pondelok 31. augusta 2020

Kryptomena: Slovákov to neláka

Pojem kryptomena pozná 84 % Slovákov aktívnych na internete. Podľa výsledkov výskumu  Nielsen Admosphere Slovakia (on-line zber dát na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov) z minulých rokov jeho znalosť zostáva dlhodobo na približne rovnakej úrovni. 

Štvrtinu respondentov (26 %) táto téma dokonca zaujala natoľko, že si o nej hľadali ďalšie informácie. V tejto skupine je väčšie zastúpenie mužov (36 % vs. 15 % žien) a zo vzdelanostných kategórií taktiež vysokoškolákov. O téme kryptomien už počulo 43 % respondentov, ale nezaujíma ich to a 15 % deklaruje, že ich síce táto téma zaujíma, ale ďalšie informácie si o nej nevyhľadali. O kryptomene nikdy nepočulo iba 16 % respondentov zo Slovenska. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je tak zrejmé, že znalosť pojmu kryptomena v slovenskej internetovej populácií sa nijak nezvyšuje. O 11 percentuálnych bodov ale od minulého roka pribudlo tých, ktorí o téme síce počuli, ale nezaujíma ich a zároveň o 8 percentuálnych bodov ubudlo ľudí, ktorí pojem poznajú a téma ich zaujíma, ale žiadne informácie si o nich sami nevyhľadali.

A koľko slovenských respondentov už nejakú virtuálnu menu niekedy nakúpilo? Z tých, ktorí vedia, čo kryptomeny sú a zároveň si o nich aktívne hľadali informácie, ich jednorazovo nakúpilo 17 % opýtaných; pravidelne ich nakupujú iba 4 %.

Radíme: Pozor na DCC

V zahraničí by sme si mali dávať pozor na službu s názvom Dynamic Currency Conversion (DCC), ktorú ponúkajú prevádzkovatelia bankomatu alebo terminálu. 

Pri výbere hotovosti alebo platbe kartou máme možnosť zaúčtovať transakcie v lokálnej mene, ktorej zmena do EUR prebehne neskôr, realizuje ju banka klienta, ktorá určí kurz prevodu. Ak ale zvolíme okamžité zúčtovanie cez DCC, transakcia prebehne podľa výmenného kurzu, ktorý si stanovuje samotný prevádzkovateľ. S vysokou pravdepodobnosťou bude tento kurz výrazne nevýhodnejší ako kurz banky, ktorá kartu vydala.

Zablokovať konverziu mien DCC na karte vopred umožňuje mobilná aplikácia mBank. Možnosť zablokovať DCC prostredníctvom internetového bankovníctva plánuje banka predstaviť neskôr, ešte v tomto roku. Klienti banky si ako prví na Slovensku môžu prostredníctvom mobilnej aplikácie zablokovať aj výbery z bankomatov s tzv. surcharge poplatkom, majú tiež možnosť zablokovať magnetický prúžok na svojej platobnej karte. Môžu sa tak veľmi flexibilne a rýchlo chrániť pred účtovaním zbytočných poplatkov či zneužitím karty pri cestovaní do zahraničia.

Aktuálne: Rúška v školách aj výnimky

Ako budú žiaci na školách od začiatku nového školského roka nosiť rúška? Nové nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR  bude platiť dva týždne, teda od 2. septembra od 06.00 hod. do 14. septembra do 18.00 hod. Informujeme aj o výnimkách z povinného nosenia rúška.
Výnimky z nosenia rúšok získali žiaci prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak však aj tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie sa jednoznačne odporúča. Rúško rovnako nebudú musieť nosiť žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo so sluchovým postihnutím. Naopak povinnosť nosiť rúška pribudne pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, napríklad asistentom učiteľa alebo špeciálnym pedagógom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež bude povinnosťou u osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. K zrušeniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí túto výnimku zneužívali.

Rúško naďalej nebudú musieť nosiť deti do troch rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania. Rovnako rúško nebudú musieť mať poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a umelých kúpaliskách, účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne dva metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

piatok 28. augusta 2020

EU: Bezpečnosť na cestách

Dopravné nehody v Európskej únii (EÚ) si každoročne vyžiadajú tisícky obetí alebo zranených. Vďaka sociálnemu a technologickému pokroku sa počet obetí dopravných nehôd v rokoch 2010 až 2019 znížil o 23 %. V roku 2019 si najlepšie počínali vo Švédsku a Írsku. Naopak najviac nehôd zaznamenali v Rumunsku, Bulharsku a Poľsku. 

V roku 2018 12% obetí autonehôd v EÚ tvorili mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov. Podiel tejto vekovej skupiny v európskej populácii je 8%, čo znamená, že mladí ľudia sa obeťami dopravných nehôd stávajú neúmerne častejšie. Od roku 2010 však počet úmrtí pri dopravných nehodách v tejto vekovej skupine klesol o 43%. Podiel obetí starších ako 65 rokov sa v roku 2018 zvýšil na 28%. V roku 2010 ich bolo 22%. Deti do 15 rokov tvorili 2% obetí. Až 76 % obetí autonehôd tvoria muži, tento trend sa za posledné roky moc nezmenil a čísla sú veľmi podobné vo všetkých krajinách EÚ.

Na Slovensku sme v roku 2019 zaznamenali 51 úmrtí na cestách na milión obyvateľov, čo zodpovedá priemeru EÚ. Počet smrteľných nehôd v roku 2019 narástol o 7 %, po tom, čo v roku 2018 klesol o 6 %. Počas uplynulého desaťročia tento počet klesol o 25 %, čo je rovnaké tempo ako priemer EÚ.

Poslanci Európskeho parlamentu prijali 16. apríla 2019 nové pravidlá, podľa ktorých bude musieť byť až 30 zdokonalených bezpečnostných prvkov povinných, napríklad inteligentná asistencia pri rýchlosti, varovanie pred rozptyľovaním vodiča či systém núdzového brzdenia. Povinné bezpečnostné technológie by mohli pomôcť do roku 2038 zachrániť viac ako 25.000 životov a vyhnúť sa najmenej 140.000 vážnym zraneniam, keďže až 95 % všetkých dopravných nehôd má na svedomí ľudský omyl. EÚ okrem toho posilnila aj pravidlá ohľadne bezpečnosti infraštruktúry a pracuje na spoločných pravidlách pre samojazdiace autá.

COVID-19: Domáca karanténa

Na opustenie miesta karantény je potrebný relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény nasleduje dokazovanie, že to bolo nevyhnutné.  Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zdôrazňuje, že platí nutnosť prekrytia horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu aj dezinfikcie rúk.

Počas domácej izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nemožno opustiť miesto pobytu. V prípade bytového domu však možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov, kde sa izolácia uskutočňuje. Patrí sem napríklad vyhodenie odpadkov, prechádzka so psom a podobne. Ak ide o rodinný dom, pobyt na dvore je v poriadku. Opustenie domácej izolácie je povolené aj v prípade návštevy odberného miesta. ÚVZ SR odporúča dopravu vlastným autom, a to len osôb, ktoré budú testované. V prípade odvozu by mala pricestovaná osoba sedieť na zadnom pravom sedadle a mať aspoň sčasti otvorené okno. Aj tu platí povinné rúško. K odbernému miestu možno dôjsť aj pešo za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.

Každý člen rodiny by mal mať vlastný uterák, príbor, tanier aj pohár. Osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia, by mala mať ideálne vlastnú izbu a mala by obmedziť kontakty s ostatnými. Návštevy nie sú povolené, obmedziť ich treba aj v prípade odovzdania nákupu. Lepšie je nechať ho za dverami. Ak je to možné, využite službu dovozu potravín do domácnosti, respektíve služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Netreba zabúdať ani na základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu. Patrí sem dôsledné umývanie a dezinfekcia rúk a povrchov. Tiež časté vetranie a dezinfekcia miestností. Odporúča sa používať jednorazové papierové a vlhčené utierky.

On-line: #vbezpeci

Ďaľšia kampaň zameraná na bezpečnosť na internete rozlišuje ohrozené skupiny najmä podľa veku. Podľa českého prieskumu kampane #vbezpeci deti denne trávia priemerne 85 minút sledovaním videí na YouTube v porovnaní s 80 minútami strávenými na sociálnej sieti TikTok. Aktívne tiež používajú YouTube (takmer 90 %), Facebook (72 %) a Instagram (skoro 69 %).

Predškoláci vo veku do 6 rokov technológie využívajú najmä na zábavu a hry. Mobilné telefóny má len 3 % z nich a 73 % detí trávi čas na internete pod dohľadom rodičov. Deti v školskom veku do 12 rokov už patria medzi ohrozenejšie skupiny, keďže sa na internete môžu stretnúť prakticky so všetkým – od sexuálneho obťažovania až po kyberšikanu. Podľa kampane #vbezpeci až 63 % detí vo veku od 7 do 12 rokov surfuje na internete bez dohľadu rodičov. V prípade, že tento dohľad majú, rodičia viac regulujú vyhľadávania u mladších než starších detí – 36,9 % osemročných oproti 7 % šestnásťročných. Skupina tínedžerov má často už prakticky neobmedzený prístup k internetu.
 
