streda 31. mája 2017

SR: Počet fajčiarov u nás klesá
Pred desiatimi rokmi fajčilo okolo 40% populácie na Slovensku, dnes je to 23-25%. Zbaviť sa závislosti od tabaku už rok pomáha aj telefonická linka na odvykanie od fajčenia s číslom 0908 222 722 v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.
 

,,Za rok fungovania sme zaznamenali 2.412 hovorov. Opodstatnených telefonátov, pri ktorých naši odborníci poskytli diagnostiku, vysvetlili spôsoby odvykania od fajčenia, prípadne poskytli odporúčania na poradenské centrá, bolo 1 212, čiže polovica. Žiaľ, neraz si občania linku zamieňajú s protidrogovou linkou, ale nájdu sa aj osoby, ktoré linku zneužívajú“, konštatuje Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR.
 

Po úvodnom vysokom záujme, kedy na linku zavolalo v priemere tridsať osôb za deň, sa za posledné mesiace ich počet ustálil v priemere na šesť denne. Väčší záujem majú muži, tvorili až 82% volajúcich. Celkový priemerný vek volajúcich bol 36 rokov, najmladší mal 13 rokov, najstarší 83, pričom až 71% záujemcov malo záujem navštíviť po telefonickom rozhovore odborníkov v poradni na odvykanie od fajčenia.
Aktuálne: Svetový deň bez tabaku
Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca World No Tobacco Day, ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať redukovanie jeho konzumácie.

Cieľom tohtoročnej kampane s heslom Tabak – hrozba pre rozvoj je zdôrazniť negatívny dopad tabakových výrobkov na zdravie, a tým aj na ekonomiku a trvalý rozvoj, poukázať na potrebu neustálej informovanosti o zhubných účinkoch fajčenia na telesné aj duševné zdravie a vyzvať vlády, aby naďalej prijímali účinné opatrenia na zníženie ponuky a dopytu po všetkých formách cigariet a iných produktov určených na fajčenie, či už sú s obsahom nikotínu alebo bez neho.

Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia. V roku 2003 prijala Rámcový dohovor na kontrolu tabaku, medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska.
EU: Európsky vyšetrovací príkaz
Od 22. mája t.r. nadobudol účinnosť európsky vyšetrovací príkaz. Zjednoduší sa ním práca justičných orgánov, keď žiadajú o dôkazy, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ. Ak napríklad francúzske justičné orgány sledujú teroristov ukrývajúcich sa v Belgicku, môžu svojich belgických kolegov požiadať, aby v ich mene vypočuli svedkov, alebo vykonali domové prehliadky.

Európsky vyšetrovací príkaz je založený na vzájomnom uznávaní, čiže každý členský štát EÚ je povinný uznať a vykonať žiadosť druhého štátu rovnako, ako by konal v prípade rozhodnutia vydaného vlastnými orgánmi. Konkrétne umožňuje:
- dočasné odovzdanie osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na získanie dôkazov, 
- kontroly bankových účtov a finančných operácií podozrivých alebo obvinených osôb,
- utajené vyšetrovania a odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky,
- opatrenia na zabezpečenie dôkazov.

Tradičné nástroje v oblasti vyšetrovania nie sú vždy prispôsobené digitálnemu svetu, v ktorom žijeme. Súdne orgány musia mať vždy prístup k dôkazom uchovávaným v cloudovom úložisku v inom členskom štáte alebo hocikde inde vo svete. Európska komisia už pracuje na riešeniach, ktoré justičné orgány vybavia moderným nástrojmi v oblasti vyšetrovania s cieľom zjednodušiť im prístup k elektronickým dôkazom. Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť 8. júna t.r. predloží riešenia na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.

Táto smernica sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ s výnimkou Dánska a Írska, ktoré sa na jej vykonávaní nezúčastnia. Spojené kráľovstvo rozhodlo, že sa na vykonávaní tejto smernice zúčastní. Nahrádzajú sa ňou systémy EÚ v oblasti vzájomnej právnej pomoci na zabezpečenie dôkazov, najmä dohovor EÚ o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000 a rámcové rozhodnutie 2003/577/SVV o zaistení dôkazov.
On-line: Mladí odhaľujú príliš veľa  
Zdieľanie čohokoľvek zo svojho sveta sa stalo prirodzenou súčasťou života. Špeciálne v prípade mladých ľudí sa z tejto aktivity stal (zlo)zvyk, s ktorým si v noci líhajú do postele a ráno začínajú nový deň. Väčšina z toho, čo zdieľajú alebo „postujú“ sú však citlivé informácie, fotografie či videá odhaľujúce ich súkromie viac akoby mali.

Tým, že tieto dáta publikujú v rámci verejných domén, vystavujú ich riziku. Novodobé formy správania sa ľudí v on-line priestore sledoval prieskum Kaspersky Lab. Podľa neho až 90% informácií si odovzdávame digitálne, 70% z nás nemá problém so zdieľaním fotografií alebo videí vlastných detí, pričom 45% bez problémov zverejňuje súkromné dáta známych, priateľov či blízkych. Žiaľ až takmer polovica (44%) internetových používateľov publikuje svoje súkromné informácie na doménach, kde nad nimi strácajú úplnú kontrolu. V prieskume sa každý piaty respondent priznal k zdieľaniu citlivých údajov zo svojho súkromia s neznámymi ľuďmi bez toho, aby mali možnosť overiť si, ako bude s nimi ďalej naložené. Týmto spôsobom dali zelenú napr. krádeži ich identity, pri poskytnutí platobných údajov dokonca aj finančnej kriminalite (37%). Mnohí sa priznali k zverejneniu skenov ich pasov, vodičských preukazov či iných osobných dokumentov (41%), niektorí dokonca vedome či nevedome odhalili svoje heslá (30%).

Prieskum navyše odhalil, že ľudia nezdieľajú len dáta, ale aj zariadenia, v ktorých majú uložené citlivé údaje. Desať percent sa priznalo, že minimálne jednej osobe odhalili svoj PIN na prístup k zariadeniu, 22% nechalo svoje zariadenia odomknuté a bez dohľadu v skupinke ľudí. Takmer štvrtina poskytla svoje zariadenia inej osobe... Prieskum ďalej poukázal aj na rozdiely v správaní medzi generáciami. Zatiaľ čo až 61% mladých ľudí vo veku 16 – 24 s obľubou zdieľa fotografie zo svojho súkromia, tento zlozvyk priznalo len 38% respondentov vo veku nad 55 rokov. Rovnako to platí aj v prípade informácií finančnej povahy – dve pätiny mladých zdieľajú verejne svoje finančné a platobné detaily (42% vo veku od 16 – 24), pričom u  ľudí starších ako  55 rokov je to len 27%.

