štvrtok 27. januára 2022

Výzva: Pre autobusovú dopravu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre takzvaný segment BUS. Ide o opravnú výzvu pre žiadateľov, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby, alebo ju dokonca nestihli podať v stanovenom termíne. Výzva je teraz nanovo otvorená na dva týždne, a to od štvrtka 27.1.2022 do štvrtka 10.2.2022 vrátane.

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že ak bude žiadosť podaná až posledný deň výzvy a následne bude v tejto žiadosti zistená opäť chyba, po tomto dátume už nebude žiadateľom umožnené takúto žiadosť podať ešte raz. Ide o oprávnené obdobie január až máj 2021 pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a pre prevádzkovateľov príležitostnej - zájazdovej dopravy, ktorým poklesli tržby oproti referenčnému obdobiu minimálne o 30 %.

Výzva sa primárne zameriava na tých žiadateľov, ktorí podali svoju žiadosť o finančný príspevok nesprávne a žiadosť im bola v zmysle stanovených podmienok tejto schémy minimálnej pomoci zamietnutá. Otvorená zostáva aj pre tých žiadateľov, ktorí svoju žiadosť nepodali v termíne od 9.11.2021 do 31.12.2021. Maximálna výška príspevku je súhrnne do 200-tisíc eur. Viac informácií o tejto schéme pomoci nájdete na https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-minimalnej-pomoci-pre-oblast-cestnej-dopravy-49392.

Eurobarometer: Budúcnosť Európy

Pri príležitosti Európskeho roka mládeže 2022 sa aktuálny prieskum Eurobarometra venoval názorom Európanov na výzvy, ktorým čelí Európska únia, spolu s kľúčovou úlohou mladých ľudia v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Až 90 % Európanov súhlasí s tým, že pri rozhodnutiach týkajúcich sa budúcnosti Európy, by sa mali viac zohľadňovať hlasy občanov EÚ a 55 % Európanov vníma hlasovanie v európskych voľbách ako jeden z najúčinnejších spôsobov, ako zabezpečiť, aby boli hlasy vypočuté subjektmi s rozhodovacou právomocou na úrovni EÚ.

Až 91 % mladých vo veku 15 – 24-rokov verí, že boj proti klimatickým zmenám môže pomôcť zlepšiť ich zdravie a pohodu, s čím rovnako súhlasí 84 % ľudí vo veku 55 a viac rokov. Takmer každý druhý Európan (49 %) považuje zmenu klímy za hlavnú globálnu výzvu pre budúcnosť EÚ s drvivou podporou environmentálnych cieľov Európskej zelenej dohody: 88 % Európanov si myslí, že je dôležité zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v našom hospodárstve s vyššou energetickou účinnosťou, pričom 80 % súhlasí s tým, že je dôležité urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050 a podporovať rast trhu s vozidlami s nulovými a nízkymi emisiami. Medzi ďalšie budúce globálne výzvy, na ktoré upozornili respondenti, patrí zdravie (34 %),  nútená migrácia a vysídľovanie (približne 30 %). Porovnateľná životná úroveň (31 %) a spoločná zdravotná politika (22 %) sú dva najužitočnejšie aspekty pre budúcnosť Európy. Európania tiež uprednostňujú silnejšiu solidaritu medzi členskými štátmi (21 %) a energetickú nezávislosť (20 %).

Štyri najčastejšie problémy, ktorým čelí samotná EÚ, sú podľa respondetov: sociálne nerovnosti (36 %), nezamestnanosť (32 %), environmentálne problémy a zmena klímy (32 %) a otázky migrácie (31 %). Európania považujú za hlavné aktívum EÚ rešpektovanie demokracie, ľudských práv a právneho štátu (27 %), za ktorým nasleduje jej hospodárska, priemyselná a obchodná sila (25 %). Mier (49 %), sloboda názoru (47 %), sociálna rovnosť a solidarita (45 %) a tolerancia a otvorenosť voči iným (44 %) sú podľa EÚ v porovnaní s inými krajinami najlepšie stelesnené hodnoty respondentov. Veľká väčšina Európanov súhlasí s tým, že sú spokojní so životom v EÚ (81 %) a vo svojej krajine (89 %), ako aj so svojím rodinným životom (89 %).

Približne 43 % Európanov tvrdí, že hlavným prínosom zapojenia mladej generácie do Konferencie o budúcnosti Európy je zamerať sa na otázky, ktoré ich zaujímajú. Ďalšími výhodami je ich energia a motivácia na reformy a zmeny, ktoré prinášajú (35 %) a ich zameranie na to, aby sa budúcnosť Európy stala relevantnejšou pre výzvy dnešnej spoločnosti (33 %). Európski občania sa neustále zaujímajú o prispievanie a účasť na konferencii. Zatiaľčo účasť v prieskume je obľúbeným prostriedkom pre viac než polovicu Európanov (59  %), takmer každý druhý Európan (46 %) by si vedel predstaviť účasť na stretnutiach v ich oblasti. Účasť na on-line konzultáciách (40 %), predkladanie nápadov a návrhov európskym a národným politikom (39 %) a účasť na európskych kultúrnych a športových podujatiach spojených s konferenciou (39 %) sú ďalšie najatraktívnejšie formy zapojenia občanov. Európania celkovo považujú zmenu klímy a životné prostredie (44 %), zdravie (40 %), ako aj silnejšiu ekonomiku, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť (40 %) za kľúčové otázky konferencie. Existuje jasné očakávanie, že konferencia by mala viesť k hmatateľným výsledkom. Respondenti by boli skutočne najviac povzbudzovaní k účasti na aktivitách konferencie, ak by boli presvedčení, že ich účasť bude mať skutočný vplyv (53 %).


Upozorňujeme: Nebezpečný predaj cez bazáre

Polícia SR upozorňuje na sociálnej sieti na zvýšený nárast podvodov, pri ktorých sa páchatelia snažia vylákať od ľudí údaje k bankovým účtom. Potvrdili to aj prípady počas uplynulého víkendu (22.01. a 23.01.2022), kedy polícia len za tieto dva dni zaevidovala 7 prípadov, v rámci ktorých boli kontaktovaní predávajúci prostredníctvom internetových bazárov. 

Páchatelia pri komunikácií s poškodenými poslali odkaz na úhradu poštovného. Po kliknutí na tento odkaz mali vyplniť údaje o svojich platobných kartách a bankových účtoch. Týmto konaním prišli poškodení o peniaze v celkovej výške 5.105 eur. V jednom prípade sa inzerujúci muž zachoval duchaprítomne – kontaktoval políciu a podvodníka, ktorý ho kontaktoval prostredníctvom aplikácie zablokoval.

Bratislavská krajská polícia v tejto súvislosti odporúča:
- V prípade neoverených správ či podozrivých telefonátov neposkytujte žiadne zo svojich autentifikačných a verifikačných údajov k žiadnym bankovým službám ani produktom.
- Ak od Vás neznáma osoba akoukoľvek formou požaduje Vaše údaje k platobným kartám a údaje k službe internetbanking, alebo prihlasovacie údaje a heslo, za žiadnych okolností ich neposkytujte!

eRecept: V minulom roku vyše 64 milónov

V roku 2021 bolo na Slovensku predpísaných podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) viac než 64 miliónov ereceptov. Najviac ereceptov predpísali lekári v novembri (7,2 milióna), naopak najmenej ich vystavili v júli (4,3 milióna). Aj vďaka ereceptu je možné sledovať dlhodobý trend regulácie a znižovania počtu pacientov v ambulanciách, a tak šetriť čas každému, kto by si inak potreboval ísť k lekárovi len pre recept.

Lekársky recept platí 7 dní, v prípade receptu na antibiotiká je platnosť stanovená na 3 dni, na omamné a psychotropné látky 5 dní a na lekársky predpis pohotovostnej služby 1 deň. Na bežnom papierovom recepte bol možný predpis 2 liekov, v prípade ereceptu je to len 1 liek. Je potrebné upozorniť, že deň predpisu sa do limitu nezapočítava a ide len o bežné dni, nie pracovné, teda aj víkendy a sviatky.

Erecept je v systéme vidieť do pár minút od predpísania, čo v praxi umožňuje okamžitý výber v lekárni. V prípade, ak erecept prepadne, inými slovami pacient si ho včas nevyberie, je nutné sa znovu skontaktovať (napríklad telefonicky) so svojím lekárom a požiadať ho o opätovné predpísanie. Opakovaný erecept je zvyčajne predpisovaný pri chronických diagnózach, kedy existuje predpoklad dlhodobej liečby. Výrazne to zvyšuje komfort pacienta, ktorý nie je zaťažený opakovanou návštevou lekára v priebehu niekoľkých týždňov.

streda 26. januára 2022

On-line: Aké módne kúsky sme vyhľadávali v roku 2021?

Zaujímavé informácie o nákupnom správaní Slovákov počas uplynulého roku priniesla analýza dát v segmente on-line nákupov módy. Poukazuje na silný trend návratu do normálneho života a stavu pred pandémiou. Vznikla z vyhodnotenia štatistík, akými sú napríklad najobľúbenejšie kategórie, najobľúbenejšie položky a najviac hľadané výrazy na GLAMI.sk. Zaujímavé sú v tomto kontexte aj porovnania medziročných štatistík rokov 2020 a 2021.