Experti pripravili tzv. Desatoro digitálneho rodiča, súbor desiatich základných pravidiel na ochranu dieťaťa pred nástrahami internetu. Základnými princípmi sú napríklad otvorená komunikácia a dôvera, časové pravidlá, disciplinovanosť a samozrejme silné heslá. „Digitálne rodičovstvo je každodenná drina a rodič musí aj v online svete viesť svoje dieťa rovnakým spôsobom, ako vo svete reálnom. Komunikujte, buďte otvorení a učte sa od seba navzájom“, radí Pavol Košek.

Ľudia vo veku nad 65 rokov s modernými technológiami väčšinou neprišli do styku v rámci pracovného prostredia. Aj u nich sa však v súčasnej dobe technológie tešia veľkej obľube a vo svojom voľnom čase ich využívajú takmer všetci. Podľa prieskumu portálu Seznam.cz v spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci až 97 % seniorov používa e-mail, 95 % používa internet na vyhľadávanie informácií a 63 % komunikuje pomocou „chatovania“. Starší ľudia sú však oveľa menej imúnni voči podvodným emailom a falošným správam, ktoré preposielajú a zdieľajú tri až šesťkrát častejšie ako mladí ľudia. Aj u seniorov je dôležitá digitálna gramotnosť a obozretnosť.

štvrtok 27. augusta 2020

COVID-19: Vplyv na podnikanie

Globálna štúdia COVID-19: Impact and Response poukazuje na vplyv aktuálnej koronavírusovej epidémie na podnikanie poskytovateľov riadených služieb (MSP) a ich budúce výzvy a príležitosti na trhu. 

Spoločnosť SolarWinds MSP sa pýtala viac ako 500 MSP poskytovateľov v Európe, Severnej Amerike a Oceánii. Kľúčové zistenia:
 • 59 % opýtaných MSP poskytovateľov požiadalo o podporu v rámci štátnych programov finančnej pomoci a 74 % dostalo pomoc, ktorú potrebovali.
 • Viac ako 80 % respondentov neprepúšťalo a ponechalo si personál z predkrízového obdobia.
 • Väčšina MSP firiem dokázala zaistiť svojim klientom úroveň služieb, ktorá je potrebná pre intenzívnu prácu z domu, pričom 59 % ich ponúkalo v kombinácii s posilnenou IT bezpečnosťou. 
 • Viac ako dve tretiny MSP firiem sa rozhodlo vyjsť svojim zákazníkom počas epidémie viac v ústrety, aby sa prispôsobili ich aktuálnym potrebám:
 • 65 % MSP firiem neočakáva z dlhodobého pohľadu zmeny cenových modelov svojich služieb;
 • 24 % ponúklo možnosť odložených platieb;
 • 23 % ponúklo dočasné zľavy;
 • 19 % znížilo úroveň svojich služieb tak, aby sa vošli do obmedzených zákazníckych rozpočtov;
 • 13 % nebude počas pandémie zvyšovať svoje ceny.
K najväčším súčasným výzvam MSP poskytovateľov patrí zaistenie nových zákazníkov, požiadavky na sociálny odstup v kanceláriách aj na pracoviskách svojich zákazníkov, obmedzené IT rozpočty a výdavky z dôvodu ekonomickej recesie a reakcie na situáciu, keď vlastní pracovníci a pracovníci zákazníkov sú na home office.

V nasledujúcich 12 mesiacoch očakáva 51 % MSP firiem vyšší dopyt po službách IT bezpečnosti a 47 % plánuje rozšíriť svoju ponuku cloudových služieb. 42 % predpokladá, že zvýši svoj obrat v oblasti projektových zákaziek a 39 % očakáva rast v oblasti dlhodobých kontraktov – na podporu tohto dopytu očakáva 40 % veľkých MSP firiem akvizíciu či spojenie s ďalšími MSP firmami. Zákazníci využívajúci model riadených služieb majú vyššiu dôveru vo svoju budúcnosť a očakávajú lepšie finančné výsledky, než zákazníci využívajúci primárne break/fix model.

Upozorňujeme: Nástrahy na internete

Pravidelný prístup k internetu má vyše 4,5 miliardy obyvateľov na celom svete, preto je dôležité poznať aj jeho nástrahy, ktorým čelia predovšetkým deti. Len v  minulom roku dostalo v Európe 22 % detí aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom, 21 % bolo vystavených sebapoškodzujúcemu obsahu a  10 %  bolo vystavených samovražednému obsahu!

Okrem chatovania s priateľmi na internete môžu deti naraziť aj na nevhodný obsah alebo správanie iných, často neznámych osôb, ktoré môžu prejavovať predátorské správanie voči maloletým. Sexuálni predátori majú totiž vopred premyslenú taktiku a spôsob manipulácie, na ktorú sa deti či mladí ľudia dajú často nalákať a posielajú neznámym virtuálnym priateľom intímne videá a fotografie. Osoba na druhej strane väčšinou takto získaný materiál použije na vydieranie – či už s finančným, šikanujúcim alebo obťažujúcim motívom. V najhorších prípadoch dochádza k osobnému stretnutiu, ktoré môže končiť sexuálnym obťažovaním alebo zneužitím.

Týka sa to aj slovenských detí: 54 % má tendenciu zveriť sa s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 % sa zverí rodičovi a 22 % by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu. Pomoc v takýchto prípadoch poskytuje polícia aj informačné kancelárie pre obete trestných činov v každom krajskom meste osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom on-line formulára. Téme sexuálnych predátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj Europol, ktorý vytvoril špeciálne video.

RAPEX: Nebezpečné bielenie zubov

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na výskyt nových nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Dánsku. Predávať sa môžu aj v iných krajinách!

Sada na bielenie zubov Blue Light Powerful HI LED Teeth Whitening Light and My Tray Kit Smile Dental značky DENTECH z USA obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (nad 6%),  môže tak poškodiť zubnú sklovinu, alebo viesť k vypadávaniu zubov. Výrobok sa predáva cez internet prostredníctvom webovej stránky eBay.

Pero na bielenie zubov Teeth whitening product značky WHITE 1NE zasa obsahuje nepovolenú látku sodium perborate. Výrobok sa predáva cez internet prostredníctvom webovej stránky made4men.dk.

streda 26. augusta 2020

Novinka: Dezinfekčný robot

Na dezinfekciu vzduchu aj povrchov a likvidáciu vírusov, baktérií, plesní a ďalších patogénov vrátane koronavírusu COVID-19 sa využíva už aj automatický dezinfekčný robot.

Kombinácia vlastností autonómneho robota a germicídnej UV-C lampy je ideálnym riešením na automatickú dezinfekciu, sterilizáciu priestorov a likvidáciu kvapôčkových infekcií v zdravotníckych zariadeniach, potravinárstve aj vo výrobnom priemysle. Používatelia môžu jednoducho naskenovať trasu a naplánovať ju a robot sám potom urobí dezinfekciu určených priestorov. 

Robot pracuje plne v autonómnom kolaboratívnom režime. UV-C svetlo disponuje pohybovými senzormi pre maximálnu bezpečnosť a disponuje funkciou automatického vypnutia pri vstupe človeka do nebezpečnej zóny 6 m od zdroja svetla.

EU: Nové rokovania o vakcíne proti COVID-19

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory s ďalšou spoločnosťou o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Moderna je piatou spoločnosťou, s ktorou komisia ukončila rozhovory po Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac  a predtým podpísala aj dohodu o predbežnom nákupe so spoločnosťou AstraZeneca.

Plánovaná zmluva so spoločnosťou Moderna by umožnila všetkým členským štátom Európskej únie (EÚ) kúpiť vakcínu, prípadne ju darovať krajinám s nižšími až strednými príjmami alebo ju presmerovať do európskych krajín. Očakáva sa, že po preukázaní bezpečnosti vakcíny a jej účinnosti proti ochoreniu COVID-19 bude mať  komisia k dispozícii zmluvný rámec na prvý nákup 80 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ, a okrem toho aj možnosť nákupu ďalších 80 miliónov dávok. Komisia zároveň ďalej intenzívne rokuje aj s inými výrobcami vakcín.

Moderna je spoločnosť so sídlom v USA, ktorá je priekopníkom vo vývoji novej triedy vakcín založených na molekulách mediátorovej ribonukleovej kyseliny (mRNA). Kyselina mRNA zohráva zásadnú úlohu v humánnej biológii, pretože bunkám prenáša pokyny, že majú v tele tvoriť bielkoviny, a to vrátane bielkovín, ktoré môžu predchádzať chorobám, alebo proti nim bojovať.