 

utorok 30. mája 2017

EternalRocks: Vážnejší než WannaCry
Nový malvér EternalRocks na rozdiel od ransomvéru WannaCry nepoužíva len dva uniknuté nástroje Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) EternalBlue a DoublePulsar. Využíva ďalších päť: EternalChampion, EternalRomance, EternalSynergy, ArchiTouch a SMBTouch. Šíri sa zneužívaním chýb v protokole SMB pre zdieľanie súborov v OS Windows.

Nový kmeň malvéru funguje dvojfázovo. Najprv stiahne TOR klienta, ktorého použije ako komunikačný kanál a odošle na Command & Control server. Z toho prekvapivo nepríde odpoveď hneď, ale až o 24 hodín, čo je zrejme kvôli tomu, aby oklamal sandbox a bezpečnostnú analýzu. Odpoveď príde vo forme hlavného komponentu taskhost.exe, ktorý vygeneruje zazipovaný súbor shadowbroker.zip s nástrojmi NSA. Po rozbalení súboru začne EternalRocks skenovať internet a hľadať systémy s otvoreným portom 445, ktorý slúži ako brána pre sieťového červa. Niektoré zraniteľnosti, zneužité EternalRocks, vyriešila marcová aktualizácia Microsoftu MS17-010.

Na rozdiel od WannaCry nepôsobí EternalRocks na prvý pohľad tak nebezpečne, pretože nemá žiadny škodlivý dopad – nežiada výkupné ani nezamyká súbory. Skrýva však nebezpečný potenciál, akonáhle by malvér niekto využil a urobil z neho zbraň. EternalRocks navyše nemá zabudovaný „kill switch“, vďaka ktorému by ho bolo možné jednoducho vypnúť. Vzhľadom na to, že využíva rovnaké exploity ako WannaCry, mali by používatelia a administrátori sietí svoje systémy bezprostredne aktualizovať a zabezpečiť. V prípade oboch hrozieb sa oplatí myslieť na to, že prevencia je jednoduchšia ako odstraňovanie následkov prehraného boja s malvérom.
Radíme: Ročné vyúčtovanie a úspora energií
Kto z nás sa skutočne vyzná vo vyúčtovaní od správcu domu? Kým máme preplatok, väčšinou to ani neriešime. Až pri nedoplatku sa usilujeme zistiť, prečo nám spotreby energií oproti minulému roku záhadne vzrástli.

Pomôcť môže nová webová aplikácia FiiFree. Stačí, ak svoju faktúru odfotíte a pošlete. Do pár dní uvidíte na vašom FiiFree účte presnú spotrebu a náklady na energie za minulý rok. Vašu spotrebu a náklady si môžete tiež porovnávať a zistíte, koľko platí podobný byt za vodu, plyn či elektrinu v Košiciach, Martine alebo v Nitre. Ľahko tak zistíte, či zbytočne svoj byt neprekurujete, alebo sa vaše deti nesprchujú päťkrát denne.

Možno ste už vyskúšali rôzne riešenia na meranie spotreby elektriny či plynu. FiiFree však pomáha sledovať všetky náklady na energie, vrátane tepla a vody. V aplikácii sa nevyžadujú osobné údaje, všetky domácnosti sú anonymné, všetky údaje sú šifrované a v bezpečí. Tento výnimočný pomocník s energiami je pritom dostupný pre všetkých a zadarmo.

e-Schránka: Aj bez čítačky a občianskeho preukazu s čipom
Zostáva už len niečo vyše mesiaca, kedy všetka úradná komunikácia podnikateľov so štátom prejde na online formu (od 1. júla). Niektoré služby umožňujú prijímať správy zo štátnej elektronickej schránky bez vybavovania občianskeho preukazu, čítačky kariet a inštalácie programov.


Napr. v Zelenej pošte sa štatutár musí iba zaregistrovať na webovej stránke a stiahnuť si splnomocnenie, ktoré pred notárom podpíše a odošle Zelenej pošte. Následne obdrží notifikačný e-mail o aktivácii. Potom už bude prijímať správy doručené do štátnej elektronickej schránky vo svojej schránke v Zelenej pošte zadarmo. Možné je aktivovať si aj automatické poštové zasielanie správ. S podobným uľahčením systému štátnej elektronickej schránky prišlo aj OZ Slovensko.Digital. Službu GovBox však spoplatnilo 9 eurami mesačne a poplatkom za aktiváciu. 
 

Zatiaľ ale nefungujú riešenia na jednoduchšie odosielanie správ z e-schránky. Pokiaľ teda štatutár bude chcieť niečo odosielať, tak to bude musieť spraviť prostredníctvom slovensko.sk a bude potrebovať aj nový občiansky preukaz a elektronickú čítačku!

pondelok 29. mája 2017

 
Festival vedeckých filmov 2017: Veda pre budúcnosť  
Na štvrtom ročníku podujatia bude v popredí slovenská veda. Priaznivci vedy a vedecko-populárnych filmov majú príležitosť zistiť, v čom nám veda môže zabezpečiť priaznivejšiu budúcnosť.  

Festival vedeckých filmov 2017 sa koná od 29. do 31. mája 2017 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. Tešiť sa môžete na filmy zo slovenskej produkcie, ale aj na diskusie s poprednými slovenskými vedcami a vedkyňami. Festival bude rozdelený do troch tematických dní. V pondelok sa bude venovať novým výzvam v oblasti molekulárnej biomedicíny s dôrazom na Biotechnológie v medicíne. Druhý deň bude patriť Matematike a bude sa zamýšľať nad tým, prečo vlastne potrebujeme v živote matematiku a či je vôbec možný život bez nej. Na tretí deň sa zameria na oblasť energetiky, najmä na Ekológiu v energetike s dôrazom na zdroje energie budúcnosti. 

V rámci záverečného premietania 31. 5. 2017 o 17:00 hod. bude odvysielaný unikátny zahraničný dokumentárny film Príbeh lesa dvojice autorov Jacques Perrin a Jacques Cluzaud. Po premietaní bude nasledovať diskusia s odborníkmi.
Farmaceutiká: Kupujeme najmä voľne dostupné lieky a výživové doplnky
Z farmaceutických prípravkov užíva 9 z 10 Slovákov aspoň občas voľne dostupné lieky na bežné ochorenia, akými sú chrípka alebo nachladnutie a na tesnom druhom mieste je užívanie vitamínov a výživových doplnkov.