Na rozdiel od používateľov v susednej Českej republike, vyhľadávanie kategórií domáceho oblečenia na Slovensku naďalej rástlo výrazným tempom:
 • oblečenie na spanie (+88 % v roku 2020, +69 % v roku 2021),
 • župany (+135 % v roku 2020, +47 % v roku 2021),
 • papuče (+210 % v roku 2020, +49 % v roku 2021),
 • spodná bielizeň (+108 % v roku 2020, +35 % v roku 2021),
 • teplákové súpravy s rastom +121 % v roku 2021 patria k najvyhľadávanejším výrazom minulého roka.
Uvoľňovanie opatrení spôsobilo, že zákazníci sa prestali orientovať iba na domácu módu a začali vyhľadávať aj oblečenie na von. Potvrdzuje to aj nárast kategórií „choď von“, ako aj záujem o konkrétne kúsky, napríklad:
 • kabáty a bundy (+42 % v roku 2021),
 • nohavice (+40 % v roku 2021),
 • šaty (-26 % v roku 2020, +49 % v roku 2021),
 • kabelky (-2 % v roku 2020, +72 % v roku 2021).
Zdá sa, že Slovákov zaujali tiež zimné aktivity, keďže takmer polovicu zo 40 najobľúbenejších produktov tvoria bundy a kabáty. Najobľúbenejším artiklom roku 2021 bol biely mestský kabát. Obľúbené boli aj ďalšie kabáty s kožušinou na vychádzky do mesta a športové zimné bundy pre mužov aj ženy na vyžitie sa v prírode. Trendy tielka (tzv. crop topy) nemohli minulý rok v šatníku Slovákov chýbať a stali sa tak najobľúbenejším hľadaným výrazom. Pohodlné čižmy boli ďalšou z najobľúbenejších kategórií produktov. Láska k bielym teniskám snáď nikdy nevyprchá, preto sa taktiež umiestnili na vrchných priečkach vyhľadávania Slovákov. Dámske nohavicové kostýmy sú na vzostupe, rovnako ako široké nohavice pre ženy. Zdá sa, že Slovenky prišli na spôsob ako zostať v pohodlí a zároveň vyzerať štýlovo. Prekvapením sú šaty, ktoré sa vracajú a záujem o ne prekročil úroveň pred koronou! Najobľúbenejšie z nich  boli v roku 2021 elegantné šaty na rôzne príležitosti a všetky udalosti, na ktoré sa po dlhom období lockdownu nedočkavo čakalo.  Fanúšičky módy si obľúbili najmä krátke čierne šaty a košeľové šaty. Na druhej strane sme zaznamenali pokles vyhľadávania hitu minulého roka – mikinových šiat.

Na základe výsledkov štatistík si môžeme položiť otázku, či nám vyrastá nová generácia „koroniálov“? Oproti poklesu celkovej kategórie detí o -58 % v roku 2020, kategória dievčat vzrástla o 122 % a kategória chlapcov o 44 % v roku 2021. Okrem vyhľadávania samotných produktov evidujeme aj zmenu v zadávaní kľúčových slov. Zaujímavým je napríklad nárast vyhľadávania výrazu Sexi (+ 427 %) a Pánskej plus size módy (+ 187 %, nadmerné veľkosti). Oblečenie a obuv, v porovnaní s inými sektormi ekonomiky Slovenska, zatiaľ nezaznamenalo výraznejšie  zdražovanie.  Nasvedčujú tomu dáta Štatistického úradu SR, ale aj naše interné. Jedným z dôvodov môže byť napríklad fakt, že  výrobcovia majú materiály objednané vopred a niektoré kolekcie vyrobili aj na rok dopredu.  Tým pádom sa nárast cien v oblasti fashion prejaví až s istým odstupom. Mierne viditeľné rozdiely v cenách sme zaznamenali až posledný kvartál minulého roku, kedy medziročne vzrástla hodnota priemernej objednávky približne o 6 %. Nemôžeme však hovoriť o plošnom náraste všetkých kategórií oblečenia a obuvi. Zatiaľ čo priemerná hodnota objednávok kategórie bundy a kabáty vzrástla o 20 %, tenisky pre pánov o 20 %, šaty o 15 %, členkové topánky o 11 %. Mnoho kategórií vykazuje buď mierny nárast cien zodpovedajúci inflácii, napr. dámske legíny, svetre, či dámske plavky. V niektorých prípadoch ide dokonca o pokles,  ako napr. pánske hodinky, pánske i dámske nohavice alebo sukne. Predpokladáme, že mierny nárast cien bude pokračovať. Všetko  bude závisieť od vývoja pandémie a ďalších reštrikcií, ktoré dodávateľov bezprostredne ovplyvňujú”, upresnil prognózu vývoja v segmente módneho biznisu na lokálnom trhu Denis Duránik.

EU: 55 % kontrolovaných webových stránok porušuje právo

Spotrebitelia sa pri on-line nakupovaní či rezervovaní služieb často spoliehajú na recenzie. V rámci európskeho skríningu webových stránok („sweep“) spotrebiteľských recenzií orgány 26 členských štátov Európskej únie, Islandu a Nórska na ochranu spotrebiteľa v koordinácii s Európskou komisiou skontrolovali 223 veľkých webových stránok. Takmer dve tretiny analyzovaných on-line obchodov, trhovísk, rezervačných webových stránok, vyhľadávacích nástrojov a stránok porovnávacích služieb vyvolali pochybnosti o spoľahlivosti recenzií: v 144 z 223 kontrolovaných internetových stránok orgány nedokázali potvrdiť, že obchodníci urobili dosť opatrení, aby zabezpečili autentické recenzie, t. j. aby ich uverejnili spotrebitelia, ktorí skutočne použili recenzovaný produkt alebo službu.

Ďalšie zistenia:
 • 104 z 223 preskúmaných webových stránok neinformuje spotrebiteľov o tom, ako sa zhromažďujú a spracúvajú recenzie. Len 84 webových stránok sprístupňuje takéto informácie spotrebiteľom na samotnej stránke s recenziou, zatiaľčo ostatné ich uvádzajú „malým písmom“, napríklad vo svojich právnych podmienkach.
 • 118 webových stránok neobsahovalo informácie o tom, ako sa predchádza falošným recenziám. V týchto prípadoch spotrebitelia nemajú možnosť overiť si, či recenzie napísali spotrebitelia, ktorí produkt alebo službu skutočne použili.
 • Na 176 webových stránkach sa neuvádza, že stimulované recenzie (napr. vyplývajúce z peňažnej odmeny) sú zakázané ich internými pravidlami, alebo ak nie, ako zabezpečujú, že sú označené ako stimulované.
Orgány na ochranu spotrebiteľa dospeli k záveru, že najmenej 55 % kontrolovaných webových stránok potenciálne porušuje smernicu o nekalých obchodných praktikách, ktorá vyžaduje, aby sa spotrebiteľom poskytovali pravdivé informácie pre informované rozhodnutie. Úrady mali pochybnosti aj o zvyšných 18 %. Vnútroštátne orgány budú kontaktovať dotknutých obchodníkov, aby opravili svoje webové stránky a v prípade potreby iniciovali vynucovacie opatrenia v súlade s ich vnútroštátnymi postupmi. Komisia bude pokračovať v spolupráci so sieťou CPC a podporovať vnútroštátne orgány v ich opatreniach na presadzovanie práva.

SR: Bezplatné poradne o dlhoch

Pôžičky a exekúcie vedia byť priveľkou záťažou nielen pre rodinný rozpočet a vzťahy, ale aj zdravie. Na Slovensku je aktuálne zriadených 8 bezplatných dlhových poradní: v Nitre, Poprade, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, Lučenci, Bratislave a Prešove, kde môžu záujemci získať rady pri riešení svojich dlhov od psychológov, právnikov a ekonómov. Spojením troch oblastí poradenstva pokrývajú poradcovia všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom efektívnosti a kvality poskytovaných služieb.

Práve psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento problém reflektujú štátne bezplatné dlhové poradne a právny základ pre poradenstvo zamerané na prevenciu vzniku duševných porúch, vrátane psychologického poradenstva upravuje novela tzv. kompetenčného zákona, ktorá oprávňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny utvárať podmienky na poskytovanie bezplatného poradenstva pri riešení problémov s dlhmi. Odborníci v poradniach pomáhajú vytvoriť plán riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastaviť splátkový kalendár, ale aj zmeniť celkový postoj a správanie sa tak, aby sa už nikdy v podobnej situácii neocitol. Bližšie informácie o poskytovaných službách, užitočné návody a kontakty nájdete na webovej stránke pomahamedlznikom.sk a na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne .

V rámci národného projektu Bezplatného dlhového poradenstva bude v rámci Slovenska v tomto roku otvorených všetkých 46 bezplatných dlhových poradní, ktoré sa budú nachádzať v mieste pôsobnosti Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ich pobočiek. V najbližšom čase sa plánuje otvorenie bezplatných dlhových poradní v Michalovciach, Vranove nad Topľou, Košiciach a vo Zvolene.

SR: Sporíme viac než pred rokom

Úspory na nečakané výdavky alebo pre prípad zhoršenia vlastnej ekonomickej situácie má 63 % slovenských domácností. Ešte pred rokom malo nasporené 69 % domácností, na druhej strane vykazuje viac domácností vyššie úspory než v minulosti. Zatiaľčo v roku 2020 malo úspory vo výške mesačného príjmu 26 % slovenských domácností, v roku 2021 išlo o 22 % domácností. Prakticky rovnaký počet domácností ako pred rokom má úspory vo výške 3-mesačného príjmu (30 % oproti 29 %). Pokiaľ ide o úspory vo výške 6-mesačného príjmu, v roku 2020 ich malo 17 % slovenských domácností, o rok neskôr 19 % domácností. Nárast možno pozorovať pri úsporách do výšky ročného príjmu domácnosti, v roku 2020 takéto úspory malo 15 % a o rok neskôr už 17 % domácností. 

