, ktorý v Európe väčšinou vôbec nepotrebujú, ale jeho blokácia môže výrazne zvýšiť ochranu pred skimmingom. Klienti si môžu dočasne zablokovať celú kartu alebo len niektoré typy transakcií – napríklad bezkontaktné alebo zahraničné platby, výbery z bankomatov v zahraničí, ktoré si za transakcie účtujú dodatočný poplatok či službu DCC, ktorú v zahraničí ponúkajú prevádzkovatelia bankomatov a terminálov často s menej výhodným kurzom. Ďalšou veľmi užitočnou funkciou je možnosť nastavenia limitov pre rôzne typy transakcií. Vďaka tomu majú klienti istotu, že výber z bankomatov alebo platba na internete nebude vyššia. Limit sa, navyše, dá jednoducho meniť priamo v mobilnej aplikácii či cez internet banking“, hovorí Martin Podolák,

Slováci najčastejšie využívajú technologické novinky na komunikáciu s inými ľuďmi (99%), sledovanie sociálnych sietí (95 %), nákupy v e-shopoch (91 %), správu financií či obsluhu bankového účtu (89 %) a sledovanie spravodajstva (89 %). Viac ako polovica Slovákov používa internet a komunikačné technológie na vzdelávanie a sťahovanie filmov alebo hudby. Naopak, menej ako polovica opýtaných využíva tieto technológie na sťahovanie programov, hier a na aktivity, ktoré sú platené (napr. streamovacie platformy) alebo slúžia na finančné operácie (mikrotransakcie v hrách, investovanie na burze). Až 96 % Slovákov si myslí, že sa na internete správa väčšinou bezpečne. Najsebavedomejšie vystupuje skupina mladých ľudí. Z nich 27 % uviedlo, že sa vždy správa na internete bezpečne, zo skupiny seniorov to je len 17 %. Zaujímavé je aj to, že práve mladí ľudia sú v praxi zároveň aj menej opatrní – každý tretí (34 %) totiž občas alebo pravidelne potvrdzuje bez prečítania aj dôležité informácie ako správy z banky, v emaile či na sociálnych sieťach. Zo seniorov takto odpovedalo len 10 % opýtaných. Ako však vieme, útočníci vedia využiť aj malú chvíľku nepozornosti. Pri menej dôležitých veciach, ako napríklad potvrdzovanie cookies, pozornosť a zodpovednosť mladých klesá ešte výraznejšie. Bez prečítania, o čo presne ide, zaklikne takéto správy občas alebo pravidelne až 84 % z nich. Naproti tomu, vo vekovej kategórii seniorov je to len 40 %. Na webe mBank v hlavnom menu pribudla nová sekcia Bezpečnosť, kde všetci nájdu jednoduché tipy na to, ako svoje bezpečie v digitálnom svete zvýšiť.

štvrtok 6. mája 2021

SR: Recyklácia platobných kariet

Už čoskoro, od júna t.r. môžete odovzdať exspirované platobné karty v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne. Zabezpečí ich recykláciu, prípade ekologickú likvidáciu bez ohľadu na to, ktorá banka karty vydala. Súčasne začne sporiteľňa vydávať rozložiteľné platobné karty a tie postupne nahradí recyklovanými kartami. Novým kartám zároveň predlží platnosť z 3 na 4 roky.

Napriek výraznému rastu platieb mobilom a hodinkami sú tradičné platobné karty na Slovensku stále najpoužívanejším spôsobom platby. Podľa odhadov je u nás aktuálne v obehu 5,5 milióna platobných kariet. Keďže kartu od Slovenskej sporiteľne má viac ako štvrtina Slovákov, okrem recyklácie pripravuje aj prechod na ekologickejšie materiály, čím chce výrazne pomôcť životnému prostrediu.

Od júna t. r. začne Slovenská sporiteľňa vydávať už iba rozložiteľné platobné karty so schopnosťou rozkladu až do 99 %. Sú vyrobené z materiálu, ktorý sa po pridaní do organického kompostu rýchlo rozkladá. Ekologickejší materiál použitý na výrobu bol podrobený testu rozkladu v súlade so súčasnou normou na testovanie biologickej odbúrateľnosti plastov bez toho, aby karta stratila vlastnosti ako bezpečný platobný prostriedok. Neskôr banka plánuje zaviesť aj recyklované platobné karty. Slovenská sporiteľňa navyše predĺži platnosť kariet z 3 na 4 roky, čím dosiahne nižšiu spotrebu materiálu.

