štvrtok 29. marca 2018

Radíme: Alkohol za volant nepatrí ani počas sviatkov

Ak polícia zistí u vodiča prítomnosť alkoholu, môže mu odobrať vodičský preukaz a uložiť pokutu. Pri vysokom promile môže dokonca previnilca súd poslať za mreže. Horšie však je, ak vodiča polícia nezastaví a ten spôsobí dopravnú nehodu. 

Negatívny vplyv môže mať aj zvyškový alkohol. „Ak teda plánujete počas veľkonočných sviatkov ísť na pondelkovú šibačku, kde sa nevyhnete konzumácii alkoholu, naplánujte si vopred spôsob, ako sa budete bezpečne premiestňovať. Využite MHD, taxík, alebo choďte pešo. Ak ide na šibačku partia autom, je dobré dopredu sa dohodnúť, kto bude šoférovať", odporúča Jana Shepperd zo združenia, ktoré s políciou spolupracuje na preventívnej akcii zameranej proti alkoholu za volantom. Sankcie za nezodpovedné správanie sa môžu vyšplhať až na 1.216,5 eur. Suma zahŕňa nielen pokutu, ale aj poplatok za potvrdenie od psychiatra, odborné poradenstvo u psychológa a skúšku na dopravnom inšpektoráte. Zároveň môže polícia vodičovi zadržať vodičský preukaz až na tri roky. Ak alkohol nameraný v dychu presiahne jedno promile, previnilcovi hrozí dokonca väzenie.

Trvalé následky na zdraví či dokonca strata života sa však nedajú vyčísliť. Riaditeľ odboru dopravnej polície Ján Ignaták dopĺňa, že takmer štvrtinu dopravných nehôd počas veľkonočných sviatkov zavinia vodiči pod vplyvom alkoholu. Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR vysvetľuje, aký vplyv má alkohol na schopnosti vodiča: spôsobuje stratu sebakontroly a veľa vodičov sa vtedy mylne domnieva, že jazdí bezpečne. Alkohol zhoršuje reakčný čas vodiča, jeho koordináciu a motoriku. Znižuje ostrosť zraku, zužuje videnie a spôsobuje tak rozostrené vnímanie situácie na ceste, čím vážne ohrozuje životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Alkohol zároveň spôsobuje impulzívnejšie a riskantnejšie správanie, obzvlášť u mladých vodičov.

Na odbúranie alkoholu z 3 veľkých pív potrebuje muž vážiaci 85 kg asi 8 hodín. Žena vážiaca 60 kg potrebuje na odbúranie alkoholu z 2 veľkých pív približne 9 hodín. Podľa BECEP s koncentráciou alkoholu v krvi sa zvyšuje aj pravdepodobnosť dopravnej nehody. Pri 0,5 promile je táto pravdepodobnosť o 100% vyššia ako u vodiča, ktorý nepil a pri 0,8 promile je to až o 400%. 

Veda: Podpora spolupráce Slovenska a Nemecka

Slovenskí diplomanti, doktorandi, postdoktorandi aj vedci, ktorí realizujú vedecké projekty v Nemecku, môžu získať od januára 2019 príspevok na cestovné a pobyt v tejto krajine. Platí to recipročne aj pre nemeckých výskumníkov pracujúcich na Slovensku.

Táto forma podpory sa bude realizovať ako spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN. Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci neho sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do Nemecka, resp. na Slovensko; základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Žiadosť o príspevok je potrebné podať do 30. júna 2018, pričom samotné financovanie sa začne realizovať od 1. januára 2019. Podrobné informácie sú zverejnené na webe ministerstva školstva.

e-Bezpečnosť: Podnikové siete

Podnikové siete v 56% lokálnych malých a stredne veľkých spoločností (SMB) stále nie sú dostatočne chránené.  

Potvrdil to prieskum GFI Software, ktorý sa uskutočnil vo februári tohto roku medzi českými a slovenskými predajcami riešení GFI a Kerio. Viac ako polovica predajcov registruje záujem o riešenie firewallu, ktoré je aktuálne po ochrane elektronickej pošty druhým najžiadanejším riešením.

Hlavné zistenia prieskumu:
· 56% SMB podnikov je ohrozovaných nechránenými podnikovými sieťami, 41% neaktualizovaným softvérom, 26% infikovanými webovými stránkami a 21% používaním neautorizovaných prenosných médií (hlavne USB).
· Dopyt po riešení firewallu aktuálne registruje 53% predajcov riešení GFI a Kerio.
· Spoločne so správou prístupu, šifrovaním dát a zabezpečením mailov patrí firewall k najčastejšie využívaným nástrojom na zaistenie požiadaviek GDPR.
· Podľa predajcov je na požiadavky GDPR pripravených z väčšej časti iba 19% firiem, 65% skôr nie a 16% ich zatiaľ vôbec nerieši. Stopercentne nie je pripravený na GDPR nikto.

Podcenenie bezpečnosti siete je zdrojom významných bezpečnostných rizík pre podnikové dáta a chod celej spoločnosti, a od mája navyše tiež hrozba nedodržania predpisov GDPR. 

streda 28. marca 2018

Radíme: Elektronické listy dôchodkového poistenia

Podľa Sociálnej poisťovne si zamestnávatelia stále neplnia svoju povinnosť zasielať jej elektronicky evidenčné listy dôchodkového poistenia(e-ELDP). A robia aj veľa chýb, ktoré sťažujú včasné a riadne vybavenie žiadostí o jednotlivé dávky. 

Zamestnávatelia sú od 1. januára 2017 povinní zasielať elektronické e-ELDP prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Neplatí to len pre veľmi špecifickú a úzku skupinu zamestnávateľov, ktorí majú udelenú výnimku. Zamestnávatelia vyplňujú e-ELDP buď využitím manuálneho vstupu, alebo môžu odoslať XML súbor vygenerovaný z ich mzdového systému. Podrobné informácie o správnom vypĺňaní e-ELDP sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Elektronické služby.

Najčastejšie chyby v e- ELDP:
·  nesprávne uvedené údaje o vymeriavacom základe, období dôchodkového poistenia, dátume vzniku či dátume zániku pracovného vzťahu,
·  uvádzanie údajov o viacerých pracovných vzťahoch na jednom evidenčnom liste dôchodkového poistenia,
·  nesprávny zápis údajov, ak mal zamestnanec prerušené dôchodkové poistenie,
·  nesprávny zápis údajov, ak zamestnankyňa / zamestnanec čerpali rodičovskú dovolenku,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca s nepravidelným príjmom,
·  nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za žiaka alebo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za fyzickú osobu s odvodovou úľavou,
·  nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50% alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %, alebo za zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia, ak zamestnanec nepodlieha slovenským právnym predpisom,
·  nesprávne/chýbajúce údaje o zamestnancovi.

Podrobné informácie o chybách sú zhromaždené na socpoist.sk v časti Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia. 

slovensko.sk: Pokuta vyše 225 tisíc eur

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) si uplatňuje ďalšie sankcie voči dodávateľovi služieb za spomalenie prevádzky. V prvých týždňoch septembra 2017 došlo k oneskoreným doručovaním rozhodnutí po potvrdení doručenky používateľmi. 

Prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, konzorcium spoločností SWAN a GlobalTel bude musieť štátu najnovšie uhradiť sankciu vo výške 225.543 eur bez DPH. O jej udelení sa rozhodlo na zasadnutí 20. marca 2018 po tom, čo sa nepodarilo preukázať, že k problémom nedošlo zavinením dodávateľa. „Veríme, že v budúcnosti nevzniknú dôvody na uplatnenie ďalších sankcií a systém bude fungovať bez toho, aby používatelia pocítili akýkoľvek nekomfort. V prípade ťažkostí spôsobených dodávateľom si však budeme dôsledne uplatňovať nároky vyplývajúce z prevádzkovej zmluvy“, uviedol Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.

Po zmene vedenia agentúry v októbri 2017 ide už o piatu sankciu udelenú dodávateľovi systému. NASES si doteraz uplatnil sankcie v celkovej výške 271.403,41 eur bez DPH. Spolu tak dodávateľ za svoje pochybenia v roku 2017 vyplatí štátu 496.946,41 eur bez DPH.

SR: Kvalita vody

Aj tento rok odhalili kontroly nevyhovujúcu pitnú vodu v súkromných studniach na Slovensku. Bezplatné kontroly pri príležitosti Svetového dňa vody boli zamerané na prítomnosť dusičnanov a dusitanov, ktoré sú v nadmernom množstve zdraviu škodlivé.  