Prieskum vypracovaný agentúrou STEM/MARK pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) tiež ukazuje, že každá siedma domácnosť (14 %) si s úsporami vystačí na dlhšie než jeden rok (z toho viac ako 5 % dokonca na dlhšie obdobie než 3 roky). Oproti predchádzajúcemu roku sa zmenšil rozdiel medzi ženami a mužmi: zatiaľčo v prieskume z roku 2020 uvádzalo úspory 71 % mužov a 66 % žien, v roku 2021 bol podiel mužov a žien s úsporami rovnaký (63 %). Muži a ženy však uvádzajú veľmi podobnú výšku úspor v porovnaní so svojím príjmom. „Ukazuje sa, že rodiny s menšími úsporami nemali v minulom roku toľko príležitostí na odkladanie peňazí, zatiaľčo situácia domácností s najväčšími úsporami sa výrazne zlepšila. Oproti predchádzajúcemu roku sa výrazne zvýšil počet ľudí bez úspor vo vekovej kategórii 45 až 55 rokov. Ľudia bez úspor alebo s úsporami do výšky mesačného príjmu by mali čo najrýchlejšie obmedziť náklady a začať premýšľať, ako zohnať ďalší zdroj príjmu alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. V tomto roku možno z dôvodu rekordnej inflácie s istotou počítať s ďalším zdražovaním potravín a blíži sa vyúčtovanie energií, ktoré pre mnohé domácnosti bude veľkým výdavkom. Keď už sa ľudia ocitnú v situácii, že nezvládajú splácať svoje záväzky, základom je vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti“, uvádza Jaroslava Palendalová.

Najčastejšie si sporia osoby s vyšším vzdelaním, ktoré spravidla majú aj najvyššie úspory v pomere k svojmu mesačnému príjmu. Nasporené majú častejšie ľudia žijúci v manželskom alebo partnerskom zväzku a bezdetné domácnosti. Najčastejšie si sporia študenti a až potom zamestnanci. Stále platí, že najviac si peniaze odkladajú pracovníci v odbore IT (97 %) a zamestnanci v oblasti finančných a poisťovacích služieb (84 %).

utorok 25. januára 2022

Výzva: 110 miliónov eur pre poľnohospodárov

Novú výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 miliónov eur oznámilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Zároveň vyzýva poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy. Motivovať ich môže zvýšené stropovanie v prípade malých projektov a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov. Určené sú na investície do výstavby, rekonštrukcie či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia, a to vrátane strojov a náradia. Investície môžu smerovať aj na zlepšenie odbytu a zníženie záťaže na životné prostredie. 

Zásadnou zmenou je stanovenie tzv. katalógových cien, to znamená na techniku, stavby a zariadenia je v katalógu podľa určených parametrov stanovená cena v eurách, ktorú oprávnený žiadateľ dostane. Odpadne tak celý proces verejného obstarávania a nákup techniky sa pre žiadateľa urýchli. Žiadateľom sa vzhľadom na časovú náročnosť procesu vyhodnocovania odporúča, aby svoju žiadosť o nenávratný finančný príspevok stiahli a predložili aktualizovanú žiadosť v rámci novej výzvy 4.1. 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné podať v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022, vyplácanie platieb má začať už v tomto roku a bude prebiehať maximálne do konca programového obdobia. Proces obstarávania bude realizovaný elektronicky aplikáciou JOSEPHINE. V novej zverejnenej výzve bude časť alokácie (20 mil. eur) určená na malé projekty s rovnakými parametrami ako vo výzve 50/PRV/2020, avšak s navýšením stropu na 80.000 eru na projekt. Pre jednoduchšie používanie aplikácie boli zverejnené aj inštruktážne videá s návodmi na internetovej stránke apa.sk.

EU: Silnejší mandát pre európsku liekovú agentúru

Európsky parlament schválil predbežnú dohodu o rozšírení právomocí regulačného orgánu Európskej únie pre lieky, ktorú minulý rok dosiahli poslanci so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Európska agentúra pre lieky (EMA) by tak mala byť lepšie pripravená na monitorovanie a zmierňovanie nedostatku životne dôležitých liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok. Mala by tiež efektívnejšie reagovať na krízové situácie v oblasti verejného zdravia.

Agentúra vytvorí a bude spravovať Európsku platformu na monitorovanie nedostatkov liekov, ktorá by mala uľahčiť zber dát. Zriadené tiež budú aj dve riadiace skupiny - na monitorovanie nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok. Zintenzívni sa tiež spolupráca so všetkými subjektmi dodávateľského reťazca. Na práci riadiacich skupín by sa ako pozorovatelia mali zúčastňovať experti zastupujúci pacientov a zdravotníckych pracovníkov, ale aj držitelia rozhodnutí o registrácii liekov, veľkoobchodní distribútori a ďalšie subjekty pôsobiace v oblastiach, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou.

Pribudne tiež verejná webová stránka s informáciami o nedostatkových liekoch. Dáta týkajúce sa klinických testov a informácie o autorizovaných liekoch by mali byť na základe novej legislatívy sprístupňované rýchlo a transparentne.

Po schválení Európskym parlamentom musí nariadenie ešte formálne odobriť Rada (ministrov) EÚ. Následne bude podpísané a uverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť by malo nadobudnúť 1. marca 2022.Upozorňujeme: Nebezpečný peeling aj detské mlieko

Do európskeho systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli oznámenia kontrolných orgánov z Nemecka a Švédska, ktoré upozornili na ďalšie nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii. Pozor, predávajú sa aj na interenete.

AHA Fruit Acids – výrobok určený na peeling pokožky značky BiOrigins (výrobná dávka: 4429206) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez Amazon obsahuje vysoké koncentrácie organických kyselín - 44 % (kyselina mliečna, citrónová, glykolová, jablčná a vínna) a nízku hodnotu pH (nižšia ako 1) a chýba aj návod na použitie. Vysoké koncentrácie kyseliny mliečnej majú silný dráždivý účinok alebo dokonca leptajúci účinok. 

Lala ̓s Baby Nursery jelly –  detské mlieko značky Lala ̓s (čiarový kód: 8 717931 600316) má v zozname zložiek na obale výrobku uvedenú zakázanú zložku - hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral), čo je v rozpore s európskou legislatívou o kozmetických výrobkoch.

Aktuálne: Normalizácie globálneho obchodu

Značné výpadky v globálnych dodávateľských reťazcoch pretrvajú až do druhého polroka 2022, následne sa má aktuálna situácia zlepšiť. Podľa analytikov Euler Hermes v prvom polroku pretrvá nepriaznivá situácia v dôsledku opätovných ohnísk nákazy Covid-19, pokračujúcej politiky nulovej tolerancie v Číne a tiež obmedzenia logistiky počas čínskeho nového roka. Pokračujúce narušenia dodávateľských reťazcov sú dedičstvom nerovnováhy medzi globálnym dopytom a ponukou po vypuknutí pandémie Covid-19. Sú tiež značne podporované nedostatočnou prepravnou kapacitou. 

Normalizáciu globálneho obchodu od druhého polroka 2022 majú podľa odborníkov poháňať tri faktory. Prvým je oslabenie spotrebiteľských výdavkov pri tovaroch dlhodobej spotreby vzhľadom na ich dlhší životný cyklus a posun smerom k udržateľnému spotrebiteľskému správaniu. Ďalším je menej akútny nedostatok vstupov, keďže zásoby sa vo väčšine sektorov vrátili na predkrízové ​​úrovne, alebo ich dokonca prekročili a tiež to, že kapitálové výdavky, hlavne v USA, sa zvýšili. Do tretice ide o zníženie dopravných obmedzení vďaka zvyšovaniu prepravnej kapacity. „Európa je v porovnaní s USA viac ohrozená kvôli veľkej závislosti na medzivstupoch zo zahraničia. Na základe simulácií šoku spôsobeného čínskym spomalením (t.j. 10% poklesom čínskeho exportu) na produkciu jednotlivých odvetví EÚ budú najviac zasiahnuté kovospracujúci priemysel (základné kovy a kovové produkty), a tiež automobilový priemysel (motorové vozidlá, prívesy a návesy, vybavenie dopravných prostriedkov)“, uviedol Peter Mucina. Bez zvýšenia výrobnej kapacity a investícií do infraštruktúry by sa normalizácia ponuky v Európe mohla posunúť až za rok 2022, keďže dopyt zostáva nad potenciálom. Aktuálne obmedzenia výroby stoja až za 75 percentami súčasného poklesu objemu globálneho obchodu, zvyšok spôsobujú logistické prekážky. Zatiaľčo rozvíjajúce sa trhy zostávajú ovplyvnené hlavne spomalením čínskej ekonomiky, vyspelé ekonomiky trpia skôr obmedzenou ponukou než problémami s dopytom. V tomto kontexte ukazujú výsledky mierne oživenie vo 4. štvrťroku 2021 (nárast obchodu s tovarom v medziročnom porovnaní Q4 o 0,8 %, v porovnaní s -1,1 % v Q3), existuje ale riziko dvojitého poklesu v 1. štvrťroku 2022, keďže nestálosť obchodných tokov by mala pretrvať do jari.