EU: Zdravotná únia

Verejnú konzultáciu o európskom priestore pre údaje týkajúce sa zdravia spustila Európska komisia. Zámerom je podporiť prístup k údajom týkajúcim sa zdravia na účely prevencie, diagnostiky a liečby, výskumu a inovácií, ako aj tvorby politík a právnych predpisov. V centre pozornosti pritom bude právo jednotlivcov mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia. Konzultácia bude otvorená do 26. júla 2021.

Vytvorenie európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia je jednou z kľúčových priorít v oblasti zdravia. Účelom je presadzovať výmenu údajov týkajúcich sa zdravia a podporovať výskum nových stratégií zameraných na prevenciu, ako aj liečebných postupov, liekov, zdravotníckych pomôcok a výsledkov. V oznámení o európskej dátovej stratégii je deklarovaný zámer dosiahnuť konkrétne výsledky v oblasti údajov týkajúcich sa zdravia a zistiť viac o potenciáli, ktorý prináša vývoj v oblasti digitálnych technológií. Zber údajov, prístup k nim, ich uchovávanie, využívanie a opakované použitie v oblasti zdravotnej starostlivosti predstavujú osobitné výzvy, ktorými sa treba zaoberať. To si vyžaduje regulačný rámec, ktorý najlepšie slúži záujmom a právam jednotlivcov, najmä pokiaľ ide o spracúvanie citlivých osobných údajov týkajúcich sa zdravia. V tejto súvislosti prijala EK návrh aktu o správe údajov (z roku 2020) s podmienkami týkajúcimi sa prístupu k údajom a ustanoveniami na podporu dôvery v dobrovoľné zdieľanie údajov.

Lepší prístup k zdravotným údajom a ich výmena sú nevyhnutné na zabezpečenie lepšej prístupnosti, dostupnosti a cenovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podnietia sa nimi inovácie v oblasti zdravia a starostlivosti v záujme lepšej liečby a výsledkov a podporia sa inovačné riešenia s využitím digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie. Inovačné riešenia a digitálne technológie vrátane umelej inteligencie môžu transformovať systémy zdravotnej starostlivosti. Vďaka nim sú tieto systémy udržateľnejšie a zdravie ľudí sa zlepšuje. Vývoj týchto technológií si vyžaduje zabezpečený prístup výskumných pracovníkov a inovátorov k značnému množstvu údajov týkajúcich sa zdravia.

Táto verejná konzultácia je zameraná na:
 • prístup k údajom týkajúcim sa zdravia a ich využívanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, ako aj tvorby politiky a regulačných rozhodnutí,
 • podporu jednotného trhu s digitálnymi zdravotnými službami a produktmi vrátane inovačných.

Radíme: Kúpele po COVID-19

Zákon č. 133, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v oblasti zdravotníctva, zmenil na Slovensku pravidlá poskytovania doplnkovej zdravotnej starostlivosti, pod ktorú spadá kúpeľná liečba uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Rozšíril sa Indikačný zoznam chorôb, na ktoré sa vzťahuje poisťovňou hradená kúpeľná liečba, aj pre COVID – 19 pacientov. Právne záväzný predpis nadobol platnosť dňom 14. 04. 2021 a k indikovaniu liečebnej kúpeľnej starostlivosti s vyššie pretrvávajúcimi príznakmi prekonanej infekcie COVID – 19 oprávňuje lekárov do 31. 12. 2021.

Príloha č. 6, indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľková časť skupina VI. Nervové choroby sa dopĺňa indikáciou VI/15: stav po prekonaní COVID – 19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo – svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Nový druh kúpeľnej starostlivosti (formou poukazu skupiny A) sú oprávnení indikovať neurológ, reumatológ a všeobecný lekár. Pacientom, ktorí prekonali infekciu COVID – 19 možno pri vyššie spomenutej indikácii uhradiť z prostriedkov verejného zdravotníctva kúpeľnú liečbu iba raz. Takisto sa Príloha č. 6 indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľková časť skupina VII. Choroby pohybového ústrojenstva dopĺňa indikáciou VII/12: stav po prekonaní COVID – 19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Takýto liečebný kúpeľný pobyt formou poukazu skupiny A môže indikovať ortopéd alebo všeobecný lekár.