Výsledky pochádzajú z nedávnej štúdie Nielsen Admosphere Slovakia, ktorej sa zúčastnila päťstovka respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov. K aspoň občasnému užívaniu voľne dostupných liekov sa hlási 90% internetových používateľov, z nich ich pravidelne užíva 11%. Druhým najčastejšie konzumovaným farmaceutickým prípravkom sú vitamíny a výživové doplnky, ktoré pravidelne užíva necelá tretina ľudí a občas 57%. A 83% berie aspoň občas lieky proti bolesti, 36% lieky na zažívanie a 33% lieky na alergiu.

Čo sa týka výberu konkrétnych farmaceutických prípravkov, necelá polovica respondentov si ich pravidelne vyberá na základe odporučení lekára a 46% na základe vlastných skúseností. 26% si necháva pravidelne farmaceutiká odporučiť od lekárnika. Na otázku, aký typ reklamy na farmaceutické prípravky opýtaným najviac vyhovuje, odpovedala najväčšia časť, že žiadny (29%), ďalších 27% uprednostňuje letákovú formu a 24% reklamu v televízii.
e-Schránka: Komunikácia so súdmi
Orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca by mali od 1. júla 2017 doručovať podania už len do elektronickej schránky súdu a pri elektronickej komunikácii so súdom používať svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Ak je na podanie určený elektronický formulár, treba podanie urobiť prostredníctvom neho.

Hosťujúci euroadvokát by mal doručovať elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta. A uvedená povinnosť sa bude týkať právnych zástupcov (advokátov), ktorí sú fyzickými osobami od 1. júla 2018. Prílohy podaní vyhotovené listinne sa budú konvertovať do elektronickej podoby a pripájať  k elektronickému podaniu, ktoré autorizuje účastník, strana v konaní alebo ich zástupca. Ustanovenia o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Predloženie príloh v listinnej podobe bude môcť súd vyžiadať len vtedy, ak to bude považovať za potrebné (napr. predloženie administratívneho spisu).

Porušenie zákonnej povinnosti komunikovať elektronickými prostriedkami nebude zakladať neúčinnosť podania, ale vznik poplatkovej povinnosti. Za každé spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe a za spracovanie podania a jeho príloh v elektronickej podobe doručeného inak ako do elektronickej schránky súdu, ak tak ustanoví zákon, budú musieť uvedené osoby zaplatiť súdny poplatok vo výške 20 eur. Tieto výdavky sa zároveň nebudú môcť uplatniť v rámci náhrady trov konania, pretože vzniknú v súvislosti s porušením zákonnej povinnosti komunikovať elektronicky.

Z dôvodu vytvorenia priestoru pre materiálne a technické zabezpečenie elektronického spôsobu komunikácie sa zaviedlo prechodné obdobie. Súdny poplatok za spracovanie podania v listinnej podobe alebo podania doručeného inak ako do elektronickej schránky súdu bude potrebné platiť až od 1. januára 2018. Poplatkovej povinnosti nebude podliehať podanie urobené ústne do zápisnice priamo na pojednávaní. 

piatok 26. mája 2017

EU: Nové požiadavky na vysávače
Od 1. septembra 2017 sa na základe nariadenia Európskej komisie opäť zníži hranica maximálneho povoleného príkonu vysávačov. Výrobcovia už nebudú môcť uvádzať na trh EÚ modely s menovitým príkonom vyšším ako 900 W.

Do obchodov sa tak budú dopĺňať len vysávače so spotrebou elektrickej energie maximálne 43 kWh/rok. Zároveň sa zvýšia požiadavky na účinnosť čistenia a pribudnú nové, zamerané na životnosť motora, trvanlivosť hadice, limit na emisie prachu a mieru hluku. Tieto zmeny vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, ktorá členské štáty EÚ zaväzuje znížiť do roku 2020 množstvo emisií CO2 o 20%. Výrobcovia sú zároveň motivovaní, aby na trh uvádzali energeticky nenáročné, ale efektívne výrobky.

Všetky vyrobené vysávače od 1. septembra 2017 musia spĺňať okrem iných kritérium ročnej spotreby energie pod 43 kWh/rok, menovitý príkon musí byť nižší ako 900 W, schopnosť odstraňovania prachu na koberci najmenej 75% a na tvrdej podlahe najmenej 98%, reemisia prachu nemôže byť vyššia ako 1% a prevádzková životnosť motora musí byť najmenej 500 hodín.
e-Platby: Doma aj v zahraničí
Aspoň jednu platobnú kartu nosí vo svojej peňaženke väčšina Slovákov. Spolu vlastníme približne 5,5 milióna platobných kariet, pričom najviac sú zastúpené debetné karty. Čoraz obľúbenejšie sú aj kreditné karty, ktorými platíme už aj v zahraničí.

Dvaja z desiatich Slovákov aktívne využívajú kreditné karty v cudzine. Najčastejšie je to v Českej republike, nasledujú Veľká Británia, Rakúsko, Maďarsko a prvú päťku uzatvára Nemecko. Väčšinu tvoria elektronické platby za tovar alebo službu, zvyšok sú výbery hotovosti. Podľa interných štatistík Home Credit za uplynulé tri roky dominujú platby v potravinách a supermarketoch, potom za tankovanie na čerpacích staniciach a taktiež za ubytovanie. Až 94% transakcií kreditnou kartou v cudzine tvoria elektronické platby za tovar alebo služby, zvyšok je potom výber hotovosti, predovšetkým z bankomatov. Pri jednej transakcii takto v priemere z kreditky odíde 33 eur.

Najčastejšie ľudia siahajú po kreditke v čase prázdnin, teda v júli a auguste, kedy mnohí Slováci dovolenkujú v zahraničí. Podobne veľmi časté sú transakcie kreditnými kartami aj v marci, teda v čase jarných prázdnin a s nimi spojenými lyžovačkami a pobytmi na horách.
Staráte sa o zdravie svojho partnera?
Podľa internetového prieskumu občianskeho združenia Slovenský pacient až 84,7% žien pozná zdravotný stav svojho partnera. Zároveň 61,9% respondentiek uviedlo, že sa aktívne zaujímajú o zdravie partnera.