Faktor č. 1 
Spotrebiteľský dopyt dosiahol vrchol na bezprecedentne vysokej úrovni a pravdepodobne sa tam bude naďalej udržiavať, pretože nadmerné úspory vytvorené počas krízy sa do roku 2023 zrejme nevyčerpajú. Fiškálne stimuly v reakcii na pandémiu Covid-19 podporovali skôr dopyt ako ponuku, a to najmä vo vyspelých ekonomikách, kde vlády zaviedli fiškálnu a menovú podporu zodpovedajúcu približne 25 % HDP. Peter Mucina dodáva: „Aj keď sa tieto podpory postupne ukončujú, fiškálna politika zostane v USA, Eurozóne aj Číne veľmi ústretová. Navyše, nadmerné úspory domácností budú naďalej podporovať spotrebiteľský dopyt aj v rokoch 2022 a 2023.“ V USA by mala miera úspor dosiahnuť predkrízovú úroveň (7,3 % disponibilného príjmu) ku koncu roka 2022, oživenie na trhoch práce tiež podporí kúpnu silu domácností. V Európe je pravdepodobné, že nadmerné úspory zvýšia súkromnú spotrebu o 0,9 % HDP v roku 2022 a 0,5 % v roku 2023 (v roku 2021 to bolo 1,4 %).

Faktor č. 2:
Zásoby opäť dosiahli predkrízovú úroveň a výrobná kapacita sa zvýšila vďaka navýšeniu kapitálových výdavkov, najmä v USA. Po vyčerpaní zásob spôsobenom vypuknutím krízy Covid-19 na začiatku roka 2020 museli výrobcovia rýchlo doplniť svoje sklady, aby dokázali pokryť bezprecedentný nárast dopytu vo vyspelých ekonomikách. Nedostatok vstupov bol v roku 2021 obzvlášť vysoký v Európe, v menšom rozsahu ovplyvnil Severnú Ameriku. Dobrou správou je, že úroveň zásob je dnes už vo väčšine sektorov nad dlhodobými priemermi pred krízou. Najmä odvetvia elektroniky, počítačov, telekomunikácií a zariadení pre domácnosť dokázali výrazne zvýšiť svoje zásoby. Automobilovému priemyslu sa tiež darilo dopĺňať zásoby, no menej úspešne z dôvodu väčších problémov pri získavaní polovodičov a vyšších nákladov na akumuláciu vyrobeného tovaru.

Faktor č. 3:
Komplikácie v lodnej doprave by mali byť miernejšie, keďže prepravná kapacita sa zvyšuje: globálne objednávky na nové kontajnerové lode dosiahli za posledných pár mesiacov rekordné hodnoty, ktoré predstavujú 6,4 % existujúcej flotily, pričom USA vynaložia 17 miliárd USD na modernizáciu svojej prístavnej infraštruktúry. Z krátkodobého hľadiska sa očakáva postupný pokles nákladov na prepravu od 4. štvrťroka 2021, po tom, čo v septembri 2021 dosiahli náklady na prepravu svoj vrchol na úrovni 6-7x vyššej ako pred krízou spôsobenou Covidom-19. Ceny však aj v roku 2022 zostanú vysoko. Nové objednané prepravné kapacity by sa mali uviesť do prevádzky až koncom roka 2022. Vďaka nim by sa mali výrazne zmierniť problémy s prepravou (odhaduje sa, že približne 4 % objemu svetového obchodu sú v súčasnosti blokované v dôsledku obmedzenej dostupnosti prepravy). Ďalším faktorom, ktorý by mohol pomôcť pri riešení problémov lodnej dopravy, je zvýšenie kapacity prístavov. Spustenie nových lodí by totiž bez zlepšenia infraštruktúry na ich nakladanie a vykladanie viedlo k zápcham v prístavoch. Údaje z odvetvia námornej dopravy ukazujú, že vyloženie plavidiel v Los Angeles a Long Beach dnes trvá trikrát dlhšie ako predtým, čím sa čakacia doba zvyšuje na 7 až 12 dní. Na porovnanie, v Rotterdame treba počítať so 6 dňami a vo veľkých čínskych prístavoch s 1 až 3 dňami.

Vyhliadky globálneho obchodu sú pozitívne. Analytici Euler Hermes očakávajú, že objem svetového obchodu porastie o 5,4 % v roku 2022 a o 4,0 % v roku 2023 (po náraste o 8,3 % v roku 2021). Treba ale mať na zreteli zvýšenú globálnu nerovnováhu: USA zaznamenajú rekordne vysoký obchodný deficit (okolo 1,3 bilióna USD v rokoch 2022-2023), na druhej strane uvidíme rekordne vysoký obchodný prebytok v Číne (v priemere 760 miliárd USD). Eurozóna môže očakávať nadpriemerný prebytok vo výške približne 330 miliárd USD. Pokiaľ ide o zisky z exportu, v rokoch 2021-2023 by mal byť hlavným víťazom ázijsko - pacifický región, ktorý si pripíše plusový výsledok prevyšujúci 3 bilióny USD. 

pondelok 24. januára 2022

Upozorňujeme: Cez bonky.sk a suprisimo.sk radšej nie

Na nekalé obchodné praktiky zaznamenané s predajom cez internetové stránky bonky.sk a suprisimo.sk opakovane upozorňuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Prvé upozornenie zverejnila v auguste minulého roka a aj tento rok pribudli na tieto internetové stránky od spotrebiteľov nové sťažnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že SOI nie je oprávnená vymáhať plnenia ani platby za nedodaný tovar, odporúča dôkladne zvážiť zakúpenie tovaru práve prostredníctvom uvedených internetových stránok. 

Prevádzkovateľom uvedených internetových stránok je spoločnosť so sídlom v Číne, Shanghai TingYou Trade Co.,Ltd, ktorá tieto stránky označuje ako on-line trhovisko, prostredníctvom ktorého predávajú výrobky zahraniční predávajúci so sídlom v Číne alebo v Singapure.  Spotrebitelia sa sťažujú, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení im tovar nebol doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil.

Keďže kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR, u ktorých môže vykonať kontrolu, v prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z Číny majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na dozorný orgán v Číne: 
State Administration for Market Regulation 
8# Sanlihe Donglu, Xichengqu 
Beijing 100820 
CHINA. 
Môžete sa obrátiť aj na subjekty poskytujúce poradenstvo alebo spotrebiteľské združenia uverejnené na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/spotrebitelskezdruzenia/zoznam-spotrebitelskych-zdruzeni.

EU: Akt o digitálnych službách (DSA)

Európsky parlament schválil súbor opatrení zameraných proti nelegálnemu on-line obsahu, ktoré posilňujú zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšujú moderovanie obsahu. Návrh aktu o digitálnych službách (DSA) jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, najmä on-line platforiem, akými sú sociálne médiá či on-line trhy. Zavádza tiež takzvané mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, stanovuje však aj záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych on-line produktov, služieb alebo obsahu. 

Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bez zbytočného odkladu a zohľadniť pritom druh oznamovaného nezákonného obsahu a nevyhnutnosť prijať opatrenie. Poslanci do návrhu zahrnuli aj silnejšie záruky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa oznámenia nespracúvali diskriminačne či svojvoľne a aby sa pritom rešpektovali základné práva vrátane slobody prejavu. On-line trhy by podľa poslancov mali zaručiť, že na nich spotrebitelia budú môcť nakúpiť bezpečné on-line produkty. Zároveň sa v súlade so zásadou „poznaj svojho klienta“ posilňuje možnosť vysledovateľnosti obchodníka. Na veľmi veľké on-line platformy (tzv. VLOPs) sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. Akt o digitálnych službách má pomáhať v boji proti škodlivému (no nie nevyhnutne nezákonnému) obsahu a šíreniu dezinformácií, a to ustanoveniami o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti tzv. odporúčacích systémov (algoritmov, ktoré určujú, čo používatelia vidia).

Parlament presadzuje viacero zmien v pôvodnom návrhu, ktorý vypracovala Európska komisia. Poslanci okrem iného požadujú:
· vyňatie mikropodnikov a malých podnikov z určitých povinností stanovených v Akte o digitálnych službách;
· v oblasti cielenej reklamy možnosť transparentnejšieho a informovanejšieho rozhodovania pre príjemcov služieb, okrem iného na základe informácií o tom, ako budú ich údaje speňažované; odmietnutie súhlasu by nemalo byť zložitejšie alebo časovo náročnejšie ako udelenie súhlasu - v prípade odmietnutia alebo odvolania súhlasu by prijímatelia mali dostať iné možnosti prístupu k on-line platforme vrátane možností založených na reklame bez sledovania;
· zákaz využívania techník cielenia alebo zosilňovania vplyvu založené na osobných údajoch maloletých osôb na účely zobrazovania reklamy, povolené by nemalo byť ani cielenie na jednotlivcov na základe osobitných kategórií údajov, ktoré umožňujú cieliť na zraniteľné skupiny;
· kompenzácie: príjemcovia digitálnych služieb a organizácie, ktoré ich zastupujú, musia mať možnosť požiadať o náhradu akejkoľvek škody spôsobenej platformami, ktoré nedodržiavajú povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti;
· zákaz pre on-line platformy uplatňovať voči používateľom techniky zavádzania alebo nabádania zamerané na to, aby ovplyvňovali ich správanie prostredníctvom tzv. temných vzorcov;
· väčší výber, pokiaľ ide o poradie založené na algoritmoch: veľmi veľké on-line platformy by mali poskytovať aspoň jeden odporúčací systém, ktorý nie je založený na profilovaní.