Na základe zmeny v zákone sa tak medzi kúpele na Slovensku, ktoré môžu poskytovať liečebné kúpeľné pobyty pacientom s pretrvávajúcimi následkami prekonanej infekcie COVID – 19, tzv. postkovidovým syndrómom, zaraďujú aj kúpele, ktoré sa špecializujú na ochorenia pohybového aparátu ako aj nervového systému, medzi ktoré sa radia aj Slovenské liečebné kúpele Piešťany. O vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia po prekonaní ochorenia COVID – 19 môžu podľa platných pravidiel žiadať pacienti svojho všeobecného lekára alebo vyššie spomenutých špecialistov podľa indikačných skupín.

Doxing: Odcudzenie osobných on-line údajov

Zdieľanie a zaznamenávanie polohy na fotkách, nahrávanie dokumentov do cloudu, inštalácia nových aplikácií či browsovanie v e-shopoch – so správou osobných údajov sa stretávame každý deň. Často však nie je jasné, aké údaje zdieľame a kto sú koneční príjemcovia údajov, kvôli ktorým môžeme byť aj zraniteľní. Jednou z on-line hrozieb, ktorým čelia používatelia všetkých vekových skupín, profesií či pôvodu, je doxing – neoprávnená manipulácia s informáciami, resp. zhromažďovanie osobných údajov konkrétneho jednotlivca za účelom ich zverejnenia alebo iného spôsobu ich zneužitia. 

S cieľom prebrať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a chrániť sa pred doxingom prinášajú odborníci spoločnosti Kaspersky komplexný návod, ako zodpovedne zaobchádzať so svojimi súkromnými údajmi. Kontrolný zoznam, ktorý pozostáva z troch častí, sa venuje tomu, ako zaobchádzať s údajmi, ktoré máme a nemáme pod kontrolou, ide napríklad o údaje týkajúce sa aktivity v prehliadači či parametrov, ktoré sledujú jednotlivé aplikácie. Takisto ale môže ísť aj o údaje iných ľudí, ktorým ste skrížili cestu. Starostlivosť o súkromné údaje je čoraz viac v centre záujmu ľudí. Polovica spotrebiteľov sa v nedávnom prieskume spoločnosti vyjadrila, že v prípade porušenia ochrany údajov by takého poskytovateľa on-line služieb už ďalej nevyužívala a 57 % vyjadrilo obavy z toho, že ich bezpečnosť a súkromie sú ovplyvnené inteligentnými a k internetu pripojenými zariadeniami. Táto obava je oprávnená, pretože on-line používatelia čelia na dennej báze rizikám spojeným s ich údajmi. 

Stále sa učíme ako budovať náš vzťah s technológiami, aby sme im mohli viac dôverovať so zdieľaním našich osobných údajov ako aj využívať ich s väčšou obozretnosťou, nech sa vyhneme potenciálnemu strachu z ich používania či syndrómu vyhorenia. Nevinná fotografia tínedžera s práve vydaným občianskym preukazom môže skončiť v rukách finančných podvodníkov a emotívny odkaz určený priateľom sa cudziemu človeku môže zdať radikálny či urážlivý. Vaše fotografie z párty sa môžu objaviť on-line bez vášho súhlasu a inteligentné hodinky vášho dieťaťa môžu nepretržite vysielať svoju aktuálnu polohu. Zatiaľčo niektoré riziká – napríklad úniky údajov či ransomvérový útok na firmy – sú z veľkej časti mimo kontroly používateľa, iné hrozby, ako napríklad doxing, môžu ovplyvniť samotní používatelia. Doxing je možný preto, lebo existuje množstvo verejných kanálov (fóra, sociálne médiá a záznamy z aplikácií), kde sú zverejnené údaje používateľov, ale to je možné zamedziť. Existencia digitálnych rizík neznamená, že by sa používatelia mali v on-line priestore prestať vyjadrovať. Technológie a inovácie by mali zlepšovať životy a posilňovať naše duševné zdravie. Digitálna pohoda by mala byť najvyššou prioritou pre všetkých, najmä v súčasnom náročnom období. Preto sa digitálni používatelia musia naučiť, ako zodpovedne zaobchádzať s osobnými údajmi on-line – podobne, ako pristupujú k svojim financiám či majetku.

streda 5. mája 2021

Výzva: 26 miliónov eur pre Seal of Excellence

Dve nové výzvy za takmer 26 miliónov eur na predkladanie výskumno-vývojových projektov so známkou excelentnosti za kvalitu, Seal of Excellence, oznámilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Finančnú podporu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra až do výšky 2,5 milióna eur môžu získať projekty z celého Slovenska. Obidve výzvy vyhlási Ministerstvo hospodárstva SR.