Úrady verejného zdravotníctva SR minulý týždeň v laboratóriách preverili 317 vzoriek, z ktorých 77 nevyhovelo, a to v ukazovateli dusičnany 74 a dusitany 3 vzorky. Ale ani vyhovujúce výsledky v týchto ukazovateľoch nie sú dostatočné na preukázanie, či je voda z individuálneho zdroja pitná a zdravotne bezpečná. „Je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru", upozorňuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Kvalitu vody zo studne môže spoľahlivo potvrdiť len analýza v akreditovanom laboratóriu. Odber vzorky pitnej vody na rozbor si môže v niektorých prípadoch urobiť majiteľ studne aj sám, musí však rešpektovať pravidlá hygienikov, ktorí ho poučia a poskytnú mu aj vlastné špeciálne vzorkovnice. Rozbory vody by sa podľa hygienikov mali robiť raz či dva razy ročne (v rôznom ročnom období). Ak sa kvalita vody v studni minimálne tri roky nezmenila, interval vyšetrení je možné predĺžiť. Mimoriadne rozbory je vhodné vykonať napríklad po záplavách a po opravách a čistení studní.

Novinka: Inteligentné hodinky s Braillovým písmom

Zaujímavý výrobok juhokórejskej firmy sa objavil vlani na veľtrhu v Honkongu. Na Slovensku a v Čechách by mohli byť tieto inteligentné hodinky dostupné už od mája t.r. 

Dot Watch tvorí špeciálny 4-riadkový dotykový displej s hliníkovými bodmi, ktoré zobrazujú Braillovo písmo. Okrem zobrazovania času fungujú tiež ako stopky, budík a vďaka prepojeniu cez Bluetooth dokážu používateľa jemným vibrovaním informovať aj o prichádzajúcich hovoroch, SMS, aktuálnom počasí či upozornení zo sociálnych sietí. Cez mobilnú aplikáciu sú kompatibilné s operačným systémom iOs i Android a na jedno nabitie vydržia až týždeň.

Ovládanie hodiniek je jednoduché a intuitívne, pričom ich najväčšou výhodou je súkromie. Potvrdil to aj nevidiaci Zdeněk Rybák, ktorý novinku testoval. Predtým musel na čítanie SMS používať hlasového asistenta, čo napr. pri cestovaní v MHD nebolo veľmi komfortné. Teraz si môže zistiť čas a ďalšie informácie kdekoľvek a kedykoľvek bez toho, aby to ktokoľvek počul, alebo by to niekoho rušilo.

Ak Úřad práce v ČR schváli tieto hodinky ako pomôcku, mohli by na ne zrakovo postihnutí čerpať aj štátny príspevok. Alza zároveň vyvíja inhouse českú verziu Braillovho písma s háčikmi a čiarkami, ktoré zatiaľ hodinky nepoznajú. Dostupné budú v SR a ČR formou predobjednávok, a to za cenu 388,90 EUR/9.999 Kč. 

utorok 27. marca 2018

EKS: Vyše 85.000 kontraktov

Podľa portálu Elektronický kontraktačný systém (EKS) vstupná cena doteraz zrealizovaných kontraktov bola vyše 1,21 miliardy eur a konečná zmluvná cena 1,007 miliardy eur. Doterajšie úspory tak predstavujú vyše 210 miliónov eur.

Elektronické trhovisko bolo zriadené 1. júla 2014 a v plnej prevádzke funguje od 1. februára 2015. Cez elektronické trhovisko povinne nakupujú štát, obec, vyšší územný celok aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené. Za uplynulé tri roky pribúdali do EKS viaceré nové funkcie. Od 1. marca 2018 je to možnosť predkladať spolu s cenovou ponukou aj vlastný návrh plnenia. Objednávatelia získali možnosť vyžadovať od dodávateľov aj konkrétny návrh plnenia, ktorý sa po zazmluvnení zákazky s víťazným dodávateľom stane súčasťou zmluvy zverejňovanej aj v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Okrem elektronického trhoviska pribudnú ďalšie dva nástroje: dynamický nákupný systém, ktorý má zabezpečiť, aby sa do verejných súťaží mohlo zapojiť čo najviac dodávateľov a elektronická podpora procesov, teda poskytovanie informácií, vysvetľovanie či publikovanie dobrej praxe. 

EU: On-line predplatné so sebou

Od apríla sa začne uplatňovať nariadenie EÚ o zaistení cezhraničnej prenosnosti on-line obsahových služieb. 

Nové pravidlá znamenajú, že ak si doma platíte on-line predplatné na filmy, seriály, športové prenosy, hry alebo elektronické knihy, budete môcť tieto služby využívať aj na cestách v rámci celej Európskej únie. Nariadenie dopĺňa nové roamingové pravidlá, ktoré platia od minulého leta a umožňuje občanom EÚ cestovať so svojím on-line predplatným bez toho, aby sa museli obávať  vysokých poplatkov alebo zmeškali nejakú epizódu svojho obľúbeného seriálu.

Nariadenie schválil Európsky parlament  14. júna 2017, je súčasťou väčšieho balíka návrhov na modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti autorského práva. Ide o prvý nástroj týkajúci sa autorských práv, ktorý nadobudne účinnosť v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu.

GDPR: Tlač firemných dokumentov s osobnými údajmi

Nová európska legislatíva o ochrane osobných údajov (nariadenie GDPR) sa dotkne aj tlače dokumentov, ktoré také informácie obsahujú. Na čo by sa firmy aj úrady mali zamerať?

Medzi bezpečnostné riziká pri tlači patrí napríklad stav, kedy sa osobné dáta prenášajú cez sieť v nešifrovanej forme, alebo sa ukladajú nešifrované na tlačových serveroch a pevných diskoch tlačiarní. Ďalším potenciálnym rizikom je, ak sa tieto dáta uchovávajú aj po vykonaní tlačovej úlohy a nie sú bezpečne odstránené. Typickým bežným problémom je tiež situácia, ak dokumenty obsahujúce osobné údaje skončia v nesprávnych rukách, pretože zostanú ležať bez dozoru na výstupnom zásobníku tlačiarne. Môže tak ľahko dôjsť k ich strate alebo neoprávnenému a nekontrolovanému prístupu k citlivým informáciám. Moderné riešenia na riadenie tlače poskytujú funkcie, ktoré zaistia dostatočné zabezpečenie aj plnenie regulačných predpisov a pritom nie sú náročné na implementáciu ani cenovo nákladné.

Odporúčania OKI na zabezpečenie GDPR pri tlači
Do interných firemných predpisov pre tlač a nakladanie s tlačovými súbormi je v súvislosti s GDPR vhodné zvážiť doplnenie nasledujúcich pravidiel:
·         Zabezpečená tlač a vyzdvihnutie výtlačkov výhradne po autentizácii cez PIN alebo čipovú kartu.
·         Bezpečné mazanie HDD tlačiarne a časovo definované mazanie tlačových súborov.
·         Šifrovanie prenosu tlačových dát medzi zariadením a tlačiarňou.
·         Bezpečné ukladanie skenovaných úloh a zabezpečenie obsahu skenovaných súborov.
·         Bezpečné uchovávanie vytlačených dokumentov s osobnými údajmi.
·         Bezpečné skartovanie či iný spôsob likvidácie tlačených dokumentov s osobnými údajmi.
·         Zvážiť umiestnenie malých inteligentných multifunkčných tlačiarní priamo v oddelení, kde sa vo zvýšenej miere pracuje s osobnými údajmi (napr. mzdové, personálne, marketingové, obchodné oddelenie).

Upozorňujeme: Nezabudnite si vymeniť certifikát

Od januára je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a tiež ich zástupcov. Ak stále využívate občiansky preukaz s čipom, potrebujete platný certifikát.  

Na elektronickú komunikáciu je najskôr potrebné registrovať sa na portáli finančnej správy. Právnické osoby (konateľ alebo ním splnomocnená osoba), ktoré nie sú stále zaregistrované, tak musia spraviť okamžite. Registruje sa osoba (teda konateľ alebo ním splnomocnená osoba), nie samotná spoločnosť. Potrebujete na to elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis, keďže po 1. januári 2018 už právnické osoby nemôžu s daňovým úradom uzatvárať tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. V eID je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1. novembri 2017. Dovtedy platné certifikáty boli Ministerstvom vnútra SR zneplatnené. Výmenu je možné realizovať v klientskych centrách okresných úradov aj v oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).

Po registrácii je ešte potrebné elektronicky požiadať o autorizáciu – teda pridelenie prístupových práv k dátam daňového subjektu (konkrétnej spoločnosti). Autorizácia správcom dane trvá približne 3 dni. Samozrejme, v prípade väčšieho počtu žiadostí o autorizácie to môže trvať aj dlhšie, preto finančná správa odporúča vybaviť nevyhnutné kroky okamžite.

Fyzické osoby podnikatelia budú povinne komunikovať s finančnou správou až od 1. júla 2018. Informácie o elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti Registrácia a autorizácia pomocou eID karty. 

pondelok 26. marca 2018

Europass: Ľahší prístup na európsky pracovný trh

Europass uľahčuje zamestnávateľom v celej Európe ľahšie pochopiť odborné zručnosti a schopnosti žiadateľov o zamestnanie. Aktualizácia digitálnej verzie bude prístupnejšia. 