Ďalšie pozmeňujúce návrhy poslancov, ktoré schválilo plénum, sa týkajú povinnosti poskytovateľov služieb rešpektovať vo svojich obchodných podmienkach slobodu prejavu a slobody a plurality médií, či ustanovení o práve na anonymné používanie a platenie digitálnych služieb.

Pandémia: Tretina Slovákov míňa menej

Pandémia koronavírusu sa prejavuje aj na finančnom správaní Slovákov. Polovica opýtaných vo veku 18-60 rokov deklaruje, že v súvislosti s koronakrízou zmenila svoj prístup k financiám. Najčastejšie tak, že obmedzili svoje výdavky a začali míňať menej peňazí (33 %). Ďalších 13 % respondentov si začalo pravidelne sporiť, 6 % začalo investovať vo fondoch a rovnako 6 % si zrušilo nejaký typ poistenia. O odklad splátok požiadali 4 % opýtaných a 3 % uzatvorili životné alebo neživotné poistenie.

Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre mBank (on-line populácia SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 962 respondentov, november 2021), druhá polovica opýtaných nezaznamenala v súvislosti s pandémiou koronavírusu žiadnu zmenu. V porovnaní s výsledkami z roku 2020 je finančné správanie Slovákov podobné. Veľmi mierne sa znížil podiel tých, ktorí míňajú menej (z 37 % na 33 % ) a tých, ktorí si pravidelne sporia (z 15 % na 13 %). Koronakríza negatívne ovplyvnila výšku osobného mesačného príjmu takmer tretine opýtaných (32 %). O celý alebo takmer celý príjem prišlo 6 % Slovákov, 8 % prišlo o väčšinu svojho príjmu a takmer pätina (18 %) uviedla, že prišla o menšiu časť svojho osobného mesačného príjmu. O svoj celý alebo takmer celý príjem prišli najmä tí, ktorí pochádzajú z nízkopríjmových domácností – odpovedala tak takmer pätina (19 %) respondentov z domácností s čistým mesačným príjmom do 600 EUR a 13 % opýtaných s čistým príjmom v domácnosti od 601 do 900 EUR. 

Pozitívnou správou je, že takmer dve tretiny Slovákov vo veku 18 až 60 rokov v súčasnosti disponujú finančnou rezervou (63 %). Viac ako pätina (21 %) opýtaných má vytvorenú finančnú rezervu vo výške približne jedného mesačného platu a približne ďalšia pätina (18 %) vo výške dvoch až troch mesačných platov. Peniaze pre prípad núdze na úrovni štyroch až šiestich mesačných platov má odložené necelá desatina (9 %) a 15 % Slovákov má dokonca financie vo výške viac ako šiestich mesačných príjmov. Naopak, viac ako tretina (37 %) obyvateľov nemá odložené žiadne peniaze, čo môže byť pre nich ohrozujúce najmä v prípade náhleho výpadku príjmu. V porovnaní s rokom 2020 sa mierne znížil podiel tých, ktorí finančnou rezervou disponujú a to o 6 % (zo 69 % v roku 2020 na 63 % v roku 2021). 

Viac ako polovici (57 %) respondentov pandémia príjem neovplyvnila a ostal približne rovnaký ako bol pred začiatkom koronakrízy. Viac ako desatina (11 %) opýtaných uviedla, že sa jej príjem dokonca zvýšil. Oproti výsledkom z prieskumu z novembra 2020 sa znížil negatívny dopad koronakrízy na výšku mesačného príjmu opýtaných o 8 % (zo 40 % v roku 2020 na 32 % v roku 2021).

Novinka: Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti vo formáte xml

Na základe podnetu na zosúladenie formátu doložky s eGOV zákonom 305/2013 začali súdy na Slovensku od 20. 12. 2021 vydávať doložku právoplatnosti a vykonateľnosti vo formáte xml (štruktúrovaný formulár registrovaný na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk). Elektronický formát doložky je možné použiť v akomkoľvek podaní / žalobe na súd.

Na korektnú vizualizáciu doložky je zároveň potrebné mať v počítači nainštalovanú aplikáciu D.Viewer, súčasť balíka aplikácií D.Suite/eIDAS, ktorý sa používa na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Aplikácia je dostupná bezplatne na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“ (v záložke Formuláre sa vyžaduje aktualizovať importované formuláre).

Doložku vo formáte xml je možné zobraziť aj priamo v elektronickej schránke na portáli slovensko.sk, a teda aplikácia D.Viewer v takomto prípade nie je vôbec potrebná. Rovnako ju nepotrebujú ani používatelia registratúrnych systémov, ktoré obsahujú funkciu zobrazovania údajov vyplnených podľa elektronického formulára.

piatok 21. januára 2022

Radíme: Fitness v zime

Moderný život plný technológií nás drží v sede príliš veľa hodín denne. Vyvážiť by sme to mali dennými aktivitami minimálne 30 minút. Medzi zdravotné výhody spojené s cvičením patrí zlepšenie hustoty kostí, tvarovania svalov a kardiovaskulárneho systému aj zvýšenie hladiny energie. Ak chcete výraznejšie ovplyvniť kompozíciu tela alebo zlepšiť svoj športový výkon, v takom prípade budete potrebovať byť aktívny dlhší čas. Vaším cieľom by malo byť 60 až 90 minút fyzickej aktivity rôznej úrovne intenzity, ktorá zodpovedá vašim špecifickým kondičným cieľom. 

Veľa ľudí sa cvičeniu vyhýba, pretože si ho spájajú s negatívnymi pocitmi: necítia sa dobre, potia sa,  ide o náročnú aktivitu, bolia ich svaly. „Nikto vám nemôže sľúbiť, že sa pri aktívnom cvičení nebudete potiť, ale môžem vám povedať, že ak budete k tejto aktivite pristupovať pomaly a postupne, začnete si fitness spájať so zlepšením telesnej stavby, sebavedomím (s ohľadom na svoje telo) a skvelým pocitom. Príliš rýchle skoky do rutiny môžu viesť k zvýšenej bolesti svalov, preto buďte k svojmu telu láskaví a zvyšujte intenzitu podľa toho, ako sa zvyšuje vaša úroveň kondície“, vysvetľuje Samantha Clayton. Ak ste dospeli do štádia, v ktorom vás už bolia svaly, naplánujte si niekoľko dní ľahkého cvičenia na zotavenie, napríklad príjemnú chôdzu či strečing. Následne si v rámci ďalšieho tréningu dajte poriadne do tela, aby ste sa opäť o niečo priblížili k želaným výsledkom, no pozor na to, aby ste to neprehnali až do tej miery, že sa na druhý deň nebudete vedieť postaviť.

Vybraná fyzická aktivita by vás mala baviť, pretože práve vďaka tomu sa k nej budete vracať s menším odporom. Vyhnite sa extrémnemu januárovému skoku a postupne zvyšujte náročnosť aktivity spolu s tým, ako sa zlepšuje vaša fyzická kondícia. Ak však z tohto cyklu vypadnete, budete musieť začať odznova. Keď totiž prestanete cvičiť, stratíte časť svojej kardiovaskulárnej kondície aj svalovej sily. Akýmsi povzbudením môže byť pre vás fakt, že úroveň, kde ste skončili, môžete dosiahnuť o niečo jednoduchšie a rýchlejšie, než keď ste len začínali. Vaše telo má totiž úžasnú svalovú pamäť.

Niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu začať:
 • Začnite jednoduchými strečingovými cvikmi, aby ste denne rozhýbali svaly a kĺby v ich plnom rozsahu.
 • Dennú aktivitu zvýšte napríklad tým, že namiesto výťahu pôjdete po schodoch, že zaparkujete na čo najvzdialenejšom mieste od obchodu, že si zatancujte či zahráte sa s deťmi. Jednoducho sa hýbte!
 • Zaraďte do svojej dennej rutiny pravidelné prechádzky. Ich čas môžete pomaly predlžovať, kým sa vám nebude zdať 30 minút príjemných a pohodlných. Úroveň intenzity potom viete zvýšiť napríklad rýchlejšou chôdzou. Zahrnúť do nej môžete aj rôznorodý terén, napríklad kopce, postupne môžete zvýšiť tempo do joggingu až behu.
 • Zo začiatku cvičte s váhou vlastného tela (jednoduché drepy, výpady či kliky), postupne môžete pridávať závažia.  
Najdôležitejšie je však počúvať svoje telo. Nastavte si náročnosť cvičenia, aby pre vás predstavovalo výzvu, no nesmie prekročiť únosnú mieru, vtedy totiž riskujete zranenie alebo pocit strašnej bolesti celého tela.

On-line: Aplikácie o lesoch Slovenska

Hlavným cieľom projektu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Otvorené lesy je sprostredkovať verejnosti prehľadne spracované informácie o nakladaní s drevom prostredníctvom webovej aplikácie Otvorené drevo. Okrem novej aplikácie je možné nahliadnuť do údajov o plánovaní a evidencii odborného hospodárenia v lesoch na Slovensku prostredníctvom Informačného systému lesného hospodárstva.

Detailné informácie o prevoze dreva, ktoré predávajú LESY SR prostredníctvom svojich odštepných závodov po celom Slovensku, sú zverejnené na stránke https://otvorene.lesy.sk/drevo. Aplikácia, členená do šiestich základných sekcií, umožňuje verejnú kontrolu ťažby, obchodu aj prepravy dreva z lesov na Slovensku. Údaje sa aktualizujú každú pol hodinu, dáta sa čerpajú z viacerých interných a externých systémov a týkajú sa kľúčových a stredných odberateľov, čo predstavuje vyše 90 % všetkých odberateľov za obdobie posledných 5 rokov. Informácie je možné filtrovať na základe vybraných ukazovateľov (mesiac, rok, odberateľ, lokalita, ŠPZ). V rámci zverejnených dát sa verejnosť môže dozvedieť informácie o preprave dreva až po úroveň odvozného miesta, v súčasnosti ide až o 12-tisíc odberných miest.