Výzvy sú určené pre projekty, ktoré po 1. januári 2018 získali, vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť známku excelentnosti za kvalitu - Seal of Excellence v rámci programu Horizont 2020. Ďalšou podmienkou je, že predkladané projekty neboli finančne podporené z programu Horizont 2020, ktorý priamo riadi Európska komisia. Žiadať o príspevok môžu podávať fyzické alebo právnické osoby, a to mikro-, malé a stredné veľké podniky. Na celoslovenskú výzvu (okrem Bratislavského kraja) ide z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 12,8 milióna eur. Vo výzve určenej len pre Bratislavský kraj je celkovo z európskych zdrojov vyčlenených 13 miliónov eur. Medzi podmienky, ktoré musia spĺňať predložené projekty, patrí medzi iným aj to, že realizácia hlavnej aktivity projektu sa musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023. Ďalšie podrobnosti nájdu záujemcovia v texte výziev po ich vyhlásení.

Známku Seal of Excellence doteraz získali takmer tri desiatky slovenských firiem za projekty, ako napríklad vývoj platformy na finančnú analýzu pre investorov, nabíjacie stanice pre elektromobily, inovatívny systém plazmového vŕtania, inteligentné parkovanie, vysoko výkonný procesorový čip a podobne.

EU: Ochrana pôdy

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla spoločný právny rámec Európskej únie (EÚ) na ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý pomôže riešiť hrozby pre pôdu a podporí opatrenia na jej obnovu. Nelegislatívne uznesenie Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) prináša odporúčania Európskeho parlamentu vo vzťahu k pripravovanému Akčnému plánu nulového znečistenia vody, ovzdušia a pôdy a k novej stratégii EÚ pre pôdu, na ktorých aktuálne pracuje Európska komisia. 

Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby do spoločného právneho rámca EÚ na ochranu pôdy zahrnula účinné opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu zástavby pôdy. Cieľom týchto opatrení by malo byť dosiahnutie nulovej degradácie pôdy do roku 2030 a nulového čistého záberu pôdy najneskôr do roku 2050. Poslanci tiež požadujú väčšiu podporu pre výskum v oblasti multifunkčnej úlohy pôdy a s tým súvisiacu úpravu existujúcich programov financovania. Ochrana pôdy na úrovni EÚ bola tiež témou samostatnej plenárnej rozpravy. Parlament adresoval Rade aj Európskej komisii dve samostatné otázky na ústne zodpovedanie.

Účinná ochrana pôdy má zásadný význam pre riešenie degradácie a erózie pôdy pri súčasnom zachovaní, ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia, ľudského zdravia a prírodných zdrojov, zdôraznili poslanci. Zdravá pôda je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, známej tiež ako Európsky ekologický dohovor, akými sú klimatická neutralita, obnova biodiverzity, cieľ nulového znečistenia v záujme životného prostredia bez toxických látok, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie, uvádza sa v uznesení.Drony: V chránených územiach s pokutou

Štátna ochrana prírody (ŠOP) upozorňuje, že za lietanie dronom v chránených územiach bez povolenia hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 3.319,39 eura, prepadnutie veci alebo pokarhanie a právnickým osobám pokuta do výšky 9.958,17 eura a prepadnutie veci. Porušenie zákona a pokutovanie je možné dokázať aj na základe zverejnenej fotky či nahrávky. 

Na používanie dronu na Slovensku potrebuje majiteľ príslušné povolenia, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny. V chránených územiach s tretím až piatym stupňom územnej ochrany je na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením (takým je aj dron), ktorého výška letu je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov, možný len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody. Rozhodovanie o vydaní súhlasu na let s dronom spadá do kompetencie okresných úradov.