SR: Monitorovanie pacientov cez smartfóny

Na podnet Asociácie srdcových arytmií bude zdravotná poisťovňa Union uhrádzať nový druh výkonov – kontroly svojich poistencov s implantovanými kardiálnymi prístrojmi (kariostimulátor, kardioverter, defiblirátor,…) a to cez smartfón alebo špeciálny vysielač v ich domácom prostredí. 

Rozširuje sa tak zoznam výkonov telemedicíny, ktorá sa na Slovensku výrazne posunula aj v dôsledku príchodu pandémie koronavírusu. Lekári budú kontrolovať údaje z prístroja vzdialene – prostredníctvom špeciálneho vysielača či smartfónu. Ak bude všetko v poriadku, budú pacienti odbremenení od pravidelných návštev ambulancie každé tri či štyri mesiace.

Najväčší rozmach zaznamenala telemedicína v apríli a v máji, kedy poisťovňa Union zaznamenala viac ako 61 000 výkonov telemedicíny cez telefón a 1500 cez videohovor. V štatistikách sa ako opodstatnená ukázala aj krízová intervencia psychiatrom. Telemedicína prispieva k efektívnejšiemu manažmentu starostlivosti o pacienta, ale nie je vhodná u každého pacienta a nemôže ísť na úkor kvality zdravotnej starostlivosti.

utorok 25. augusta 2020

On-line: DC rýchlonabíjacie stanice

DC rýchlonabíjacie stanice umožňujú na celom Slovensku elektrické nabíjanie všetkými konektormi CCS/CHAdeMO/Type 2 aj pri 16 prevádzkach McDonald´s. Vďaka nim sa tak ušetrí vyše 400 ton CO2 za 4.000.000 prejdených km po našich cestách.

Komfortné a ešte rýchlejšie nabíjanie umožnia špeciálne vyhradené parkovacie miesta pri každej nabíjacej stanici. Prevádzka, v rámci ktorej si môžete nabiť svoj elektromobil, má zastúpenie už v každom kraji na Slovensku. Obsadenosť nabíjacích staníc si skontrolujete na webstránke zsedrive.sk alebo v aplikácii ZSE Drive, a tak si jednoducho naplánujete čo najrýchlejšie nabíjanie bez čakania.

Na prevádzkach McDonald´s sa v priemere na celom Slovensku vykoná 2147 nabíjaní za mesiac a jedna nabíjacia stanica v súčasnosti nabije priemerne 143 elektromobilov za mesiac. Každým mesiacom sa pritom zvyšuje počet nabíjaní až o 26%, čo je pozitívna správa smerom k trvalej udržateľnosti. Aj vďaka tomuto výnimočnému projektu môžeme dúfať v lepšiu budúcnosť a slovenské cesty bez emisií. 

SURE: Pre 15 členských štátov 81,4 miliardy eúr

Európska komisia predložila návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory v rámci nástroja SURE pre 15 členských štátov vo výške 81,4 miliardy eur. 

Po schválení návrhov Radou sa finančná podpora poskytne vo forme úverov od EÚ s výhodnými podmienkami pre členské štáty. Tieto úvery pomôžu riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Po konzultáciách s členskými štátmi, ktoré požiadali o podporu a po posúdení ich žiadostí Európska komisia navrhuje Rade, aby schválila poskytnutie finančnej podpory pre:
Belgicko7,8 miliardy eur
Bulharsko511 miliónov eur
Česko2 miliardy eur
Grécko2,7 miliardy eur
Španielsko21,3 miliardy eur
Chorvátsko1 miliardu eur
Taliansko27,4 miliardy eur
Cyprus479 miliónov eur
Lotyšsko192 miliónov eur
Litva602 miliónov eur
Malta244 miliónov eur
Poľsko11,2 miliardy eur
Rumunsko4 miliardy eur
Slovensko631 miliónov eur
Slovinsko1,1 miliardy eur

SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do celkovej výšky 100 miliárd eur. Návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory dosahujú objem 81,4 miliardy eur a zahŕňajú 15 členských štátov. Portugalsko a Maďarsko už predložili svoje formálne žiadosti, ktoré sa v súčasnosti posudzujú. Komisia očakáva, že návrh na poskytnutie podpory Portugalsku a Maďarsku čoskoro predloží na schválenie. Členské štáty, ktoré ešte nepredložili formálne žiadosti, tak ešte môžu urobiť. Úvery poskytnuté členskému štátu v rámci nástroja SURE sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk členských štátov. Komisia očakáva, že proces finalizácie dohôd členských štátov o zárukách bude čoskoro dokončený.

Trend: Slováci radi sporia

Pre mladých Čechov aj Slovákov sú peniaze rovnako dôležité, pri nákupoch preferujú kvalitu nad cenou a v prípade finančných problémov sa zrieknu výdavkov na dovolenku, cestovanie alebo kultúru. 

Prieskum, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vypracovala agentúra STEM/MARK, ukázal nielen veľa spoločných znakov mladých (18 – 30 rokov) Čechov a Slovákov v hlavných otázkach osobných financií, úverov a finančnej gramotnosti, ale aj celý rad odlišností. Napríklad viac mladých Čechov (12 %) než Slovákov (7 %) priznáva medzery vo finančnej gramotnosti, ktorej základy Česi získavajú hlavne od svojich rodičov, zatiaľčo mladí Slováci získavajú informácie v rovnakej miere od rodičov, z internetu a v škole. Finančné pôžičky považujú za výhodné asi len dve pätiny (37 %) mladých Čechov, na Slovensku polovica (50 %) opýtaných. Vlastnú skúsenosť s pôžičkami majú mladí Česi podobnú ako Slováci, v súčasnosti má nejakú pôžičku približne polovica respondentov z oboch krajín. „Keď si mladí Česi alebo Slováci požičiavajú, v drvivej väčšine ide o úver na bývanie a približne vo štvrtine prípadov o pôžičku na nákup auta. Česi si však takmer trojnásobne viac než Slováci požičiavajú na splácanie svojich súčasných dlhov, čo je bohužiaľ cesta do tzv. dlhovej pasce. Mladí Česi sa tiež viac nechávajú zlákať ponukami rýchlych spotrebiteľských úverov a mikropôžičiek,“ uvádza Jaroslava Palendalová.

Väčšina zadlžených Čechov i Slovákov má len jednu pôžičku, medzi mladými ľuďmi, ktorí majú päť a viac pôžičiek je však päťkrát viac Čechov. Kým mladí Česi priemerne dlžia približne 1.040.000 korún (zhruba 40.000 eúr), priemer medzi slovenskými respondentmi je 41.000 eúr (približne 1.066.000 korún). Prvú pôžičku si Česi i Slováci najčastejšie zhodne berú v 24 rokoch. „V prístupe k dlhom a ich splácaniu sú si mladí Česi a Slováci veľmi podobní. Drvivá väčšina mladých dlžníkov spláca svoje záväzky pravidelne a bez problémov, ale každý dvanásty má dlhy po splatnosti. Veľmi sa pritom líši spôsob riešenia nesplácaných záväzkov. Zatiaľ čo Česi si nájdu ďalšiu prácu, aby zvýšili svoje príjmy alebo si požičajú od príbuzných či priateľov, mladí Slováci sa hlavne snažia dohodnúť s veriteľmi na splátkovom kalendári,“ dodáva Jaroslava Palendalová.

Peniaze pravidelne odkladajú viac než dve tretiny (69 %) mladých Slovákov, v Česku sporí len 55 % mladých. Priemerná výška mesačného depozitu sa takmer zhoduje: 3.300 Kč v Česku a 130 eur (cca 3.400 Kč) na Slovensku. Slováci výrazne viac veria termínovaným a sporiacim účtom (66 % oproti 46 %) a penzijným fondom (33 % oproti 10 %), medzi mladými Čechmi je veľmi populárne stavebné sporenie (39 % oproti 16 %). Štvrtina (25 %) mladých Čechov zhodnocuje svoje financie investovaním, na Slovensku investuje viac než tretina (36 %) mladých ľudí. Najčastejšie sú investície do podielových fondov, akcií a dlhopisov.

pondelok 24. augusta 2020

Novinka: Gotická cesta on-line

K slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii mapy Gotickej cesty regiónu Gemer-Malohont, ktorú vydalo občianske združenie Gotická cesta z Henckoviec v Rožňavskom okrese, pribudla jej interaktívna on-line forma. 

Slovenskú papierovú verziu mapy vydalo združenie prvýkrát vydalo v roku 2018. Maďarská mutácia pribudla o rok neskôr spolu s dotlačou slovenskej verzie. Elektronickú interaktívnu mapu, ktorá je postavená na mapových podkladoch Google máp, spustilo združenie pred aktuálnou letnou sezónou na  webe gotickacesta.sk/interaktivna-mapa/.  