Pravidelne sa aktualizuje aj Informačný systém lesného hospodárstva (ISLHP). Využíva sa ako nástroj štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. Formou on-line aplikácie je dostupný na stránke: https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo v sekcii „mapa“. Slovensko je podľa Národného lesníckeho centra jediná krajina na svete, ktorá zabezpečuje zber, evidenciu a on-line publikovanie informácií o všetkých lesoch na svojom území.


 

EU: Prieskum internetu vecí

Prieskum 
Európskej komisie v oblasti hospodárskej súťaže zameraný na spotrebiteľský segment internetu vecí poukázal na obavy z možného narušenia hospodárskej súťaže na rýchlo rastúcich trhoch pre produkty a služby súvisiace s internetom vecí v Európskej únii. Pripomienky poskytli napr. poprední aktéri spotrebiteľského segmentu internetu vecí, výrobcovia inteligentných zariadení, poskytovatelia služieb kreatívneho obsahu, združenia alebo telekomunikační operátori.

Hlavné zistenia odvetvového prieskumu spotrebiteľského segmentu internetu vecí sa týkajú: 
i) charakteristiky spotrebiteľského segmentu internetu vecí,
ii) aspekty hospodárskej súťaže na týchto trhoch,
iii) hlavné oblasti potenciálnych obáv zainteresovaných strán v súvislosti so súčasným fungovaním trhov spotrebiteľského segmentu internetu vecí, ako aj v súvislosti s výhľadom do budúcnosti.

Charakteristiky spotrebiteľského segmentu internetu vecí
Spotrebiteľský segment internetu vecí rýchlo rastie a stáva sa čoraz viac súčasťou nášho každodenného života. Okrem toho existuje trend zvyšovania dostupnosti hlasových asistentov ako používateľských rozhraní, ktoré umožňujú interakciu s inými inteligentnými zariadeniami a službami spotrebiteľského segmentu internetu vecí.

Aspekty hospodárskej súťaže na trhoch s produktami a službami spotrebiteľského segmentu internetu vecí
Väčšina respondentov považuje za jednu z hlavných prekážok vstupu na trh alebo expanzie v tomto odvetví náklady na investície do technológií, ktoré sú mimoriadne vysoké na trhu s hlasovými asistentmi. Pre viacerých je ťažké konkurovať vertikálne integrovaným spoločnostiam, ktoré si vybudovali svoje vlastné ekosystémy v spotrebiteľskom segmente internetu vecí, ako aj mimo neho (napríklad Google, Amazon alebo Apple). Keďže títo hráči poskytujú najbežnejšie operačné systémy inteligentných a mobilných zariadení aj najrozšírenejších hlasových asistentov, práve oni určujú procesy integrácie inteligentných zariadení a služieb do systému internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby.

Hlavné obavy:
 • určité praktiky v oblasti exkluzivity a viazania v súvislosti s hlasovými asistentmi, ako aj praktiky obmedzujúce možnosť využívať rôznych hlasových asistentov na tom istom inteligentnom zariadení,
 • postavenie hlasových asistentov a operačných systémov inteligentných zariadení ako sprostredkovateľov medzi používateľmi na jednej strane a inteligentnými zariadeniami alebo službami spotrebiteľského segmentu internetu vecí na strane druhej. Toto postavenie by im spolu s ich kľúčovou úlohou pri tvorbe a získavaní údajov umožnilo vykonávať kontrolu nad používateľskými vzťahmi. V tejto súvislosti zainteresované strany vyjadrili obavy aj v súvislosti s objaviteľnosťou a viditeľnosťou svojich služieb v rámci spotrebiteľského segmentu internetu vecí,
 • rozsiahly prístup k údajom vrátane informácií o interakciách používateľov s inteligentnými zariadeniami a spotrebiteľským segmentom internetu vecí tretích strán. Zainteresované strany sa domnievajú, že prístup k veľkým množstvám údajov a ich akumulácia umožňujú poskytovateľom hlasových asistentov zlepšiť ich postavenie na trhu a ľahšie využiť pákový efekt, pokiaľ ide o susedné trhy,
 • nedostatočná interoperabilita v spotrebiteľskom segmente internetu vecí v dôsledku prevahy proprietárnej technológie, ktorá niekedy vedie k vytvoreniu „de facto noriem“. Konkrétne sa uvádza, že niekoľko poskytovateľov hlasových asistentov a operačných systémov jednostranne kontroluje procesy interoperability a integrácie a že sú schopní obmedziť funkcie inteligentných zariadení a spotrebiteľského segmentu internetu vecí tretích strán, nie však seba samých.
.

Radíme: Vysoká spotreba vody

Neprimerane vysokú spotrebu vody v domácnosti môže spôsobovať únik vody. Medzi najčastejšie príčiny patria kvapkajúca vodovodná batéria či pretekajúca toaleta, ktoré môžu ľahko uniknúť pozornosti. Pritom len „obyčajná“ porucha splachovača na toalete môže spôsobiť stratu až 25 litrov vody za hodinu. Nejde tu však iba o problém plytvania prírodnými zdrojmi, ale aj o stovky eur nedoplatkov. 

Aby ste stratám vody zabránili, nemusíte denne kontrolovať všetky vodovodné batérie a toalety v byte. Technológie úniky odhalia za vás a včas. Ak vodomery odhalia nežiaduci únik, správcovi domu alebo samotnému užívateľovi bytu je doručené varovanie. Vlastník bytu je včas informovaný o tom, že v jeho domácnosti dochádza k nežiaducemu úniku vody, ktorý následne vie vyriešiť a nemusí sa tak obávať privysokého nedoplatku pri ročnom vyúčtovaní nákladov. Podmienkou sú vodomery vybavené štandardným rádiovým modulom, ktorý posiela informácie o prietoku vody do zbernice dát nainštalovanej v spoločných priestoroch domu. Informácie zo zbernice sú následne prenesené na centrálny server. Softvér na detekciu úniku vody už vie vyhodnotiť, či ide o bežný prietok vody alebo o únik vody, ktoré spôsobila porucha či iná závada. 

Používaním technológie diaľkových odpočtov na úniky vody informuje e-mail. Komunikačnú bránu tu namiesto odpočtára predstavuje inteligentná zbernica dát nainštalovaná v spoločných priestoroch domu. Na jej fungovanie a inštaláciu nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy, ani pripojenie na internet či elektrinu. Všetky potrebné dáta z meračov energií a vody sa automaticky prenášajú prostredníctvom rádiovej siete na centrálny server. Prostredníctvom on-line portálu je sprostredkovaný  prístup k denným informáciám o spotrebe a funkčnosti meracích prístrojov, prehľad o hospodárení s energiami aj upozornenia na nezvyčajné spotreby, úniky vody či prípadné poruchy na meračoch.


štvrtok 20. januára 2022

SR: Nové odvody do Sociálnej poisťovne

Od 1. januára 2022 sa zmenili výšky poistného odvádzaného do Sociálnej poisťovne. Nový minimálny vymeriavaci základ pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je 187,78 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2.629,12 eura mesačne (vlani to bolo 2.533,98 eura).
 
Sociálna poisťovňa už zasiela oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu v tomto roku. Živnostníci dostanú spolu 174.327 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou poisťovňa odosiela 152.816 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 21.511. Oznámenia o novej výške poistného poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

Informácia pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby je ústretovou proaktívnou službou Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 173.867 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 288 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny poistencov sú povinné uhradiť poistné v novej výške do 8. februára 2022 a je potrebné včas upraviť aj platobný príkaz v banke.Novinka: Centrálny register účtov

Vláda SR schválila návrh zákona o centrálnom registri účtov s účinnosťou od 1. mája 2022. Povinnosť vybudovať centrálny register účtov nám vyplýva z európskych smerníc o predchádzaní využívania finančných systémov na pranie špinavých peňazí a na tento účel upravujúcich pravidlá využívania finančných a iných informácií. Európska únia plánuje prepojenie centrálnych registrov členských krajín.

Návrh zákona upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov, ktorý oprávneným orgánom verejnej moci umožní rýchly elektronický prístup k týmto informáciám. Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí sú prioritnými oblasťami ministerstva vnútra v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Náklady na zriadenie registra majú byť tiež financované z tohto plánu. Správcom registra bude ministerstvo financií, do prevádzky ho má uviesť 1. januára 2023. Podrobnosti o prihlasovaní a zasielaní dát do registra upraví všeobecne záväzný predpis, ktorý rezort financií plánuje vydať v lete 2022.

Zriadením centrálneho registra sa má dosiahnuť rýchly, bezpečný a jednoduchý spôsob získavania informácií o majiteľoch či disponentoch bankových a platobných účtov, bezpečnostných schránok a o konečných užívateľoch výhod. Využitie dát z registra bude predpokladom zaistenia majetkov a výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti ako aj predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania organizovanej trestnej činnosti, korupcie, legalizácie výnosov z financovania terorizmu a daňových únikov. Banky budú povinné elektronicky zapisovať údaje do registra účtov na dennej báze a takisto budú zodpovedné za ich správnosť a úplnosť. Nesplnenie si tejto povinnosti bude správnym deliktom, za ktorý bude možné uložiť pokutu do výšky pol milióna eur.