Europass je štandardizovaná koncepcia profesijných dokumentov, akým je napr. životopis, ktorá uľahčuje pochopenie kompetencií a kvalifikácií v rámci celej EÚ. Tým sa každoročne uľahčí odchod za prácou, školou, či za dobrovoľníckymi aktivitami asi milión Európanom. Od roku 2005 na bolo webe Europassu zaznamenaných viac ako 126 miliónov návštev a bolo vytvorených asi 60 miliónov životopisov. Vďaka tomu je Europass jednou z najznámejších iniciatív EÚ. Zámerom aktualizácie je zjednodušiť prístup k Europassu aj pre telesne postihnutých. Zabezpečiť by to mali rôzne technické úpravy na platforme.

V súčasnosti portfólio Europassu pozostáva z piatich dokumentov: životopis, jazyk, pas, sekcia pre certifikáty, sekcia pre diplom a mobilita. Po úprave legislatívy by mala pribudnúť nová funkcia, tzv. e-portfólio, ktoré by zahŕňalo všetky informácie o konkrétnej osobe na jednom mieste. Proces prijímania sa uľahčí vďaka jednoduchému prístupu k informáciám o uchádzačoch v systéme, ktorý zvýši transparentnosť a prehľad v kompetenciách a kvalifikáciách v celej Európe. Internetová platforma počíta aj s ochranou údajov.

Po formálnom odsúhlasení v parlamente potrebujú nové prvky dostať zelenú od  Rady Európskej únie. Rozhodnutie nadobudne platnosť 20 dní po zverejnení v oficiálnom vestníku.

Smart City: Voda a odpad

Po manažmente dopravy a digitalizácii verejnej správy mesta prichádza v druhom kole na rad manažment vody a odpadu. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil ďalšie dve výzvy na podporu experimentálneho vývoja a inovácií.

Obe výzvy v druhom kole sú spoločné so súkromnými partnermi. Pri výzve na tému manažment odpadov sa ÚPVII spojil so spoločnosťou Parzlich s. r. o. – členom holdingovej skupiny NWT (New World Technologies USA) a pri výzve k manažmentu vôd spolupracuje so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou – členom francúzskej nadnárodnej skupiny Veolia a s Priemyselným inovačným klastrom, ktorý združuje lídrov slovenského priemyslu. Obe dohody o partnerstve sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Výzvy sú určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, ktoré využijú grant na finalizáciu svojich riešení. Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta. Transparentnosť výberu podporených projektov zaručujú aj medzinárodní hodnotitelia, pričom osobitne sa bude hodnotiť ekonomické a technické riešenie.

Prihlasovacie termíny:Manažment odpadov – do 30.4.2018, 14:00 hod.Manažment vôd – do 30.4. 2018, 14:00 hod. 

SR: Najvyšší výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka

Zhubný nádor kolorekta je na Slovensku druhým najčastejším zhubným nádorom - vo výskyte aj v počte úmrtí na toto ochorenie. Počet novozistených prípadov stále stúpa a odhad pre rok 2018 je 5.004 nových prípadov.  

Rakovine hrubého čreva sa pritom dá predísť prevenciou a ak sa zistí včas, je dobre liečiteľná. Podľa pacientskej organizácie Europacolon je  zarážajúce, že napriek tomuto alarmujúcemu stavu Slovensko stále nemá národný skríningový program! Žiaľ, až 25% pacientov s kolorektálnym karcinómom je diagnostikovaných v štádiu metastatického ochorenia, s päťročným prežívaním predstavujúcim 10%. Úmrtnosť pacientov zostáva alarmujúca.

Liečba kolorektálneho karcinómu (KRK) závisí od umiestnenia nádoru, jeho veľkosti, prítomnosti metastáz, celkového stavu pacienta, veku a ďalších faktorov. Je to ale najlepšie liečiteľný typ rakoviny tráviaceho systému. Vo všeobecnosti sa používa chirurgická liečba, rádioterapia, konvenčná chemoterapia a cielená terapia. Za hlavné príčiny poklesu úmrtnosti pacientov liečených v 1. a 2. línii v posledných 15 rokoch sa považuje zavedenie nových chemoterapeutík, biologickej terapie, personalizovaný prístup pri výbere jednotlivých liečebných možností a tiež zavedenie multidisciplinárneho prístupu k liečbe.

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová chemoterapeutická liečba s dokázanou účinnosťou, so zlepšením celkového prežívania a oddialením progresie ochorenia u pacientov v pokročilých (tretia, štvrtá) líniách metastatického kolorektálneho karcinómu, ktorí sú už často rezistentní na predchádzajúcu chemoterapiu. Pacientom v 3. a 4. Línii môže priniesť zníženie rizika úmrtia o 32% a zníženie rizika progresie ochorenia o 52%! Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova. V r. 2018 bude však na Slovensku podliehať prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia. 

On-line: Stredná pre mňa

Termín podávania prihlášok na stredné školy je do 10. apríla 2018. Možnosti štúdia na župných stredných školách v Bratislavskom kraji nájdete aj na novej webstránke.  

Novinka strednapremna.sk prináša prehľadnejší zoznam stredných škôl a ich jednotlivých odborov, ktoré Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 54 stredných škôl ponúka. Návštevníci stránky tam v budúcnosti nájdu aj možnosti ubytovania na internátoch či porovnanie priemerných miezd absolventov po ukončení strednej školy. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia na stredných školách, môžu rodičia a žiaci zasielať svoje otázky priamo cez webstránku.

K novému webu sú pripojené aj účty na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktoré budú slúžiť ako podpora propagácie župných stredných škôl v Bratislavskom kraji. Či už pôjde o špeciálne akcie škôl, Dni otvorených dverí alebo to budú informácie z bežného života študentov. 

piatok 23. marca 2018

Trend: Elektronická pohľadnica

V predveľkonočnom období už tradične stúpa záujem ľudí o posielanie pohľadníc svojim rodinám či blízkym. Budeme okrem klasických pohľadníc posielať aj elektronické? 

Možnosť poslať elektronickú pohľadnicu spustila Slovenská pošta koncom novembra minulého roka a v priebehu mesiaca, čiže počas vianočného obdobia ľudia poslali takmer 12.000 takýchto pohľadníc. Aj na základe skúseností zo zahraničia tak Slovenská pošta očakáva rastúci záujem ľudí o elektronické pohľadnice predovšetkým počas dovolenkového obdobia. Klasická pohľadnica totiž môže z dovolenkovej destinácie putovať na Slovensko aj desať dní, elektronickú pohľadnicu je možné doručiť do troch pracovných dní.

Okrem zadania textu sa môže na elektronickú pohľadnicu nahrať buď vlastná fotografia, alebo si vybrať z predvolených možností obrázkov. Pošta pohľadnicu po elektronickom odoslaní a uhradení vytlačí a adresátovi doručí klasicky do schránky. K dispozícii sú zatiaľ dva formáty: Klasik A6 (15x10 cm) a Veľká A5 (21x15 cm).

Upozorňujeme: Šetriče energie

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) eviduje zvýšený nárast spotrebiteľských podaní súvisiacich s ponukou produktov označovaných za „šetriče energie“. 

Spoločným znakom je opis ich údajných výhod a zníženia spotreby, ktoré majú zabezpečovať. Tieto informácie sú ale komunikované bez predloženia konkrétnych analýz či štúdií, ktoré by sľubované výhody potvrdzovali. Navyše predávajúcim je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, a teda aj mimo dozornej pôsobnosti SOI. Webové stránky, na ktorých sú uvedené výrobky ponúkané, neobsahujú informácie vyžadované príslušnou slovenskou legislatívou – napr. informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní; postup pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom a pod. Slovenská obchodná inšpekcia preto upozorňuje, aby ste si pred kúpou riadne zvážili uvedené skutočnosti. Vyhnete sa tak možným problémom súvisiacim s kvalitou výrobku, jeho vrátením predávajúcemu či vrátením peňazí zo strany predávajúceho.

Podľa platných právnych predpisov je SOI orgánom štátnej kontroly predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. V rámci medzinárodnej spolupráce však už oslovila príslušné národné orgány podľa sídla predávajúceho (ak sa ho podarilo identifikovať) so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti a možného zamedzenia konania, ktoré nie je v súlade s platnou legislatívou. Keďže v mnohých prípadoch ide o krajiny, ktoré nie sú súčasťou jednotného trhu EÚ, slovenská strana nie je oprávnená opatrenia zo strany príslušného národného orgánu žiadnym spôsobom vynucovať (okrem prípadov, ak ide o predávajúceho so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ).  

SR: Nesplácaných retailových úverov je menej

Aj keď sa zadĺženosť domácností v posledných rokoch zdvojnásobila, podiel nesplácaných retailových úverov klesá. Potvrdila to správa Deloitte o nesplácaných bankových úveroch.