Gotická cesta je tematickou kultúrno-spoznávacou turistickou trasou, ktorá spája významné historické pamiatky Gemera a Spiša. Meria takmer 650 kilometrov a vedie po cestách prvej až tretej triedy, ako aj po miestnych komunikáciách. Zahŕňa celkovo pamiatky v 9 mestách a 24 dedinách. Keďže sú Gemer a Malohont regióny s vysokou koncentráciou pamiatok aj prírodných krás, v mape sú okrem kostolov Gotickej cesty aj iné zaujímavosti: ďalšie pozoruhodné kostoly, hrady, kaštiele, ruiny kláštorov, jaskyne, prírodné atrakcie, technické pamiatky, synagógy, židovské cintoríny, múzeá, pamätné domy. Pre väčšiu prehľadnosť si môžete v legende mapy vypínať a zapínať jednotlivé kategórie podľa toho, čo vás zaujíma.

EU: Ďalšie rokovania o vakcíne proti COVID-19

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 aj  so spoločnosťou CureVac. Predchádzajúce rokovania  sa uskutočnili so spoločnosťami Sanofi-GSK (31. júla) a Johnson & Johnson (13. augusta) a po podpísaní dohody o predbežnom nákupe so spoločnosťou AstraZeneca (14. augusta). Zámerom je uzavrieť dohodu o predbežnom nákupe, ktorá sa má financovať z nástroja núdzovej podpory, kde sú vyčlenené prostriedky na portfólio potenciálnych vakcín s rôznymi profilmi a od rôznych spoločností.

Plánovaná zmluva so spoločnosťou CureVac by umožnila všetkým členským štátom Európskej únie (EÚ) zakúpiť vakcínu, prípadne ju darovať krajinám s nižšími až strednými príjmami, alebo ju presmerovať do európskych krajín. Očakáva sa, že po preukázaní bezpečnosti vakcíny a jej účinnosti proti ochoreniu COVID-19 bude mať Európska komisia k dispozícii zmluvný rámec na prvý nákup 225 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Zároveň ďalej intenzívne rokuje aj s inými výrobcami vakcín.

CureVac je európska spoločnosť, ktorá je priekopníkom vo vývoji celkom novej triedy vakcín založených na molekulách mediátorovej ribonukleovej kyseliny (mRNA) prenášanej do buniek lipidovými nanočasticami. Na vývoji tejto platformy vakcín sa pracuje posledných desať rokov. Základným princípom je využitie týchto molekúl ako nosičov informácií, s pomocou ktorých začne telo produkovať vlastné účinné látky proti rôznym chorobám.


Trend: Autokamery

Pri rozhodovaní o novej autokamera sa odporúča zamerať na hlavné vlastnosti: najdôležitejšou je kvalita obrazu, ktorú ovplyvňuje rozlíšenie snímacieho čipu (minimálne Full HD a viac), ďalej optika, konkrétne svetelnosť (lepšie je nižšie číslo) a aj uhol záberu (ideálne okolo 150 °, pri vyššom uhle je záber skreslený). Ak budete chcieť v zázname vidieť aj polohu, vyberte si model s GPS modulom. 

Pri zakúpení autokamery s GPS si overte, či je tiež vybavená databázou rýchlostných radarov, na ktoré bude upozorňovať a meranie rýchlosti vás už nikdy nezaskočí. Medzi ďalšie rozhodovacie faktory môže patriť aj spôsob ovládania - tlačidlami priamo na kamere alebo cez aplikáciu v mobilnom telefóne. Výber môžu ovplyvniť aj funkcie, ktoré prináša niečo navyše, alebo môžu spríjemniť jazdu, napríklad ovládanie hlasom, CPL filtre na zlepšenie viditeľnosti, superkondenzátor namiesto batérie, parkovací mód, spracovanie obrazu s protisvetlom, varovanie pri opustení jazdného pruhu a pod.

Na trhu sú dnes v ponuke viaceré druhy autokamier. Klasická kamera s displejom umiestneným na predné sklo monitoruje dianie pred autom a má najväčšie zastúpenie na trhu. Tieto kamery sa môžu líšiť veľkosťou, kvalitou spracovania aj funkciami navyše. S obojstrannou lepiacou páskou majú stabilnejšie fixáciu (obraz sa tak netrasie). Duálna autokamera oproti klasickým predným autokamerám stráži aj zadnú časť automobilu. Pri parkovaní budete tak mať prehľad, ako ďaleko a kam môžete zacúvať. Ak kameru prepojíte s cúvacím svetlom, pri zaradení spiatočky sa displej automaticky prepne na zadnú autokameru. Niektorí ju využívajú aj na kontrolu prepravovaných tovarov. Pomerne novou kategóriou sú  tzv. bezdisplejovky. Najväčšou výhodou je ich malý rozmer, a teda nenápadnosť. Ovládajú sa väčšinou cez aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorý sa ku kamere pripája cez Wi-Fi. Zrkadlové kamery sú jedny z najdokonalejších na trhu, pričom spĺňajú aj funkciu zrkadiel (rovnako predné ako aj zadné kamery). Väčšinou majú všetky základné a tiež doplnkové funkcie a pri ich ovládaní sa zohľadňuje aj bezpečnosť. Pri niektorých modeloch stačí zadať hlasový pokyn a autokamera napr. urobí fotografiu, uzamkne natáčané video a pod. Keďže tieto kamery vyzerajú ako klasické zrkadlo, tak ani nelákajú prípadného zlodeja. 

piatok 21. augusta 2020

Radíme: V zahraničí voľte prepočet bez konverzie

Ak musíte vycestovať do zahraničia, najmä do krajín, ktoré nateraz neprijali jednotnú menu euro, určite riešite, ako čo najvýhodnejšie platiť v cudzej mene. Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie radí, aby ste v čo najvyššej možnej miere využívali pri platení platobnú kartu, ktorá je nielen ekonomickejšia, ale aj bezpečnejšia v porovnaní s hotovosťou.

Do krajín, ktoré nemajú dostatočne širokú infraštruktúru platobných systémov, je vhodné cestovať s celosvetovo obchodovateľnou menou, akými sú americký dolár či euro. Zameniť peňažné prostriedky na cudziu menu je najvýhodnejšie výberom z bankomatu debetnou platobnou kartou v dovolenkovej destinácii, do ktorej cestujete. Vyberať hotovosť sa odporúča jednorazovo, iba v takom objeme, ktorý na dovolenke reálne miniete a najlepšie v partnerských bankomatoch vašej domovskej banky, aby ste sa vyhli poplatkom.

Pri výbere hotovosti z bankomatu je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá: prekryť klávesnicu pri zadávaní číselnej kombinácie PIN kódu, výber realizovať na frekventovaných a nie odľahlých miestach, vždy počkať kým bankomat vydá hotovosť, platobnú kartu a potvrdenie o výbere. Najdôležitejšie pri samotnom výbere hotovosti v cudzej mene z bankomatu je voliť si výber bez konverzie. V tom prípade určuje kurz vaša domovská banka. Rovnako to platí aj pri platbe kartou cez POS terminál, kedy je podstatné zadávať prepočet transakcie bez konverzie. Ak by ste si totižto zvolili opačnú možnosť, t.j. platbu či výber s konverziou, kurz určuje zahraničná banka a je zväčša nevýhodnejší, pričom takáto transakcia môže byť spojená ešte aj s poplatkom.

Ak vám zostane hotovosť, je vhodnejšie ju zameniť za celosvetovo obchodovateľnú menu ešte v dovolenkovej destinácii, v ktorej sa nachádzate. Banky nedržia všetky meny, preto môžete mať problém pri návrate s výmenou cudzej meny. Vždy je potrebné si preveriť, či banka s danou cudzou menou obchoduje.

Upozorňujeme: Veľa času za počítačom


Na nebezpečné, neprimerané dlhé vysedávanie za počítačom upozornil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. Zvlášť apeluje na rodičov, aby dbali na zdravý vývoj svojich detí aj počas voľných dní.
 
Dlhé a nesprávne sedenie pri počítači ma za následok zlé držanie tela, bolesti chrbtice spôsobené permanentným tlakom na medzistavcové platničky, čo môže v budúcnosti spôsobovať veľké zdravotné problémy. V dôsledku opakovaného pohybu s myšou alebo písania na klávesnici tiež hrozí syndróm karpálneho tunela. Hrozbou dlhého pozerania na obrazovku sú aj očné problémy, konkrétne syndróm suchého oka či pálenie očí, pretože sú nedostatočne obmývané slzami. Ako dôsledok únavy očí môže vzniknúť tiež bolesť hlavy, ktorá sa môže objaviť aj pri nevhodnom sedení, keď sú preťažené ramená a krk, ktorý je spúšťačom migrény.