Z pohľadu žien sa na druhej strane aktívne zaujíma o svoje zdravie len 38,2% mužov. Zaujímavé je tiež, že vyššie vzdelanie muža nemá vplyv na uvedomelosť v otázkach zdravia, ani na absolvovanie preventívnych prehliadok. Prieskum na vzorke 1.219 respondentiek v druhej polovici minulého roka naznačil, že ženy sú dôležitými partnermi pri zvyšovaní zdravotnej gramotnosti a oplatí sa s nimi spolupracovať aj na úrovni celonárodných kampaní. Potvrdila to aj štúdia, ktorá sa uskutočnila v dvoch 6-mesačných fázach. Realizovalo ju 7 ambulancií pod vedením MUDr. Beáty Blahovej. Cieľom štúdie bolo zvýšenie počtu preventívnych prehliadok a testov na skryté krvácanie. V 2 fázach bolo vyšetrených 3.866 pacientov (v 1. fáze 1.757 a v 2. fáze 2.109 pacientov). V druhej fáze boli ženy vyzvané, aby priviedli svojich mužov na preventívnu prehliadku. V štúdii vzrástol počet preventívnych prehliadok u mužov o 32% a testov na skryté krvácanie o 46%. Výsledky štúdie ukázali, aká dôležitá je úloha žien pri motivácii mužov, aby absolvovali preventívku.

Prevencia zostáva najlepším spôsobom, ako si predĺžiť život v zdraví, a nie v chorobe. Aj zdravotné poisťovne upozorňujú, že starnúca populácia je veľkým problémom, ktorému čelí naše zdravotníctvo. „V roku 2050 bude žiť na Slovensku 31% ľudí nad 65 rokov, pričom im zostane iba 9 rokov života v zdraví. Dnes sme na chvoste krajín OECD, s iba 4 rokmi zdravého života po dosiahnutí šesťdesiatpäťky. Záleží nám na skorej diagnostike chronických chorôb, ktoré sú na vzostupe. Aby sme to celé zvládli, budeme potrebovať pacientov, ktorí aktívne spolupracujú, pretože podľa štatistík je budúce zdravie v starobe až na 50% v rukách každého človeka", upozornil MUDr. Miroslav Halecký.

štvrtok 25. mája 2017

SR: Objem vyzbieraného elektroodpadu a použitých batérií rastie
Od roku 2019 bude v zmysle európskej legislatívy potrebné, aby minimálny podiel zberu dosahoval až 65% priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch. Kľúčovým predpokladom je podľa SEWA zjednodušenie podmienok zberu a vzdelávacie aktivity.

V roku 2016 vyzbierala SEWA  viac ako 5 tisíc ton elektroodpadu.  IT technika tvorila 1.899 ton, čo predstavuje 50% nových IT zariadení uvedených na trh. Povinnosť zbierať a ekologicky recyklovať vyradené elektrospotrebiče a IT techniku vyplýva zo zákona o odpadoch. Právnické osoby sú navyše povinné preukázať sa v prípade kontroly aj potvrdením o tom, že vyradená IT technika a elektro, ktoré mali v evidencii, boli ekologicky recyklované. „Inštitúcie môžu o túto službu žiadať celoročne a bezplatne v rámci služby e-deratizácia. Vlani ponuku na bezplatný odvoz a likvidáciu elektroodpadu  využilo 342 subjektov“, uviedol Jozef Kozák.

Okrem elektroodpadu však Slovensko musí plniť aj minimálne limity stanovené európskou legislatívou pre zber a recykláciu batérií. „Od minulého roka sme povinní dosahovať stanovený 45% limit zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov. Aj v tomto prípade sa snažíme zvyšovať firmám a občanom komfort. Okrem klasických zberových tubusov a kontajnerov každoročne rozdáme 20 tisíc tzv. B-boxov, teda krabičiek na zber použitých batérií a akumulátorov“, dodal J. Kozák.
e-Schránka: Novinky už od 1. júla  
Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini na konferencii Jarná ITAPA okrem hodnotenia doterajšej činnosti vyzdvihol potrebu ďalšej digitalizácie. Informoval tiež, že od 1. 7. 2017 bude v prevádzke nový redizajnovaný systém e-schránok, ktorý prinesie významnú kvalitatívnu zmenu v používaní vládnych služieb.

Kriticky sa vyjadril voči projektom a iniciatívam, ktoré demotivujú občanov používať eID. Naopak, je presvedčený, že štát musí čo najviac presadiť praktické využitie eID aj v ďalších oblastiach. Vyzval preto najmä operátorov, banky a IT priemysel, aby hľadali aj ďalšie možnosti, kde a ako využiť existujúcu infraštruktúru eID. Uvítal by pilotné projekty, napríklad eID ako kartu do autobusu a začína sa zamýšľať nad víziou, ako dostať elektronickú identitu do smartfónu, nakoľko smart služby budú musieť byť z pohľadu trendov prístupné v mobilnom svete.

V ďalšom období sa podľa slov Petra Pellegriniho chce úrad sústrediť na 5 priorít – inovácie  a digitálnu transformáciu, digitálnu verejnú správu, digitálne zručnosti, digitálnu bezpečnosť  a digitálnu infraštruktúru.
Trend: Vodotesná a prachu odolná čítačka  
Elektronické čítačky rozšírili skupinu zariadení chránených proti prieniku prachu aj vody bez následného poškodenia. Aké ďalšie funkcie ponúkajú?

Novinka medzi čítačkami elektronických kníh je napr. vybavená predným svetlom, dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením, možnosťami zvukového výstupu, modulom bezdrôtového pripojenia (Wi-Fi), podporou 17 formátov bez potreby konverzie aj 4 grafických formátov: JPEG, BMP, PNG, TIFF. Ergonomické tlačidlá na stránkovanie sú umiestnené na prednom paneli, pričom je umožnené držať zariadenie jednou rukou. Mäkký kryt puzdra zabraňuje tiež znečisteniu odlačkami prstov.