Predaje portfólií nesplácaných bankových úverov v strednej a východnej Európe podľa nej vzrástli a hodnota uzatvorených transakcií v roku 2016 prekročila 7 miliárd eur. Rovnako zvýšená aktivita na dlhovom trhu pokračovala aj v roku 2017. Hoci k najpredávanejším stále patria portfóliá zlyhaných úverov korporátnych dlžníkov, niektorí investori už upriamili svoju pozornosť aj k hypotékam na bývanie. „Hlavnými hnacími silami predaja portfólií nesplácaných bankových úverov v strednej Európe boli v uplynulých rokoch zlepšujúce sa makroekonomické podmienky a nárast realitných trhov. Prístup k lacnému financovaniu podnietil dopyt investorov. Na druhej strane regulátori v mnohých jurisdikciách zaviedli opatrenia, ktoré mali donútiť finančné inštitúcie zbaviť sa rizikových aktív", priblížila Ivana Lorencovičová.

Situácia na Slovensku sa podobá vývoju v okolitých krajinách. Poskytovanie retailových a korporátnych úverov v rámci bankového sektora na Slovensku stále rastie a vykazuje jeden z najvyšších rastov v krajinách zapojených do štúdie. Bankový sektor je zdravý, podiely nesplácaných úverov sú nízke a ziskovosť je vysoká. V dôsledku klesajúcich úrokových sadzieb a zlepšujúcej sa situácie na trhu práce rástol priemerný stav úverov rýchlejšie než priemerné mzdy. Slovenské domácnosti majú navyše relatívne nízke úspory v porovnaní s výškou dlhov. Podiely nesplácaných úverov na Slovensku však klesali a na konci roka 2016 predstavovali 3,7% retailových úverov a 6,5% korporátnych úverov. Podiely nesplácaných bankových úverov na Slovensku patria medzi najnižšie v regióne.

Deloitte očakáva, že v strednej Európe zostane aj v roku 2018 najbežnejším spôsobom znižovania miery zadlženia v bankovom sektore predaj portfóliá nesplácaných úverov. V mnohých krajinách sa predpokladá nárast predaja portfólií nesplácaných hypoték tretím stranám. 

EU: Zdaňovanie v digitálnej oblasti

Európska komisia navrhla nové pravidlá, aby sa digitálne obchodné činnosti v EÚ zdaňovali spravodlivo a v prospech rastu.  

Rozmach digitálnych podnikov (sociálne médiá, kolaboratívne platformy či poskytovatelia on-line obsahu) v značnej miere prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ. Súčasné daňové pravidlá však neboli navrhnuté s ohľadom na podniky, ktoré sú globálne, virtuálne, alebo majú len malú či žiadnu fyzickú existenciu. V súčasnosti je 9 z 20 najväčších spoločností z hľadiska trhovej kapitalizácie digitálnych, pričom pred desiatimi rokmi bol tento pomer 1 k 20. Ako tento trend správne využiť a zároveň zabezpečiť, aby digitálne spoločnosti zároveň odvádzali spravodlivý podiel daní? Inak existuje reálne riziko pre verejné príjmy: digitálne podniky v EÚ majú v súčasnosti polovičnú priemernú efektívnu sadzbu dane oproti tradičnému hospodárstvu.

Súčasné daňové predpisy sa nevzťahujú na zisky z lukratívnych činností, napr. predaj údajov a obsahu vytvorených používateľmi. Začínajú sa hľadať rýchle, jednostranné riešenia, aby sa zdanili digitálne činnosti, čo z právneho systému robí mínové pole a vedie k daňovej neistote medzi podnikmi. Ak sa má digitálne hospodárstvo zdaňovať spravodlivo, udržateľne a v prospech rastu, jediným východiskom je koordinovaný prístup. Dva odlišné legislatívne návrhy Európskej komisie majú viesť k spravodlivejšiemu zdaňovaniu digitálnych činností v EÚ:
- Prvá iniciatíva je zameraná na reformu pravidiel zdaňovania právnických osôb, aby sa zisky evidovali a zdaňovali tam, kde podniky intenzívne interagujú s používateľmi cez digitálne kanály. Toto riešenie EK uprednostňuje z dlhodobého hľadiska.
- Druhý návrh reaguje na výzvy viacerých členských štátov, že treba zaviesť dočasnú daň z hlavných digitálnych činností, ktoré v súčasnosti v EÚ vôbec nie sú zdaňované.

V tomto balíku sa stanovuje koherentný prístup EÚ k systému zdaňovania v digitálnej oblasti, ktorý podporuje digitálny jednotný trh a bude slúžiť ako jedno z východísk medzinárodných diskusií zameraných na riešenie tejto otázky na celosvetovej úrovni.

štvrtok 22. marca 2018

Lieky: Poistencom sa vráti vyše 2,8 milióna eur

Zdravotné poisťovne opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 164.000 ľuďom posielajú za posledný štvrťrok minulého roka viac ako 2,8 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vracia doplatky za lieky 120.690 klientom v sume viac ako dva milióny eur. Peniaze za lieky obdrží ďalších 36.000 poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera v sume 639.000 eur. Union ZP vracia doplatky .7637 poistencom v sume vyššej ako 131.000 eur.

Zdravotné poisťovne vracajú peniaze za lieky napríklad dôchodcom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom či zdravotne ťažko postihnutým deťom. Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Do limitu sa však započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli. 

Erasmus+: Virtuálna výmena

Jeden z najúspešnejších programov EÚ rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku. Projekt virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+ má v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25.000 mladých ľudí.

Zahŕňa 33 krajín zapojených do programu Erasmus+ a región južného Stredozemia, ktorý pokrýva Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu, Sýriu a Tunisko. Elektronická verzia programu Erasmus+ bude dopĺňať program tradičnej fyzickej mobility a v budúcnosti by sa mohla rozšíriť aj do ďalších regiónov sveta. Virtuálna výmena bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových skupín, hromadných otvorených on-line kurzov a odbornej prípravy. Umožní napr. raz za týždeň spojiť sa a na základe vopred rozoslaných materiálov prostredníctvom moderátora debatovať o otázkach, ako je hospodársky rozvoj či zmena klímy. Všetky činnosti sa budú realizovať v rámci programov vysokoškolského vzdelávania alebo organizovaných mládežníckych projektov.

Virtuálna výmena Erasmus+ vo svojej prípravnej fáze zvýšila záujem univerzít a mládežníckych organizácií, pričom sa už vytvorilo 50 partnerstiev a 40 osôb absolvovalo školenie, aby mohli ako sprostredkovatelia moderovať diskusie. Počas pilotnej fáze sa do virtuálnej výmeny, na ktorú je do decembra 2018 vyčlenený rozpočet v objeme 2 miliónov EUR, zapojí minimálne 8.000 mladých ľudí. Ak bude úspešná, cieľom je predĺžiť ju do konca roku 2019 a tak získať ďalších 17.000 účastníkov.

Od roku 2015 bolo financovaných vyše 1.000 projektov medzi európskymi univerzitami a univerzitami v južnom Stredomorí, ktoré majú v pláne umožniť približne 15.000 študentom a akademickým pracovníkom z južného Stredozemia prísť do Európy, pričom viac ako 7.000 Európanov bude vyučovať alebo študovať v týchto krajinách. Okrem toho sa približne 2.200 mladých ľudí z krajín južného susedstva EÚ, ako aj mladých pracovníkov každoročne zapája do projektov neformálneho vzdelávania. 

i-Zariadenia: Preferencie v automobilovom priemysle

Wifi, hlasovo aktivované aplikácie a inteligentné vozidlá bez vodiča – to sú len niektoré technologické prvky, o ktorých sa diskutuje stále viac. Lenže veci idú dopredu veľmi rýchlo a možno nastal čas dupnúť na brzdu a na chvíľu sa zamyslieť - skutočne chcú ľudia toto? 

GfK sa zameralo na tri oblasti - elektrifikáciu, konektivitu a autonómiu a rozhodlo sa podrobnejšie preskúmať tento vývoj, ktorý zásadne mení to, ako ľudia cestujú. Podľa Global GfK study 2017 – Znovu na cestách! je hlavným dôvodom na voľbu určitého spôsobu dopravy jeúsilie „byť nezávislý" (18%). Nasledujúca potreba „byť mobilný" (16%) a „šetriť náklady a čas" (15%). Mať vozidlo zostáva aj naďalej atraktívnou možnosťou, pretože uspokojuje väčšinu týchto potrieb. To sa odráža na skutočnosti, že 78% mileniálov a 68% spotrebiteľov nad 36 rokov hovorí o tom, že počas piatich rokov si kúpi automobil.

Mileniáli aj staršia generácia chce využiť širokú škálu rôznych spôsobov dopravy a uprednostňujú také možnosti, ktoré v danej situácii ponúkajú najlepšie osobné výhody. Prečo jazdiť autom? Nespoľahlivé cestovné poriadky... Prečo jazdiť vlakom? Dopravné zápchy... Zdá sa, že výrobcovia automobilov a iní mobilní poskytovatelia budú musieť prísť s vysoko kompatibilnou ponukou obsahujúcou najnovšie inovácie, ktoré zákazníkov automobilového priemyslu uspokoja.     