Počítač môže spôsobiť tiež poruchy sústredenia sa, verbálnej komunikácie a deficit spánku. Pre dlhé sedenie pri ňom a nedostatok pohybu hrozí rovnako nárast obezity. Dieťa sa môže pri počítači nekontrolovane prejedať, často konzumovať jedlá rýchleho občerstvenia, slané či sladké pochutiny. Alebo, naopak, stravovanie zanedbávať, takže hrozí, že mu budú chýbať dôležité výživové a ochranné látky.
     

Aktuálne: Pôžičky pre študentov

Študenti na Slovensku už môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky ich poskytovania na akademický rok 2020/2021. Žiadosť o pôžičku je možné predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra alebo do 31. októbra t.r.

Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 4.000 eur (zvýšenie o 500 eur) a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 7.000 eur (zvýšenie o 1.000 eur). Ďalšou zmenou je úprava a zjednodušenie podmienok, ktoré musí spĺňať ručiteľ. Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na ľubovoľný účel. 

Vďaka efektívnemu hospodáreniu fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch došlo k výraznému zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na šesť miliónov eur, čo je o 1,5 milióna eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. V akademickom roku 2020/2021 tak bude možné finančne podporiť vyše 2.000 študentov. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú dostupné na webovom sídle fondu fnpv.sk a informácie o podmienkach poskytovania stabilizačných pôžičiek pre študentov odboru ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo sú  dostupné na webe stabilizacnepozicky.sk.

štvrtok 20. augusta 2020

Radíme: Starostlivosť o ojazdené auto

Ako sa starať o ojazdené auto a ktoré zásadné úkony na ňom urobiť ihneď po kúpe, aby slúžilo spoľahlivo a bez nepríjemných prekvapení? To paradoxne motoristi často nevedia. Inú starostlivosť však bude logicky potrebovať dvojročné vozidlo s nízkym nájazdom a inú desaťročný automobil, ktorý má za sebou už 200-tisíc kilometrov. 

To je fakt, ktorý si polovica Slovákov nepripúšťa a k novo zaobstaranému autu pristupuje bez ohľadu na jeho vek a mieru opotrebovania. Ide o výsledky prieskumu AAA Auto, podľa ktorého 50 % slovenských šoférov netuší, ako sa k ojazdenému automobilu správať po jeho kúpe. Ani najmladšie ojazdené autá nie sú výnimkou – preto je aj v tomto prípade dobré poznať zásady správnej starostlivosti. V prvom rade je vhodné kontaktovať autorizovaný servis a overiť si, či nie sú na vozidlo vyhlásené zvolávacie akcie od výrobcu. Pokiaľ áno, opýtajte sa, či je nutné prísť si rovno pre úpravu, alebo postačí počkať na pravidelnú servisnú prehliadku. Servisný interval je veľmi často v rozmedzí jedného až dvoch rokov a 20- až 30-tisíc kilometrov. Je tak pravdepodobné, že automobil už prehliadkou prešiel alebo vás bude v dohľadnej dobe zaručene čakať. Podstatné je tiež poznať podmienky záruky od výrobcu. Mnohé vozidlá majú dnes predĺženú záruku, nad rámec dvoch rokov daných zákonom. Napríklad značka Hyundai alebo Kia poskytuje niekoľkoročnú záruku takmer pri všetkých svojich autách. Vozidlá Škoda a Volkswagen mávajú záruku často prikúpenú. Prémiové značky potom poskytujú predplatené servisné balíky, ktoré zaručujú servisné prehliadky úplne zadarmo. 

Pri ojazdených automobiloch s 5–10 rokmi a s nájazdom 100–150 tisícmi km je už potrebné mať sa na pozore a nič nezanedbať. V ideálnom prípade máte v garáži nehavarovaný automobil s doloženým pôvodom a servisnou históriou, aj tak ale ihneď vymeňte motorový olej a filter, prípadne tiež ďalšie prevádzkové kvapaliny. Do ruky si zoberte servisný plán a pozorne ho skontrolujte. Podľa presného počtu najazdených kilometrov a podľa veku v ňom nájdete predpísané úkony, ktoré je potreba urobiť. Napríklad výmena rozvodového remeňa býva predpísaná po najazdení približne 160 tisíc km, ale často tiež po 8 až 10 rokoch. Stojí za to obrátiť sa rovno na špecialistov a skonzultovať s nimi, aké úpravy servisného plánu navrhujú. Odporúča sa skrátiť servisný interval z pôvodných 1–2 rokov a 20- až 30-tisíc kilometrov na 1 rok a 15-tisíc najazdených kilometrov, či nad rámec plánu vymeniť náplne do automatických prevodoviek alebo systému pohonu 4x4.

Je potrebné zdôrazniť, že zaobstarať si lacné ojazdené vozidlo (do 4 tisíc eur) tesne pred dlhou cestou nie je úplne rozumný nápad. V priebehu prvých mesiacov prevádzky sa totiž prejavia všetky potencionálne problémy a takéto záležitosti je lepšie riešiť v pokoji domova. Na začiatok, autu ihneď vymeňte prevádzkové náplne, ako je chladiaca kvapalina, brzdová a servo kvapalina, náplne prevodovky, rozvodovky 4x4 a pod., a tiež si nechajte skontrolovať vodnú pumpu a rozvody. Vysoký vek a mnoho najazdených kilometrov sa samozrejme prejaví na kondícii plechov a tlmičov. Svojmu ojazdenému autu preto doprajte patričnú protikoróznu starostlivosť a nechajte mu urobiť kontrolu účinnosti tlmičov. Pozornú revíziu si zaslúži tiež klimatizácia, do nej je vhodné doplniť chladivo s UV látkou, ktorá pomáha ľahšie detekovať prípadný únik. Rozhodne však nemajte od lacného pamätníka veľké očakávania a radšej si držte bokom finančnú rezervu na prípadné opravy. Aj keď ste si možno zaobstarali vozidlo so zdokumentovanou históriou a doloženým nízkym nájazdom, dôležitejšie je poznať jeho celkový technický stav a výhľad budúcich investícií.

On-line: Adresár sociálnych inštitúcií Európskej únie

Na webovom portáli Sociálnej poisťovne pribudol odkaz na adresár sociálnych inštitúcií Európskej únie. Vytvorila ho Európska komisia pre všetkých občanov členských krajín Európskej únie ako register, ktorý im pomôže pri rýchlom vyhľadávaní inštitúcií, s ktorými riešia svoje dôchodkové, ale aj iné nároky v oblasti sociálneho poistenia.

Občania si v ňom môžu vyhľadať základné údaje o inštitúciách, ktoré sú zapojené do elektronickej alebo papierovej výmeny údajov v oblasti sociálneho zabezpečenia, napríklad adresu danej inštitúcie a ďalšie kontaktné údaje. Register inštitúcií sa zobrazuje vo všetkých úradných jazykoch členských štátov.

Pre vysvetlenie a uľahčenie orientácie na stránke Európskej komisie zverejnila Sociálna poisťovňa k adresáru aj krátky návod na vyhľadávanie.

Novinka: Jackpotting útoky na bankomaty

Finančné inštitúcie prevádzkujúce bankomaty od Diebold Nixdorf ohrozujú nové typy útokov. Z testov uskutočnených expertmi vyplýva, že existujúce zariadenia s neaktualizovaným systémom nie sú schopné odolať napadnutiu. Výrobca na zariadeniach skúma, ako je možné, že podvodníci boli zrejme schopní na neaktualizovanej verzii bankomatu odpočúvať komunikáciu vnútri zariadenia.

Najnovšie incidenty spadajú do kategórie označovanej ako ATM jackpotting, v ktorej sa útočník dostane pod kryt vybraného zariadenia. Tam sa za pomoci vlastného, špeciálne upraveného zariadenia pripojí na USB port bankomatu a komunikuje priamo s dispenserom, čiže zariadením, ktoré z bankomatu vydáva hotovosť. Ďalší preverovaný variant útoku bol taký, pri ktorom sa útočník po pripojení k USB portu bankomatu pokúša zvýšiť svoje prístupové práva na úroveň administrátora tak, aby následne mohol obchádzať obmedzenia a nahrať doň vlastný kód.

AEC pri testovaní simulovala krok za krokom činnosť útočníka. „Overili sme si, že človek, ktorý vie kde hľadať, sa ku skrytému USB portu bankomatu dostane v priebehu pár sekúnd. Výsledkom bolo zistenie, že tie bankomaty, ktoré nemali aktualizovaný firmware, nie sú dostatočne odolné proti takému typu útoku a dá sa z nich neoprávnene čerpať hotovosť", upozorňuje Tomáš Sláma. 


streda 19. augusta 2020

COVID-19: Nový školský rok

Slovenské školy sa nebudú z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať celoplošne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo manuál, základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy počas trvania pandémie. Pokyny pre školy budú zverejnené na webových stránkach ministerstva minedu.sk, Štátneho pedagogického ústavu statpedu.sk aj na portáli Učíme na diaľku ucimenadialku.sk.