Zmení sa zároveň definícia neobvyklej obchodnej operácie v zákone č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, a to tak, aby banky nahlasovali aj obchody, pri ktorých existuje odôvodnený predpoklad, že výnosy z nich nielen boli či budú použité na financovanie trestnej činnosti, ale aj súvisia s trestnou činnosťou. Okruh politicky exponovaných osôb sa rozšíri o súrodencov ľudí zastávajúcich významnú verejnú funkciu. Takisto pribudne povinnosť dôkladnejšieho preverenia konečného užívateľa výhod a tiež sa určí okruh údajov, ktoré budú musieť povinné osoby uchovávať pre prípadné spätné rekonštrukcie trestných činov. V zákone č. 483/2001 o bankách sa v súvislosti s prevádzkou centrálneho registra účtov upravuje prelamovanie bankového tajomstva a to vo vzťahu ku Kriminálnemu úradu finančnej správy, ktorý bude poskytovať informácie Európskemu úradu proti podvodom (OLAF). Finančnej správe pribudne povinnosť poskytovať OLAF všetky informácie o bankových účtoch vyžiadané na účely finančného vyšetrovania. Spôsob výmeny týchto informácií bude upravený novelou zákona č. 35/2019 o finančnej správe. V zákone č. 566/2001 o cenných papieroch sa v súvislosti s prevádzkou registra upravuje poskytovanie údajov o majiteľoch cenných papierov.


EU: Nový európsky Bauhaus 2022

Prihlášky do súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu za rok 2022 je možné podávať do 28. februára 2022, 19:00 SEČ. Ocenené budú nové nápady aj existujúce projekty v oblasti udržateľnosti, inklúzie a estetiky, ktoré prinášajú Európsku zelenú dohodu bližšie k ľuďom a miestnym komunitám. Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať Európsku zelenú dohodu.

Ceny sa udelia projektom a nápadom, ktoré prispievajú ku krásnym, udržateľným a inkluzívnym miestam, a to v štyroch kategóriách:
 • obnovenie spojenia s prírodou;
 • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti;
 • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú;
 • posilnenie dlhodobého a integrovaného myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.
Kategórie odrážajú štyri tematické osi transformácie Nového európskeho Bauhausu. Tie boli identifikované počas fázy spoločného koncipovania iniciatívy, na ktorej sa zúčastnili a do ktorej prispeli svojimi názormi a skúsenosťami tisíce ľudí a organizácií. Príspevky sa budú posudzovať s ohľadom na tri základné hodnoty iniciatívy: udržateľnosť, estetiku a inklúziu. Vítané sú prihlášky od účastníkov zo všetkých členských štátov, ako aj z celého sveta, pokiaľ sa ich projekty/nápady nachádzajú v Európskej únii.

V každej kategórii sú dva paralelné súťažné okruhy:
 • Ocenenia Nového európskeho Bauhausu za zrealizované príklady v posledných dvoch rokoch, 
 • Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu za koncepcie alebo nápady mladých tvorcov do 30 rokov.
Okrem 16 cien udelených porotou (jeden víťaz a jeden uchádzač na druhom mieste pre každú kategóriu v každom okruhu) sa vyberú dve ďalšie ceny na základe verejného hlasovania spomedzi najlepších príspevkov. Celkovo získa 18 víťazov peňažnú odmenu do výšky 30.000 EUR ako aj komunikačný balíček, ktorý im pomôže ďalej vyvíjať a propagovať ich iniciatívy.


On-line: 82 % Európanov chce odstrániť svoj príspevok

Podľa európskeho prieskumu o povedomí a postojoch k on-line súkromiu a digitálnej stope (vyše 8.000 používateľov internetu vo veku od 16 rokov v 11 krajinách) je  generácia Z nerozvážnejšia pri kontrole svojich údajov - viacerí si želajú natrvalo vymazať on-line príspevok z roku 2021 (86 %) v porovnaní so 75 % používateľov vo veku nad 35 rokov. Väčšina respondentov si nie je vedomá / nie je si istá, akú má kontrolu nad svojou digitálnou stopou, alebo čo by mohli urobiť, ak by chceli spravovať svoj profil v on-line priestore. Zvyšovanie povedomia o správe súkromia osobných údajov a „práve jednotlivca byť zabudnutý“ (z angl. right to be forgotten) je nevyhnutné.  

Európski spotrebitelia si uvedomujú, že on-line aktivity môžu mať aj následky a niektoré témy sú rizikovejšie a pálčivejšie ovplyvňujúce aj ich pracovné príležitosti a vzťahy. Za potenciálne najškodlivejšie označilo 38 % respondentov príspevky považované za urážlivé voči ľuďom so zdravotným postihnutím. Zároveň približne každý tretí respondent (34 %) uviedol, že zdieľanie príspevkov zameraných proti očkovaniu alebo používanie slovníka zameraného proti transsexuálom (32 %) by tiež mohlo ovplyvniť kariérne šance. Takmer polovica riaditeľov priznala, že vyhľadala on-line profil svojho nového kolegu pri jeho nástupe do firmy a našla niečo, čo aj odsúdila. Navyše, viac než 40 % respondentov uviedlo, že poznajú niekoho, koho prácu alebo kariéru negatívne ovplyvnil starý príspevok na sociálnych sieťach. Napriek tomu takmer tretina ľudí nikdy nepreskúmala ani nevymazala svoje staré príspevky na sociálnych sieťach. Veľká časť z nich sa chybne domnieva, že účty a príspevky na sociálnych sieťach možno natrvalo vymazať.

Vnímanie vytvorené na základe digitálnej stopy v on-line priestore je pre veľa ľudí problémom. Celkovo 42 % spotrebiteľov tvrdí, že ich profily na sociálnych sieťach ich nereprezentujú autenticky. Ďalších 48 % uvádza, že druhí ľudia si o nich môžu urobiť mylnú predstavu na základe histórie ich vyhľadávania na internete. Znepokojujúce je, že veľká väčšina (81 %) ľudí vo veku 16-21 rokov sa mylne domnieva, že majú plnú kontrolu nad tým, čo môžu zo svojej prítomnosti v on-line priestore natrvalo vymazať. Aj milióny zosnulých ľudí po sebe zanechávajú profily na sociálnych sieťach a históriu vyhľadávania na internete. Prieskum poukázal na znepokojujúci nedostatok povedomia, keď takmer tretina (30 %) spotrebiteľov neuvažovala o tom, čo sa stane s ich digitálnou stopou po ich smrti, a takmer pätina (19 %) sa chybne domnievala, že všetky ich účty na sociálnych sieťach budú automaticky a navždy vymazané. Z výsledkov tiež vyplynulo, že 37 % opýtaných by nemalo problém vstúpiť do účtu zosnulého rodiča na sociálnych sieťach, ak by im v závete zanechal svoje prihlasovacie údaje. Táto úroveň komfortu sa nepreniesla do uvažovania respondentov, ak už išlo o nich samých. Totiž obdobné percento respondentov sa necítilo komfortne so zanechaním svojich prihlasovacích údajov do účtov na sociálnych sieťach v závete.


streda 19. januára 2022

Upozorňujeme: Podvodné telefonáty neprestávajú

V Bratislavskom kraji zaznamenala polícia opäť nárast podvodných telefonátov. Páchatelia s rôznymi zámienkami  kontaktujú dôverčivých občanov, aby získali prihlasovacie údaje do ich internetbankingu, číslo pridelenej karty k bankovému účtu, rodné čislo a dokonca aj bezpečnostný kód vygenerovaný bankou. 

Polícia SR upozorňuje na podvodné telefonáty na sociálnej sieti.  Aj v priebehu tohto týždňa dôverčivá seniorka všetky uvedené údaje poskytla a následne ju neznámy páchateľ okradol o 30.000 eur z bankového účtu. Opäť pripomíname, že banka nikdy nežiada takéto údaje od klienta telefonicky. Vyžaduje iba osobné údaje na identifikáciu klienta, nikdy však konkrétny údaj ku konkrétnej službe či produktu. Ak vás osloví neznáma osoba a telefonicky pýta vaše údaje k platobným kartám či internetovému bankovníctvu, alebo prihlasovacie údaje a heslo, neposkytujte ich!

V prípade, že dôjde k prevodu peňazí, nevyhnutné je ihneď informovať zákaznícku linku banky. Pracovníci infolinky vykonajú úkony na zamedzenie nakladania s finančnými prostriedkami na účte poškodeného, ako aj na účtoch, kam boli finančné prostriedky prevedené.

EU: Enviromentálne vzdelávanie

Cieľom návrhu odporúčania Rady Európskej komisie o vzdelávaní v oblasti environmentálnej udržateľnosti je pomôcť vybaviť študentov teoretickými aj praktickými schopnosťami v otázkach udržateľnosti, zmeny klímy a životného prostredia. Nový európsky rámec kompetencií v oblasti udržateľnosti, ktorý zároveň uverejnilo Spoločné výskumné centrum, mapuje kompetencie potrebné na zelenú transformáciu vrátane kritického myslenia, iniciatívnosti, rešpektovania prírody a chápania vplyvu našich každodenných činností a rozhodnutí na životné prostredie a klímu vo svete.