Aktuálne: Portál WiFi4EU spustený

Zóny bezplatného WiFi signálu v centrách komunitného života (námestia, parky, knižnice či múzeá) je cieľom európskej dotačnej schémy WiFi4EU. Prvá výzva na predloženie projektov bude vyhlásená 15. mája, mestá a obce sa ale môžu registrovať už teraz.

WiFi4EU v prvom kole ponúkne 15 miliónov eur na technické vybavenie verejného internetu (routre, antény a pod.) pre mestá a obce vo všetkých členských štátoch EÚ, v Nórsku a na Islande. V súlade s princípom geografickej vyváženosti je pre každú krajinu rezervovaný minimálny počet poukážok 15, žiadna krajina zároveň nesmie získať viac ako 8% všetkých prostriedkov. Na Slovensko tak príde najmenej 15 poukážok, každá v hodnote 15 tisíc eur.

S registráciou netreba váhať, pretože po vyhlásení výzvy nebude času nazvyš. Peniaze vo forme poukážok (voucherov) sa budú rozdeľovať podľa poradia, v akom budú prijaté, teda, kto prv príde, prvý berie. Neúspešní slovenskí žiadatelia však nemusia vešať hlavu, pretože pre nich sa pripravuje národné rozšírenie Wifi pre teba na rovnakom princípe.

Štúdiu uskutočniteľnosti projektu WiFi pre teba predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na verejné prerokovanie (tzv. public hearing) 19. marca. Financie naň budú vyčlenené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). V priebehu nasledujúcich 2 rokov budú vyhlásené aj ďalšie 4 výzvy z programu WiFi4EU, ktorého celková hodnota bude 120 miliónov eur.

streda 21. marca 2018

EU: Zmeny pre sociálnu ochranu

Európska komisia predstavila návrh odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby.  

Svet práce sa vyvíja a s prihliadnutím na nové životné štýly, podnikateľské postupy a digitalizáciu sa aj systémy sociálnej ochrany musia prispôsobovať novým skutočnostiam. Dnes má takmer 40% zamestnaných ľudí buď atypické zamestnanie – nepracujú na základe pracovnej zmluvy na plný pracovný čas uzatvorenej na neurčitý čas –alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. A nemajú vždy dobrý prístup k systémom sociálneho zabezpečenia, nemajú poistenie v nezamestnanosti ani prístup k dôchodkovým právam.

V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je cieľom návrhu stanoviť smerovanie pre členské štáty v záujme podpory prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä tie osoby, na ktoré sa vzhľadom na ich postavenie v zamestnaní nevzťahujú dostatočne schémy sociálneho zabezpečenia. V odporúčaní sa stanovuje:
* Odstraňovanie medzier vo formálnom pokrytí tým, že sa zabezpečí, aby sa pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby mohli za porovnateľných podmienok zapojiť do príslušných systémov sociálneho zabezpečenia.
* Možnosť primeraného účinného pokrytia, aby si mohli vytvoriť a uplatňovať náležité nároky.
* Uľahčenie prevodu nárokov na sociálne zabezpečenie z jedného zamestnania do druhého.
* Poskytovanie transparentných informácií pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám o ich nárokoch na sociálne zabezpečenie a súvisiacich povinnostiach.

Komisia prezentovala aj svoje stanoviská v súvislosti s posilnením monitorovania vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv. 

e-Slovensko: Zmeny na stránke portálu

Z dôvodu zefektívnenia a zjednodušenia práce s portálom slovensko.sk bola upravená jeho úvodná stránka. 

Najvýraznejšou zmenou je vytvorenie tlačidla „Vybrané e-služby“. V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi. Uvedené elektronické služby boli vybrané nielen z dôvodu, že sa s nimi v praxi často stretávame, ale taktiež aj preto, že patria medzi najčastejšie vyhľadávané slovné spojenia na portáli.

Ďalej boli v bočnom paneli nahradené tlačidlá „Úradná tabuľa“, ktorú po novom nájdete v pätke portálu pod názvom „Elektronická úradná tabuľa“ a „Pomoc“, ktorá ostala už len na hornej lište portálu. Na ich miesto boli presunuté „Životné situácie“ a „Otázky a odpovede“, v ktorých môžete ľahko nájsť praktické prípady, ako postupovať aj odpovede na najčastejšie otázky ohľadom používania elektronických schránok. 

Veda: Príčina autoimunitných chorôb

V súčasnosti rozoznávame približne 100 autoimunitných chorôb, pri ktorých imunitný systém útočí na vlastné bunky. Vedci z Yale University zverejnili výsledky štúdie, ktorá identifikuje príčinu ich vzniku a predstavili tiež metódy, ako autoimunitné choroby liečiť. 

Na začiatku zápalového procesu stojí baktéria žijúca v čreve Enterococcus gallinarum, ktorá patrí do skupiny enterokokov schopných spôsobovať infekcie. Je však nebezpečná v tom, že dokáže vycestovať z čreva do pečene, sleziny alebo do lymfatických uzlín. Vedce pracovali s geneticky upravenými myšami náchylnými na autoimunitné choroby. Analyzovali u nich baktérie v čreve a identifikovali tie, ktoré spôsobujú zápal alebo sa podieľajú na vytváraní protilátok podnecujúcich autoimunitnú odpoveď. Vinníkom bola jednoznačne baktéria E. gallinarum. Výsledok potvrdili, keď porovnali pečeňové bunky zdravých ľudí s pečeňovými bunkami ľudí s autoimunitnou chorobou a v ich pečeni našli stopy nebezpečného enterokoka.

Vedci súčasne našli efektívne spôsoby na potlačenie autoimunitnej odpovede. Rast E. gallinarum dokážu ovplyvniť antibiotiká, ale aj vakcína. „Vakcína proti E. gallinarum predstavuje špecifický prístup, lebo očkovanie proti ostatným baktériám nie je prevenciou proti úmrtnosti alebo autoimunite“, zdôrazňuje Martin Kiegel. „Vakcína sa podáva injekčne do svalu, aby neovplyvnila iné baktérie žijúce v črevách. Liečba pomocou antibiotík a vakcinácia sa javia ako sľubné a mohli by zlepšiť životy pacientov s autoimunitnými chorobami.“ 

Autoimunitné choroby postihujú približne 5 až 7% populácie. Počet ľudí s autoimunitnými chorobami sa neustále zvyšuje. Za posledných desať rokov došlo najmä k nárastu reumatických, endokrinologických, gastrointestinálnych a neurologických autoimunitných chorôb. Najväčším skokanom je na základe tridsiatich štúdií práve celiakia, pričom najvyššie percentá novo diagnostikovaných pacientov dosiahli prosperujúce krajiny Kanada, Izrael, Holandsko, Dánsko, Veľká Británia, Španielsko, ale aj Česká republika. Medzi ďalšie autoimunitné choroby patrí aj cukrovka 1. typu, ktorej výskyt sa výrazne zvýšil najmä v Izraeli, v krajinách EÚ, Srbsku a v Kanade. Na vzostupe je aj zriedkavá choroba myasténia gravis, ktorá má neurologický základ a prejavuje sa svalovou slabosťou. Pacienti s touto diagnózou pribudli najmä v Dánsku, Taliansku, Nórsku a v Japonsku.

Radíme: Daňové priznanie bude možné podať na viacerých miestach

Finančná správa rozširuje kontaktné miesta, kde budú zamestnanci preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017.  

Daňové priznanie tak bude možné podať nielen priamo v daňových úradoch, ale aj v mestských úradoch, kultúrnych domoch, kine, klientskom centre či knižnici. Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 budú môcť daňovníci aj v ďalších vyše 40 miestach v obciach a mestách mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek. Štandardne najväčší nápor zažívajú daňové úrady v Bratislave a Košiciach. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta budú môcť podať daňové priznanie okrem DÚ Ševčenkova aj v DÚ Vladimíra Clementisa a VDS Radlinského ako aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici. V Košiciach zase budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania okrem dvoch daňových úradov aj v budove Magistrátu mesta Košice. Kompletný zoznam obcí a miest, na ktorých sa budú preberať daňové priznania mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek je na webe financnasprava.sk.

Súčasťou rozširovania možností na podanie daňových priznaní je aj projekt mobilných kancelárií. Tie  budú k dispozícii na parkovisku pri DÚ Bratislava na Ševčenkovej ulici. V prípade tzv. „drive-in“ podávania ide o to, že vozidlo finančnej správy, ktoré bude pristavené pri daňovom úrade, preberie od vodiča tlačivo, ten si vezme potvrdenie a bez toho, aby vystúpil, môže pokračovať v ceste.  

utorok 20. marca 2018

Aktuálne: Zaplať básňou!

Dúšok povzbudzujúcej kávy či čaju sa na Svetový deň poézie 21. marca premení na oslavu - aj v 19 kaviarňach na Slovensku môžeme za ne zaplatiť veršami. Na sociálnych sieťach ich môžete označiť #PayWithAPoem a #PoetryForChange. 