Ministerstvo plánuje postupovať individuálne, podľa každého regiónu a situácie v ňom. Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú naďalej sledovať ohniská nákazy a rozhodovať o opatreniach v konkrétnej oblasti. V zelenej fáze budú školy, ktoré nemajú žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga fungovať štandardne. Oranžová fáza bude pre školy s podozrivým žiakom alebo zamestnancom, ktoré budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia. Červená fáza už obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Žiaci z takýchto škôl sa budú vzdelávať dištančne. 

Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú rúška v interiéri školy povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl sú rúška odporúčané. Študenti vysokej školy nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Rovnako sa odporúča časté a intenzívne vetranie. Toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Používať klímu a ventilátory sa neodporúča. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude zabezpečená minimálne dvakrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej raz denne. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z príznakov, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov. Škola si na začiatku roka vyčlení jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia. Ak dieťa, žiak alebo študent vykazuje známky ochorenia, bezodkladne si nasadí rúško. Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej, základnej a strednej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni. 


Výzva: Centrá digitálnych inovácií

Nové centrá digitálnych inovácií zamerané na pomoc s digitálnou transformáciou malých a stredných firiem, spoločností so strednou kapitalizáciou, ale aj verejného sektora na Slovensku budú súčasťou európskych centier digitálnych inovácií a ich vznik podporí Európska komisia. 

Ministerstvo hospodárstva v spoluprácu s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo národnú súťaž, do ktorej je možné prihlásiť sa do konca septembra t.r.  Víťazi budú nominovaní do výzvy, ktorú ešte tento rok vyhlási Európska komisia a budú mať možnosť získať finančné prostriedky na prevádzku a realizáciu aktivít centra. Podrobnosti k národnej súťaži sú zverejnené na mhsr.sk/inovacie/podujatia/europske-centra-digitalnych-inovacii-na-slovensku. Prihlásiť sa do nej je možné na challenge.gov.sk. 

Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú samostatné organizácie alebo skupiny organizácií (konzorciá). Slovensko má možnosť získať finančnú podporu pre 3 až 5 takýchto centier cez granty vo výške 0,5 – 1 mil. eur ročne na jedno centrum. Podpora by bola na obdobie 3-4 rokov s možnosťou opätovne sa o grant uchádzať. Viac informácií o samotnom programe Európskej komisie je na ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme.

SR: Novinky v legislatíve

Od 21. júla t.r. platia na Slovensku nové nariadenia a novely zákonov, ktoré zamestnávateľov odbremeňujú od byrokracie, či dokonca zrušili niektoré sankcie. Prehľad, ktoré to sú konkrétne a aké zmeny priniesli, pripravil pracovný portál Profesia.sk 


 • Zrušenie pokuty do výšky 300 EUR za nenahlásenie voľného pracovného miesta ústrediu práce – Povinnosť nahlasovať každé jedno voľné pracovné miesto ústrediu práce platila od 1. januára 2019 a zámerom bolo získať reálny prehľad o voľných pracovných miestach. 
 • Zrušenie povinnosti nahlasovať zamestnanca zaradeného do 2. kategórie prác – Ide o profesie, pri ktorých nie sú prekročené žiadne limity ohrozujúce zdravie stanovené osobitnými predpismi, ale existuje isté riziko dopadu na zdravie zamestnanca. Takýchto zamestnancov museli zamestnávatelia oznamovať ÚVZ SR každý rok do 15. januára. 
 • Zástupcu pre BoZP musia stanoviť už firmy od 10 zamestnancov – Novela zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nariaďuje povinnosť stanoviť zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. 
 • Zrovnoprávnenie zahraničných pracovníkov vyslaných na Slovensko - Od 30. 7. 2020 platí novela Zákonníka práce, ktorá upravuje práva zahraničných pracovníkov vyslaných na Slovensko. Ich mzdové práva sú tak rovnaké ako práva slovenských zamestnancov a ak budú pôsobiť na Slovensku dlhšie ako 12 mesiacov, budú mať rovnaké práva ako slovenskí zamestnanci v plnom rozsahu. 
 • 5 týždňov dovolenky pre mladých zamestnancov, ktorí sa starajú o dieťa - Zákonník práce §103 odsek 2 hovorí: „Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.“ Podľa Inšpektorátu práce nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú obaja rodičia, ktorí sa trvale starajú o dieťa, a teda zabezpečujú jeho výchovu, starajú sa o jeho zdravie a rozvoj bez ohľadu na to, či žijú s dieťaťom v jednej domácnosti. Ak je dieťa v striedavej starostlivosti, nárok na viac dovolenky majú obaja rodičia. Nárok na vyššiu dovolenku majú aj zamestnanci, ktorí majú dieťa v náhradnej a neskôr v pestúnskej starostlivosti. Ak sa zamestnanec začne starať o dieťa v priebehu roka 2020, má nárok na 4 týždne dovolenky a pomernú časť dodatočného 1 týždňa dovolenky. V zákone sa však uvádza minimálna výmera dovolenky, čiže zamestnávateľ môže určiť aj vyššiu výmeru dovolenky.

utorok 18. augusta 2020

Upozorňujeme: Ohľaduplnosť k prírode

Viacerí Slováci sa tento rok rozhodli pre dovolenku na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) nabáda všetkých návštevníkov ku zvýšenej disciplinovanosti a ohľaduplnosti k nášmu prírodnému bohatstvu. V prírode by sme sa mali správať ako v chráme, s pokorou, úctou a v tichosti.

Zvýšený záujem o našu jedinečnú prírodu potvrdzuje aj nedávny rekord, ktorý zaznamenali Štátne lesy TANAPu. Začiatkom augusta za jediný deň narátali vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku 30.232 návštevníkov, čo je o takmer štyritisíc viac ako doterajší rekord spred štyroch desaťročí. Najviac ich lákalo Popradské pleso, spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo už tradične udržali Rysy. So zvýšeným počtom turistov v prírode sa úmerne navyšuje aj čoraz častejšie poškodzovanie prírody, množstvo odpadkov v prírode, či porušovanie zákonov, ako napríklad vjazd motorových vozidiel do prírody. Výnimkou nie je ani vandalizmus. Aj pracovníci lesných správ opakovane zaznamenali poškodzovanie ich majetku, vstupných rámp a značení. Mimoriadne dôležité je aj rešpektovanie obmedzenia voľného pohybu psov v prírode. Majitelia v žiadnom prípade nesmú dovoliť svojim psom naháňať a štvať divú zver. Príroda je totiž domovom voľne žijúcej zveri, kde sme len hostia a mali by sme sa tak aj správať.

MPRV SR vyzýva všetkých turistov a návštevníkov, ktorí vyhľadávajú oddych v neobyčajnej slovenskej prírode, o zachovanie mimoriadnej ohľaduplnosti a elimináciu priestupkov v našich lesoch. Návštevníci by v prírode rozhodne nemali zanechať odpadky, naopak by mali pozbierať aj odpadky po ostatných nezodpovedných návštevníkoch. V snahe predchádzať represiám agrorezort v tejto súvislosti výrazne apeluje na dodržiavanie pravidiel, ktoré sa týkajú najmä zákazu jazdy motorovým vozidlom, štvorkolkou, ďalej zakladaniu ohňov mimo vyznačených miest, znečisťovaniu odpadkami, rušeniu ticha a pokoja v lese, ako aj nelegálnemu zberu lesných plodov a rastlín v národnom parku. 

COVID-19: Prvá dohoda o potenciálnej vakcíne

Európska komisia (EK) uzavrela prvú dohodu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19, ako aj o jej darovaní krajinám s nižšími a strednými príjmami alebo distribúcií do ďalších európskych krajín. Ak sa preukáže jej bezpečnosť a účinnosť, EK schválila základ zmluvného rámca na nákup 300 miliónov dávok tejto očkovacej látky s opciou zakúpiť v mene členských štátov EÚ o 100 miliónov viac. 

Ide o ďalší pozitívny krok po ukončení prípravných rozhovorov so spoločnosťou Sanofi-GSK 31. júla a spoločnosťou Johnson & Johnson 13. augusta, pričom EK ďalej rokuje o podobných dohodách s inými výrobcami vakcín. Schválená dohoda sa bude financovať z nástroja núdzovej podpory, v rámci ktorého sú vyčlenené finančné prostriedky na vytvorenie portfólia potenciálnych vakcín s rôznymi profilmi a od rôznych spoločností.

Potenciálna vakcína od AstraZeneca je už v druhej a tretej fáze rozsiahleho klinického skúšania na ľuďoch po tom, ako v prvej a druhej fáze dosiahla sľubné výsledky z hľadiska bezpečnosti a imunogenicity. Rozhodnutie podporiť túto vakcínu sa zakladá okrem iného na riadnom vedeckom prístupe, použitej technológii (nereplikatívna rekombinantná vakcína na báze šimpanzieho adenovírusu, ChAdOx1), rýchlosti dodania v dostatočnom objeme, nákladoch, rozdelení rizika, zodpovednosti a výrobnej kapacite schopnej zaistiť dodávky pre celú Európsku úniu.