Ako upresnila ŠOP drony evokujú pre voľne žijúce zvieratá predátora. U väčšiny druhov to vyvoláva únikovú reakciu. Výsledkom môže byť napríklad u vtákov opustenie znášky. Nebezpečné je tiež riziko vo vysokohorskom teréne pre kamzíky vrchovské tatranské. Známe sú aj prípady útokov dravých vtákov na dron. V prípade sokola sťahovavého, ktorého stratégia útoku využíva vysokú rýchlosť, môže skončiť zrážka s dronom s ťažkými poraneniami dokonca až smrťou.

AMR roboty: Rekordný záujem

Predaj AMR robotov v prvom štvrťroku roku 2021 bol podľa Mobile Industrial Robots (MiR) o 55 % vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. Trh strednej a východnej Európy rástol ešte výraznejšie, keď sa v porovnaní s 1. minuloročným kvartálom zdvojnásobil.

Celosvetovo teraz pracujú s autonómnymi robotmi MiR už tisíce zamestnancov priemyselných firiem. Medzi zákazníkov firmy aktuálne patria z veľkej časti nadnárodné podniky, ktoré ďalej rozširujú svoje flotily robotov MiR s cieľom automatizovať manipuláciu s materiálom a internou logistiku. Automatizácia a digitalizácia sú považované za dôležité opatrenia vedúce k rozvoju výrobných podnikov, tak počas pandémie Covid-19 ako aj v nadchádzajúcom období. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa veľa pilotných AMR projektov zmenilo na nasadenie veľkých flotíl s až 50 robotmi.

Automatizácia vnútropodnikovej dopravy sa veľmi rýchlo rozvíja najmä v automobilovom a elektronickom priemysle, AMR roboty ale stále viac využívajú tiež firmy z farmaceutického priemyslu, logistiky a FMCG. Celosvetová pandémia spôsobila aj dramatický rozvoj čistiacich modulov pre roboty MiR, keďže sa roboty autonómne používajú na dezinfekciu kancelárií, nemocníc a ďalších verejných miest na elimináciu šírenia vírusu. Výrobcovia technológií navyše stále viac využívajú integráciu robotických platforiem MiR do svojich existujúcich produktov tak, aby ich automatizačné riešenia boli mobilné a flexibilné.

utorok 4. mája 2021

EU: Ceny za ukončenie volania

S účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Európska komisia nariadením stanovila jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v Európskej únii (EÚ) a jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v EÚ.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb už nebude rozhodnutím určovať maximálnu výšku poplatkov za ukončovanie volaní v pevných a mobilných sieťach. Týmto nariadením ale nie sú dotknuté právomoci úradu vymedzovať relevantné trhy, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy, akou je regulácia cien. V dôsledku toho necenové záväzky v súčasnosti uložené úradom prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v súvislosti so službami za ukončenie volania v pevných alebo mobilných sieťach, nebudú ovplyvnené nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a budú teda naďalej platné, až kým ich úrad neprehodnotí.

Veľkoobchodné ceny za ukončenie volania v SR
 • do 1.7.2021 - 0,818 cent/min (v mobilnej sieti), 0,0976 cent/min (v pevnej sieti)
 • od 1.7.2021 do 31.12.2021 - 0,70 cent/min (v mobilnej sieti), 0,078 cent/min (v pevnej sieti)
 • od 1.1.2022 do 31.12.2022 - 0,55 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
 • od 1.1.2023 do 31.12.2023 - 0,40 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
 • od 1.1.2024 - 0,20 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií, 18.12.2020 Európska komisia prijala Delegovaný akt, ktorým sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončovanie hlasových volaní v pevnej aj mobilnej sieti. Publikovaniu delegovaného aktu predchádzali verejné konzultácie poskytovateľov elektronických komunikačných sietí, odbornej verejnosti, národných regulačných orgánov, Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), ako aj ďalších združení a organizácií. Delegovaný akt nadobudne účinnosť dňom 1.7.2021 kedy sa začnú aplikovať nižšie uvedené veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní.