Do piateho ročníka podujatia sa zapoja tisícky kaviarní v 40 krajinách sveta, z toho aj 19 partnerských kaviarní Julius Meinl v 11 slovenských mestách. Na Slovensku sa v nich ročne naservíruje 15 miliónov šálok kávy alebo čaju, čo predstavuje 40 tisíc šálok denne. V celom svete sa denne vypije 5 miliónov šálok kávy alebo čaju Julius Meinl.

Ambasádorom medzinárodného podujatia sa tento rok stal britský hudobník JP Cooper. Z najinšpiratívnejších básní, ktorými návštevníci kaviarní na celom svete zaplatia svoj obľúbený nápoj, zloží pieseň. Autori môžu navyše vyhrať vstupenky na jeden z koncertov JP-ho Coopera. 

Svetový deň vody 2018: Príroda pre vodu

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva budú aj tento rok realizovať bezplatné rozbory vody zo studní pre verejnosť. 

Kvalita pitnej vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického. ÚVZ SR počas 21. marca 2018 (streda od 9:00-11:30) poskytne:
· orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (zo studní, nie z verejného vodovodu) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany; vodu je potrebné priniesť v množstve minimálne 0,2 litra vody v čistej, vypláchnutej fľaši (napr. z minerálky),
· odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako aj ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.
Poradenstvo a konzultácie budú záujemcom poskytnuté pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia osobne na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave alebo telefonicky: RNDr. Z. Valovičová, Mgr. D. Gubková - č. tel.: 02/49 284 383, Mgr. M. Jajcaj - č. tel.: 02/49 284 375.

Voda z verejných vodovodov je pod neustálou kontrolou jej dodávateľov aj orgánov verejného zdravotníctva, ktoré na overenie jej kvality vykonávajú vlastný monitoring. O kvalitu vody v studni sa naopak musí starať jej vlastník, preto sa odporúča nechať si skontrolovať vodu zo studne 1-2 x ročne, (napríklad na ÚVZ SR aj regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR). Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil aj publikáciu Zdravá pitná voda z vlastnej studne, ktorá je pomôckou pre majiteľov studní, ako udržiavať bezpečnú pitnú vodu z individuálneho vodného zdroja (studne). K dispozícii je aj on-line na webe ÚVZ SR. 

Upozorňujeme: Nebezpečný mixér

Internetový obchod sťahuje z predaja ručný mixér značky Scarlett typ SC-HM40S05 na základe nariadenia Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá produkt vyhodnotila ako nebezpečný. 

Hej.sk žiada všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti uvedený ručný mixér zakúpili, aby ho bezodkladne prestali používať a produkt vrátili späť do predajní Hejhouse (zoznam s adresami na hej.sk). Spotrebitelia, ktorí nemajú možnosť osobného vrátenia tovaru, môžu produkt zaslať na reklamačné oddelenie Hej.sk, a to na adresu Elektrosped, a.s., Prologis Park Senec – budova DC 10B, Diaľničná cesta č. 6, Senec 903 01.

O vrátenie tovaru žiada Hej.sk aj v prípade, že ručný mixér je funkčný. Kúpna cena vráteného výrobku Scarlett typ SC-HM40S05 bude zákazníkom v plnom rozsahu vrátená a rovnako im budú kompenzované aj náklady vynaložené na vrátenie produktu. Predaj tohto výrobku ukončili aj ďalší slovenskí predajcovia. 

Upozorňujeme: Nebezpečné výživové doplnky

Írsko prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) upozornilo na nebezpečné výrobky Falcon Labs. 

Food Safety Authority (FSA) v Írsku analyzovalo
viacero výrobkov značky Falcon Labs, pričom vo Falcon Labs OXYBURNPRO, Falcon Labs SEPERCLEN bol zistený zakázaný 1,3-dimethylamylamine (DMAA) a vo výrobku Falcon Labs SUPERDRIVE bol zistený rovnako nepovolený methasterone. FSA zároveň vyjadrilo pochybnosť o bezpečnosti výrobkov značky Falcon Labs a vo varovaní pre spotrebiteľov na svojej webovej stránke uvádza, že výrobky značky Falcon Labs môžu pre prítomnosť ilegálnych steroidov a stimulantov predstavovať vážne zdravotné riziko pre konzumentov.

1,3-DMAA je stimulant, ktorý môže spôsobiť akútne dočasné zvýšenie krvného tlaku, čo môže viesť k dýchavičnosti, napätiu na hrudi a riziku srdcového infarktu alebo cerebrálneho krvácania. Methasterone je anabolicko-androgénny steroid, ktorý sa spája s mnohými prípadmi poškodenia pečene.

Írsko o svojich zisteniach informovalo prostredníctvom systému AAC (systém administratívnej pomoci a spolupráce, Administrative Assistance and Cooperation System) všetky členské štáty EÚ. Na základe obdržanej informácie vykonal ÚVZ SR kontroly viacerých webových stránok.

pondelok 19. marca 2018

EU: Každá tretia žena od 15 rokov zažila násilie

Europoslanci vyzvali jedenásť členských štátov EÚ, ktoré dosiaľ neratifikovali Istanbulský dohovor, aby tak čo najskôr urobili. Medzi nimi je aj Slovensko! 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy tiež ako Istanbulský dohovor, doteraz ratifikovalo iba sedemnásť členských štátov EÚ. Ide o Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Slovensko a desať ďalších členských štátov - Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo, dohovor dosiaľ neratifikovali.

Neochota niektorých krajín EÚ pristúpiť k ratifikácii dohovoru vyplýva podľa europoslancov z mylných predstáv a zavádzajúcich argumentov týkajúcich sa použitia slova rod (gender) v jeho texte. Európsku komisiu a Radu (ministrov) EÚ preto vyzvali na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by viedli k čo najskoršej ratifikácii dohovoru zostávajúcimi členskými štátmi. Časť poslancov je však presvedčená, že text dohovoru a jeho definícia rodu sú ovplyvnené ideologickými nánosmi, voči ktorým sa tvrdo ohradili. Únia podľa nich nemá v tejto veci právomoc a mala by rešpektovať vnútorné usporiadanie spoločnosti v každej krajine.

Podľa údajov Európskej komisie bola každá tretia žena od svojich 15 rokov v EÚ obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Viac ako polovica žien v EÚ zažila sexuálne obťažovanie a každá dvadsiata žena bola znásilnená. Istanbulský dohovor je najkomplexnejšou medzinárodnou dohodou v oblasti boja proti násiliu na ženách. Rada Európy ho prijala v roku 2011, do platnosti vstúpil v auguste 2014 a Európska únia ho podpísala v júni 2017.

SR: Zákon o praní špinavých peňazí

Od 15.3.2018 platí novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby pre vyše 500.000 firiem.  

Každá právnická osoba, nie iba povinné osoby, musí zapísať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Povinnosť je nevyhnutné splniť v prechodnom období do 31.12.2019. Okrem toho musí každá povinná osoba do 15.5.2018 písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii. Povinná osoba musí program aktualizovať vždy, ak dochádza k zmene predmetu činnosti povinnej osoby a pred začatím poskytovania nového produktu – ak toto môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. A kto je povinná osoba? Podľa Mgr. Sylvie Szabó sa je to napríklad aj podnikateľ, ktorý vykonáva obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 eur bez ohľadu na to, či je vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré môžu byť prepojené.

Za všeobecné porušenie zákona je možné uložiť pokutu až do výšky 200.000 eur a pri závažných porušeniach je výška pokuty až do 1.000.000 eur, pre banky a finančné inštitúcie až do výšky 5.000.000 eur. Firmy môžu byť potrestané aj zverejnením rozhodnutia o uložení sankcie na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky počas piatich rokov. Podľa informácií poskytnutých subjektmi, ktoré vedú príslušné registre a zoznamy, bolo identifikovaných približne 548.000 povinných osôb. Tento počet je však niekoľkonásobne vyšší, keďže niektoré subjekty môžu byť zaradené medzi povinné osoby na základe viacerých predmetov činnosti.

Spolu so zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán. „Myslím, že dôvodom je aj nárast neobvyklých obchodných operácií súvisiacich so schránkovými spoločnosťami (napr. PANAMA Papers), zvyšovanie zapájania bielych koní pri karuselových podvodov na DPH, 100% nárast phishingu, významný nárast vkladov na účty právnických osôb so sídlom v daňových rajoch, ktoré sú vedené v slovenských bankách, vykonaných čínskymi občanmi žijúcimi v Maďarsku, zneužitie ukradnutej identity (aj korporátnej), zvýšený nárast podvodných konaní, narušenia bezpečnosti sietí, kybernetická trestná činnosť a mnohé iné aktivity“, dodáva JUDr. Lucie Schweizer. 

e-Government: slovensko.sk bude inovované

Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk čakajú zmeny. Mali by sa prejaviť v projekte Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy. 

Podľa Národnej agentúry pre sieťové pre sieťové a elektronické služby (NASES) pribudnú napríklad inteligentné elektronické formuláre aplikujúce princíp tzv. jedenkrát a dosť, podpora pre využívanie otvorených dát či zvýšenie používateľského zážitku pri komunikácii zavedením intuitívneho vyhľadávania a navigácie.