Na otázku v prieskume Eurobarometra, ktorá z priorít by mala byť v nasledujúcich rokoch pre EÚ hlavnou, bola prvou odpoveďou mladých ľudí ochrana životného prostredia a boj so zmenou klímy (67 %) a hneď po nej skvalitnenie vzdelávania a odbornej prípravy (56 %). To je jasný dôkaz o tom, že treba konať. V návrhu sa členské štáty vyzývajú:
 • Poskytnúť vzdelávaným bez rozdielu veku prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave v oblasti zmeny klímy, biodiverzity a udržateľnosti;
 • Urobiť zo štúdia zameraného na environmentálnu udržateľnosť prioritnú oblasť politík a programov vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť túto oblasť a prispieť tak k zelenej transformácii;
 • Podnecovať a podporovať celoinštitucionálny prístup k udržateľnosti, ktoré zahŕňajú výučbu a štúdium, vypracovanie vízie, plánovanie a riadenie, aktívnu účasť študentov a zamestnancov, správu budov a zdrojov, ako aj partnerstvá s miestnymi a širšími komunitami;
 • Mobilizovať vnútroštátne finančné prostriedky a fondy EÚ na investície do udržateľnej a zelenej infraštruktúry, odbornej prípravy, nástrojov a zdrojov s cieľom zvýšiť odolnosť a pripravenosť vzdelávania a odbornej prípravy na zelenú transformáciu.
Aj v programe Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sa kladie veľký dôraz na zelenú transformáciu vo vzdelávaní a odbornej príprave. V pracovnom programe na rok 2022 sa uprednostnia projekty zamerané na rozvoj ekologických kompetencií a zručností, učebné plány orientované na budúcnosť a plánované prístupy k udržateľnosti zo strany poskytovateľov vzdelávania. Finančné prostriedky na identifikáciu, rozvoj a testovanie inovatívnych prístupov k vzdelávaniu v oblasti environmentálnej udržateľnosti bude možné získať v rámci špecifickej výzvy na veľké projekty. Komisia zároveň poskytne pedagógom príležitosti na odbornú prípravu a priestor na výmenu praktických skúseností cez School Education Gateway a eTwinning. Nový portál pre európsky vzdelávací priestor umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ vrátane konkrétnych informácií o ekologickom vzdelávaní.

Novinka: Občianske aj s odtlačkami prstov

op-biometria-ilustr

Vláda SR schválila 12. januára t. r. novelu zákona o občianskych preukazoch, ktoré budú obsahovať v súlade s legislatívou Európskej únie aj biometrické údaje. Od 1. mája 2022 sa tak rovnako ako pri cestovných pasoch majú do elektronického čipu občianskeho preukazu ukladať odtlačky prstov a podoba tváre, a to vo forme zakódovaných biometrických údajov. Z databázy ministerstva vnútra budú odtlačky prstov vymazané v momente, kedy bude doklad vydaný držiteľovi, keďže európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov vytváranie databázy odtlačkov neumožňuje.

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Osobám, ktorým z rôznych dôvodov nebude možné zosnímať odtlačky prstov, sa OP vydá s platnosťou na 1 rok. Zosnímať podobu tváre, odtlačky prstov a podpis bude možné aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Novinkou bude možnosť prezerať a kontrolovať si biometrické aj ostatné údaje zapísané v elektronickom čipe pomocou pripravovanej aplikácie. V súčasnosti je to možné len na oddelení dokladov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti už nebude možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu elektronicky. 

Podľa ministerstva vnútra sa zároveň upravuje aj zákon č. 647/2007 o cestovných dokladoch, pričom žiadateľ o pas už nebude musieť uvádzať v žiadosti o vydanie dokladu adresu pobytu. Ďalšou zmenou je, že občania starší ako 15 ale mladší ako 18 rokov pri podávaní žiadosti o pas budú môcť predložiť súhlas rodiča či zákonného zástupca bez notárskeho overenia jeho podpisu. Zmeny sa navrhujú aj v zákone č. 145/1995 o správnych poplatkoch. Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je občiansky preukaz povinným dokladom, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad. Vzhľadom na uvedené je preto vhodné oslobodiť občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov.


e-Commerce: Nákupy Slovákov

Nákupy na internete v roku 2021 po prvýkrát na Slovensku prekonali dve miliardy eur. Výška 19 % medziročného rastu je prekvapením najmä vzhľadom na predchádzajúci „skokový“ nárast o 29 % v roku 2020. Podľa analýzy Heureka významne rástli aj kategórie, ktoré majú bližšie skôr ku kamenným než on-line obchodom. Prekvapením bol napríklad rast nákupu investičného zlata a striebra. 

Objem on-line nákupov na Slovensku v roku 2021 dosiahol 2,08 mld eur. Rast bol výrazný najmä v prvom kvartáli, kedy dosiahol až 65 %, na čom sa výrazne podieľala najmä pandémia. V ďalších kvartáloch dosiahol vždy rast medzi 5 až 8 %. Na porovnanie v Česku narástol v roku 2021 e‑commerce 14 % po predchádzajúcom rekordnom raste 26 % v roku 2020, v poslednom kvartáli minulého roka však zaznamenal medziročný prepad spôsobený skutočne extrémnym objemom obratu e‑commerce v roku 2020 z dôvodu jesenného lockdownu. Najväčší nárast zaznamenali kategórie, ktoré do on-line nákupov presunula pandémia. Medzi top 5 kategóriami sú až tri, ktoré neboli pre on-line nákupy štandardné: oblečenie, nábytok a potraviny. V uplynulom roku sa mimoriadne darilo ručnému náradiu (+ 90 %), spoločenským hrám  (+ 70%), kancelárskemu zariadeniu a technike (+ 40 %). Ľudia však začali na internete výraznejšie nakupovať aj krmivo pre psy (+ 34 %) či pneumatiky (+ 30 %). Prekvapujúco jedna z najviac rastúcich kategórií bola, rovnako ako aj v Česku, kategória investičného zlata a striebra. 

A aké sú očakávania e‑commerce v roku 2022? Jednou z možných prekážok aktuálneho roku bude podľa šéfa Heureka Group nastávajúca kríza v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Dôležitým faktorom bude aj vplyv rastu CPC, s ktorým sa mnohé e‑shopy budú musieť vysporiadať. „Na druhej strane e‑shopy s unikátnym sortimentom a tí, ktorých kríza dodávateľov nezasiahne, sa budú rozhliadať po tom, ako preraziť v zahraničí. Nezastaviteľným trendom je rastúca popularita marketplace, ktorá opätovne významne vzrastie, a to tak zo strany zákazníkov ako aj zapojených predajcov“, dodáva Tomáš Braverman.

utorok 18. januára 2022

Trend: Vodíková doprava

Elektromobilita ako náhrada motorov spaľujúcich fosílne palivá nie je jediným riešením. Diaľková kamiónová doprava hľadá aj iné riešenia - v súčasnosti je to predovšetkým vodík. Vodíkový a elektrický pohon pritom spolu úzko súvisia. Vodík sa totiž v motore nespaľuje, ale v palivovom článku reaguje so vzduchom, pričom vzniká elektrina (a čistá voda). Pohonnou jednotkou vodíkových vozov je teda rovnako elektromotor. Ani vozidlá na vodík sa nezaobídu bez batérie, ktorá v tomto prípade slúži ako záloha pri vyššom odbere energie, než dokáže palivový článok vyrobiť. 

V závislosti od tlaku vodíka v nádržiach je možné podľa Roy van Sona s kamiónom prejsť 400 až 800 km a doplnenie paliva netrvá viac ako natankovanie nafty. V prípade nádrží so skvapalneným vodíkom je teoretický dojazd nákladnej súpravy až 1.000 km. Hlavnou prekážkou v rozvoji vodíkových pohonov v nákladnej doprave je chýbajúca infraštruktúra plniacich staníc. Vysoké nároky na manipuláciu s vodíkom kladú nielen extrémne tlaky, pri ktorých je skladovaný, ale aj jeho chemická štruktúra. Zo všetkých látok má vodík najmenšiu hustotu a jeho molekuly sú tak malé, že prenikajú tesneniami vo vedeniach, ktoré sa inak používajú napríklad pre zemný plyn. 

Najrozvinutejšou infraštruktúrou vodíkových plniacich staníc majú dnes krajiny juhovýchodnej Ázie, ale okolo dvoch stoviek ich nájdeme tiež v Európe – predovšetkým v Nemecku a vo Francúzsku. Stavba ďalších vodíkových čerpacích staníc sa plánuje po celej Európskej únii, v susednej Českej republike a už aj na Slovensku.  Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc začiatkom júna 2021. Na Slovensku pôjde o prvé čerpacie stanice, na ktorých bude možné dopĺňať palivo do áut a autobusov na vodíkový pohon. Financované budú z európskych zdrojov. SIEA chce aj takto v súlade s národnou vodíkovou stratégiou prispieť k rozvoju vodíkovej mobility a tým aj ku klimatickej neutralite, ktorú chce Európska únia dosiahnuť do roku 2050. Palivom budúcnosti by tak mohol byť práve vodík.


Novinka: Register potravín

Slovenskí výrobcovia potravín môžu registrovať svoje výrobky do Registra potravín na internetovej stránke https://registerpotravin.sk/. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už požiadalo o registráciu odborné komory a zväzy SR a ich členov, pričom oslovilo aj obchodné reťazce. Registrácia je dobrovoľná.

Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín je zriadený od začiatku roka 2022. Ide o informačný systém a zároveň marketingový nástroj, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Spotrebiteľom poskytne informácie o prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku a jeho registrovaných potravinách v zmysle platnej potravinárskej legislatívy. V súčasnosti je vytvorený register dostupný pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí majú možnosť registrácie svojej spoločnosti a svojich výrobkov. Napĺňanie samotného Registra potravín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.