Vnútorná pamäť s kapacitou 8 GB umožňuje uchovávať digitálnu knižnicu niekoľkých tisíc elektronických kníh, a to s hmotnosťou len 180 gramov.  Vďaka batérii Li-Ion polymér 1500 mAh zariadenie ponúka možnosť čítať deň za dňom počas jedného mesiaca bez prerušenia napájania. Obsahuje tiež zvukový adaptér Micro USB na počúvanie MP3 a prevod textu na zvuk Text-to-speech. Zabudovaný modul bezdrôtového pripojenia Wi-Fi spoločne so službami Dropbox a Send-to-PocketBook umožňuje zdieľať informácie v elektronickej forme bez pripojenia k PC. Nechýba ani predinštalovaný slovník Abbyy® Lingvo pre pohodlné čítanie dokumentov aj v cudzích jazykoch.

streda 24. mája 2017

SR: Dvojnásobný rekord v dátovom toku
Počas tohtoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji si slovenský internet pripísal nový rekord v objeme prenesených dát. Na hlavnom internetovom uzle na Slovensku sa mu podarilo prekonať hranicu 195 Gbit/s. Diváci si po prvý krát mohli vysielanie vychutnať vo Full HD rozlíšení 1080p.

Už počas minulého roka diváci sledovali zápasy online v maximálnom rozlíšení 720p. Počas najväčšej špičky bol vtedy zaznamenaný dátový prenos 80 Gbit/s a cca 80 tisíc používateľov, ktorí sledovali zápasy v kvalite 480p. Požiadavky divákov však neustále rastú a s nimi aj technické zabezpečenie prenosov. V SIX-e (centrálny uzol slovenského internetu) tak zaznamenali historicky najvyššiu hranicu 195,2 Gbit/s. Na zabezpečenie hladkého priebehu MS tu boli inštalované dva nové 3,2 terabitové switche a aktivovali 11 vysokorýchlostných liniek s kapacitou 40 Gbit/s.

K rekordným hodnotám v dátovej prevádzke na Slovensku dopomohlo aj to, že RTVS ako licencovaný vysielateľ majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji umožnil sledovať zápasy cez stránku hokej.rtvs.sk. Tento rok dokázali priniesť až 50.000 divákom vysielanie v kvalite od 360p až po Full HD rozlíšenie 1080p s bitrate 5 - 6 Mbit/s. Ak stránka zistila, že divák využíva vysokorýchlostný internet, automaticky nastavila najvyššiu kvalitu obrazu vo Full HD rozlíšení.
EU: Odporúčania pre Slovensko
Európska komisia každoročne prostredníctvom Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch a prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní. Tie by mali členské štáty v záujme zvyšovania vlastnej konkurencieschopnosti premietnuť do praxe v priebehu nasledujúcich 12-18 mesiacov.

Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdila, že Slovensko je vo veľmi dobrej makroekonomickej kondícií. V tomto a budúcom roku nás čaká rast HDP nad 3%, koncom budúceho roku by mala miera nezamestnanosti klesnúť pod 8% a zároveň pokračuje aj konsolidácia verejných financií. V budúcom roku EK očakáva, že Slovensko bude hospodáriť s deficitom 0,6 percenta HDP a dlh sa dostane pod 50% HDP.

V tomto roku sa odporúčania adresované Slovensku týkajú udržateľnosti verejných financií, politík zamestnanosti a vzdelávania a kvality podnikateľského prostredia a verejnej správy:


• V oblasti verejných financií Európska komisia odporúča Slovensku posilniť konsolidáciu a zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v súlade s požiadavkami Paktu rastu a stability a zároveň navrhuje zlepšiť efektívnosť výdavkov na zdravotníctvo o.i. aj implementáciou projektu Hodnota za peniaze.

• V oblasti politík zamestnanosti a vzdelávania EK odporúča Slovensku zvýšiť úsilie v aktívnych opatreniach trhu práce za účelom zníženia počtu dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom individualizovaných služieb zamestnanosti a cielených školení; zabezpečiť väčšiu účasť žien na trhu práce aj prostredníctvom rozširovania dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti a zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania ako aj inkluzívnosť školstva hlavne v oblasti začlenenia rómskych detí do hlavného vzdelávacieho prúdu.

• Kvalita podnikateľského prostredia a verejnej správy je treťou oblasťou, kde EK odporúča reformy. Ide najmä o zvýšenie úrovne hospodárskej súťaže a transparentnosti vo verejnom obstarávaní, prijatie opatrení na zníženie administratívnej a regulačnej záťaže, zníženie dĺžky súdnych konaní či ráznejšie zakročenie proti korupcií, ktorá bráni efektívnemu využívaniu verejných prostriedkov a deformuje hospodársku súťaž.
 
RAPEX: Nebezpečná kozmetika
Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval informácie o nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Portugalsku.

Ide o  výrobok na farbenie vlasov Red Henna Kizil značky GOLD (výrobná dávka: colour code 5, KZ002 (na obale), KZ001(na vrecúšku), čiarový kód: 8691833395221, MDD 04/2017) z Turecka. Výrobok obsahuje nepovolený 4-Amino-m-cresol.
 
Nebezpečnými sú aj výrobky do kúpeľa – mydlá značky Autour du Bain (výrobné dávky: TCNEI; MCSG; FBFP; FBRM; FBVB; FBVC; MCCY; MCMAN; MCRV; MCOC; TCCY; TCRV; TCMM;  TCTAG; TCGF; BMCH; T8FP; T8FRA; T8PN) z Francúzska. Pripomínajú totiž potraviny: majú formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, ich zamenia s potravinami a v dôsledku toho ich môžu vkladať do svojich úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike!

utorok 23. mája 2017

Aktuálne: 10. kolo je určené pre Bratislavský kraj
O poukážky na zariadenia na výrobu tepla budú môcť domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) požiadať v projekte dnes 23. mája 2017 o 15. hod.

Pre 10. kolo je podľa zverejnených osobitných podmienok vyčlenená suma 1,2 milióna EUR. Vydaných by malo byť približne 588 poukážok na slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Je to jediné tohtoročné kolo, v rámci ktorého môžu požiadať o podporu domácnosti v BSK. Ďalšie zostávajúce prostriedky v predpokladanej výške 300 tisíc EUR a prostriedky, ktoré sa uvoľnia po nevyužitých vydaných poukážkach, budú k dispozícii až v roku 2018.

Výška celkovej vyčlenenej sumy pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji je od začiatku projektu presne limitovaná. Dôvodom stanovenia konkrétnej sumy je, že tento kraj patrí medzi viac rozvinuté regióny a platia v ňom iné podmienky pri určovaní miery európskej podpory.
EU: Nové pravidlá pre online služby
Obyvatelia Európskej únie často nemajú pri návšteve iného členského štátu EÚ prístup k službám online obsahu, napríklad filmom, seriálom, hudbe, hrám či prenosom športových zápasov, ktoré si predplatili v domovskej krajine EÚ. Nové pravidlá odstránia tieto obmedzenia, aby mohli využívať svoj doma predplatený audiovizuálny obsah poskytovaný napríklad Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify či Deezer.