Regulačný proces má byť flexibilný a zároveň dôkladný. Komisia s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre lieky využijú existujúcu flexibilitu regulačného rámca EÚ, aby urýchlili povolenie a sprístupnenie účinných vakcín proti COVID-19. To zahŕňa zrýchlený postup povoľovania a flexibilita v súvislosti s označovaním a balením.

slovensko.sk: Platba kartou pri e-službách JKM

Od augusta 2020 je možné v oficiálnych e-schránkach zriadených štátom na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk platiť kartou už aj za e-služby Ministerstva vnútra SR patriace do pôsobnosti okresných úradov v postavení Jednotných kontaktných miest (JKM). 

Prostredníctvom e-služieb JKM je možné napríklad ohlásiť živnosť, požiadať o udelenie povolenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, získať výpis zo živnostenského registra, alebo vybaviť ďalšie súvisiace úkony. Prehľad e-služieb JKM, pri ktorých je možné využiť platbu kartou nájdete v článku Platba kartou - najčastejšie otázky a odpovede na portáli slovensko.sk, pričom platba kartou prostredníctvom e-schránky je najrýchlejším spôsobom, ako vykonať on-line úhradu. 

Viac informácií o možnosti platby kartou, ako aj o iných spôsoboch on-line úhrady nájdete v článku Platba online na portáli slovensko.sk. Pripravené je tiež inštruktážne video ako aj súvisiace otázky a odpovede.  

pondelok 17. augusta 2020

Novinka: Aplikácia na predaj diviny

 Slovenská poľovnícka komora (SPK) spustila webovú aplikáciu na uľahčenie predaja diviny v koži. Dôvodom je paralyzovaný trh s divinou od minulého roka. V predošlej poľovníckej sezóne bol odbyt diviny mimoriadne náročný. Situácia sa nezlepšila ani v tomto roku, dokonca sa kvôli pandémii koronavírusu ešte zhoršila. 

Výkupcovia dnes nie sú schopní, pri pretlaku diviny, ktorá visí zmrazená na skladoch v celej Európe, ponúknuť ani polovicu z cien z minulého roka. Potreba uľahčiť predaj diviny sa riešila na prvých rokovaniach k k africkému moru ošípaných (AMO) v apríli tohto roku. Všetky zúčastnené strany z expertnej skupiny pre AMO (MPRV SR, ŠVPS SR, SPK, NLC, ZCHO) si uvedomovali, že tlak na znižovanie stavov diviačej zveri, ale aj ostatných druhov sa bude takisto zvyšovať pre rastúce škody, ktoré spôsobuje. 

V snahe pomôcť s odbytom poľovníkom a záujemcom prišla Slovenská poľovnícka komora s myšlienkou vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by mala občanom Slovenska uľahčiť dostupnosť zdravej diviny. Pri tvorbe aplikácie aj legislatívneho komentára SPK úzko spolupracovala so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR tak, aby kupujúci dostal odpovede na otázky, ktoré potrebuje vedieť o zákonnom predaji malých množstiev diviny v koži. Aplikácia je dostupná na predajdiviny.sk/divina.

Radíme: Dlh v Sociálnej poisťovni

V prípade, že dlžník Sociálnej poisťovni (SP) nevládze dlh splácať, môže využiť splátkový kalendár. Ak ale nedodržiava termíny jednotlivých splátok, splátkový kalendár sa zruší a celý dlh musia zaplatiť jednorazovo. 

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti dlžníka povoliť splátky najviac na obdobie 24 mesiacov. Určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky a výšku úrokov (v súčasnej mimoriadnej situácii sa úrok odpúšťa, dlžník je povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy). Dlžníci by mali riešiť svoje problémy s odvádzaním poistného bez odkladu čo najskôr a vo svojej pobočke požiadať o splátkový kalendár. Ak sa na dlžnú čiastku nevzťahujú úľavy schválené vládou a parlamentom v súvislosti s koronakrízou, SP nemôže ani dlh, ani následné penále odpustiť. 

Od začiatku tohto roka do konca júna SP vydala 928 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného. Je to o 252 splátkových kalendárov menej ako vlani. Celková suma, na ktorú boli vydané rozhodnutia o povolení splátok dlžných súm, predstavuje takmer štyri milióny eur. K úspešnému ukončeniu splátkového kalendára (teda k splateniu 100 % dlžnej sumy) došlo v 43 prípadoch, kde dlžníci uhradili 82.000 eur. V prvom polroku 2020 došlo k zrušeniu splátkových kalendárov z dôvodov ich nedodržania zo strany dlžníkov v 259 prípadoch na celkovú sumu 507.000 eur. Naďalej aktívnych splátkových kalendárov v tomto období zostalo 626 na celkový objem pohľadávok vo výške vyše troch miliónov eur. Z nich bolo do 30. júna 2020 uhradených 311.000 eur.

Upozorňujeme: Nebezpečný krém aj farby

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na kozmetické výrobky vyrobené v rozpore s európskymi predpismi na bezpečnosť kozmetiky. Do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) boli nahlásené v Nemecku, ale predávať sa môžu aj v ďalších krajinách.

V kréme na ruky Intensiv Handcreme mit Sheabutter & Allantoin značky Elcurina pôvodom z Nemecka výrobca počas vlastnej mikrobiologickej kontroly zistil zvýšený počet mikroorganizmov, ktoré môžu v prípade kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

Vo farbách na tetovanie Mixing Yellow a Schamrock značky Fusion Ink pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických zistili prekročené maximálne povolené množstvo stanovené pre nečistoty kadmia. Na etikete výrobkov sa v zozname zložiek uvádzajú pigmenty, ktoré môžu za istých okolností pôsobiť rakovinotvorne. Vo farbe Schamrock sa navyše nachádza konzervačná látka benzisothiazolinone nepovolená pre tento typ výrobkov.

piatok 14. augusta 2020

Aktuálne: Nové ceny vody

Vodné a stočné v regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa od piatka 14. 8. 2020 mení. Odpočty vodomerov je možné nahlásiť aj on-line prostredníctvom nového zákazníckeho portálu BVS. 

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude nová cena vodného 1,0135 eura bez DPH za tisíc litrov pitnej vody. Stočné za rovnaký objem sa bude pohybovať na úrovni 0,9985 eura bez DPH. Oproti očakávanému rastu nákladov o 2,5 eura za mesiac pre priemernú trojčlennú rodinu sa reálne zvýšia o približne 1,5 eura. 

K 14. 8. je potrebné, aby všetci zákazníci BVS vykonali odpočty svojich vodomerov. Na základe týchto údajov sa následne urobí rozpočítanie spotreby vody podľa starej a novej ceny. Klienti, ktorí sú priamo zákazníkmi BVS, hlavne ľudia v rodinných domoch, ktorí majú s BVS uzatvorenú zmluvu a majú svoje vlastné odberné miesto, tak môžu urobiť prostredníctvom nového zákazníckeho portálu BVS, ktorý je tiež v prevádzke od piatka na webovej stránke vodární.Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca. V prípade, ak niektorý zákazník nestihne nahlásiť aktuálny stav vodomeru, bude pre tento účel použitý výpočet priemerného stavu pri koncoročnom odpočte.

EU: 128 miliónov eur pre 23 nových výskumných projektov

Európska komisia v reakcii na neutíchajúcu pandémiu koronavírusu podporí 23 nových výskumných projektov 128 miliónmi eur. Financovanie v rámci programu Európskej únie (EÚ) pre výskum a inováciu Horizont 2020 je súčasťou záväzku venovať 1,4 miliardy eur na globálnu reakciu na koronavírus. 

Do užšieho výberu na financovanie sa dostalo 23 projektov, ktoré zahŕňajú 347 výskumných tímov zo 40 krajín vrátane 34 účastníkov zo 16 krajín mimo EÚ. Financovanie umožní výskumníkom bojovať proti pandémii a jej dôsledkom posilnením priemyselnej kapacity na produkciu a zavádzanie ľahko dostupných riešení, rozvoj zdravotníckych technológií a digitálnych nástrojov, zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov pandémie a na štúdium veľkých skupín pacientov (kohort) v celej Európe. Tieto výskumné činnosti dopĺňajú predchádzajúce úsilie zamerané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín. 