V uplynulom týždni sa stretli realizátori s odbornou verejnosťou a zástupcami tretieho sektora, aby prerokovali výsledný stav štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorý má zmeniť portál a prispieť k jeho modernizácii.

EU: Viac ako 30 miliónov detí dostáva mlieko, ovocie a zeleninu

V školskom roku 2016/2017 sa vyše 12,2 milióna detí v 79.000 školách zapojilo do programu Európskej únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách a približne 18 miliónov detí do programu na podporu konzumácie mlieka v školách. Predstavuje to viac ako 74.000 ton ovocia a zeleniny a viac ako 285.000 ton mliečnych výrobkov rozdelených najmä medzi deťmi vo veku od 6 do 10 rokov. 

Program tak podporuje zdravé stravovacie návyky u detí a zahŕňa aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť, ako sa vyrábajú potraviny. V rámci tohto programu EÚ sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Nedávno boli odsúhlasené rozpočtové prostriedky pre všetkých 28 členských štátov zapojených do programu v školskom roku 2018/2019 a očakáva sa, že Európska komisia ich schváli do konca marca. Slovenským školám bolo pridelených 2.113.724 EUR na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a 990.350 EUR na podporu konzumácie mlieka.

V školskom roku 2016/2017 boli najviac distribuované jablká spolu s hruškami, slivkami, broskyňami, nektárinkami, pomarančmi, jahodami a banánmi. Medzi najobľúbenejšími druhmi zeleniny bola mrkva, rajčiny a paprika. Vzdelávacie opatrenia zahŕňali návštevy poľnohospodárskych podnikov, školské záhrady, hodiny a/alebo súťaže varenia, lekcie s odborníkmi na výživu, hry atď.
V rámci programu na podporu konzumácie mlieka boli najobľúbenejšími kategóriami produktov mlieko, ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky, napríklad jogurty. Vo veľkej miere sa distribuovali aj syry.

Prostriedky pridelené z rozpočtu EÚ členskému štátu vychádzajú z počtu žiakov v krajine a pokiaľ ide o mlieko z čerpania prostriedkov z predchádzajúceho programu. Vnútroštátne orgány môžu presunúť časť (20% – 25%) vyčleneného rozpočtu z jedného odvetvia do druhého. Môžu využiť aj viac prostriedkov, ak si iné členské štáty odmietnu prevziať celý príspevok. Okrem toho môžu  rozhodnúť o presnom spôsobe vykonávania programu (ktoré tematické vzdelávacie opatrenia využijú, alebo ktoré iné poľnohospodárske produkty budú školopovinné deti dostávať) a navýšiť tiež pomoc EÚ formou vnútroštátnej pomoci. Môžu tak podporiť nákup miestnych, regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky. 

piatok 16. marca 2018

Radíme: Poznaj svoje práva

Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv pripravil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prehľad práv používateľov telekomunikačných služieb. 

Zmluvu môže záujemca uzavrieť zmluvu s jedným či viacerými telekomunikačnými operátormi podľa vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie, napr. ak poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, záujemca o ňu je dlžníkom niektorého z operátorov, alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, alebo nesúhlasí s podmienkami zmluvy. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si ale musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.

Ako účastník verejnej telefónnej služby máte právo:
a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach,
b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach,
c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112,
d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.

Ak telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne, alebo nesprávne vyúčtuje cenu za služby, máte právo uplatniť si u neho reklamáciu podľa jeho reklamačného poriadku. Nemá to však odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Operátor je povinný písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní od jej doručenia, inak sa považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní, operátor je pritom povinný vás o predĺžení písomne informovať pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy, alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva.

V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty" odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať. 

Platy: Najmenej rástli predavačkám

Priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástla zhruba o 4%. Prieskum KRUK ukázal, že na tomto trende profitujú predovšetkým zamestnanci z dopravného sektora (31%) a finančníci (29%), ktorým sa za posledné tri roky príjem zvýšil najviac. 

Pokles príjmu naopak uvádza 40% ľudí zamestnaných v stavebníctve a zhodný počet ľudí vo finančnom sektore. Pri porovnaní výsledkov s ostatnými sektormi respondenti zaznamenali nielen jeden z najväčších rastov príjmov za posledné tri roky, ale zároveň početná časť uviedla výrazný pokles. V štátoch, ktoré čelia ekonomickým problémom (napr. Taliansko a Španielsko) výrazne klesajú platy predovšetkým zamestnancom v odbore služieb, stavebníctva a dopravy. V týchto krajinách uvádza pokles príjmov viac než 50% respondentov zo zmienených odborov.

Zvýšenie príjmov často vedie k zníženiu obozretnosti voči dlhom a ich splácaniu. Ľudia získajú pocit, že si môžu dovoliť viac utrácať, a tým sa aj viac zadlžiť. V prípade straty zamestnania alebo dlhodobej choroby, čo sú najčastejšie dôvody finančných problémov, im ale môžu chýbať prostriedky na splácanie dlhov aj bežnú prevádzku domácnosti. Najlepšou prevenciou je priebežné vytváranie finančnej rezervy aspoň vo výške trojmesačného platu. Jednotlivé profesie nakladajú so zvýšeným príjmom odlišným spôsobom. Pokiaľ sa zvýši mzda zamestnancom v doprave a vo financiách, 37%, resp. 30% respondentov ju použije na splácanie dlhov. Viac šetriť začnú pracovníci IT (46%) a bankári (36%), zamestnanci z IT sektora a služieb však zvýšený príjem tiež intenzívnejšie utrácajú. Zamestnanci v sektore služieb (30%) začnú po zvýšení platu menej plánovať nákupy a míňajú spontánnejšie.

EU: Európsky orgán práce

V poslednom desaťročí sa počet mobilných občanov, t. j. ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte, takmer zdvojnásobil a v roku 2017 ich bolo 17 miliónov. Komisia presadzuje zriadenie Európskeho orgánu práce.  

V prvom rade bude poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ.

Po druhé bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. V súčasnosti sa voľný pohyb pracovníkov riadi rozsiahlym súborom právnych predpisov EÚ, pričom mnohé z týchto predpisov sa menia a modernizujú, a to napríklad tie, ktoré sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia v celej EÚ a takých otázok, ako je napr. vysielanie pracovníkov v kontexte poskytovania služieb. Prioritou je nielen docieliť, aby tieto pravidlá boli spravodlivejšie a účelné, ale aj zabezpečiť, aby sa správne uplatňovali a presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom vo všetkých hospodárskych odvetviach. Prispeje tak napr. k zlepšeniu výmeny informácií, podporí budovanie kapacít vnútroštátnych orgánov a pomôže im vykonávať zosúladené a spoločné inšpekcie. Zabráni sa tiež možným podvodom a zneužívaniu pravidiel.

Po tretie bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty.

Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019. Európska komisia zároveň zriaďuje poradnú skupinu pozostávajúcu z kľúčových zainteresovaných strán, ktoré sa budú zaoberať praktickými aspektmi budúceho fungovania orgánu. 

e-Formuláre: Daňové priznanie

Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2017 zostávajú necelé tri týždne, termín uplynie 3.apríla. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinné pre zdaniteľné príjmy prevyšujúce 1.901,67 eura. 

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu a navyše Veľkonočné sviatky, posledným dňom na podanie daňového priznania je utorok 3.apríla 2018. Podanie daňového priznania je možné aj odložiť, a to o 3 mesiace, resp. až o 6 mesiacov v prípade, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy zo zahraničia. O odklad je možné požiadať len na predpísanom tlačive (Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania), dostupné na portáli finančnej správy.  Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. O odklad nemôže požiadať daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je daň aj splatná.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade, resp. jeho kontaktom mieste osobne, poštou alebo elektronicky. Od 1.1.2018 je elektronické podanie daňového priznania povinné už aj pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Všetky typy daňových priznaní sú dostupné v Katalógu formulárov.  Ak na komunikáciu s finančnou správou využívate elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1.novembri 2017. Dovtedy platné certifikáty boli totiž Ministerstvom vnútra SR zneplatnené. Podania podpísané zneplatneným certifikátom totiž systém nemôže prijať. Výmena sa realizuje v klientskych centrách okresných úradov, rovnako ako na oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).

Do celkových zdaniteľných príjmov patrí akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený, vrátane príjmu dosiahnutého zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie nemusí podať ten daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 

štvrtok 15. marca 2018

Technológie: Príležitosť na rast

Manažment súkromných spoločností vníma budúcnosť ich firiem v najbližších dvoch rokoch optimisticky. Hlavným dôvodom je globálny rast svetovej ekonomiky, ktorý nastal prvýkrát po desiatich rokoch. 