Poskytovatelia online obsahových služieb budú môcť použiť „primerané a účinné prostriedky‟ na overenie, či sa predplatiteľ ich služieb natrvalo nepresťahoval do iného členského štátu EÚ, a teda či nedochádza k porušeniu licencií na autorské práva. Medzi prípustné prostriedky overenia bude patriť preukaz totožnosti, platobné údaje - napríklad číslo platobnej karty, verejne dostupné informácie o úhrade miestnych daní, fakturačná alebo poštová adresa predplatiteľa, ako aj kontrola IP adresy účastníka. Poskytovatelia služieb musia zabezpečiť, že osobné údaje budú spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu a že - najmä v súvislosti s kontrolami IP adries - budú dostatočne chránené.

Nové pravidlá sa budú vzťahovať iba na spoplatnené online služby. Poskytovatelia bezplatných internetových služieb však získajú možnosť rozšíriť prístup k svojmu obsahu na celú úniu za predpokladu, že splnia požiadavky týkajúce sa overovania členského štátu bydliska svojich klientov. Text nového nariadenia musí po Európskom parlamente schváliť v rovnakom znení aj Rada (ministrov) EÚ. Po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty deväť mesiacov na prijatie potrebných opatrení. Následne sa nové pravidlá stanú účinnými.

Podľa Európskej komisie za rok 2016 využívalo internet na sťahovanie hier, obrázkov, filmov alebo hudby 55,8% obyvateľov SR. Priemer EÚ bol 64%. Mnohí z nich očakávajú, že budú mať prístup k nimi predplatenému obsahu aj pri cestách mimo ich domovský členský štát v rámci EÚ. Počet používateľov online obsahu by mal rásť, nakoľko 15. júna dôjde k zrušeniu roamingových poplatkov, a teda ceny prístupu k internetu prostredníctvom mobilných zariadení sa v zahraniční v rámci EÚ znížia
.

Radíme: Zázračné účinky včelieho peľu
Na jar niektorých ľudí čaká obdobie kýchania, červených očí a problémov s dýchaním, za ktoré môže aj peľ. Ibaže samotný peľ alergiu nespôsobuje - môže však obsahovať látky, na ktoré organizmus reaguje alergicky.

Peľové zrná sú tu milióny rokov. A keby sme vedeli stráviť ich tuhý obal, zrejme by sme sa nimi vo veľkom živili, pretože sú doslova superpotravina. Veď 100 gramov včelieho peľu sa obsahom všetkých dobrých látok a živín vyrovná pol kilu hovädzieho mäsa alebo siedmim vajíčkam! Preto by sme mali byť vďační včelám, ktoré ich v úľoch premieňajú na potravu. V plástoch totiž prebiehajú procesy, počas ktorých peľové zrná fermentujú, ich obal sa naruší a cesta k bohatému obsahu sa otvorí! Včelí peľ je kráľ antioxidantov: obsahuje prírodné antibiotiká, ale aj esenciálne aminokyseliny, minerály, zdravé tuky, vitamíny, proteíny. Je to unikátny koktail živín, ktorý sa využíva v zdravej strave, ale aj vo farmaceutickom či kozmetickom priemysle, pretože v sebe naozaj ukrýva zdravie, mladosť aj krásu.

V bežnom živote využívame peľ najmä na osladenie si života. Pár kvapiek medu pomôže rýchlejšie zahojiť ranu a zabráni aj prípadnému zápalu. Čo robíte, keď máte popraskané pery alebo úplne vysušené ruky? Aj vtedy je med efektívnym pomocníkom, ktorý pracuje rýchlo a na prírodnej báze. A určite ste už počuli o medovej masáži, ktorá zvonku telu pomôže tým, že hydratuje a zvláčňuje pokožku a zároveň pomáha zvnútra odbúravať toxíny, ktoré vďaka medu dostaneme von cez póry. Unikátnou stránkou včelieho peľu je aj to, že sa nedá vyrobiť synteticky! Vo Švajčiarsku teraz prišli na spôsob, ako narušiť odolný obal peľového zrnka a jeho obsah stopercentne využiť. Vyrába sa z neho napríklad výživový doplnok, ktorý pomáha ženám zvládnuť nie vždy ľahké obdobie klimaktéria. „Plazmatický extrakt z peľového zrna obsahuje okrem iného L-tryptofán, ktorý sa v tele zmení na serotonín – jeho nedostatok môže napríklad za výkyvy nálad, podráždenosť, depresie, poruchy termoregulácie. Serotonín v organizme metabolizuje na melatonín, ktorý je dôležitý pre náš spánok. Práve melatonín môže zmierniť návaly tepla a potenie, navodiť dobrú náladu, potlačiť depresie a zlepšiť spanie“, vysvetľuje MUDr. Jozef Španka. 

pondelok 22. mája 2017

EU: Zrušenie roamingu
Za štyri týždne (15.júna) sa v 28 členských štátoch Európskej únie ako aj v Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku zrušia roamingové poplatky. Každá doterajšia aj nová zmluva, ktorej súčasťou sú roamingové služby, bude tak zahŕňať roaming za domáce ceny. Nové európske pravidlá sa vzťahujú na dátové, hlasové aj textové služby. Používatelia si pritom nemusia nič aktivovať. Operátor im po 15. júni 2017 jednoducho automaticky prestane účtovať poplatky za roaming.

Zákazníci, ktorým budú vplyvom zrušenia roamingových poplatkov hroziť nepriaznivé zmeny ich súčasnej zmluvy alebo zvýšenie poplatkov za existujúce, sa môžu obrátiť na slovenský regulačný orgán, ktorým je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  a v každom prípade môžu odstúpiť od zmluvy bez toho, aby museli platiť penále. Ak budú praktiky niektorého slovenského operátora porušovať roamingové pravidlá, slovenský regulačný orgán bude musieť zasiahnuť a požiadať takéhoto operátora, aby dodržiaval nové pravidlá. Európska komisia zároveň potvrdila, že pokiaľ ide o Slovensko, momentálne skúma ponuky, s ktorými vyšli operátori v súvislosti s novými pravidlami roamingu, a je v kontakte s národným regulačným orgánom aj s operátormi. Podľa EK však neexistuje žiadna právna medzera, ktorá by umožňovala považovať časť domáceho balíka dát za darček alebo dodatočnú výhodu, a preto by s ňou pri cestovaní v zahraničí nepočítala. Takýto postup by jasne naznačoval obchádzanie pravidiel, ktoré nemá v nariadení o roamingu žiadnu oporu.