Komisia s vybranými príjemcami momentálne rokuje o dohodách o grante. Nové projekty sa budú zameriavať na tieto oblasti: 
 • zmena účelu výroby na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych potrieb a zariadení potrebných na testovanie, liečbu a prevenciu – napr. používanie vstrekovacích lisov a aditívnej výroby (3D tlač), metódy adaptívnej produkcie a organizácie dodávateľského reťazca či zmena účelu výroby ako siete služieb v záujme rýchlej reakcie, 
 • vývoj zdravotníckych technológií a digitálnych nástrojov na spoľahlivejšie odhaľovanie nákazy a zlepšenie sledovania pacientov a starostlivosti o nich – napr. vďaka vývoju nových zariadení (aj diaľkovo ovládaných) na rýchlejšiu, lacnejšiu a ľahšiu diagnostiku či nových technológií na ochranu zdravotníkov, 
 • analýza behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov reakcií vlád a systémov verejného zdravotníctva, napr. v oblasti duševného zdravia vrátane rodovo špecifických aspektov v prípade rizikových faktorov a sociálno-ekonomického zaťaženia, s cieľom vypracovať inkluzívne usmernenia pre tvorcov politík a zdravotnícke orgány a zlepšiť pripravenosť na podobné udalosti v budúcnosti, 
 • štúdium veľkých skupín pacientov (kohort) prepojením existujúcich kohort v EÚ a za jej hranicami s cieľom posúdiť ich vystavenie určitým rizikovým faktorom a lepšie pochopiť možné príčiny choroby, aby sa dalo lepšie reagovať tak na koronavírus, ako aj na prípadné iné budúce ohrozenia verejného zdravia, 
 • posilnenie spolupráce medzi existujúcimi kohortami v EÚ a na medzinárodnej úrovni vytváraním sietí výskumných inštitúcií, ktoré zbierajú údaje o starostlivosti o pacientov v záujme uľahčenia štúdií o charakteristikách pacienta, rizikových faktoroch, bezpečnosti a účinnosti liečby a možných stratégiách boja proti koronavírusu.

Trend: Vysokoškoláci „kradnú“ miesta stredoškolákom

Na Slovensku evidujeme veľký záujem o vysokoškolské štúdium, čo má aj svoje opodstatnenie. Platy ľudí s univerzitným vzdelaním sú totiž výrazne vyššie ako platy stredoškolsky vzdelaných Slovákov. A tak máme viac vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov ako potrebujeme. 

Podľa analýzy portálu Profesia. požaduje v roku 2020 titul z vysokej školy zhruba 21 percent pracovných ponúk. Do tohto podielu si pritom započítané všetky stupne vysokoškolského vzdelania. Ak sa pozrieme na to, koľko ponúk požaduje magisterský alebo inžiniersky titul, ide iba o desatinu inzerátov. Zamestnávatelia však vyžadujú najčastejšie maturitu. Z celkového počtu ide o takmer 41 percent pracovných ponúk na Profesia.sk. Druhým najčastejším požadovaným stupňom vzdelania je stredoškolské bez maturity. Tento stupeň uvádzajú zamestnávatelia v 21 percentách inzerátov. 

Počas prvých šiestich mesiacov 2020 reagovalo aspoň na jednu ponuku práce celkovo 29.515 uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú súčasťou CV databázy pracovného portálu. Počet ponúk, ktoré požadovali akékoľvek vysokoškolské vzdelanie bol počas 1. polroka len zruba 19.400. Najčastejšie išlo o ponuky práce so špecifickým zameraním ako je učiteľ, programátor, finančný analytik, IT analytik či IT konzultant, teda o pozície, na ktoré spĺňa podmienky špecifická skupina uchádzačov. Aj to môže byť dôvod, prečo uchádzači s vysokoškolským titulom reagujú častejšie na „stredoškolské“ ponuky ako tie „vysokoškolské“. Počas 1. polroka 2020 až 76 percent vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov zareagovalo aspoň na jednu ponuku práce, ktorá požadovala strednú školu. Na aspoň jednu ponuku práce, ktorá požadovala vysokoškolské vzdelanie, zareagovala iba zhruba tretina uchádzačov s univerzitným titulom. Uchádzači pritom mohli reagovať na viacero typov ponúk. Odlišná je situácia pri uchádzačoch s maturitou. Najväčšia časť, 68 percent si počas prvého polroka hľadala prácu, ktorá vyžadovala aspoň maturitu alebo nadstavbu. Pomerne vysoký podiel však zaznamenala Profesia aj pri uchádzačoch s maturitou, ktorí reagovali aspoň na jednu ponuku práce, na ktorú stačilo základné vzdelanie. Z celkového počtu išlo až o 46 percent.

štvrtok 13. augusta 2020

COVID-19: Slováci majú obavy aj o príjem

Koronakríza výrazne ovplyvnila financie Slovákov. Každá piata rodina dnes nemá rezervu už ani na jeden mesiac. Viac ako tri štvrtiny domácností si ale uvedomujú dôležitosť úspor a chcú si sporiť aspoň toľko čo doteraz. 

Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne s agentúrami Wawemaker a Zaraguza prostredníctvom on-line dotazníkov (máj 2020 na vzorke 1.022 respondentov SR vo veku 15-60 rokov s navýšeným podielom mladších respondentov do tridsiatich rokov) si chcú takmer všetci respondenti svoje financie strážiť viac. Deväť z desiatich plánuje vyhľadávať najvýhodnejšie ceny a ponuky, väčšiu finančnú rezervu si chce vytvárať 84 % ľudí a až 72 % zvažuje hľadať viaceré zdrojy príjmu. Kým pred koronakrízou si drvivá väčšina z nás užívala stabilný príjem, takmer pätina Slovákov dnes očakáva zhoršenie, pričom počet ľudí s nestabilným príjmom sa zdvojnásobí. Hlavným zdrojom príjmov Slovákov zostáva mzda zo zamestnania, očakáva sa pokles príjmov z podnikania a väčšia závislosť na štátnych dávkach. 

Prázdnu peňaženku podľa prieskumu aspoň raz v živote zažilo sedem z desiatich ľudí. Väčšina (58 %) z nás je v ťažších časoch aktívna a premýšľa, ako znovu peniaze zarobiť, zvyšok sa skôr uskromní a čaká, až zase peniaze budú. Na otázku, koľko peňazí je dosť, odpovedajú jednotlivé vekové skupiny rôzne. Kým dvadsiatnikom je 1.000 eur viac než dosť, tridsiatnici by potrebovali aspoň 2.000 eur. Štyridsiatnici viac prepočítavali podľa členov domácnosti. Optimum má relatívne široké rozpätie medzi 800 – 1.500 eur na jedného člena rodiny. Niektorí päťdesiatnici by boli úplne spokojní s 900 eurami.

EU: 25 miliónov eur pre Slovensko

Európska komisia (EK) schválila slovenskú schému financovania vo výške 25 miliónov eur na podporu inovačných spoločností s obmedzeným prístupom k úverovým nástrojom v súvislosti s prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19. 

Verejná podpora bude mať formu konvertibilných úverov so splatnosťou od 18 do 36 mesiacov a bude dostupná spoločnostiam s inovatívnym produktom uplatniteľným na rôznych úrovniach alebo službou s potenciálom rastu na medzinárodných trhoch. Cieľom je pomôcť inovatívnym spoločnostiam získať prístup k externému financovaniu v čase, kedy je fungovanie úverových trhov vážne narušené. 

Podľa stanoviska EK musí byť podpora spoločnosti poskytnutá do konca roku 2020 a jej výška nesmie presiahnuť 800.000 eur na jednu spoločnosť. Slovenský systém finančnej pomoci je v súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci a opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na odstránenie vážneho narušenia hospodárstva členského štátu. Komisia schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Aktuálne: Drahšie cigarety

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov prináša viacero noviniek. Ministerstvo financií SR pokračuje s mechanizmom tzv. Daňového kalendára, ktorý prináša pravidelné zvyšovanie spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Úprava daňových sadzieb je rozvrhnutá na nasledujúce 4 roky. 

Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa bude vo všeobecnosti realizovať v dvoch krokoch, a to k 1. februáru 2021 a k 1. februáru 2023. V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023. Navrhuje sa 2-mesačná lehota dopredaja po zmene sadzby dane, čiže cigarety zdanené v súčasnosti platnou sadzbou dane, ktoré budú uvedené na slovenský trh do konca januára 2021, bude možné dopredávať do konca marca 2021. Rovnaký mechanizmus je pre cigarety navrhnutý aj pri zmene sadzby k 1. februáru 2023. 

Novelou sa má sprísniť tiež prevoz tabakových výrobkov. Slovensko zavádza smernicu Európskej únie (EÚ), podľa ktorej sa začne využívať elektronická evidencia prepravovaného tovaru. Kým doteraz boli sprievodné dokumenty v klasickej papierovej forme, po novom bude celý proces od začiatku až do konca elektronický. K elektronickým dokumentom budú mať prístup dotknuté colné úrady odosielateľa aj príjemcu. Opatrenie zníži administratívnu záťaž podnikateľov aj finančnej správy a systém tiež poskytne väčšiu transparentnosť pri preprave tabakových výrobkov, čím sa eliminujú prípadné podvody. Elektronizáciu v tejto oblasti sú členské štáty EÚ povinné zaviesť až od roku 2023.