EU: Železničná doprava

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá, ktoré by mali dôslednejšie chrániť cestujúcich vlakom a pomôcť im pri meškaní či zrušení ich spoja alebo v prípade diskriminácie. Novela pravidiel by mala pomôcť cestujúcim aj prostredníctvom garancie presmerovania na alternatívny spoj. Osobám so zníženou pohyblivosťou by mala zaistiť lepší prístup do vlaku a dostupnejšie asistenčné služby. Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť prepravu bicyklov.

Predložený návrh umožňuje cestujúcim pri meškaní vlaku nad 60 minút vybrať si medzi náhradou plnej ceny cestovného lístka, pokračovaním v ceste alebo využitím iného spoja smerujúceho do cieľovej destinácie, a to za porovnateľných prepravných podmienok a bez akéhokoľvek doplatku. Cestujúci by pritom mali mať nárok cestovať v rovnakej triede, za akú zaplatili pri kúpe pôvodného cestovného lístka. Pokiaľ prevádzkovateľ železničnej dopravy do 100 minút od plánovaného odchodu spoja cestujúcim neponúkne možnosti presmerovania, cestujúci si budú môcť sami zorganizovať cestu po inej trase. Ich nový cestovný lístok im prevádzkovateľ železničnej dopravy bude musieť uhradiť.

Povinnosť presmerovať cestujúcich sa bude navyše uplatňovať aj v prípade vyššej moci. V prípade potreby sa vtedy cestujúcim bude musieť zabezpečiť aj občerstvenie a ubytovanie. Nové pravidlá takisto lepšie objasňujú pojem vyššej moci. Jeho jasné vymedzenie by železničné spoločnosti oslobodilo od platenia náhrady za meškanie alebo zrušenie spoja. Okrem extrémnych poveternostných podmienok a závažných prírodných katastrof by mali nové pravidlá zahŕňať aj rozsiahle krízy v oblasti verejného zdravia či teroristické útoky. Táto výnimka sa však nebude vzťahovať na štrajky zamestnancov železníc.

Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť cestovanie osobám so zníženou pohyblivosťou, a to aj skrátením lehoty na podanie žiadosti o pomoc prevádzkovateľovi zo súčasných 48 hodín na 24 hodín pred cestou. Osoby sprevádzajúce cestujúcich so zníženou pohyblivosťou budú cestovať bezplatne. V prípade potreby bude tiež zaručené, aby osobu so zníženou pohyblivosťou mohol počas cesty sprevádzať asistenčný pes.

Všetky vlaky budú musieť disponovať vyhradenými priestormi a stojanmi na bicykle, pričom v každom vlaku budú musieť byť pre bicykle aspoň štyri miesta. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť udržateľnejšiu mobilitu a pohodlné alternatívy cestovania.

Upozorňujeme: Colné konanie sa mení

Objednávanie tovaru z tretích krajín bez potreby zaplatiť DPH (pri zásielkach do 22 eur), či tovar povinne precliť, sa skončí už o dva mesiace. Od 1. júla 2021 sa pravidlá zmenia. Začnú platiť nové podmienky, ktoré sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na všetky zásielky, pri ktorých sa colné konanie skončí po 1. júli t.r.

Colné konanie sa od 1. júla stane povinným pre všetky nákupy z tretích krajín. Nakupujúci budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa však nemenia, clo sa zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Zásielky, ktoré tak budú oslobodené od cla (do 150 eur), bude možné preclievať zjednodušeným spôsobom. Keďže nepodliehajú platbe cla, klienti finančnej správy budú mať možnosť podávať colné vyhlásenie zjednodušeným spôsobom - k dispozícii bude jednoduchý elektronický formulár. Umožní klientom elektronicky, rýchlo a najmä jednoducho podať colné vyhlásenie pre zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje 150 eur. Ak však bude tovar predmetom spotrebnej dane (napr. alkoholické nápoje), alebo sa budú na tovar vzťahovať zákazy a obmedzenia (napr. výrobky z chránených živočíchov, zbrane a pod.), nebude možné použiť tento jednoduchý formulár, ale použije sa štandardné colné vyhlásenie.

Finančná správa pripravuje nový „preclievaci portál“ na zjednodušené podávanie colných vyhlásení. Všetky zásielky z tretích krajín, ktorých hodnota presahuje 150 eur, alebo budú predmetom spotrebnej dane, resp. zákazov a obmedzení, budú klienti finančnej správy naďalej preclievať prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).