Od roku 2007 sa už Európskej komisii podarilo znížiť poplatky za hovory v roamingu o viac ako 90% a od roku 2012 sa poplatky za dátový prenos v roamingu znížil dokonca o 96%. Aj domáce ceny išli dole. Tvrdenie, že operátori nebudú schopní zaplatiť náklady na poskytovanie roamingových služieb zákazníkom preto podľa hovorkyne EK Vandystadtovej nemá reálny základ. Nové pravidlá navyše obsahujú niekoľko záruk, ktoré ochránia operátorov pred akýmikoľvek nepriaznivými dôsledkami, vrátane tzv. „politiky primeraného využívania“, aby sa predišlo nadmernému využívaniu roamingu. Bude sem patriť využívanie roamingových služieb na iné účely ako pravidelné cestovanie. V prípade, že zákazník prečerpá limit primeraného využívania roamingu za domáce ceny, operátor môže  zároveň za spotrebu v roamingu žiadať malý doplatok, a to: 3,2 centa za minútu hovoru (+DPH), 1 cent za textovú správu (+DPH) a 7,7 eura za GB prenesených dát (+DPH) (menej ako 1 cent za MB). Pokiaľ ide o dátový prenos, táto cena je 6,5-násobne nižšia ako dnes a 26-krát nižšia ako v roku 2015. V prípade hovorov sa cena oproti dnešku zníži o 36% a oproti roku 2015 šesťnásobne. Cena za textové správy klesne v porovnaní so súčasnosťou o polovicu a v porovnaní s rokom 2015 šesťnásobne.
SK-NIC: Testovanie nového systému
Z dôvodu bezpečného prechodu na nový systém správy národnej domény .sk sa členovia Komisie pre správu národnej domény .sk rozhodli posunúť definitívny prechod a platnosť nových pravidiel na začiatok septembra t.r.

Slovensko má jeden z najliberálnejších prístupov, ktorý umožňuje stať sa registrátorom každej právnickej osobe. Aj vďaka tomu máme u nás takmer 6 tisíc registrátorov, kým v susednom Česku je ich len 40. Plánovaná zmena je skutočne rozsiahla, pričom nový systém v súčasnosti aktuálne otestovalo približne 5% registrátorov. Viacerí pritom ešte nie sú pripravení na nový systém, alebo majú významné obavy zo stihnutia všetkých úkonov.

Nové pravidlá sprehľadnia životný cyklus domén .sk a zabránia tak špekulatívnym nákupom domén. Zároveň odstraňujú množstvo administratívnej záťaže a mnohé právomoci z SK-NICu prenášajú na samotných registrátorov. Tí nebudú platiť žiaden ročný poplatok, pri registrácii zaplatia len jednorazovo 200 eur. SK-NIC prichádza s vylepšeniami aj pre samotných držiteľov domén. Firmy aj jednotlivci si budú môcť napr. zaregistrovať internetovú adresu až na 10 rokov dopredu. Úplne sa ruší aj poplatok za zmenu registrátora a držiteľa. K jednej z najzásadnejších zmien, zníženiu cien domén, pristúpil správca národnej domény už v septembri minulého roku.
Zelená domácnostiam: Fotovoltické panely
V 9. kole projektu získalo poukážky na fotovoltické panely 306 domácností. Medzi vydanými poukážkami je 75 bez využitia elektrickej akumulácie, čo je viac ako v predchádzajúcom fotovoltickom kole.

Deviate kolo s alokáciou 900.000 EUR bolo uzatvorené v súlade s osobitnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam po prekročení vyčlenenej čiastky o 10% približne po 5 minútach 30 sekundách. Navýšenie alokácie o prostriedky pôvodne vyčlenené na jeseň umožnilo domácnostiam poukážky využiť skôr a zároveň predĺžil trvanie kola. Nemožno ho však zopakovať, pretože v obehu je aktuálne veľa poukážok, čo je náročné na inštaláciu aj na administráciu. Aj preto sa harmonogram upravil a najbližšie dve plánované fotovoltické kolá s menšími čiastkami sú spojené do jedného s rovnakou alokáciou 900.000 EUR. Vyhlásené má byť 11.7.2017, teda v druhom avizovanom termíne.

Zvyšné prostriedky vyčlenené v tomto roku na fotovoltické inštalácie budú uvoľnené v jednom jesennom kole v porovnateľnom objeme. Termín kola SIEA spresní minimálne mesiac vopred.

piatok 19. mája 2017

Trend: Inteligentné parkovanie
Podľa prieskumu PosAm by 82% ľudí využívalo parkovaciu aplikáciu na vyhľadanie miesta a úhradu parkovného. A 74% majiteľov parkovacích miest by ich zdieľalo v čase, kedy ich nevyužívajú. Navigáciu do cieľa cesty pri šoférovaní už dnes pravidelne využívajú tri štvrtiny vodičov.

Obce a mestá by už v blízkej budúcnosti mohli namiesto parkovacích služieb a automatov využívať mobilnú aplikáciu a senzory obsadenosti parkovacích miest. Na 28. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bol predstavený pilotný parkovací systém založený na princípe internetu vecí (IoT). Jeho hlavnými časťami sú mobilná aplikácia pre vodičov a správcovská aplikácia pre prevádzkovateľa parkoviska, napríklad obec. Systém ďalej využíva bezdrôtové senzory obsadenosti parkovacieho miesta.

V reálnom čase dostupné informácie o obsadenosti parkovacieho miesta umožnia jeho efektívnejšie využívanie, kontrolu aj spoplatňovanie. Vodiči si budú môcť zarezervovať voľné miesto, navigovať sa naň a prostredníctvom mobilnej aplikácie komfortne za parkovanie zaplatiť. Systém umožní zdieľať parkovacie miesta v čase, kedy nie sú ich majiteľmi obsadené. Okrem skrátenia času, ktorý dnes vodiči strácajú pri hľadaní parkovacieho miesta, sa obmedzia emisie, zvýši sa dostupnosť parkovacieho priestoru a zníži sa množstvo nevyužívaných parkovacích miest. Systém dokáže čiastočne nahradiť aj služby parkovacích služieb a automatov. Využívanie mobilnej aplikácie by mohlo pomôcť zvýšiť platobnú disciplínu vodičov, ktorá sa dnes pohybuje v rozmedzí iba 40 až 60%.
Novinka: 4K HFR
SES a LG Electronics predviedli špičkovú HFR technológiu určenú pre vysielanie v 4K rozlíšení na OLED TV.