Dve tretiny vrcholových manažérov tak veria, že príjmy spoločností budú v tomto roku rásť. Potvrdil to prieskumu Deloitte Private: Globálne perspektívy súkromných spoločností: plány, priority a očakávania (Global perspectives for private companies: Plans, priorities, and expectations). Hoci súkromné spoločnosti na celom svete pociťujú optimizmus, prieskum odhalil aj niekoľko rozdielov, týkajúcich, sa najväčších rizík rastu v jednotlivých regiónoch. „Napríklad respondenti v regióne EMEA, kam patrí aj Slovensko, považujú za najväčšiu výzvu nábor zamestnancov“, vysvetlil Patrik Ferko. Aby firmy prekonali neustále výzvy v oblasti náboru, naplnili svoje rastúce potreby pracovnej sily a podporili udržanie zamestnancov, 42% z nich plánuje v najbližšom roku investovať do školení pre svojich zamestnancov a 31% do rozvojových programov pre lídrov.

Napriek celosvetovo rastúcej ekonomike respondenti z jednotlivých regiónov vnímajú aj niektoré hrozby, napr.  menové výkyvy, slabší dopyt na domácom trhu, prísnejšie regulačné požiadavky a technologické náklady. Reakciou je zvyšovanie produktivity, zameranie sa na vývoj nových produktov a služieb a dosahovanie rastu na existujúcich trhoch. Nárast príjmov vzhľadom na vývoj na medzinárodných trhoch pritom očakáva 27% respondentov.

V ére rýchleho rozvoja technológií využívajú súkromné spoločnosti zmeny v digitálnej oblasti na náskok pred konkurenciou. Dve tretiny respondentov spája technologický pokrok s novými príležitosťami a pozitívnymi výsledkami. Existuje vščak aj niekoľko negatívnych vplyvov, ktoré zmeny so sebou prinášajú: zmeny v očakávaniach klientov, makroekonomické zmeny či zmeny v regulácii. Takmer polovica respondentov je presvedčená, že trh v najbližších rokoch zmenia netradiční konkurenti.

Napriek obmedzenej aktivite v oblasti fúzií a akvizícií v minulom roku, prieskum naznačuje ich možný návrat ako nástroj strategického rastu. V budúcom roku 42% respondentov predpokladá možnosť akvizície či fúzie, zatiaľčo 26% respondentov očakáva, že sa stanú jej cieľom.

Strom roka: 16. ročník vyhlásený

Nadácia Ekopolis vyhlásila ďalší ročník ankety, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem o životné prostredie. Jednotlivci, mestá, školy či organizácie môžu prihlasovať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke do konca apríla 2018. 

Z prihlásených stromov vyberie odborná komisia 12 finalistov. Verejné hlasovanie ankety začne na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2018.  Nadácia sa rozhodla vytvoriť aj Instagram súťaž, ktorá bude prebiehať počas festivalu Pohoda. Fotografie a príbehy stromov - finalistov budú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. Hlasovať bude možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webe, ale aj na sociálnej sieti Facebook.

Súťaž bude vyhodnotená v októbri t.r. Strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2018 a postúpi do celoeurópskeho finále, teda do ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku a finančný príspevok na ošetrenie. Ošetrovania budú prebiehať s účasťou verejnosti, žiakov a študentov škôl, čím sa má prispieť k osvete o ochrane stromov. Novinkou je zorganizovanie odborného semináru s ukážkou odborného ošetrenia pre zástupcov samosprávy, úradníkov v troch slovenských mestách.

Trend: Aktivity s televízorom

Medzi najčastejšie činnosti, ktoré Slováci zvládajú pri sledovaní televízie, patrí surfovanie na internete a prezeranie sociálnych sietí. Najčastejšie používaným zariadením popri televízií je tak smartfón a počítač. 

Aktuálny výskum Nielsen Admosphere Slovakia (500 respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panelu) potvrdil, že Slováci sa venujú popri sledovaní televízie najmä aktivitám v spojení s komunikačnými technológiami: najväčšia časť respondentov (68%) pri televízií surfuje na internete, 53% si prehliada obsah na sociálnych sieťach a 49% sa venuje čítaniu a písaniu správ. Vo všetkých týchto činnostiach sú pritom o niečo aktívnejšie ženy ako muži. Všeobecne však platí, že len veľmi malé percento (5%) popri sledovaní televízie nerobí nič ďaľšie. A 6% respondentov odpovedalo, že televíziu nesleduje.

Najčastejším používaným zariadením popri sledovaní televízie je smartfón - denne ho takto používa 57% respondentov, ktorí sa aspoň niekedy pozerajú na televíziu. Na druhom mieste je počítač (bez ohľadu na typ), ten denne pri televízií používá 40% opýtaných a na treťom tablet, ktorý si pri televízií zapína 16% respondentov. Medzi najmenej používané zariadenia popri sledovaní televízie patria inteligentné zariadenia typu wearables: okuliare, hodinky apod. (denne 5%), herné konzoly (4%) a čítačky elektronických kníh (2%).

EU: Nebezpečné najmä hračky a automobily

Európska komisia zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017. Vnútroštátne orgány do systému zadali vyše 2.000 varovaní, najčastejšie išlo o hračky — niekoľko modelov fidget spinnerov, automobily a motocykle. 

Celkom 2.201 varovaní viedlo k prijatiu takmer 4.000 opatrení, napr. stiahnutie výrobkov z trhu. V roku 2017 patrili k najviac nahlasovanej kategórii výrobkov hračky (29%), po ktorej nasledovali motorové vozidlá (20%) a odevy, textil a módne doplnky (12%). Pokiaľ ide o druh rizika, v roku 2017 bolo najčastejšie hlásené riziko poranenia (28%) a následne chemické riziko (22%). Väčšina nebezpečných výrobkov nahlásených do systému pochádzala z krajín mimo EÚ. Najčastejšou krajinou pôvodu je pritom Čína. Počet varovaní v roku 2017 však zostáva podobne ako rok predtým stabilne na úrovni 53% (1.155 varovaní). V 413 nahlásených prípadoch (26%) išlo o nebezpečné výrobky s pôvodom v EÚ.

Spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú výrobky na internete priamo z tretích krajín. Aj tieto výrobky musia spĺňať bezpečnostné štandardy EÚ. Komisia sa usiluje podnietiť svojich medzinárodných partnerov a internetové platformy k spolupráci. Vydala 1. marca 2018 odporúčanie so súborom opatrení, ktoré by mali prijať internetové platformy a členské štáty v záujme posilnenia svojej činnosti v oblasti boja proti nezákonnému obsahu na internete, a to aj v prípade nebezpečných výrobkov.

V apríli Európska komisia predstaví Novú dohodu pre spotrebiteľov so zámerom zmodernizovať existujúce pravidlá a zlepšiť ochranu spotrebiteľov. Ďalšia etapa modernizácie systému prispeje k tomu, že používatelia si budú môcť jednotlivé varovania pozrieť vo všetkých úradných jazykoch EÚ. V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Vlastná webová stránka umožňuje prístup k týždennej aktualizácií varovaní. Spotrebitelia aj podniky si môžu vytvoriť personalizované upozornenia o jednotlivých varovaniach a vymieňať si ich cez sociálne médiá. K dispozícii je aj osobitný nástroj, pomocou ktorého môžu firmy rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný. 

streda 14. marca 2018

SR: Platba v hotovosti v obchodoch stále dominuje

Pri pokladni v kamenných prevádzkach pravidelne vyťahuje z peňaženky bankovky a mince až sedem z desiatich Slovákov. A hoci bezhotovostných platieb z roka na rok pribúda, stále sú v menšine.

Bezkontaktné platby sú skôr rozšírenejšie u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, na druhej strane hotovosťou platia častejšie ľudia s nižším vzdelaním. Pre spoločnosť Home Credit to zistil prieskum agentúry STEM/MARK. V kamenných obchodoch, napríklad v potravinách, dennodenne platí hotovosťou takmer štvrtina Slovákov a ďalších takmer 50% niekoľkokrát za týždeň. Na druhej strane debetnou kartou, ktorú majú ľudia k svojmu bežnému účtu, platí denne len jeden z desiatich Slovákov a niekoľkokrát za týždeň ďalšia tretina opýtaných. „Na Slovensku v kamenných prevádzkach denne platí hotovosťou dvakrát toľko ľudí ako kartou. Pravidelne hotovosť využíva vyše 70% ľudí. Na druhej strane kartou pravidelne uhrádza takéto nákupy len 45% nakupujúcich. Samozrejme viacerí v priebehu jedného týždňa využívajú aj hotovosť aj kartu", približuje výsledky prieskumu analytik Roman Müller.

Aj nákupy cez internet najčastejšie Slováci nakoniec zaplatia v hotovosti. A to aj napriek tomu, že bezhotovostné platby sú jednoduchšie a rýchlejšie. Tretina Slovákov aspoň raz za mesiac za tovar objednaný cez internet zaplatí v hotovosti až po jeho prevzatí, teda na dobierku. Za to isté obdobie zaplatí za internetový nákup prevodom z účtu len každý piaty človek, podobne je to aj v prípade platby debetnou kartou. Platba kreditnou kartou za nákupy on-line je podľa prieskumu na Slovensku ešte menej rozšírená.