Odpad: Nárast triedenia

Pandemický rok 2020 sa postaral aj o pozitívnu správu – viac vytriedeného odpadu. Objem vyzbieraného vytriedeného odpadu v obciach, kde triedený zber koordinuje a financuje OZV ENVI - PAK, vzrástol medziročne o 13 percent. 
Za rok 2020 zabezpečila spoločnosť úsporu CO2 vo výške 70.545 ton (o 2,19 % viac ako v roku 2019). Táto hodnota zodpovedá 261.406.189 km prejdenými autom (Zem by sme obišli 6,5 tisíckrát, cestu na mesiac a späť by sme absolvovali 340 krát).

Spoločnosť zabezpečovala v minulom roku financovanie triedeného zberu v 1.238 mestách a obciach na Slovensku, kde sa vyzbieralo takmer 132 tisíc ton triedeného odpadu. Z tohto množstva vyzbierali 74 % Slováci v rámci kontajnerového alebo vrecového zberu, zvyšnú štvrtinu tvorili školské zbery a výkupne. Jeden obyvateľ Slovenska vyzbieral v obciach, kde organizuje triedený zber OZV ENVI - PAK, v priemere 55,3 kg triedeného odpadu, pričom slovenský priemer je o 14 % nižší, teda 48,5 kg/obyvateľa. V absolútnych číslach narástol objem vyzbieraného triedeného odpadu medziročne o viac ako 10 tisíc ton. Najvyšší medziročný nárast v objeme vytriedeného odpadu nastal v prípade kovov, ktorých sa v minulom roku vytriedilo o 32 % viac. Z troch najsilnejšie zastúpených druhov odpadu (sklo, plast, papier) bol najväčší nárast v plastoch, a to o 16 %. Dôvodov, prečo Slováci v minulom roku triedili viac a poctivejšie, môže byť niekoľko. Okrem toho, že trávili viac času vo svojich domácnostiach, im k tomu dopomohlo aj vyššie pohodlie, keďže mali k dispozícii viac zberných nádob a vriec.

ENVI - PAK medziročne zvýšil v obciach hustotu zbernej siete o 17 %. Kým v roku 2019 mal každý obyvateľ k dispozícii na triedenie odpadu 24 kusov 50 litrových vriec, v roku 2020 to bolo už 28 kusov týchto vriec. Celkovo v roku 2020 poskytol ENVI - PAK obyvateľom v obciach 3,3 miliardy litrov nádob na pohodlné triedenie odpadu, čo v prepočte predstavuje objem v približne 1.320 olympijských plaveckých bazénoch. V prepočte na 1.100 l kontajnerové nádoby, čo je najbežnejší typ kontajnera, to bolo takmer 3 mil. nádob. Denne ENVI - PAK financoval obsluhu viac ako 8.000 nádob v objeme 1.100 litrov. Keby sme objem 3,3 miliardy litrov nádob prepočítali na 120 litrové vrecia, tak by to bolo viac ako 27 mil. vriec, 74 tisíc vriec denne.

Výrobcovia, ktorých OZV ENVI - PAK zastupuje, uviedli v uplynulom roku na trh viac ako 250 tisíc ton obalov. Je to 43 % všetkých obalov a neobalových výrobkov uvedených na slovenský trh. Najväčší podiel obalov uvedených na trh bol v segmente potravín a drogérie. V kategórii potraviny sa na základe medziročných percentuálnych zmien zistilo, že v roku 2020 zásadne (o 68 %) stúpla spotreba pochutín / korenín. Výraznejší nárast zaznamenali aj balené poľnohospodárske výrobky vrátane ovocia a zeleniny (18 %) a konzervované/mrazené výrobky vrátane výrobkov z mäsa (17 %).

              Zmeny v množstve obalov potravín uvedených na trh (2020 / 2019, v %)

Konzervované / mrazené výrobky a mäso

1019

  17 %

Koreniny, pochutiny

856  

  68 %

Alkoholické nápoje

587

    4 %

Cukrovinky

500

    5 %

Káva, čaj

225

    6 %

Pekárenské výrobky

132 

    4 %

Poľnohospod. produkty balené (napr. múka, sušené strukoviny),

ovocie a zelenina

129

   18 %

Mliečne výrobky

105                

     1 %

Nealkoholické nápoje

-2738

  -12 %