HFR je novou technológiou v oblasti vysielania. Zvyšuje kvalitu prenosu 4K Ultra HD obsahu zvýšením počtu snímok za sekundu (FPS) až na 120. Táto hodnota predstavuje maximálnu možnú úroveň pre vysielaný obsah v porovnaní so súčasnými technológiami, ktoré podporujú obvykle len úroveň do 50 FPS. Zvýšená frekvencia snímok je dôležitá najmä pri zobrazení rýchleho pohybu, napríklad pri športe. Zobrazuje prirodzený živý obraz a zároveň eliminuje degradáciu obrazu súvisiacu s pohybom, ktorá sa vyskytuje na bežných televíznych prijímačoch.

Okrem výrobcov displejov sa globálni vysielatelia a poskytovatelia obsahu pripravujú na spustenie druhej fázy Ultra HD vysielania využívajúc špecifikáciu DVB UHD-1 Phase 2, vrátane technológie 4K HFR. Štandard UHD-1 Phase 2 takisto zahŕňa aj ďalšie špičkové technológie, akými sú vysoký dynamický rozsah (HDR) a nová generácia zvuku (NGA).
Financie: Slováci majú nesplatené záväzky najmä voči bankám a mobilným operátorom
Len tretina slovenských respondentov (36%) európskeho prieskumu MillwardBrown pre KRUK uviedla, že mala väčšie či menšie omeškanie so splátkami dlhu alebo platbami za iné záväzky.

Zodpovednejší pri splácaní sú len Španieli (29% dlžníkov s omeškaním platieb). Najhoršia situácia je v Poľsku, kde omeškanie s platbami záväzkov priznalo viac než 57% respondentov. Záväzky po splatnosti má však len 14% opýtaných Slovákov, v prípade Nemcov je to takmer tretina (viac ako 29%). V Poľsku ide o menej než 12% respondentov. Omeškanie platieb slovenských dlžníkov sa týka najčastejšie splátok úverov (32%) a účtov za mobilné telefóny (21%). Zatiaľčo Slováci majú nesplatené záväzky predovšetkým voči bankám a mobilným operátorom, v Taliansku a Rumunsku dlžia ľudia hlavne za elektrinu či plyn. V Španielsku majú dlžníci najväčší problém so splácaním hypoték a v Poľsku s nájmom.
       
Zo slovenských respondentov prieskumu má aktuálne nejakú pôžičku viac ako 51% a ďalších 15% plánuje vziať si úver v priebehu nasledujúceho roka. Najzadlženejší sú ľudia v Rumunsku, kde má pôžičku viac ako 60% respondentov a ďalších viac ako 33% sa plánuje zadlžiť v nasledujúcom roku. Najmenej pôžičiek splácajú respondenti z Nemecka (menej než 38%), kde sa tiež najmenej ľudí plánuje zadlžiť (menej než 10%).

štvrtok 18. mája 2017

Radíme: Ransomware WannaCry
WannaCry/Wcry je relatívne nová rodina ransomvéru, ktorá sa objavila koncom apríla. Doteraz sa šírila prostredníctvom URL adries programu Dropbox posielaných emailom. Nové varianty sa však už šíria prostredníctvom nedávno objavenej zraniteľnosti Windows Server Message Block (SMB).

Výsledkom je jeden z najvážnejších útokov ransomvéru na používateľov po celom svete.
Ransomvér žiada výkupné vo výške 300 dolárov v mene Bitcoin, čo je menej ako pri skorších útokoch. Doteraz bolo zasiahnutých približne 70 krajín na celom svete, najviac útokov bolo zaznamenaných v Európe, konkrétne vo Veľkej Británii. Podľa výskumov Trend Micro sú najpoužívanejšími variantmi pri útokoch RANSOM_WANA.A a RANSOM_WCRY.I.  

Základné informácie a odporúčania
1. Prečo sa WannaCry rozšíril tak rýchlo?
Na základe analýzy sa zistilo, že malvér hľadá otvorený port 445 v lokálnej sieti a na internete a využíva zraniteľnosť na umiestnenie a spustenie kópie seba samého.

2. Je moja organizácia ohrozená/zasiahnutá?
Svoj systém si môžete skontrolovať aj s pomocou bezplatného nástroja TU.  

3. Čo je potrebné urobiť?
Všetky aktuálne odporúčania pre správcov sietí/administrátorov vychádzajú z nasledujúcich troch scenárov: zariadenia sú v režime stand-by (sleep mode), zariadenia sa pripravujú na „prebudenie“ a škodlivé súbory sa už nachádzajú v systéme. Konkrétne kroky pre všetky scenáre nájdete TU.
EU: Potraviny naše každodenné
Potravinový odpad v únii za jeden rok dnes dosahuje približne 88 miliónov ton, čo je asi 173 kg na obyvateľa. V dôsledku produkcie a likvidácie potravinového odpadu dochádza zároveň k uvoľňovaniu 170 miliónov ton emisií CO2 a spotrebe 26 miliónov ton zdrojov. Dokážeme to zmeniť?  

Nové uznesenie Európskeho parlamentu vyzýva prijať opatrenia na zníženie potravinového odpadu v EÚ do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50% v porovnaní s úrovňou z roku 2014 (legislatívny návrh o odpadoch, o ktorom parlament hlasoval v marci). Vnútroštátne orgány a všetky zainteresované organizácie musia klásť väčší dôraz na vzdelávanie spotrebiteľov. Zamerať by sa pritom mali na vysvetľovanie rozdielu medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby s cieľom obmedziť zbytočné plytvanie potravín. Komisia by tiež mala zhodnotiť, či je možné odstrániť niektoré spotrebiteľov mätúce dátumy z obalov výrobkov, avšak iba v prípade, že z toho pre konzumentov či životné prostredie nebudú vyplývať žiadne riziká.

Podľa poslancov je dôležité iniciovať zmeny v smernici o DPH, prostredníctvom ktorých by sa výslovne povolili daňové výnimky na darovanie potravín. Parlament tiež žiada, aby sa Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) využíval vo väčšej miere aj na financovanie nákladov spojených so zberom, dopravu, skladovaním a distribúciou darovaných potravín.